Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách ngăn hàng loạt cửa sổ tự động bật lên (còn gọi là pop-up) trên điện thoại hoặc trình duyệt di động. Bạn có thể chặn cửa sổ bật lên trong phần thiết lập của Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer và Safari. Nếu chỉ bật tính năng chặn pop-up thôi vẫn chưa đủ, bạn có thể cài đặt thêm tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo trên trình duyệt.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 9:

Google Chrome trên máy tính

 1. 1
 2. 2
  Nhấp vào nút hình ở góc trên, bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt) ở gần cuối trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Cuộn chuột xuống và nhấp vào Advanced (Nâng cao) ở cuối trang. Sau khi nhấp vào Advanced, trang Settings sẽ mở rộng thêm nhiều tùy chọn.
 5. 5
  Cuộn chuột xuống và nhấp vào Content Settings… (Cài đặt nội dung) ở gần cuối phần "Privacy and security" (Riêng tư và bảo mật).
 6. 6
  Cuộn chuột xuống và nhấp vào Popups ở gần cuối trình đơn.
 7. 7
  Nhấp vào công tắc "Allowed" màu xanh ở gần đầu trình đơn. Sau khi bạn nhấp vào, nó sẽ chuyển thành màu xám . Vậy là Chrome sẽ chặn hầu hết quảng cáo tự động bật lên của trang web.
  • Nếu công tắc màu xám sẵn nghĩa là Chrome đang chặn pop-up.
  • Bạn có thể chặn cửa sổ bật lên từ những trang riêng biệt bằng cách nhấp vào Add (Thêm) bên dưới phần "Blocked" (Đã chặn) của trình đơn và nhập URL trang mà bạn muốn chặn nội dung.
  • Để cho phép cửa sổ bật lên từ những trang cụ thể, nhấp vào Allow (Cho phép) rồi nhập URL trang mà bạn muốn nhìn thấy pop-up.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 9:

Chrome trên điện thoại

 1. 1
 2. 2
  Nhấn vào nút hình ở góc trên, bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào Settings ở gần cuối trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấn vào Content Settings ở gần giữa trang Settings.
  • Trên Android thì bạn nhấn vào Site Settings (Cài đặt trang).
 5. 5
  Nhấn vào Block Pop-ups (Chặn pop-up) ở gần đầu màn hình.
  • Trên Android thì bạn nhấn vào Pop-ups ở gần cuối màn hình.
 6. 6
  Nhấn vào công tắc "Block Pop-ups" màu trắng ở gần đầu màn hình để chuyển nó sang màu xanh dương. Cửa sổ tự động bật lên sẽ bị chặn.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 9:

Firefox trên máy tính

 1. 1
  Mở Firefox. Ứng dụng có biểu tượng chú cáo màu cam quấn quanh quả cầu màu xanh.
 2. 2
  Nhấp vào nút hình ở góc trên, bên phải cửa sổ. Một trình đơn sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Tùy chọn) ở gần giữa trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy & Security ở bên trái cửa sổ.
 5. 5
  Cuộn chuột xuống mục "Permissions" (Sự cho phép) ở gần cuối trang.
 6. 6
  Đánh dấu vào ô "Block pop-up windows" (Chặn cửa sổ bật lên) ở cuối mục "Permissions".
  • Nếu ô này có đánh dấu sẵn nghĩa là trình duyệt Firefox đã chặn cửa sổ pop-up.
  • Bạn có thể thêm ngoại lệ cho điều này bằng cách nhấp vào Exceptions... (Ngoại trừ...) bên phải ô đánh dấu, nhập địa chỉ trang web rồi nhấp vào Allow.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 9:

Firefox trên iPhone

 1. 1
  Mở Firefox. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Firefox với chú cáo màu cam quấn quanh quả cầu màu xanh.
 2. 2
  Nhấn vào nút hình ở góc trên, bên phải cửa sổ. Một trình đơn sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào Settings ở gần cuối trình đơn.
 4. 4
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 9:

Firefox trên Android

 1. 1
  Mở Firefox. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Firefox với chú cáo màu cam quấn quanh quả cầu màu xanh.
 2. 2
  Nhấn vào thanh tìm kiếm ở đầu màn hình Firefox.
 3. 3
  Đi đến trang cấu hình. Nhập about:config rồi nhấn vào Search (Tìm kiếm) hay Return trên bàn phím.
  • Nếu có nội dung nào đó trong thanh tìm kiếm, hãy xóa đi trước khi nhập vào about:config.
 4. 4
  Nhấn vào trường văn bản "Search" ở bên dưới thanh tìm kiếm đầu màn hình.
 5. 5
  Tìm trình chặn pop-up. Nhập dom.disable_open_during_load và chờ tùy chọn dom.disable_open_during_load hiện ra.
 6. 6
  Chọn trình chặn pop-up. Nhấn vào mục dom.disable_open_during_load để mở rộng thêm. Bạn sẽ thấy trạng thái của trình chặn pop-up (thường là "true") ở bên trái màn hình.
  • Nếu trạng thái này là "false" thì trình duyệt Firefox hiện đang chặn quảng cáo.
 7. 7
  Nhấn vào Toggle ở góc dưới, bên phải mục trình chặn pop-up. Trạng thái của trình chặn pop-up sẽ đổi từ "true" sang "false", nghĩa là trình chặn cửa sổ bật lên đang hoạt động.
  • Tuy nhiên, cho dù bật trình chặn pop-up thì cũng không phải toàn bộ cửa sổ bật lên sẽ bị chặn.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 9:

Microsoft Edge

 1. 1
  Mở Edge. Biểu tượng Edge có hình chữ "e" màu xanh dương hoặc trắng.
 2. 2
  Nhấp vào nút hình phía góc trên, bên phải cửa sổ. Một trình đơn sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Settings ở gần cuối trình đơn.
 4. 4
  Cuộn chuột xuống và nhấp vào View advanced settings (Xem cài đặt nâng cao) ở gần cuối trình đơn.
 5. 5
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 9:

Internet Explorer

 1. 1
  Mở Internet Explorer. Ứng dụng có biểu tượng chữ "e" màu xanh dương nhạt với vệt màu vàng quấn quanh.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào Internet options (Tùy chọn Internet) ở gần đầu trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy (Riêng tư) ở đầu cửa sổ Internet Options.
 5. 5
  Đánh dấu vào ô "Turn on Pop-up Blocker" (Bật trình chặn pop-up) trong mục "Pop-up Blocker" trên cửa sổ Internet Options.
  • Nếu ô này có sẵn đánh dấu thì Internet Explorer đã chặn cửa sổ bật lên.
 6. 6
  Nhấp vào OK. Vậy là hầu hết cửa sổ bật lên sẽ bị chặn mỗi khi bạn truy cập phải chúng trên Internet Explorer.
  • Bạn có thể chặn pop-up từ những trang riêng biệt bằng cách nhấp vào Settings bên phải ô đánh dấu, nhập địa chỉ web và nhấp Add.
  Quảng cáo
Phương pháp 8
Phương pháp 8 của 9:

Safari trên máy tính

 1. 1
  Mở Safari. Ứng dụng có biểu tượng la bàn màu xanh dương.
 2. 2
  Nhấp vào Safari ở góc trên, bên trái trong thanh thực đơn. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Preferences… (Tùy chỉnh) ở gần đầu trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Security (Bảo mật) ở đầu cửa sổ "Preferences".
 5. 5
  Tích vào ô "Block pop-up windows" nằm trong mục "Web content" (Nội dung web). Hầu hết cửa sổ bật lên sẽ bị chặn khi duyệt web trên Safari.
  • Pop-up từ những trang đặc biệt sẽ không thể bị chặn trên Safari.
  Quảng cáo
Phương pháp 9
Phương pháp 9 của 9:

Safari trên điện thoại

 1. 1
 2. 2
  Cuộn chuột xuống và nhấn vào Safari ở gần giữa trang Settings.
 3. 3
  Cuộn chuột xuống mục "GENERAL" (Chung) ở gần giữa trang Safari.
 4. 4
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Một số trang sẽ yêu cầu sự cho phép để mở cửa sổ bật lên khi trình chặn pop-up đang bật (chẳng hạn nếu bạn cố mở một hình ảnh được liên kết).

Cảnh báo

 • Việc vô hiệu hóa pop-up sẽ ngăn bạn mở những liên kết cụ thể hay nhận thông báo từ một số website.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.628 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 1.628 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo