Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách chặn một trang web hoặc một nhóm trang cụ thể trên Google Chrome bằng việc sử dụng Block Site - tiện ích mở rộng miễn phí của Chrome được phát triển bởi bên thứ ba. Bạn cũng có thể chặn các trang web hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google bằng tính năng Personal Blocklist (Danh sách chặn cá nhân) trong Block Site. Tính năng Personal Blocklist không được hỗ trợ trên Google Chrome dành cho iPhone hoặc iPad mà chỉ hoạt động trên Google Chrome phiên bản máy tính.

Phương pháp 1 của 3:
Sử dụng Block Site trên máy tính

 1. 1
  Mở trang Block Site. Đây là trang cài đặt Block Site.
  • Block Site cho phép bạn chặn từng trang hoặc toàn bộ website. Ngoài ra, bạn còn được phép thiết lập mật khẩu để người dùng khác không thể thay đổi danh sách chặn.
 2. 2
  Nhấp vào Add to Chrome (Thêm vào Chrome). Đó là nút màu xanh dương ở phía trên góc phải trang.
 3. 3
  Nhấp vào Add extension (Thêm tiện ích mở rộng) khi được hỏi. Đây là lựa chọn hiển thị ở đầu trang. Khi bạn nhấp vào lựa chọn này, Block Site sẽ được cài đặt ngay.
 4. 4
  Nhấp vào biểu tượng Block Site. Đó là biểu tượng chiếc khiên ở phía trên góc phải trang Chrome. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện một trình đơn.
 5. 5
  Nhấp vào Edit block sites list (Chỉnh sửa danh sách chặn) trong trình đơn đang hiển thị. Thao tác này sẽ mở ra trang Block Site.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía trên góc phải trình đơn nếu muốn mở trang Block Site.
 6. 6
  Thêm website. Hãy nhấp vào khung nhập văn bản "Enter a web address" (Nhập địa chỉ web) ở gần đầu trang, rồi nhập địa chỉ website mà bạn muốn chặn.
  • Ví dụ, bạn có thể nhập twitter.com hoặc facebook.com.
  • Nếu bạn muốn chặn một trang cụ thể của website, hãy truy cập trang đó, rồi sao chép đường dẫn bằng cách nhấp vào thanh địa chỉ ở phía trên cửa sổ và ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc Command+C (trên Mac).
 7. 7
  Nhấp vào ở bên phải trường nhập website. Website sẽ ngay lập tức được thêm vào danh sách chặn của Block Site.
  • Bạn có thể gỡ trang khỏi danh sách đen của Block Site bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào biểu tượng vòng tròn màu đỏ bên phải đường dẫn URL của website trong danh sách chặn.
 8. 8
  Nhấp vào Account Protection (Bảo vệ tài khoản). Đây là thẻ ở bên trái trang Block Site.
 9. 9
  Bật tính năng mật khẩu của Block Site. Hãy đánh dấu vào ô "Protect your BlockSite options and the Chrome Extension page with password" (Bảo vệ thiết lập của Block Site và trang Tiện ích mở rộng của Chrome bằng mật khẩu) ở đầu trang. Thao tác này làm hiển thị danh sách các lựa chọn liên quan ở cuối trang.
 10. 10
  Nhập địa chỉ email. Hãy nhập địa chỉ email vào trường đầu tiên của phần đang hiển thị ở cuối trang.
  • Bạn nhớ nhập địa chỉ email đang dùng vì bạn sẽ được yêu cầu xác minh địa chỉ email.
 11. 11
  Nhập mật khẩu. Hãy nhập mật khẩu mà bạn muốn dùng để khóa trang Block Site tại trường nhập văn bản ở bên dưới ô địa chỉ email.
 12. 12
  Nhấp vào Save (Lưu). Đó là nút màu xanh lá ở cuối trang.
 13. 13
  Nhấp OK khi được hỏi. Đây là thao tác lưu thiết lập của bạn và chờ xác minh địa chỉ email.
 14. 14
  Xác minh địa chỉ email. Để hoàn tất thiết lập Block Site, bạn sẽ thực hiện như sau:
  • Mở địa chỉ email của bạn.
  • Nhấp vào email với tiêu đề "Verify Blocksite" (Xác minh Blocksite) được gửi từ Blocksite.
  • Nhấp vào Verify now (Xác minh ngay) trong email.
 15. 15
  Cho phép Block Site hoạt động ở chế độ ẩn danh. Người khác có thể bỏ qua giới hạn của Block Site bằng cách sử dụng chế độ ẩn danh, nhưng bạn có thể bật Block Site trong chế độ ẩn danh để giải quyết vấn đề này:
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Sử dụng Block Site trên Android

 1. 1
  Tải ứng dụng Block Site. Mở Google Play Store và thực hiện như sau:
  • Chạm vào thanh tìm kiếm.
  • Nhập blocksite và chọn Go hoặc Enter.
  • Chạm vào INSTALL (Cài đặt) bên dưới tiêu đề "BlockSite - Block Distracting Apps and Sites" (BlockSite - Chặn các ứng dụng và trang gây xao lãng).
  • Chạm vào ACCEPT (Chấp nhận) khi được hỏi.
 2. 2
  Mở Block Site. Chạm vào OPEN (Mở) trong Google Play Store, hoặc chạm vào biểu tượng chiếc khiên của ứng dụng Block Site.
 3. 3
  Chạm vào GET STARTED (Bắt đầu). Đó là nút màu xanh lá ở bên dưới màn hình.
  • Có thể bạn sẽ được yêu cầu chạm vào GOT IT (Đã hiểu) trước khi tiếp tục.
 4. 4
  Bật Block Site trong Settings (Cài đặt) của Android. Theo mặc định, Block Site sẽ mở phần Accessibility (Khả năng truy cập) trong Settings, nhưng nếu không thấy phần này, bạn có thể thực hiện theo cách sau:
 5. 5
  Mở lại trang Block Site. Nếu trang Block Site đã đóng hoặc bị thu nhỏ, bạn cần mở lại trang này trước khi tiếp tục.
  • Nếu Block Site vẫn đang mở, bạn có thể chạm vào nút Overview (Tổng quan) hình tròn ở bên dưới góc phải để xem toàn bộ ứng dụng đang mở, rồi tìm đến Block Site và chạm vào đó để trở lại.
 6. 6
  Chạm vào . Đó là nút màu xanh lá ở bên dưới góc phải màn hình. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang chặn website.
 7. 7
  Nhập địa chỉ website. Hãy chạm vào trường nhập văn bản ở phía trên màn hình, rồi nhập địa chỉ của một website nào đó (chẳng hạn như facebook.com).
  • Bạn không cần nhập toàn bộ địa chỉ website, chỉ cần nhập ngắn gọn _____.com là được.
 8. 8
  Chạm vào
  Tiêu đề ảnh Android7done.png
  ở phía trên góc phải màn hình.
  Đây là thao tác thêm website vào danh sách các trang bị chặn của Block Site; như vậy, bạn sẽ không thể truy cập website đã bị chặn từ Google Chrome và trình duyệt khác trên điện thoại Android.
  • Bạn có thể bỏ chặn website bất cứ lúc nào bằng cách chạm vào biểu tượng thùng rác ở bên phải địa chỉ.
 9. 9
  Chặn ứng dụng trên Android. Nếu bạn phải tạm thời chặn một ứng dụng nào đó, hãy chạm vào ở bên dưới góc phải màn hình Block Site, chạm vào thẻ APPS (Ứng dụng) ở phía trên, rồi chọn ứng dụng mà bạn muốn chặn.
  • Tương tự như website, bạn có thể bỏ chặn ứng dụng bất cứ lúc nào bằng cách chạm vào biểu tượng thùng rác ở bên phải tên ứng dụng.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Dùng Personal Blocklist (Danh sách chặn cá nhân) của Google trên máy tính

 1. 1
  Cập nhật Google Chrome. Từ tháng 9 năm 2018, Personal Blocklist không còn hoạt động trên các phiên bản Chrome cũ mà chỉ hoạt động trên phiên bản mới nhất (phiên bản 69.0.3497.100). Để cập nhật chương trình, bạn sẽ thực hiện như sau:
 2. 2
  Tìm hiểu cách sử dụng Personal Blocklist. Không giống như Block Site, Personal Blocklist không ngăn người dùng truy cập các website đã bị chặn, mà chỉ ẩn các trang đó trên kết quả tìm kiếm của Google.
  • Ví dụ, nếu trang facebook.com đã được thêm vào Personal Blocklist, bạn vẫn có thể truy cập Facebook, nhưng trang "facebook.com" sẽ không hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google.
 3. 3
  Mở trang Personal Blocklist. Đây là trang cài đặt Personal Blocklist.
 4. 4
  Nhấp vào Add to Chrome (Thêm vào Chrome). Đó là nút màu xanh dương ở phía trên góc phải cửa sổ Personal Blocklist.
 5. 5
  Nhấp vào Add extension (Thêm tiện ích mở rộng) khi được hỏi. Đây là lựa chọn hiển thị ở đầu trạng. Với thao tác này, Personal Blocklist sẽ được cài đặt.
 6. 6
  Truy cập trang mà bạn muốn chặn. Thật không may khi bạn không thể chặn từng kết quả tìm kiếm bằng cách nhấp vào đường dẫn bên cạnh, nhưng bạn có thể chặn một website trong kết quả tìm kiếm bằng cách truy cập website đó.
  • Bạn cũng có thể nhập từ khóa tìm kiếm vào Google để xem danh sách kết quả tìm kiếm và chọn kết quả mà bạn muốn ẩn.
 7. 7
  Nhấp vào biểu tượng Personal Blocklist. Đó là biểu tượng bàn tay màu trắng trên nền đỏ hiển thị ở phía trên góc phải trang. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện một trình đơn.
 8. 8
  Nhấp vào Block current host (Chặn trang hiện tại). Đó là lựa chọn ở gần phía trên trình đơn đang hiển thị và có chứa đường dẫn URL của website. Khi bạn nhấp vào đường dẫn này, địa chỉ trang hiện tại sẽ được thêm vào Personal Blocklist.
 9. 9
  Nhấp vào nút "Back"
  Tiêu đề ảnh Android7arrowback.png
  (Trở về) của Chrome.
  Đây là nút hiển thị ở phía trên góc trái cửa sổ Chrome. Thao tác này sẽ xác nhận việc thêm thông tin vào ứng dụng Personal Blocklist. Như vậy, trang mà bạn đã chọn sẽ không còn hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Chrome.
 10. 10
  Kiểm tra Blocklist. Hãy thử tìm tên của website đã bị chặn trên Google (ví dụ, nếu đã chặn Facebook, bạn sẽ nhập facebook vào Google). Trong danh sách kết quả tìm kiếm, trang web đã bị chặn sẽ hiển thị chớp nhoáng và rồi biến mất.
  • Việc nhập đường dẫn URL của website vẫn sẽ đưa bạn đến website đó. Nếu bạn muốn chặn truy cập website nào đó trong Google Chrome, hãy dùng Block Site.
 11. 11
  Cho phép Personal Blocklist hoạt động trong chế độ ẩn danh. Người khác vẫn có thể vượt qua các giới hạn của bạn bằng cách sử dụng chế độ ẩn danh, nhưng bạn có thể bật Personal Blocklist trong chế độ ẩn danh để giải quyết vấn đề này:
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Block Site cũng cho phép bạn đặt giới hạn thời gian trên website đã bị chặn, để bạn có thể chặn một website cụ thể nào đó (chẳng hạn như YouTube) trong khi làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (hoặc tương tự).

Cảnh báo

 • Các công cụ chặn website không thể thay thế việc giám sát thực tế; hầu hết các công cụ này đều có lỗ hỏng hoặc cách vô hiệu hóa nào đó, nên nhân viên hoặc trẻ nhỏ vẫn có thể vượt qua các giới hạn đã được thiết lập.

Bài viết wikiHow có liên quan

Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Biết ai đó đang online trên FacebookBiết ai đó đang online trên Facebook
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Thay đổi tài khoản Gmail mặc địnhThay đổi tài khoản Gmail mặc định
Kết nối 2 bộ định tuyến để mở rộng mạngKết nối 2 bộ định tuyến để mở rộng mạng
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Xóa lượt thích trên FacebookXóa lượt thích trên Facebook
Tắt McAfeeTắt McAfee
Khôi phục ảnh bị xóa trên Samsung GalaxyKhôi phục ảnh bị xóa trên Samsung Galaxy
Thêm phông chữ vào PhotoshopThêm phông chữ vào Photoshop
Tìm email lưu trữ trên GmailTìm email lưu trữ trên Gmail
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 20.088 lần.
Trang này đã được đọc 20.088 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo