Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn cách chặn quảng cáo xuất hiện khi bạn sử dụng Google Chrome trên máy tính và điện thoại, cùng với cách chặn quảng cáo trên trình duyệt Google Chrome của máy tính bằng tiện ích mở rộng AdBlock và Adblock Plus. Tuy nhiên, mặc dù việc sử dụng tiện ích mở rộng AdBlock sẽ xóa quảng cáo nhúng như các quảng cáo có trên Facebook, nhưng bạn không thể sử dụng nó để ẩn quảng cáo trên Chrome phiên bản di động.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Sử dụng Settings (Cài đặt) trên máy tính

 1. 1
 2. 2
  Nhấp vào . Biểu tượng này ở phía trên góc phải cửa sổ. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt). Đây là lựa chọn ở gần bên dưới trình đơn đang hiển thị. Trang Settings liền xuất hiện trên màn hình.
 4. 4
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Advanced (Nâng cao). Lựa chọn này ở cuối trang. Một phần mới liền hiển thị sau khi bạn nhấp vào đó.
 5. 5
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Content Settings … (Cài đặt nội dung). Đây là lựa chọn ở cuối phần "Privacy and security" (Riêng tư và bảo mật).
 6. 6
  Nhấp vào Ads (Quảng cáo). Lựa chọn này ở gần cuối trang.
 7. 7
  Nhấp vào nút trượt "Allowed" (Cho phép) màu xanh dương ở đầu trang. Nút trượt liền chuyển thành màu xám sau thao tác của bạn, và điều đó có nghĩa là Chrome không còn hiển thị các quảng cáo gây phiền toái trên hầu hết các trang web.
  • Nếu bạn thấy dòng chữ "Blocked on sites that tend to show intrusive ads (recommended)" (Đã chặn trên các trang thường hiển thị quảng cáo gây phiền toái (được khuyên dùng)) và nút trượt màu xám tại đây, Chrome đã chặn quảng cáo.
 8. 8
 9. 9
  Nhấp vào Popups (Cửa sổ bật lên). Lựa chọn này có trong trình đơn Content Settings.
 10. 10
  Nhấp vào nút trượt "Allowed" (Cho phép) màu xanh dương ở đầu trang. Một lần nữa, thao tác này chuyển nút trượt thành màu xám, và điều đó có nghĩa là bạn đã thành công trong việc vô hiệu hóa quảng cáo bật lên trên trình duyệt Chrome.
  • Nếu bạn thấy "Blocked (recommended)" (Đã chặn (được khuyên dùng)) và nút trượt màu xám tại đây, Chrome đã chặn các quảng cáo bật lên.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Sử dụng Settings (Cài đặt) trên thiết bị di động

 1. 1
  Mở Google Chrome. Đây là ứng dụng có biểu tượng hình cầu màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương. Mặc dù bạn có thể chặn quảng cáo nhúng trên trình duyệt Google Chrome phiên bản di động, nhưng bạn không thể chặn các cửa sổ tự động bật lên và che mất màn hình đang xem.
 2. 2
  Chạm vào . Lựa chọn này ở phía trên góc phải màn hình. Bạn sẽ thấy một trình đơn xuất hiện tại đây.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt). Đây là lựa chọn ở gần bên dưới trình đơn đang hiển thị.
 4. 4
  Chạm vào Content Settings (Cài đặt nội dung) trên iPhone hoặc Site settings (Cài đặt trang) trên Android. Kéo xuống đến gần cuối trang để thấy lựa chọn.
 5. 5
  Chạm vào Block Pop-ups (Chặn cửa sổ bật lên) trên iPhone hoặc Pop-ups (Cửa sổ bật lên) trên Android. Bạn sẽ tìm thấy lựa chọn này ở gần phía trên màn hình iPhone hoặc gần bên dưới màn hình Android.
 6. 6
  Vô hiệu hóa cửa sổ bật lên. Tùy thuộc vào việc bạn sử dụng iPhone hay Android mà thao tác thực hiện sẽ hơi khác:
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Sử dụng AdBlock trên máy tính

 1. 1
 2. 2
  Truy cập trang AdBlock. Bạn chỉ cần nhập https://getadblock.com/ vào thanh địa chỉ của Chrome.
 3. 3
  Nhấp vào GET ADBLOCK NOW (Cài đặt Adblock ngay). Đây là nút màu xanh dương ở giữa trang. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang cài đặt tiện ích mở rộng của trình duyệt.
 4. 4
  Nhấp vào Add extension (Thêm tiện ích mở rộng) khi được hỏi. Chrome sẽ làm mới trang khi quá trình cài đặt tiện ích mở rộng AdBlock hoàn tất.
 5. 5
  Nhấp vào biểu tượng AdBlock. Đó là biểu tượng biển báo dừng có bàn tay màu trắng ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome.
 6. 6
  Nhấp vào Options (Tùy chọn). Đây là nút ở giữa trình đơn AdBlock.
 7. 7
  Nhấp vào thẻ FILTER LISTS (Danh sách bộ lọc). Lựa chọn này ở gần đầu trang.
 8. 8
  Bỏ chọn ô "Acceptable Ads" (Quảng cáo được chấp nhận). Đây là lựa chọn ở đầu trang FILTER LISTS. Như vậy, Adblock sẽ chặn nhiều quảng cáo hơn.
  • Bỏ qua bước này nếu ô nói trên đã được chọn.
 9. 9
  Chọn các lựa chọn chặn quảng cáo khác. Bạn sẽ có thêm một số lựa chọn như sau:
  • Adblock Warning Removal list - Gỡ cảnh báo về việc sử dụng AdBlock trên các website.
  • Antisocial filter list - Gỡ nút “Like” (Thích) trên Facebook và các nút tương tác trên những mạng xã hội khác.
  • EasyPrivacy - Hỗ trợ bảo vệ quyền riêng tư bằng cách chặn theo dõi.
  • Fanboy's Annoyances - Gỡ các yếu tố gây phiền toái trên web.
  • Malware protection - Chặn các trang có mã độc.
 10. 10
  Đóng thẻ AdBlock. Bây giờ trình duyệt Google Chrome gần như đã không còn quảng cáo.
  Luigi Oppido

  Luigi Oppido

  Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính
  Luigi Oppido là chủ sở hữu và người điều hành của Pleasure Point Computers tại Santa Cruz, California. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm về sửa chữa máy tính nói chung, phục hồi dữ liệu, diệt virus và nâng cấp.
  Luigi Oppido
  Luigi Oppido
  Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính

  Nếu bạn vẫn thấy quảng cáo sau khi cài đặt công cụ chặn quảng cáo: Nguyên nhân là vì quảng cáo và các trang web đều liên tục thay đổi, nên công cụ chặn quảng cáo không thể nhận diện tất cả quảng cáo, đặc biệt là khi chưa được cập nhật phiên bản mới. Nếu bạn thấy quảng cáo, hãy nhấp phải vào công cụ chặn quảng cáo để tạm dừng hoặc tắt quảng cáo. Thao tác này giúp công cụ chặn quảng cáo nhận diện quảng cáo, và bạn sẽ không thấy quảng cáo đó nữa.

  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Sử dụng Adblock Plus trên máy tính

 1. 1
 2. 2
  Truy cập trang AdBlock Plus. Bạn chỉ cần nhập https://adblockplus.org/ vào thanh địa chỉ của Chrome.
  • Adblock Plus không có mối liên hệ với AdBlock.
 3. 3
  Nhấp vào Agree and Install for Chrome (Đồng ý và cài đặt trên Chrome). Đó là nút màu xanh lá ở bên phải trang. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang cài đặt tiện ích mở rộng của trình duyệt.
  • Bạn cũng thấy tên trình duyệt trên nút này.
 4. 4
  Nhấp vào Add extension (Thêm tiện ích mở rộng) khi được hỏi. Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ tiện ích mở rộng. Quá trình cài đặt AdBlock Plus liền bắt đầu ngay.
  • Chrome sẽ làm mới trang khi quá trình cài đặt tiện ích mở rộng Adblock Plus hoàn tất.
 5. 5
  Nhấp vào biểu tượng Adblock Plus. Bạn có thể tìm thấy biểu tượng biển báo dừng có chữ "ABP" màu trắng ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome.
 6. 6
  Nhấp vào Options (Tùy chọn). Lựa chọn này có trong trình đơn hiển thị bên dưới biểu tượng ABP.
 7. 7
  Bỏ chọn ô "Allow Acceptable Ads" (Cho phép quảng cáo được chấp nhận). Đó là lựa chọn trong phần "Acceptable Ads" (Quảng cáo được chấp nhận) ở gần đầu trang. Lựa chọn này cho phép một số quảng cáo hiển thị, do đó việc bỏ chọn sẽ tăng số lượng quảng cáo bị chặn.
  • Nếu ô này đã được bỏ chọn, Adblock Plus đang chặn các quảng cáo gây phiền toái.
  • Nếu bạn không thấy lựa chọn này, hãy đảm bảo bạn đang mở thẻ Filter lists (Danh sách bộ lọc).
 8. 8
  Đóng thẻ Adblock Plus. Bây giờ trình duyệt Google Chrome gần như không còn quảng cáo.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể thêm các bộ lọc riêng dành cho từng loại quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo hiển thị ở một bên trang Facebook) vào Adblock Plus và AdBlock ngay trong trình đơn Options (Tùy chọn) của tiện ích mở rộng.

Cảnh báo

 • Bạn không thể truy cập một số trang web trong khi sử dụng công cụ chặn quảng cáo. Để truy cập các trang này, bạn cần xếp chúng vào danh sách trắng bằng cách mở trang Options (Tùy chọn) của công cụ chặn quảng cáo, chọn Whitelist (Danh sách trắng), và nhập địa chỉ URL của trang web.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Luigi Oppido
Cùng viết bởi:
Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính
Bài viết này đã được cùng viết bởi Luigi Oppido. Luigi Oppido là chủ sở hữu và người điều hành của Pleasure Point Computers tại Santa Cruz, California. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm về sửa chữa máy tính nói chung, phục hồi dữ liệu, diệt virus và nâng cấp. Bài viết này đã được xem 12.454 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 12.454 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo