Cách để Chỉnh giọng bằng tay với Audacity

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng hiệu ứng chỉnh giọng (auto-tune) trên Audacity. Chúng ta sẽ sử dụng trình cắm "GSnap" để thực hiện. Trái với mong đợi, tuy GSnap có sẵn dành cho cả máy tính Windows và Mac nhưng quá trình cài đặt lại không mấy đơn giản.

Phần 1 của 4:
Cài đặt GSnap trên Windows

 1. 1
  Tải trình cắm GSnap. Truy cập http://www.gvst.co.uk/gsnap.htm bằng trình duyệt web, sau đó nhấp vào liên kết Download GSnap (for 32-bit VST hosts) ở gần cuối trang. Trình cắm GSnap sẽ tải về dưới dạng thư mục ZIP.
  • Phiên bản 64-bit có lỗi ngăn GSnap hiển thị trong trình đơn Effects (Hiệu ứng).
 2. 2
  Trích xuất thư mục GSnap. Đi đến thư mục ZIP vừa tải về, sau đó bạn:
  • Nhấp đúp vào thư mục ZIP để mở.
  • Nhấp vào thẻ Extract (Trích xuất) ở đầu cửa sổ.
  • Nhấp vào Extract all (Trích xuất tất cả)
  • Nhấp vào Extract ở cuối cửa sổ.
 3. 3
  Sao chép nội dung thư mục GSnap. Trong thư mục được trích xuất mở ra, hãy nhấn Ctrl+A để chọn toàn bộ tập tin trong thư mục, sau đó ấnCtrl+C để sao chép.
 4. 4
  Nhấp vào tùy chọn This PC hình thư mục nằm bên trái cửa sổ File Explorer. Thư mục This PC sẽ mở ra.
  • Có thể bạn cần cuộn lên trong thanh bên trái của File Explorer để tìm thư mục này.
 5. 5
  Nhấp đúp vào ổ cứng máy tính. Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề "Devices and drives" (Ổ đĩa và thiết bị) ở giữa trang và thường là ổ đĩa OS (C:).
  • Nếu không có ổ đĩa nào ở đây, trước tiên bạn cần nhấp vào tiêu đề Devices and drives để hiển thị các ổ đĩa.
 6. 6
  Đi đến thư mục "Plug-Ins" của Audacity bằng cách:
  • Nhấp đúp vào thư mục "Program Files (x86)".
  • Nhấp đúp vào thư mục "Audacity".
  • Nhấp đúp vào thư mục "Plug-Ins".
 7. 7
  Dán các tập tin GSnap vào. Nhấp vào bất cứ đâu trong thư mục "Plug-Ins" rồi nhấn Ctrl+V. Bạn sẽ thấy tất cả tập tin GSnap đã sao chép trước đó hiện ra trong thư mục "Plug-Ins". Vậy là bạn đã thêm trình cắm GSnap cho Audacity, tiếp theo hãy kích hoạt GSnap.
  • Nếu được nhắc, bạn cần nhấp vào Continue (Tiếp tục) trước để dán tập tin vào Audacity.
  Quảng cáo

Phần 2 của 4:
Cài đặt GSnap trên Mac

 1. 1
  Tải gói trình cắm GVST. Truy cập http://www.gvst.co.uk/portpage.htm bằng trình duyệt web, sau đó nhấp vào liên kết Download GVST plug-ins for Mac (for 32- and 64-bit VST hosts) nằm phía dưới tiêu đề "Mac OSX - BETA".
  • GSnap không có sẵn bản tải xuống riêng dành cho máy tính Mac nên bạn phải tải tất cả trình cắm VST tại đây.
 2. 2
  Mở thư mục ZIP vừa tải về. Nhấp đúp vào thư mục ZIP của trình cắm GVST mà bạn vừa tải xuống.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục "GSnap.vst". Thư mục này nằm ở phần chữ "G" trong thư mục.
 4. 4
  Nhấp đúp vào thư mục "Contents". Đây là thư mục duy nhất nằm trong thư mục "GSnap.vst".
 5. 5
  Nhấp đúp vào thư mục "MacOS" để hiển thị tập tin trình cắm GSnap.
 6. 6
  Sao chép tập tin GSnap. Nhấp vào tập tin tiêu đề "GSnap" rồi nhấn Command+C.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào File (Tập tin) và chọn Copy (Sao chép) từ trong trình đơn thả xuống.
 7. 7
  Nhấp vào mục trình đơn Go (Đi đến) ở đầu màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống.
  • Nếu không thấy mục trình đơn Go ở đầu màn hình máy tính Mac, bạn cần nhấp vào màn hình desktop hoặc mở cửa sổ Finder mới.
 8. 8
  Nhấp vào Go to Folder… (Đi đến thư mục). Tùy chọn nằm cuối trình đơn Go. Một cửa sổ sẽ bật lên.[1]
 9. 9
  Đi đến thư mục Audacity Application Support. Nhập ~/Library/Application Support/audacity vào trường văn bản trong cửa sổ bật lên, sau đó nhấp Go.
 10. 10
  Mở thư mục "Plug-Ins". Tùy chọn này nằm trogn thư mục "audacity".
 11. 11
  Dán tập tin GSnap. Nhấp vào bên trong thư mục "Plug-Ins" rồi nhấn Command+V. Tập tin GSnap sẽ được dán vào bên trong thư mục "Plug-Ins" và đồng thời được thêm vào Audacity. Vậy là bạn đã thêm trình cắm GSnap cho Audacity, tiếp theo hãy kích hoạt GSnap.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào File và chọn Paste Item (Dán nội dung) từ trong trình đơn thả xuống hiện ra.
  Quảng cáo

Phần 3 của 4:
Kích hoạt GSnap trên Audacity

 1. 1
  Mở Audacity. Ứng dụng có biểu tượng sóng âm màu cam, bao quanh là tai nghe màu xanh. Chế độ xem trình chỉnh sửa bài hát của Audacity sẽ mở ra trong cửa sổ mới.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Effect nằm đầu cửa sổ Audacity. Một trình đơn sẽ thả xuống.
  • Trên máy tính Mac, Effect là mục trình đơn nằm đầu màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào Add / Remove Plug-ins… (Thêm / xóa trình cắm). Tùy chọn này nằm đầu trình đơn thả xuống Effect. Cửa sổ mới sẽ hiện ra.
  • Có thể bạn cần cuộn lên để tìm tùy chọn này.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấp vào GSnap. Tùy chọn nằm ở hạng mục chữ "G" trên cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào nút Enable (Kích hoạt) nằm dưới danh sách trình cắm có sẵn. Trạng thái của GSnap sẽ chuyển từ "New" (Mới) sang "Enabled" (Đã bật).
 6. 6
  Nhấp vào nút OK nằm cuối cửa sổ để xác nhận thay đổi và đóng cửa sổ.
 7. 7
  Bạn cần chắc chắn rằng GSnap đã được cài đặt. Bạn hãy nhấp vào thẻ Effect và cuộn xuống cho đến khi thấy tùy chọn GSnap hiện ra cuối trình đơn. Nếu có tùy chọn GSnap, bạn đã sẵn sàng để chỉnh giọng bằng Audacity.
  • Nếu không thấy GSnap ở đây thì có vẻ như bạn đã cài đặt phiên bản GSnap 64-bit cho máy tính Windows. Bạn cần xóa tập tin GSnap khỏi thư mục "Plug-Ins" của Audacity và tải lại bản GSnap 32-bit.
  Quảng cáo

Phần 4 của 4:
Chỉnh giọng

 1. 1
  Nhập giọng hát. Nhấp vào File, chọn Import (Nhập), nhấp Audio... (Âm thanh) và nhấp đúp vào tập tin âm thanh mà bạn muốn điều chỉnh.
  • Nếu chưa có bản ghi nào, bạn cần thu âm trước khi tiếp tục. Việc này bao gồm kết nối micro USB vào máy tính.
 2. 2
  Chọn giọng hát. Nhấp và kéo chuột trên phần giọng mà bạn muốn xử lý.
  • Bạn có thể chọn mọi thứ trong Audacity bằng cách nhấn Ctrl+A.
 3. 3
  Nhấp vào Effect. Trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào trình cắm GSnap… ở gần cuối trình đơn thả xuống Effect. Cửa sổ GSnap sẽ mở ra.
  • Có thể bạn cần cuộn xuống cuối trình đơn thả xuống để tìm tùy chọn GSnap....
 5. 5
  Chọn âm điệu (hay khóa). Nhấp vào nút SELECT A SCALE... (Chọn quy mô) ở đầu cửa sổ, chọn âm điệu bài hát (ví dụ: A), chọn Major (Chính) hoặc Minor (Thứ yếu) và nhấp OK
 6. 6
  Điều chỉnh các nút để chỉnh giọng. Mặc dù bạn có thể tùy ý chỉnh các nút để có được âm thanh độc đáo, nhưng hãy tham khảo thiết lập âm thanh "kinh điển" sau:
  • MIN FREQ (Tần số tối thiểu): 80 hz
  • MAX FREQ (Tần số tối đa): 2000 hz
  • GATE (Cổng): -40 db
  • SPEED (Tốc độ): Giữa 1 (giọng đứt quãng) và 10 (giọng mượt hơn)
  • THRESHOLD (Ngưỡng mà tín hiệu thấp hơn đó đều bị lọc bỏ): 100 cent
  • AMOUNT (Mức độ điều chỉnh): 100%
  • ATTACK (Thời gian cổng mở hết cỡ sau khi tín hiệu âm thanh vượt ngưỡng): 1 ms
  • RELEASE (Thời gian cổng đóng lại hoàn toàn sau khi tín hiệu thấp hơn ngưỡng): 61 ms
 7. 7
 8. 8
  Điều chỉnh khi cần thiết. Hai yếu tố chính cần điều chỉnh là giá trị "AMOUNT" và "SPEED":
  • AMOUNT - 100% sẽ cho ra âm thanh auto-tune rõ nhất, vì thế bạn có thể giảm thông số này nếu cảm thấy âm thanh bị chỉnh quá nhiều.
  • SPEED - Tốc độ chậm cho ra âm thanh đứt quãng hơn (giọng theo phong cách T-Pain) trong khi đó thông số cao hơn sẽ mang lại giọng hát mượt mà hơn.
  • Bạn cũng có thể xóa các nốt thăng và giáng bằng cách nhấp vào những hình tròn màu xanh lá trên khóa đen nằm bên trái cửa sổ.
 9. 9
  Nhấp vào Apply (Áp dụng) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Thiết lập đã chỉnh sẽ được áp dụng cho bản ghi.
 10. 10
  Tùy chỉnh xử lý âm thanh. Tiếp tục tùy chỉnh các thiết lập để tìm ra âm thanh mà bạn muốn, nhưng lưu ý rằng:
  • Thời gian "ATTACK" và "RELEASE" càng lớn thì âm thanh giọng hát càng tự nhiên.
  • Thêm hiệu ứng rung ngân để giọng bạn nghe tự nhiên hơn.
  • Thông số "THRESHOLD" càng thấp thì âm thanh sẽ càng máy móc.
  • Bạn càng hát lạc điệu thì sau khi xử lý, âm thanh "auto-tune" sẽ càng dễ nhận ra.
 11. 11
  Lưu dự án thành tập tin nhạc. Bạn có thể xuất bản ghi thành bài hát riêng bằng cách nhấp vào File (Tập tin), chọn Export Audio... (Xuất âm thanh), nhập tên, chọn nơi lưu và nhấp Save (Lưu).
  • Nếu được nhắc thêm thẻ (chẳng hạn như tên ca sĩ), bạn có thêm hoặc bỏ qua toàn bộ quá trình.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu thu âm bằng micro USB trên Audacity, có thể bạn cần nhấp vào khung thả xuống "Microphone" bên trái thanh công cụ và chọn micro được kết nối.

Cảnh báo

 • Bởi vì GSnap là trình cắm miễn phí dành cho chương trình miễn phí nên sẽ không hoàn hảo và không thể thay thế phần mềm xử lý âm thanh chuyên nghiệp.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 1.782 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo