Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chặn email của ai đó trên hộp thư đến Hotmail (hiện nay là "Outlook"). Bạn sẽ cần sử dụng website Outlook để thay đổi những cài đặt này vì chúng ta không thể tiến hành trên ứng dụng di động Outlook.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Chặn địa chỉ email

 1. 1
  Mở website Outlook. Hộp thư đến sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập Outlook.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhấp vào Sign in (Đăng nhập), nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu rồi nhấp Sign in.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ⚙️ ở góc trên bên phải trang Outlook.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Tùy chọn). Mục này nằm cuối trình đơn thả xuống bên dưới bánh răng Settings.
 4. 4
  Nhấp vào tùy chọn Blocked senders (Người gửi bị chặn) nằm bên dưới tiêu đề "Junk email" (Email rác) - thư mục con trong danh mục "Mail" ở góc dưới bên trái trang.
 5. 5
  Nhấp vào trường dữ liệu "Enter a sender or domain here" (Nhập người gửi hoặc tên miền ở đây) nằm giữa trang. Bạn sẽ nhập địa chỉ email của người muốn chặn vào đây.
 6. 6
  Nhập địa chỉ email người gửi. Bạn cần nhập địa chỉ đầy đủ để đăng ký vào danh sách chặn.
 7. 7
  Nhấn Enter. Địa chỉ email mà bạn vừa nhập sẽ được thêm vào danh sách chặn của Outlook.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào dấu + nằm bên phải trường địa chỉ email.
 8. 8
  Nhấp vào Save (Lưu) ở đầu trang, ngay phía trên tiêu đề "Blocked senders". Sau khi thay đổi được lưu, người gửi bị chặn này sẽ không thể liên hệ với bạn trong tương lai.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Tạo quy tắc

 1. 1
  Mở website Outlook. Hộp thư đến sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập Outlook.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhấp vào Sign in, nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu rồi nhấp Sign in.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ⚙️ ở góc trên bên phải trang Outlook.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Tùy chọn). Mục này nằm cuối trình đơn thả xuống bên dưới bánh răng Settings.
 4. 4
  Nhấp vào Inbox and sweep rules (Hộp thư đến và quy tắc quét). Tùy chọn này ở phía trên bên trái cửa sổ Outlook, nằm dưới tiêu đề "Automatic processing" (Xử lý tự động) - thư mục con trong thẻ "Mail".
 5. 5
  Nhấp vào dấu + nằm bên dưới tiêu đề "Inbox rules" (Quy tắc hộp thư đến) ở đầu trang. Quy tắc mới sẽ được tạo để bạn tùy chỉnh. Quy tắc trong Outlook cho phép bạn lập trình phản hồi tự động đối với email đến; trong trường hợp này, chúng ta sẽ tạo quy tắc tự động xóa email từ người gửi nhất định.
 6. 6
  Nhập tên cho quy tắc. Bạn cần nhập thông tin này vào trường văn bản gần đầu trang, bên dưới tiêu đề "Name" (Tên).
 7. 7
  Nhấp vào khung "Select one" (Chọn một) đầu tiên. Khung này nằm bên dưới tiêu đề "When the message arrives, and it matches all of these conditions" (Khi tin nhắn đến và nó phù hợp với tất cả các điều kiện này), phía trên là trường "Name".
 8. 8
  Di chuột đến dòng It was sent or received (Thư được gửi hoặc nhận). Tùy chọn này nằm gần đầu trình đơn thả xuống.
 9. 9
  Nhấp vào Received from (Được nhận từ). Mục này nằm đầu trình đơn bật ra.
 10. 10
  Nhập địa chỉ email. Nhập thông tin này vào trường văn bản phía dưới tiêu đề "and it was received from" (và thư được nhận từ) ở đầu trang.
 11. 11
  Nhấn Enter. Địa chỉ email vừa rồi sẽ được thêm vào danh sách của quy tắc.
  • Nếu người này đã liên hệ với bạn trước đây, địa chỉ email của họ sẽ hiện ra trong trình đơn thả xuống bên dưới trường "and it was received from" (và thư đã được nhận từ).
  • Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ email vào trang này.
 12. 12
  Nhấp vào nút OK ở góc trên bên trái trang.
 13. 13
  Nhấp vào ô "Select one" thứ hai. Ô này nằm bên dưới tiêu đề "Do all of the following" (Thực hiện tất cả những điều sau đây) ở gần giữa trang.
 14. 14
  Chọn Move, copy, or delete (Di chuyển, sao chép hoặc xóa). Tùy chọn này nằm đầu trình đơn thả xuống.
 15. 15
  Nhấp vào Delete the message (Xóa thư). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn bật ra. Việc liên kết lệnh "Delete" với địa chỉ email mà bạn đã thêm trước đó sẽ chuyển toàn bộ thư đến từ người nhận trong danh sách vào thùng rác.
 16. 16
  Nhấp vào nút OK ở góc trên bên trái trang. Bạn sẽ không nhận email từ những người đã chọn nữa.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Chặn tất cả email chưa biết

 1. 1
  Mở website Outlook. Hộp thư đến sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập Outlook.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhấp vào Sign in, nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu rồi nhấp Sign in.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ⚙️ ở góc trên bên phải trang Outlook.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Tùy chọn). Mục này nằm cuối trình đơn thả xuống bên dưới bánh răng Settings.
 4. 4
  Nhấp vào Filters and reporting (Bộ lọc và báo cáo). Tùy chọn này nằm dưới tiêu đề "Junk email" (thư mục con của danh mục "Mail") ở phía dưới bên trái trang.
 5. 5
  Nhấp vào Exclusive (Loại trừ). Tùy chọn này nằm gần đầu trang, bên dưới tiêu đề "Choose a junk email filter" (Chọn bộ lọc email rác). Bất kì email không phải từ người trong danh sách "Safe Senders" (Người gửi an toàn) sẽ không đi đến hộp thư của bạn.
 6. 6
  Nhấp vào nút Save ở góc trên bên trái trang.
 7. 7
  Nhấp vào Safe senders. Tùy chọn này nằm ngay phía rên thẻ "Filters and reporting" ở bên trái trang.
 8. 8
  Nhập địa chỉ email vào trường bên dưới tiêu đề "Safe senders" ở đầu trang.
 9. 9
  Nhấn Enter để thêm địa chỉ email vào danh sách "Safe Senders". Những ai nằm trong danh sách này đều có thể liên hệ với bạn, còn người khác nằm ngoài danh sách sẽ không thể gửi email cho bạn.
  • Quá trình này cần được lặp lại với từng email mà bạn muốn cho phép trao đổi qua lại.
 10. 10
  Nhấp vào Save ở góc trên bên trái trang. Bây giờ bạn sẽ chỉ nhận được email từ người trong danh sách "Safe Senders".
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể nhấp vào nút "..." ở đầu một email đang mở và chọn Create rule để tạo quy tắc đối với địa chỉ email đã gửi email đó trong khung "Conditions" (Điều kiện).
 • Khi sử dụng danh sách "Safe Senders", bạn vẫn sẽ nhận được email từ những thông báo mà bạn đã đăng ký trước khi chặn tất cả email, cho dù chúng không nằm trong danh sách "Safe Senders". Bạn có thể dừng nhận những email này bằng cách nhấp vào liên kết "Unsubscribe" (Hủy đăng ký) nằm trong nội dung thư.

Cảnh báo

 • Mặc dù việc chặn bất kỳ ai không thuộc danh sách "Safe Senders" sẽ xóa sạch hầu hết các email, nhưng một số email dù không được chấp thuận (chẳng hạn như thư đến từ Microsoft) vẫn sẽ đi đến hộp thư. Những email này thường an toàn để mở, cho dù chúng không nằm trong danh sách "Safe Senders".

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Xem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc MacXem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc Mac
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Chơi MinesweeperChơi Minesweeper
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 814 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo