Có phải bạn muốn bảo vệ gia đình bằng cách chặn nội dung người lớn trên Google Chrome? Hãy thử dùng các tiện ích mở rộng hỗ trợ chặn nội dung người lớn trên Google Chrome. Bạn cũng có thể chặn nội dung đồi trụy bằng Family Link trên Android, hoặc bằng việc bật giới hạn trên iPhone và iPad. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách chặn nội dung phản cảm trên Google Chrome.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Sử dụng tiện ích mở rộng BlockSite

 1. 1
  Thêm tiện ích mở rộng BlockSite vào trình duyệt Chrome. BlockSite là tiện ích mở rộng miễn phí giúp bạn chặn trang web người lớn trên trình duyệt Chrome. Hãy thực hiện các bước sau để cài đặt BlockSite:
  • Truy cập https://chrome.google.com/webstore/category/extensions trong Google Chrome.
  • Nhập BlockSite vào thanh tìm kiếm ở phía trên góc trái và ấn Enter.
  • Nhấp vào "BlockSite: Block Websites & Stay Focused".
  • Nhấp vào nút màu xanh dương Add to Chrome (Thêm vào Chrome).
  • Nhấp vào Add Extension (Thêm tiện ích mở rộng) khi được hỏi.
 2. 2
  Nhấp vào Agree & Start Setup (Đồng ý & Bắt đầu cài đặt). Đó là nút màu xanh lá trên trang web tự động hiển thị khi bạn hoàn tất việc thêm tiện ích mở rộng BlockSite.
 3. 3
  Nhấp vào Skip (Bỏ qua). Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ "Choose your plan" (Chọn gói dịch vụ). Thao tác này cho phép bạn tiếp tục với tài khoản miễn phí.
  • Nếu muốn dùng thử gói trả phí trong 3 ngày, bạn có thể nhấp vào Free 3-Day Trial (3 ngày dùng thử miễn phí). Bạn cũng có thể nhấp vào gói dịch vụ mà bạn muốn đăng ký.
 4. 4
  Nhấp vào Skip (Bỏ qua) một lần nữa. Đây là lựa chọn ở cuối trang. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang thiết lập BlockSite. Bây giờ, BlockSite đã được cài đặt và bắt đầu chặn nội dung người lớn.
 5. 5
  Cho phép tiện ích mở rộng hoạt động trong chế độ ẩn danh. Việc cho phép tiện ích mở rộng hoạt động trong chế độ ẩn danh sẽ ngăn người dùng bỏ qua cài đặt của tính năng Adult Blocker (Công cụ chặn nội dung người lớn) trong chế độ ẩn danh. Hãy thực hiện các bước sau để bật BlockSite trong chế độ ẩn danh:
  • Nhập chrome://extensions/ vào thanh địa chỉ của Google Chrome.
  • Tìm "BlockSite: Block Websites & Stay Focused" và nhấp vào Details (Chi tiết).
  • Nhấp vào nút trượt bên cạnh Allow in Incognito (Cho phép trong chế độ ẩn danh).
 6. 6
  Truy cập trang cài đặt BlockSite. Trang cài đặt BlockSite sẽ tự động mở sau khi bạn hoàn tất việc cài đặt. Bạn có thể thực hiện các bước sau để mở trang cài đặt BlockSite bất kỳ lúc nào:
  • Nhấp vào lựa chọn Extensions (Tiện ích mở rộng) với biểu tượng mảnh ghép ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome.
  • Nhấp vào BlockSite: Block Websites & Stay Focused
  • Nhấp vào biểu tượng bánh răng trong trình đơn đang hiển thị.
 7. 7
  Chặn trang web. BlockSite tự động chặn nội dung người lớn. Nếu BlockSite không chặn trang web mà bạn nghĩ nên bị chặn, bạn có thể thêm trang web đó vào danh sách chặn. Để thực hiện việc này, bạn sẽ nhấp vào Block Sites trong trình đơn bên trái. Nhập đường dẫn URL của trang web mà bạn muốn chặn trong thanh ở phía trên và nhấp vào Add item (Thêm nội dung).
  • Hoặc, bạn có thể truy cập chế độ Whitelist (Danh sách trắng) để chặn toàn bộ trang web ngoại trừ những trang được bạn cho phép. Để sử dụng chế độ Whitelist, bạn sẽ nhấp vào ô chọn bên cạnh "Whitelist mode". Nhập đường dẫn URL của trang web mà bạn muốn cho phép truy cập vào trường nhập thông tin và nhấp vào Add item.
 8. 8
  Chặn từ và cụm từ. BlockSite cũng cho bạn lựa chọn chặn nội dung bằng các từ khóa và cụm từ. Hãy thực hiện các bước sau để chặn nội dung bằng từ khóa:
  • Mở trang cài đặt BlockSite.
  • Nhấp vào Block by Words (Chặn theo từ) trong trình đơn bên trái.
  • Nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn chặn.
  • Nhấp vào Add item.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Sử dụng tiện ích mở rộng Smart Internet Porn Filter

 1. 1
  Thêm tiện ích mở rộng Smart Internet Porn Filter. Đây là tiện ích mở rộng miễn phí hỗ trợ chặn nội dung người lớn và dễ dàng sử dụng. Hãy thực hiện các bước sau để thêm tiện ích mở rộng vào Google Chrome trên máy tính Windows hoặc Mac:
  • Truy cập https://chrome.google.com/webstore/category/extensions bằng Google Chrome. Đây là đường dẫn đến cửa hàng tiện ích mở rộng trên Google Chrome.
  • Nhập Smart Internet Porn Filter vào thanh tìm kiếm và ấn Enter.
  • Nhấp vào "Smart Internet Porn Filter from vRate".
  • Nhấp vào nút Add to Chrome (Thêm vào Chrome) màu xanh dương.
  • Nhấp vào Add Extension (Thêm tiện ích mở rộng) khi được hỏi.
 2. 2
  Cho phép tiện ích mở rộng hoạt động trong chế độ ẩn danh. Việc cho phép tiện ích mở rộng hoạt động trong chế độ ẩn danh ngăn việc vượt qua thiết lập của Smart Internet Porn Filter trong chế độ ẩn danh. Hãy thực hiện các bước sau để bật Smart Internet Porn Filter trong chế độ ẩn danh:
  • Nhập chrome://extensions/ vào thanh địa chỉ trong Google Chrome.
  • Tìm "Smart Internet Porn Filter from vRate" và nhấp vào Details (Chi tiết).
  • Nhấp vào nút trượt bên cạnh Allow in Incognito (Cho phép trong chế độ ẩn danh).
 3. 3
  Mở trang Settings (Cài đặt) của Smart Internet Porn Filter. Hãy thực hiện các bước sau để mở trang cài đặt Smart Internet Porn Filter:
  • Nhấp vào Extension (Tiện ích mở rộng) với biểu tượng mảnh ghép ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome.
  • Nhấp vào Smart Internet Porn Filter from vRate.
  • Nhấp vào Settings trong trình đơn đang hiển thị.
 4. 4
  Đặt mã PIN. Trong lần đầu tiên mở trang cài đặt Smart Internet Porn Filter, bạn sẽ nhận được yêu cầu đặt mã PIN. Bạn cần mã này mỗi khi truy cập trang cài đặt Smart Internet Porn Filter. Hãy thực hiện các bước sau để thiết lập mã PIN:
  • Nhập mã PIN vào dòng đầu tiên.
  • Nhập lại mã PIN vào dòng thứ hai.
  • Nhập địa chỉ email hợp lệ vào dòng thứ ba. Bạn nhớ nhập địa chỉ email mà trẻ không thể truy cập.
  • Nhấp vào Submit (Gửi).
 5. 5
  Chọn chế độ trình duyệt. Trang Settings (Cài đặt) có hai chế độ duyệt: Chế độ Adult (Người lớn) và Child (Trẻ em). Chế độ trẻ em sẽ lọc nội dung người lớn. Chế độ người lớn cho phép bạn truy cập mọi trang web. Để chọn chế độ duyệt, bạn sẽ mở trang Settings và nhấp vào Adult mode (Chế độ người lớn) hoặc Child mode (Chế độ trẻ em) ở đầu trang.
 6. 6
  Điều chỉnh mức độ nhạy cảm của chế độ người lớn. Sử dụng thanh trượt bên dưới "Settings" để điều chỉnh mức độ nhạy cảm của bộ lọc người lớn. Thao tác đẩy thanh trượt đến vị trí "Low" (Thấp) sẽ chặn hình ảnh không phù hợp và vẫn cho phép bạn truy cập trang web. Việc thiết lập mức độ nhạy cảm cao sẽ chặn truy cập các trang không phù hợp.
  • Bên cạnh đó, bạn có thể nhấp vào ô chọn bên cạnh "Also block racy/provocative content" (Cũng chặn nội dung khiêu gợi/khiêu khích) để chặn ảnh gợi cảm, ảnh "kiệm vải", và ảnh khỏa thân bán phần.
 7. 7
  Thêm trang web vào danh sách chặn. Smart Internet Porn Filter sẽ tự động chặn nội dung người lớn. Tuy nhiên, nếu thấy trang web không phù hợp nào đó chưa bị chặn, bạn có thể thêm trang đó vào danh sách chặn. Hãy thực hiện các bước sau:
  • Mở trang cài đặt Smart Internet Porn Filter.
  • Chuyển đến phần "Override: Specify websites to block or allow" (Chỉ định trang web chặn hoặc cho phép truy cập).
  • Nhấp vào Block Websites - Blacklist (Chặn các trang web - Danh sách đen).
  • Nhập đường dẫn URL của trang web mà bạn muốn chặn.
  • Nhấp vào Add (Thêm).
 8. 8
  Thêm trang web vào danh sách trắng. Nếu bạn nhận thấy Smart Internet Porn Filter đang chặn trang web mà bạn muốn truy cập, bạn có thể thêm trang đó vào danh sách trắng. Hãy thực hiện các bước sau:
  • Mở trang cài đặt Smart Internet Porn Filter.
  • Chuyển đến phần "Override: Specify websites to block or allow".
  • Nhấp vào Allow Websites - Whitelist (Cho phép các trang web - Danh sách trắng)
  • Nhập đường dẫn URL cho trang web mà bạn muốn cho phép.
  • Nhấp vào Add.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Sử dụng tiện ích mở rộng Parental Controls - Adult Blocker

 1. 1
  Thêm tiện ích mở rộng Parental Controls - Adult Blocker. Adult Blocker là tiện ích mở rộng miễn phí mà bạn có thể thêm vào Google Chrome để chặn nội dung người lớn. Hãy thực hiện các bước sau để thêm tiện ích mở rộng vào Google Chrome trên máy tính Windows hoặc Mac:
  • Truy cập https://chrome.google.com/webstore/category/extensions bằng Google Chrome. Đây là đường dẫn đến cửa hàng tiện ích mở rộng của Google Chrome.
  • Nhập Adult Blocker vào thanh tìm kiếm và ấn Enter.
  • Nhấp vào "Parental Control - Adult Blocker".
  • Nhấp vào nút Add to Chrome (Thêm vào Chrome) màu xanh dương.
  • Nhấp vào Add Extension (Thêm tiện ích mở rộng) khi được hỏi.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ có trang Adult Blocker. Đây là thẻ có biểu tượng tấm khiên màu đỏ. Trang web sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu.
  • Bạn sẽ thấy trang web khác mở ra với nội dung trang Adult Blocker sử dụng giao thức truyền thông không được hỗ trợ. Trong trường hợp này, hãy đóng thẻ.
 3. 3
  Đặt mật khẩu. Hãy thực hiện các bước sau để đặt mật khẩu.
  • Nhấp vào thẻ có biểu tượng tấm khiên nhỏ màu đỏ.
  • Nhập mật khẩu mà bạn muốn và nhấp vào Set a new password (Đặt mật khẩu mới).
  • Nhập mật khẩu một lần nữa và nhấp vào Enter (Nhập)
 4. 4
  Cho phép tiện ích mở rộng hoạt động trong chế độ ẩn danh. Việc cho phép tiện ích mở rộng hoạt động trong chế độ ẩn danh ngăn người dùng vượt qua thiết lập Adult Blocker trong chế độ ẩn danh. Hãy thực hiện các bước sau để vô hiệu hóa chế độ ẩn danh:
  • Nhập chrome://extensions/ vào thanh địa chỉ trong Google Chrome.
  • Tìm "Parental Control - Adult Blocker" và nhấp vào Details (Chi tiết).
  • Nhấp vào nút trượt bên cạnh Allow in Incognito (Cho phép trong chế độ ẩn danh).
 5. 5
  Mở trang cài đặt Adult Blocker. Bạn có thể dùng trang cài đặt Adult Blocker để thiết lập mật khẩu mới, và cho phép hoặc chặn một số trang web. Hãy thực hiện các bước sau để mở trang cài đặt Adult Blocker:
  • Nhấp vào Extensions (Tiện ích mở rộng) với biểu tượng mảnh ghép ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome.
  • Nhấp vào Parental Control - Adult Blocker.
  • Nhập mật khẩu và nhấp vào Enter.
 6. 6
  Thêm trang web vào Whitelist (Danh sách trắng). Nếu nhận thấy Adult Blocker đang chặn trang web mà bạn muốn cho phép, bạn có thể thêm trang web đó vào danh sách trắng. Hãy thực hiện các bước sau:
  • Mở trang cài đặt Adult Blocker.
  • Nhấp vào thẻ WHITELIST ở đầu trang.
  • Nhập đường dẫn của trang web mà bạn muốn chặn.
  • Nhấp vào Add (Thêm).
 7. 7
  Thêm trang web vào Blacklist (Danh sách đen). Nếu Adult Blocker không chặn trang web mà bạn nghĩ nên bị chặn, bạn có thể thêm trang đó vào danh sách đen. Hãy thực hiện các bước sau:
  • Mở trang cài đặt Adult Blocker.
  • Nhấp vào thẻ BLACKLIST ở đầu trang.
  • Nhập đường dẫn URL của trang web mà bạn muốn chặn.
  • Nhấp vào Add.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Những cách khác giúp bạn chặn nội dung người lớn

 1. 1
  Thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên thiết bị của bạn. Mặc dù bạn có thể dùng tiện ích mở rộng Google Chrome để chặn nội dung người lớn, nhưng người dùng am hiểu công nghệ vẫn sẽ tìm ra cách vượt qua các tiện ích mở rộng này. Bạn cũng nên bật kiểm soát của phụ huynh trên toàn bộ thiết bị có kết nối mạng. Máy tính Windows và macOS, iPhone, iPad đều có tính năng kiểm soát của phụ huynh trong phần Settings (Cài đặt) hoặc System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
 2. 2
  Cài đặt ứng dụng kiểm soát của phụ huynh. Bên cạnh các kiểm soát của phụ huynh có trên thiết bị, bạn cũng có thể cài đặt thêm ứng dụng kiểm soát của phụ huynh. Nhiều chương trình chống vi-rút như Norton và McAfee đều có thiết lập kiểm soát của phụ huynh. Ngoài ra, các ứng dụng như Qustodio, Locategy và Net Nanny đều hỗ trợ bổ sung thiết lập kiểm soát của phụ huynh cho thiết bị của bạn và cho phép bạn kiểm soát các hoạt động của trẻ trên internet.[1]
 3. 3
  Bật Safe Search (Tìm kiếm an toàn). Bên cạnh việc chặn các trang web không phù hợp, việc bật Safe Search sẽ lọc kết quả tìm kiếm không phù hợp trên các công cụ tìm kiếm như Google. Hãy thực hiện các bước sau để bật Safe Search trên Google.
  • Truy cập trang https://www.google.com/.
  • Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản cần được thiết lập Safe Search.
  • Nhấp vào Settings ở bên dưới góc phải.
  • Nhấp vào Search Settings (Cài đặt tìm kiếm) trong trình đơn đang hiển thị.
  • Nhấp vào ô chọn bên cạnh Turn on Safe Search (Bật tìm kiếm an toàn).
 4. 4
  Sử dụng bộ mở rộng Wi-Fi có tính năng kiểm soát của phụ huynh. Bên cạnh việc dùng ứng dụng kiểm soát của phụ huynh, các sản phẩm như Circle của Disney hoặc Gryphon hoạt động như bộ mở rộng Wi-Fi kết nối với bộ định tuyến và thiết lập kiểm soát của phụ huynh cho toàn bộ mạng Wi-Fi.[2]
 5. 5
  Chặn các trang web trên bộ định tuyến. Hầu hết bộ định tuyến Wi-Fi cho phép bạn đăng nhập và chặn một số trang web. Bạn cũng có thể mua bộ định tuyến được tích hợp sẵn tính năng kiểm soát của phụ huynh. Việc này cho phép bạn thiết lập kiểm soát của phụ huynh cho toàn bộ mạng Wi-Fi.
 6. 6
  Liên lạc với nhà mạng. Nhiều nhà mạng cung cấp dịch vụ chặn nội dung không phù hợp và giới hạn thời gian sử dụng màn hình. Hãy liên hệ nhà mạng hoặc truy cập trang web và đăng nhập để xem các dịch vụ dành cho cha mẹ.[3]
 7. 7
  Kiểm soát hoạt động của trẻ trên mạng internet. Cho dù bạn đã thiết lập kiểm soát của phụ huynh, tốt hơn hết bạn vẫn nên thường xuyên kiểm soát hoạt động của trẻ trên mạng internet. Bạn có thể kiểm tra trình duyệtlịch sử của tài khoản Google. Kiểm tra ảnh và video mà trẻ đã tải về thiết bị và các ứng dụng mà trẻ đang dùng. Đảm bảo trẻ không nhận được nội dung đồi trụy qua tin nhắn hoặc ứng dụng như Reddit hay Telegram.[4]
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Người dùng không bị giới hạn có thể gỡ tiện ích mở rộng trên Google Chrome.

Bài viết wikiHow có liên quan

Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Cài Windows từ UbuntuCài Windows từ Ubuntu
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thay đổi tài khoản Gmail mặc địnhThay đổi tài khoản Gmail mặc định
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tạo Người Sắt trong MinecraftTạo Người Sắt trong Minecraft
Tìm kiếm Sắt trong MinecraftTìm kiếm Sắt trong Minecraft
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Trang này đã được đọc 444 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo