Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách dùng hiệu ứng chỉnh âm trên Audacity. Bạn sẽ dùng phần mở rộng miễn phí "GSnap" để thực hiện việc này. Không giống như nhiều người vẫn nghĩ, GSnap khả dụng trên máy tính Windows và Mac, nhưng quá trình cài đặt tương đối phức tạp.

Phần 1
Phần 1 của 4:

Cài đặt GSnap trên Windows

 1. 1
  Tải về phần mở rộng GSnap. Truy cập http://www.gvst.co.uk/gsnap.htm bằng trình duyệt web, rồi nhấp vào đường dẫn Download GSnap (for 32-bit VST hosts) (Tải về GSnap (dành cho máy chủ VST 32-bit)) ở gần cuối trang. Phần mở rộng GSnap sẽ được tải về dưới dạng thư mục ZIP.
  • Phiên bản 64-bit có lỗi phần mềm ngăn GSnap hiển thị trong trình đơn Effects (Hiệu ứng).
 2. 2
  Giải nén thư mục GSnap. Truy cập thư mục ZIP đã tải về, rồi thực hiện như sau:
  • Nhấp đúp vào thư mục ZIP để mở nó.
  • Nhấp vào thẻ Extract (Giải nén) ở phía trên cửa sổ.
  • Nhấp vào Extract all (Giải nén toàn bộ).
  • Nhấp vào Extract ở bên dưới cửa sổ.
 3. 3
  Sao chép dữ liệu trong thư mục GSnap. Trong thư mục đã giải nén đang hiển thị, bạn sẽ ấn Ctrl+A để chọn tập tin của thư mục, rồi ấn Ctrl+C để sao chép mọi thứ.
 4. 4
  Nhấp vào This PC. Đây là thư mục ở bên trái cửa sổ File Explorer. Thư mục This PC liền mở ra ngay.
  • Có thể bạn phải kéo thanh cuộn trong phần bên trái của File Explorer để tìm thư mục này.
 5. 5
  Nhấp đúp vào ổ cứng của máy tính. Lựa chọn này ở bên dưới tiêu đề "Devices and drives" (Thiết bị và ổ đĩa) ở giữa trang, và thường là lựa chọn OS (C:).
  • Nếu bạn không thấy ổ đĩa nào hiển thị tại đây, trước tiên hãy nhấp vào tiêu đề Devices and drives để thấy thông tin.
 6. 6
  Truy cập thư mục "Plug-Ins" (Phần mở rộng) của Audacity. Thao tác thực hiện như sau:
  • Nhấp đúp vào thư mục "Program Files (x86)".
  • Nhấp đúp vào thư mục "Audacity".
  • Nhấp đúp vào thư mục "Plug-Ins".
 7. 7
  Dán tập tin GSnap. Nhấp vào vị trí bất kỳ trong thư mục "Plug-Ins", rồi ấn Ctrl+V. Bạn sẽ thấy cả hai tập tin GSnap đã sao chép hiển thị trong thư mục "Plug-Ins". Bây giờ bạn đã thêm phần mở rộng GSnap vào Audacity, hãy bật GSnap.
  • Bạn cần nhấp vào Continue (Tiếp tục) nếu được hỏi để dán tập tin vào Audacity.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 4:

Cài đặt GSnap trên Mac

 1. 1
  Tải về gói mở rộng GVST. Truy cập http://www.gvst.co.uk/portpage.htm bằng trình duyệt web, rồi nhấp vào đường dẫn Download GVST plug-ins for Mac (for 32- and 64-bit VST hosts) (Tải về phần mở rộng GVST dành cho Mac (dành cho máy chủ VST 32- và 64-bit) bên dưới tiêu đề "Mac OSX - BETA".
  • Người dùng không thể tải riêng GSnap cho máy tính Mac, đó là lý do bạn phải tải toàn bộ phần mở rộng VST tại đây.
 2. 2
  Mở thư mục ZIP đã tải về. Nhấp đúp vào thư mục ZIP của phần mở rộng GVST đã tải về.
 3. 3
  Sao chép tập tin GSnap. Nhấp vào tập tin "GSnap", rồi ấn Command+C.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào File (Tệp) và nhấp vào Copy (Sao chép) trong trình đơn đang hiển thị.
 4. 4
  Nhấp vào trình đơn Go. Bạn sẽ tìm được nó ở phía trên màn hình. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.
  • Nếu bạn không thấy Go ở phía trên màn hình Mac, hãy nhấp vào màn hình hoặc mở cửa sổ Finder mới.
 5. 5
  Nhấp vào Go to Folder… (Đến thư mục…). Đây là lựa chọn ở bên dưới trình đơn Go. Màn hình liền hiển thị một cửa sổ mới.[1]
 6. 6
  Truy cập thư mục Audacity Application Support. Nhập ~/Library/Application Support/audacity vào trường trong cửa sổ đang hiển thị, rồi nhấp vào Go.
 7. 7
  Mở thư mục "Plug-Ins" (Phần mở rộng). Bạn sẽ thấy lựa chọn này trong thư mục "audacity".
 8. 8
  Dán tập tin GSnap. Nhấp bên trong thư mục "Plug-Ins", rồi ấn Command+V. Thao tác này sẽ đặt tập tin GSnap vào trong thư mục "Plug-Ins", và thêm vào Audacity. Bây giờ bạn đã thêm phần mở rộng GSnap vào Audacity, hãy bật GSnap.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào File (Tệp), rồi nhấp vào Paste Item (Dán dữ liệu) trong trình đơn đang hiển thị.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 4:

Bật GSnap trong Audacity

 1. 1
  Mở Audacity. Đây là chương trình có biểu tượng sóng âm màu cam với tai nghe màu xanh dương ở bên ngoài. Giao diện chỉnh sửa âm thanh của Audacity sẽ mở trong cửa sổ mới.
 2. 2
  Nhấp vào Effect (Hiệu ứng). Đây là thẻ ở phía trên cửa sổ Audacity. Một trình đơn liền xuất hiện sau khi bạn nhấp vào đó.
  • Trên Mac, trình đơn Effect ở phía trên màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào Add / Remove Plug-ins… (Thêm / Gỡ phần mở rộng…). Bạn sẽ tìm được lựa chọn này ở phía trên trình đơn Effect. Màn hình có thêm cửa sổ mới.
  • Có thể bạn phải kéo thanh cuộn lên để tìm lựa chọn này.
 4. 4
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào GSnap. Đây là phần "G" trong cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Enable (Bật). Nút này ở bên dưới danh sách phần mở rộng khả dụng. Thao tác này sẽ chuyển trạng thái của GSnap từ "New" (Mới) sang "Enabled" (Đã bật).
 6. 6
  Nhấp vào OK ở bên dưới cửa sổ. Việc nhấp vào đó sẽ xác nhận thay đổi và đóng cửa sổ.
 7. 7
  Đảm bảo GSnap đã được cài đặt. Nhấp vào thẻ Effect, rồi kéo thanh cuộn xuống đến khi bạn thấy GSnap ở gần bên dưới trình đơn. Nếu thấy GSnap, bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh âm trong Audacity.
  • Nếu không thấy GSnap tại đây, có lẽ bạn đã cài đặt phiên bản 64-bit của GSnap trên máy tính Windows. Bạn phải xóa tập tin GSnap trong thư mục "Plug-Ins" của Audacity và tải lại phiên 32-bit của GSnap.
  Quảng cáo
Phần 4
Phần 4 của 4:

Chỉnh âm

 1. 1
  Nhập âm thanh. Nhấp vào File (Tệp), chọn Import (Nhập), nhấp vào Audio... ( m thanh), và nhấp đúp vào tập tin âm thanh mà bạn muốn chỉnh âm.
  • Nếu chưa thu âm giọng, bạn cần thu âm trước khi tiếp tục. Việc này bao gồm gắn micro dạng USB vào máy tính.
 2. 2
  Chọn giọng. Nhấp và rê chuột trên phần giọng mà bạn muốn chỉnh.
  • Bạn có thể chọn mọi thứ trong Audacity bằng cách ấn Ctrl+A.
 3. 3
  Nhấp vào Effect (Hiệu ứng). Màn hình liền xuất hiện một trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào GSnap…. Đây là lựa chọn ở gần bên dưới trình đơn Effect. Cửa sổ GSnap liền mở ra.
  • Bạn sẽ phải kéo thanh cuộn xuống bên dưới trình đơn để tìm lựa chọn GSnap....
 5. 5
  Chọn khóa. Nhấp vào nút SELECT A SCALE... (Chọn thang âm…) ở phía trên cửa sổ, chọn khóa của bài hát (chẳng hạn như A), chọn Major (Chính) hoặc Minor (Phụ), và nhấp vào OK.
 6. 6
  Tùy chỉnh các nút để chỉnh âm. Mặc dù bạn có thể tùy chỉnh các nút này đến khi có âm thanh độc đáo, nhưng hãy thử dùng các thiết lập sau để có âm thanh được chỉnh theo kiểu "cổ điển":
  • MIN FREQ (Tần số tối thiểu): 80 hz
  • MAX FREQ (Tần số tối đa): 2000 hz
  • GATE (Cổng): -40 db
  • SPEED (Tốc độ): Giữa 1 (âm đứt quãng) và 10 (âm mượt hơn)
  • THRESHOLD (Ngưỡng mà mọi tín hiệu thấp hơn đều bị lọc bỏ): 100 cents
  • AMOUNT (Mức độ điều chỉnh): 100%
  • ATTACK (Thời gian cổng mở hết cỡ sau khi tín hiệu âm thanh vượt ngưỡng): 1 ms
  • RELEASE (Thời gian cổng đóng lại hoàn toàn sau khi tín hiệu thấp hơn ngưỡng): 61 ms
 7. 7
 8. 8
  Thực hiện các thay đổi cần thiết. Hai yếu tố chính cần kiểm soát là giá trị "AMOUNT" và "SPEED":
  • AMOUNT - Cho 100% kết quả với mức độ chỉnh âm cao nhất, nên hãy giảm giá trị này nếu hiệu ứng chỉnh âm quá rõ.
  • SPEED - Tốc độ thấp sẽ cho âm thanh đứt quãng, giống kiểu giọng của ca sĩ T-Pain, còn thông số cao hơn sẽ cho âm thanh mượt mà hơn.
  • Bạn cũng có thể xóa các nốt thăng và giáng bằng cách nhấp vào những hình tròn màu xanh lá trên khóa đen ở bên trái cửa sổ.
 9. 9
  Nhấp vào Apply (Áp dụng). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ áp dụng thiết lập đã chọn cho âm thanh của bạn.
 10. 10
  Tùy chỉnh âm thanh. Tiếp tục điều chỉnh thiết lập để có âm thanh mà bạn muốn, nhưng hãy nhớ những điều sau:
  • Thông số "ATTACK" và "RELEASE" càng lớn thì giọng sẽ càng tự nhiên.
  • Việc thêm độ rung có thể làm cho giọng nghe tự nhiên hơn.
  • Giá trị "THRESHOLD" càng thấp, giọng của bạn sẽ nghe giống rô-bốt hơn.
  • Nếu phần thu âm bị lạc điệu, hiệu ứng chỉnh âm sẽ rất rõ ràng.
 11. 11
  Lưu dự án thành tập tin âm nhạc. Bạn có thể xuất đoạn âm thanh bằng cách nhấp vào File (Tệp), nhấp vào Export Audio... (Xuất âm thanh…), nhập tên và thư mục lưu, rồi nhấp vào Save (Lưu).
  • Nếu được yêu cầu thêm thẻ (chẳng hạn như tên nghệ sĩ), bạn có thể thêm hoặc bỏ qua bước này.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu muốn thu âm bằng micro dạng USB trong Audacity, bạn sẽ phải chọn micro bằng cách nhấp vào khung lựa chọn "Microphone" ở bên trái thanh công cụ và chọn micro được gắn thêm.

Cảnh báo

 • Vì GSnap là phần mở rộng miễn phí của chương trình miễn phí, nên nó sẽ không hoàn hảo hoặc cho kết quả giống với chương trình chỉnh âm chuyên nghiệp.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 8.495 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 8.495 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo