Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách thêm nội dung văn bản vào tài liệu PDF trên máy tính Windows, Mac và iPhone/iPad. Nếu sử dụng Mac, bạn có thể dùng ứng dụng Preview được tích hợp sẵn để thêm chú thích, chữ ký vào văn bản PDF. Đối với máy tính Windows hoặc thiết bị Android, bạn cần cài đặt chương trình Adobe Acrobat DC miễn phí để thêm nội dung và chữ ký vào văn bản. Nếu sử dụng iPhone/iPad, bạn có thể dễ dàng truy cập công cụ Markup - tương tự như chương trình được dùng trên Mac mà không cần cài đặt thêm ứng dụng.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Sử dụng Adobe Reader DC trên máy tính Windows hoặc Mac

 1. 1
  Mở Adobe Reader DC trên máy tính Windows hoặc Mac. Nếu đã cài đặt ứng dụng miễn phí này, bạn sẽ tìm thấy nó trong trình đơn Start trên Windows hoặc thư mục Applications (Ứng dụng) trên macOS.
  • Nếu máy tính chưa có Adobe Reader, bạn chỉ cần truy cập get.adobe.com/reader để tải chương trình miễn phí sử dụng được trên hệ điều hành Windows, Mac và Android.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Tools (Công cụ). Lựa chọn này ở phía trên cửa sổ.
 3. 3
  Nhấp vào Fill & Sign (Điền & Ký tên). Đây là lựa chọn có biểu tượng hình bút chì hiển thị ở phía trên góc trái màn hình ứng dụng.
 4. 4
  Chọn PDF. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút Select a File (Chọn tập tin) màu xanh dương ở giữa, chọn PDF và nhấp vào Open (Mở).
 5. 5
  Nhấp vào Fill and sign. Đó là nút màu xanh dương trong ô bên trái. Bây giờ tập tin PDF đã được mở và bạn có thể nhập thông tin.
 6. 6
  Nhấp vào Ab. Đó là biểu tượng màu xanh dương trong thanh công cụ ở phía trên tài liệu PDF. Màn hình liền hiển thị công cụ văn bản.
 7. 7
  Nhấp vào vị trí mà bạn muốn thêm nội dung vào tài liệu. Trường nhập dữ liệu sẽ xuất hiện ngay.
 8. 8
  Điều chỉnh kích cỡ chữ. Nhấp vào chữ A nhỏ để giảm kích cỡ chữ, và chữ A to để tăng kích cỡ chữ.
 9. 9
  Nhấp vào Type text here (Nhập văn bản tại đây). Bây giờ bạn có thể nhập nội dung.
 10. 10
  Nhập nội dung mà bạn muốn thêm vào tài liệu PDF.
 11. 11
  Nhấp vào vị trí bên ngoài trường nhập văn bản để đóng trường đó. Sau khi đóng trường nhập văn bản, bạn vẫn có thể thêm nội dung vào nhiều vị trí khác nếu thích.
  • Nếu bạn cần di chuyển nội dung, hãy nhấp đúp vào đó, di chuyển con trỏ đến một trong các mép của trường nhập văn bản, rồi nhấp và kéo nó đến vị trí mong muốn.
  • Nếu bạn muốn thêm biểu tượng như dấu chọn hoặc chấm tròn, hãy nhấp vào biểu tượng cần dùng trong thanh công cụ.
 12. 12
  Thêm chữ ký nếu bạn cần ký tên vào tài liệu PDF (tùy chọn). Thao tác thực hiện như sau:
  • Nhấp vào nút Sign (Ký tên) trong thanh công cụ.
  • Nhấp vào Add signature (Thêm chữ ký) hoặc Add initials (Thêm các chữ cái đầu tiên của tên).
  • Bạn có thể nhập chữ ký hoặc các chữ cái đầu tiên của tên để sử dụng phông chữ viết tay thông thường, hoặc nhấp vào Draw (Vẽ) để ký tên bằng chuột hoặc bàn rê chuột.
  • Khi bạn đã hài lòng với chữ ký, hãy nhấp vào ""Apply"" (Áp dụng) để thêm chữ ký vào tài liệu.
  • Bạn có thể di chuyển chữ ký bằng cách nhấp và kéo nó đến bất kỳ đâu mà bạn muốn.
 13. 13
  Nhấp vào trình đơn File (Tệp) và chọn Save (Lưu). Như vậy, nội dung mà bạn đã thêm sẽ được lưu vào tài liệu PDF.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Sử dụng Preview trên Mac

 1. 1
  Mở tài liệu PDF trong ứng dụng Preview. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng PDF. Bạn cũng có thể nhấp đúp vào biểu tượng ảnh chụp chồng lên nhau có màu xanh dương, chọn File (Tệp) > Open (Mở), chọn PDF và nhấp vào Open.
 2. 2
  Nhấp vào trường trống để nhập nội dung vào tài liệu PDF có thể điền thông tin. Nếu tài liệu PDF đang mở là biểu mẫu điền thông tin, bạn không cần dùng công cụ chỉnh sửa đặc biệt; thay vào đó, hãy nhấp vào trường nhập thông tin (thường là đường gạch hoặc ô) và bắt đầu nhập thông tin. Nếu bạn không thể nhập thông tin vào PDF, hãy xem tiếp hướng dẫn còn lại.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng bút chì trong thanh công cụ. Lựa chọn này ở phía trên cửa sổ. Công cụ Markup liền hiển thị trên màn hình.[1]
  • Bạn cũng có thể mở thanh công cụ này bằng cách nhấp vào trình đơn View (Xem) và chọn Show Markup Toolbar (Hiển thị thanh công cụ Markup).
 4. 4
  Nhấp vào nút T trên thanh công cụ Markup. Bạn sẽ được chuyển sang chế độ nhập liệu.
 5. 5
  Nhấp vào nơi mà bạn muốn thêm ô nhập dữ liệu. Thao tác này thêm từ "Text" (Văn bản) vào trong ô nhập dữ liệu có thể chỉnh sửa.
  • Bạn có thể kéo ô nhập dữ liệu sang vị trí khác nếu thích.
 6. 6
  Nhấp vào A trong thanh công cụ Markup để tùy chỉnh phông chữ. Đây là lựa chọn cho phép bạn thay đổi phông chữ, màu sắc và kiểu chữ - bạn có thể dùng thanh công cụ này để tùy chỉnh văn bản theo ý thích.
  • Nhấp vào khung lựa chọn phông chữ để chọn phông.
  • Nhấp vào hình chữ nhật có màu để thay đổi màu của văn bản.
  • Nhấp vào kích cỡ chữ để thay đổi cỡ chữ.
  • Nhấp vào B để tạo kiểu chữ in đậm, nhấp vào I để tạo kiểu chữ in nghiêng, hoặc nhấp vào U để tạo kiểu chữ gạch dưới.
  • Sử dụng các nút bên dưới hộp thoại để canh lề cho văn bản.
 7. 7
  Nhấp đúp vào từ Text (Văn bản) để bạn có thể nhập văn bản.
 8. 8
  Nhập nội dung cần thêm vào tài liệu PDF.
 9. 9
  Thêm chữ ký (tùy chọn). Nếu bạn cần ký tên vào tài liệu PDF, hãy dùng Preview để thêm chữ ký. Cách thực hiện như sau:
  • Nhấp vào biểu tượng chữ ký trong thanh công cụ - trông như chữ ký thật.
  • Nhấp vào Create Signature (Tạo chữ ký).
  • Chọn tạo chữ ký bằng cách dùng bàn rê chuột, webcam hoặc iPhone.
  • Sử dụng bàn rê chuột hoặc iPhone để ký tên theo chữ ký đang hiển thị trên màn hình, hoặc ký tên trên giấy trắng và dùng webcam quét hình ảnh.
  • Nhấp vào Done (Hoàn tất) để lưu chữ ký.
  • Chọn chữ ký và kéo đến nơi mà bạn muốn đặt.
 10. 10
  Nhấp vào trình đơn File (Tệp) và chọn Save (Lưu). Đây là thao tác lưu các thay đổi đối với tập tin PDF.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Sử dụng Markup trên iPhone/iPad

 1. 1
  Chạm vào tập tin PDF mà bạn muốn mở. Có thể đó là tập tin được đính kèm với email hoặc được lưu trên điện thoại, máy tính bảng hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng bút chì ở phía trên góc phải màn hình. Công cụ Markup liền hiển thị bên dưới màn hình.[2]
 3. 3
  Chạm vào +. Biểu tượng này ở bên dưới góc phải màn hình. Bạn sẽ thấy thêm các công cụ Markup khác trong trình đơn.
 4. 4
  Chạm vào Text. Ô nhập dữ liệu nhỏ liền hiển thị trên tập tin PDF.
 5. 5
  Chạm vào ô nhập dữ liệu. Đây là thao tác mở rộng trình đơn và một số lựa chọn sẽ hiển thị ở bên dưới.
 6. 6
  Chạm vào biểu tượng Aa để tùy chỉnh văn bản. Bạn có thể chọn kiểu chữ, kích cỡ và canh lề.
  • Nếu bạn muốn thay đổi màu chữ, hãy chạm vào các vòng tròn màu ở bên dưới màn hình.
 7. 7
  Chạm vào ô nhập dữ liệu và chọn Edit (Chỉnh sửa) trên trình đơn. Bây giờ bạn có thể nhập văn bản tùy thích.
 8. 8
  Nhập văn bản. Sau khi nhập văn bản, hãy chạm vào vị trí bất kỳ bên ngoài ô nhập văn bản để đóng ô đó.
 9. 9
  Kéo ô nhập văn bản đến vị trí mong muốn. Bạn có thể bỏ tay ra sau khi đặt ô vào đúng vị trí.
 10. 10
  Thêm chữ ký nếu bạn cần ký tên vào tập tin PDF (Tùy chọn). Nếu bạn phải ký tên vào tập tin PDF, hãy thực hiện các bước sau trên Markup:
  • Chạm vào + ở bên dưới góc phải.
  • Chạm vào Signature (Chữ ký).
  • Sử dụng ngón tay để ký tên trên màn hình.
  • Chạm vào Done (Hoàn tất) ở phía trên.
  • Chạm và kéo chữ ký đến vị trí mà bạn muốn. Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ chữ ký bằng cách kéo dấu chấm màu xanh dương trên mỗi góc vào trong hoặc ra ngoài.
 11. 11
  Chạm vào Done sau khi chỉnh sửa tập tin. Đây là thao tác lưu tập tin PDF đã chỉnh sửa.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Sử dụng Acrobat Reader DC dành cho Android

 1. 1
  Cài đặt Acrobat Reader DC trên Play Store . Đây là ứng dụng miễn phí cho phép bạn nhập văn bản hoặc chữ ký vào tập tin PDF trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android.
  • Để cài đặt ứng dụng, hãy mở Play Store, tìm Adobe Acrobat Reader, chạm vào tên ứng dụng trong kết quả tìm kiếm (có biểu tượng màu đỏ với chữ A kiểu màu trắng) và chạm vào Install (Cài đặt).
 2. 2
  Mở Acrobat Reader DC. Nếu bạn vẫn đang xem Play Store, hãy chạm vào Open (Mở) để mở ứng dụng. Nếu không, bạn cứ chạm vào biểu tượng có đường uốn lượn màu đỏ và trắng trên màn hình chính hoặc trong ngăn ứng dụng để mở ứng dụng.
  • Trong lần đầu tiên mở ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Bạn có thể dễ dàng đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc tài khoản bất kỳ mà bạn thích.
 3. 3
  Chạm vào biểu tượng tập tin. Đó là biểu tượng thứ hai trong khung bên trái.
 4. 4
  Mở tập tin PDF mà bạn muốn nhập nội dung. Nếu tập tin có trên thiết bị Android, bạn chỉ cần chạm vào On This Device (Trên thiết bị này) và tìm tập tin. Bạn cũng có thể tìm tập tin trên Google Drive, Dropbox hoặc Adobe Document Cloud.
  • Nếu đó là tập tin trong email, hãy lưu tập tin đó vào Android để bạn có thể mở trên Acrobat Reader.
  • Nếu tập tin PDF được lưu trên Google Drive hoặc Dropbox và bạn chưa liên kết với tài khoản của mình, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện việc này khi kết nối.
 5. 5
  Chạm vào tập tin PDF để mở. Tập tin PDF liền được mở trong Acrobat Reader.
 6. 6
  Chạm vào biểu tượng bút chì. Bạn sẽ thấy biểu tượng này trong hình tròn màu xanh dương ở bên dưới góc phải. Trình đơn sẽ mở rộng với một số lựa chọn.
 7. 7
  Chạm vào Fill & Sign (Điền và Ký tên). Đó là lựa chọn thứ hai. Thanh công cụ liền mở rộng ở phía trên màn hình.
 8. 8
  Chạm vào biểu tượng Ab để mở công cụ văn bản. Đây là lựa chọn đầu tiên trong thanh cụ ở phía trên màn hình.
 9. 9
  Chạm vào nơi mà bạn muốn nhập văn bản. Ô nhập dữ liệu sẽ xuất hiện tại đây.
 10. 10
  Điều chỉnh kích cỡ chữ. Chạm vào chữ A nhỏ để giảm kích cỡ chữ, và chữ A to để tăng kích cỡ chữ.
 11. 11
  Nhập văn bản. Sau khi nhập nội dung, bạn có thể chạm vào vị trí bất kỳ để đóng ô nhập dữ liệu.
 12. 12
  Thêm chữ ký nếu tập tin yêu cầu. Bạn có cần ký tên vào tập tin PDF không? Sau đây là cách ký tên bằng Acrobat Reader DC:
  • Chạm vào biểu tượng bút chì ở phía trên góc phải thanh công cụ.
  • Chạm vào Create Signature (Tạo chữ ký) hoặc Create Initials (Tạo các chữ cái đầu tiên trong tên) tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.
  • Chạm vào Done (Hoàn tất).
  • Chạm vào bút chì một lần nữa và lần này chạm vào chữ ký.
  • Chạm vào nơi mà bạn muốn thêm chữ ký. Trình đơn màu đen với tùy chọn phông chữ sẽ hiển thị.
  • Chạm vào biểu tượng bút máy (lựa chọn thứ ba bên trái) trên trình đơn ngang màu đen. Chữ ký của bạn liền hiển thị.
  • Kéo chữ ký sang vị trí bên phải và chạm vào vị trí bất kỳ để thoát.
 13. 13
  Chạm vào dấu chọn để lưu. Bạn sẽ thấy biểu tượng này ở phía trên góc trái màn hình.
 14. 14
  Chạm vào trình đơn ba chấm và chọn Save as a copy (Lưu thành bản sao). Đó là lựa chọn ở phía trên góc phải màn hình. Các thư mục lưu sẽ xuất hiện.
 15. 15
  Chọn thư mục lưu. Bạn có thể lưu tập tin vào Android, Google Drive, hoặc tài khoản dịch vụ lưu trữ đám mây đã liên kết. Thao tác này lưu bản sao của tập tin PDF và nội dung đã nhập.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Stan Kats
Cùng viết bởi:
Chuyên gia công nghệ
Bài viết này có đồng tác giả là Stan Kats, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể. Bài viết này đã được xem 2.548 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 2.548 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo