Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm soát việc sử dụng thiết bị di động hay máy tính truy cập vào nội dung không phù hợp trên mạng. Để điều chỉnh giới hạn truy cập của người sử dụng, bạn phải có tài khoản quản trị.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Trên Windows 10

 1. 1
  Mở trình đơn Start. Để làm vậy, bạn có thể nhấp chuột vào logo Windows nằm ở góc dưới bên trái của màn hình hoặc nhấn Win trên bàn phím máy tính.
 2. 2
  Nhấp vào ⚙️. Biểu tượng này nằm gần góc dưới bên trái của trình đơn Start.
 3. 3
  Nhấp vào Family & other people (Gia đình và những người khác). Thẻ này nằm ở phía bên trái của trang Settings (Thiết lập).
 4. 4
  Nhấp chuột vào đường dẫn "Manage family settings online" (Quản lý thiết lập trực tuyến của gia đình). Tùy chọn này nằm bên dưới tên người sử dụng bị giới hạn của trang này.[1]
 5. 5
  Nhấp chuột vào Web browsing (Duyệt web). Đường dẫn này nằm bên phải tên và ảnh đại diện của tài khoản bị giới hạn.
 6. 6
  Bật chế độ "Block inappropriate websites" (Chặn website không phù hợp). Nút này nằm dưới đề mục "Web browsing" ở gần đầu trang. Làm vậy, tài khoản bị hạn chế sẽ không truy cập được vào các website người lớn từ Microsoft Edge và Internet Explorer cũng như bất kỳ thiết bị nối mạng nào khác (chẳng hạn như Xbox One).

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
Trên Windows 7

 1. 1
  Mở trình đơn Start (Bắt đầu). Để làm vậy, bạn có thể nhấp chuột vào logo Windows nằm ở góc dưới bên trái của màn hình hoặc nhấn Win trên bàn phím máy tính.
 2. 2
  windows live family safety vào khung Start. Trong lúc gõ, gợi ý sẽ xuất hiện ở cửa sổ nằm trên thanh "Search" (Tìm kiếm).
 3. 3
  Nhấp chuột vào biểu tượng Windows Live Family Safety (dịch vụ quản lý nội dung dành cho trẻ nhỏ). Biểu tượng này trông tựa như bóng của một nhóm người. Khi làm vậy, chương trình Windows Live Family Safety sẽ được mở.
  • Nếu bạn chưa có Windows Live Family Safety thì trước tiên, hãy tải về máy.
 4. 4
  Nhập địa chỉ email Microsoft và mật khẩu của bạn. Đó hẳn phải là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để liên kết máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows 7 và tài khoản Window Live.
 5. 5
  Nhấp chuột vào Sign in (Đăng nhập). Nút này nằm bên dưới khung "Password" (Mật khẩu).
 6. 6
  Nhấp chuột vào hộp chọn nằm bên phải tài khoản bạn muốn áp dụng chế độ chặn website người lớn.
 7. 7
  Nhấp chọn Save (Lưu). Nút này nằm ở góc dưới bên phải của trang. Chương trình Windows Live Family Safety sẽ bắt đầu giám sát các tài khoản mà bạn đã chọn.
 8. 8
  Nhấp chuột vào đường dẫn "familysafety.live.com". Đường dẫn này nằm ở giữa trang. Lúc này, trang thiết lập trực tuyến dành cho người sử dụng mà bạn đã chọn sẽ được mở.
 9. 9
  Nhấp chuột vào View activity report (Xem báo cáo hoạt động). Tùy chọn này nằm bên phải tên người sử dụng.
 10. 10
  Nhấp chuột vào Web filtering (Lọc website), nằm ở phía trên, bên trái của trang.
 11. 11
  Nhấp chuột vào hình tròn "Turn on web filtering" (Bật lọc website). Nhờ đó, chức năng lọc website sẽ được bật. Sau khi nhấp chuột vào hình tròn này, bạn sẽ thấy ba tùy chọn như sau:
  • Strict (Nghiêm ngặt) – Chặn mọi website trừ những trang dành cho trẻ em.
  • Basic (Cơ bản) – Chỉ chặn trang người lớn.
  • Custom (Tùy biến) – Cho phép chọn từ một đến bốn nhóm website mà tài khoản bị giới hạn có thể truy cập được: "Child-friendly websites" (Website thân thiện với trẻ em), "Social networking websites" (Các mạng truyền thông xã hội), "Adult content" (Nội dung người lớn), và "Web mail" (Trang cung cấp dịch vụ email).
 12. 12
  Chọn một tùy chọn trong phần lọc website. Đó sẽ là thiết lập duyệt web mặc định của tài khoản người sử dụng mà bạn đã chọn.
  • Nếu chọn Custom, hãy đảm bảo rằng hộp "Adult content" không được chọn.
 13. 13
  Nhấp chuột vào nút Save. Nút này nằm ở phần trên của trang. Nhờ đó, thiết lập của bạn sẽ được lưu lại và áp dụng cho tài khoản người sử dụng mà bạn đã chọn.

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Trên máy Mac

 1. 1
  Nhấp chuột vào trình đơn Apple. Đó là biểu tượng hình quả táo nằm ở góc trên bên trái của màn hình.
 2. 2
  Nhấp chuột vào System Preferences (Tùy chọn Hệ thống). Tùy chọn này nằm ở phía trên của trình đơn được thả xuống.
 3. 3
  Nhấp chọn Parental Controls (Kiểm soát của Phụ huynh). Đó là biểu tượng màu vàng có hình một người lớn và một đứa trẻ.
 4. 4
  Nhấp chuột vào biểu tượng khóa. Biểu tượng này nằm ở góc dưới bên trái của cửa sổ.
 5. 5
  Nhập mật khẩu quản trị của bạn. Đây chính là mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào máy Mac.
 6. 6
  Chọn OK để mở khóa ứng dụng kiểm soát của phụ huynh.
 7. 7
  Nhấp chuột vào tên người sử dụng. Tên người sử dụng nằm ở ô bên trái của cửa sổ này. Hãy chọn tên người sử dụng mà bạn muốn áp đặt giới hạn trong hoạt động duyệt web.
 8. 8
  Chọn thẻ Web. Thẻ này nằm ở phía trên của cửa sổ.
 9. 9
  Nhấp chuột vào vòng tròn "Try to limit access to adult websites" (Cố giới hạn truy cập vào website người lớn) nằm gần mục trên cùng của cửa sổ. Tùy chọn này sẽ chặn không để những nội dung có tính người lớn rõ ràng xuất hiện trên Safari.
 10. 10
  Nhấp chuột lần nữa vào biểu tượng khóa để lưu thay đổi của bạn.

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
Trên iPhone

 1. 1
  Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên iPhone hay iPad của bạn. Đó là ứng dụng màu xám có hình bánh răng thường được đặt ở Màn hình Chủ.
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn vào mục General (Cài đặt chung). Mục này có hình bánh răng nằm ở bên trái.
 3. 3
  Cuộn xuống và chọn Restrictions (Hạn chế). Nếu chức năng này đã được bật trên iPhone hay iPad, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.
  • Nếu chưa từng bật chức năng Restrictions, hãy chọn Enable Restrictions (Bật Chức năng Hạn chế) và tạo mật khẩu rồi chuyển sang bước tiếp theo.
 4. 4
  Nhập mật khẩu cho chức năng Restrictions của bạn. Mật khẩu này có thể không giống với mật khẩu được dùng để khóa iPhone hay iPad.
 5. 5
  Cuộn xuống và chọn Websites. Nó nằm trong nhóm tùy chọn "ALLOWED CONTENT" (NỘI DUNG ĐƯỢC CHO PHÉP), nằm ngay bên dưới các thanh chuyển chế độ tắt – bật của trang này.
 6. 6
  Chọn Limit Adult Content (Giới hạn Nội dung Người lớn). Tùy chọn này nằm gần phần đầu của trang. Khi được chọn, một dấu chọn màu xanh sẽ xuất hiện bên phải nó.
 7. 7
  Chạm vào nút "Back" (Trở về). Đó là nút nằm ở góc trên bên trái của màn hình. Khi bạn làm vậy, thiết lập sẽ được lưu và ngăn không để người sử dụng điện thoại xem các trang người lớn trên trình duyệt Safari.
  • Bạn cũng nên cân nhắc gạt nút chọn Installing Apps (Cài đặt Ứng dụng) sang bên trái, về vị trí "Off" (Tắt) nhằm ngăn người sử dụng tải trình duyệt khác về để truy cập các trang người lớn.

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Trên Android

 1. 1
  Mở Cửa hàng Ứng dụng trên máy Android của bạn. Đó là ứng dụng màu trắng có hình tam giác nhiều màu sắc bên trong.
 2. 2
  Nhấn vào . Biểu tượng này nằm ở góc trên bên trái của màn hình.
 3. 3
  Vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn vừa xuất hiện.
 4. 4
  Vào Parental controls. Mục này nằm ở phần đầu của trang Cài đặt.
 5. 5
  Vuốt thanh Parental controls sang bên phải, về vị trí "On" (Bật). Tùy chọn này nằm ở đầu trang. Nó sẽ được chuyển sang màu xanh, báo hiệu rằng bạn đã bật chức năng quản lý của phụ huynh dành cho Cửa hàng Ứng dụng Google.
 6. 6
  Nhập mã PIN gồm bốn chữ số và nhấn OK, tạo mã PIN cho thiết lập quản lý của phụ huynh. Nhờ đó, khi chưa xác thực, không ai có thể chỉnh sửa thiết lập này.
 7. 7
  Chọn một tùy chọn dành cho quản lý của phụ huynh. Có năm nhóm như sau:
  • Ứng dụng & trò chơi
  • Phim
  • TV
  • Tạp chí
  • Âm nhạc
 8. 8
  Chọn mức phân loại dưới 18A (18+) trên thanh phân loại. Thanh trượt đứng này có tùy chọn đi từ G (nghiêm ngặt nhất) đến Allow all (Cho phép toàn bộ). Bạn nên chọn G (Dành cho mọi đối tượng), PG (Nên có hướng dẫn của bố mẹ), hoặc 14A (14+).
 9. 9
  Chọn Save, lưu lại thiết lập nội dung của bạn.
 10. 10
  Chạm vào mũi tên "Back" nằm ở góc trên bên trái của màn hình.
 11. 11
  Lặp lại quá trình này cho từng nhóm nội dung. Nhờ đó, người dùng sẽ không thể truy cập và tải nội dung không phù hợp từ thiết bị của bạn.
 12. 12
  Mở Google Chrome. Đó là ứng dụng hình tròn màu xanh lam, xanh lá, vàng và đỏ.
 13. 13
  Nhấn vào &# 8942;. Biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải của màn hình.
 14. 14
  Vào Settings. Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn.
 15. 15
  Vào mục Privacy (Riêng tư). Mục này nằm ngay bên dưới thẻ "Advanced" (Nâng cao).
 16. 16
  Chọn Safe search (Tìm kiếm an toàn). Nhờ đó, chế độ duyệt web an toàn trên Google Chrome được bật, nghĩa là điện thoại Android của bạn sẽ không còn hiển thị trang người lớn hay những trang "không an toàn" nào khác.[2]

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể tải ứng dụng giúp chặn website người lớn trên Android.
 • Bạn có thể tìm ứng dụng chặn nội dung người lớn trên kho của Chrome hoặc Firefox để chặn nội dung người lớn, đặc biệt là trên những trình duyệt đó. "Adult Blocker" là lựa chọn tốt dành cho cả hai trình duyệt trên.

Cảnh báo

 • Một số nội dung người lớn có xu hướng xuất hiện trong lúc bạn đang lên mạng. Cách tốt nhất để giảm thiểu ảnh hưởng của nó với bất kỳ tài khoản người sử dụng bị giới hạn nào (chẳng hạn như trẻ em) là giám sát những trang mà họ đang dùng.

Về bài wikiHow này

Bryzz Tortello
Cùng viết bởi:
Chuyên gia sửa điện thoại
Bài viết này có đồng tác giả là Bryzz Tortello, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể. Bài viết này đã được xem 3.706 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 3.706 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?