Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để chặn truy cập YouTube trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Việc chặn YouTube trên máy tính có thể thực hiện bằng cách thay đổi tập tin hệ thống và sử dụng dịch vụ OpenDNS miễn phí để chặn YouTube trên hệ thống mạng. Người dùng iPhone có thể chặn YouTube trực tiếp từ trình đơn "Restrictions" (Hạn chế) trong ứng dụng Settings (Cài đặt), còn người dùng Android sẽ phải tải thêm một vài ứng dụng để chặn YouTube.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Chặn YouTube trên tất cả trình duyệt của máy tính

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở tập tin "hosts" của máy tính. Bạn có thể thực hiện việc này trên máy tính Windows hoặc trên máy tính Mac. Sau khi bạn mở tập tin "hosts" và thấy yêu cầu nhập địa chỉ, hãy thực hiện bước tiếp theo.
 2. 2
  Nhập địa chỉ YouTube tại dòng cuối dùng. Bạn sẽ nhập 127.0.0.1 và ấn phím Tab , rồi nhập youtube.com và ấn Enter.
  • Nếu sử dụng Chrome, bạn cần thêm khoảng trắng sau địa chỉ YouTube trước khi nhập www.youtube.com.
 3. 3
  Thêm địa chỉ truy cập YouTube phiên bản di động. Hãy nhập 127.0.0.1 một lần nữa và ấn phím Tab , rồi nhập m.youtube.com và ấn Enter.
  • Một lần nữa, nếu sử dụng Google Chrome, bạn cần thêm khoảng trắng và phần "www" trong địa chỉ của YouTube.
 4. 4
  Lưu tập tin "hosts" theo cách sau:
  • Trên Windows - Nhấp vào File (Tệp), chọn Save As... (Lưu dưới dạng…), chọn Text Documents (Tài liệu văn bản), chọn All Files (Toàn bộ tập tin) trong khung lựa chọn, chọn tập tin "hosts", chọn Save (Lưu), và chọn Yes khi được hỏi.
  • Trên Mac - Ấn Control+X (không phải Command+X), ấn Y khi được hỏi, và ấn Return.
 5. 5
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Chặn YouTube trên hệ thống mạng

Tải về bản PDF
 1. 1
  Thay đổi thiết lập DNS của máy tính để sử dụng máy chủ OpenDNS. Trước khi thực hiện thao tác chặn các website trên hệ thống mạng gia đình, bạn cần thiết lập máy tính sao cho có thể sử dụng địa chỉ máy chủ DNS được kiểm soát bởi OpenDNS:
 2. 2
  Xóa bộ nhớ đệm DNS của máy tính. Đây là thao tác xóa các thiết lập còn sót có thể ảnh hưởng đến thiết lập DNS mới.
 3. 3
  Mở trang đăng ký OpenDNS. Truy cập https://signup.opendns.com/homefree/ từ trình duyệt web của máy tính.
 4. 4
  Tạo tài khoản OpenDNS. Điền thông tin vào các trường sau:
  • Email address (Địa chỉ email) - Nhập địa chỉ email mà bạn muốn dùng để đăng ký OpenDNS (đây phải là địa chỉ email mà bạn có thể truy cập).
  • Confirm email address (Xác nhận địa chỉ email) - Nhập địa chỉ email một lần nữa.
  • Select your country (Chọn quốc gia của bạn) - Chọn quốc gia mà bạn đang sống trong khung lựa chọn.
  • Create password (Tạo mật khẩu) - Nhập mật khẩu mà bạn muốn dùng cho tài khoản của mình (mật khẩu này nên khác với mật khẩu của địa chỉ email).
  • Confirm password (Xác nhận mật khẩu) - Nhập lại mật khẩu.
 5. 5
  Nhấp vào nút GET A FREE ACCOUNT (Tạo tài khoản miễn phí) màu cam ở cuối trang. Đây là thao tác tạo tài khoản và gửi email xác minh đến địa chỉ email của bạn.
 6. 6
  Mở địa chỉ email liên quan đến tài khoản OpenDNS. Đây là địa chỉ email mà bạn đã dùng để tạo tài khoản OpenDNS.
 7. 7
  Chọn email xác minh. Nhấp vào email có tiêu đề "[OpenDNS] Confirm your OpenDNS registration" ([OpenDNS] Xác nhận việc đăng ký tài khoản OpenDNS).
  • Có thể bạn sẽ thấy email trong thư mục "Updates" (Cập nhật) nếu sử dụng Gmail.
  • Nếu không tìm thấy email, bạn thử kiểm tra thư mục "Spam" hoặc "Junk".
 8. 8
  Nhấp vào đường dẫn xác minh. Đó là đường dẫn bên dưới tiêu đề "Click this link to confirm your registration" (Nhấp vào đường dẫn này để xác nhận việc đăng ký). Với thao tác này, địa chỉ email của bạn sẽ được xác minh và bạn sẽ được chuyển đến trang bảng điều khiển của OpenDNS.
 9. 9
  Nhấp vào thẻ SETTINGS (Cài đặt). Đây là lựa chọn đầu tiên trên trang bảng điều khiển.
 10. 10
  Nhấp vào ADD THIS NETWORK (Thêm mạng này). Bạn sẽ thấy nút này bên dưới địa chỉ IP của mạng hiện tại. Màn hình lúc này có thêm một cửa sổ mới.
 11. 11
  Đặt tên cho hệ thống mạng. Bạn chỉ cần nhập tên bất kỳ vào trường nhập dữ liệu ở phía trên cửa sổ đang hiển thị.
 12. 12
  Nhấp vào DONE (Hoàn tất) ở bên dưới góc phải cửa sổ.
 13. 13
  Nhấp vào địa chỉ của hệ thống mạng. Đây là phần thông tin hiển thị ở giữa trang. Trang cài đặt dành cho hệ thống mạng hiện tại sẽ xuất hiện sau thao tác nhấp chuột.
 14. 14
  Cân nhắc việc chặn tất cả trang chia sẻ video. Như vậy, các trang như YouTube, Vimeo và trang tương tự đều bị chặn:
  • Đánh dấu vào ô "Custom" (Tùy chỉnh).
  • Đánh dấu vào ô "Video Sharing" (Chia sẻ video).
  • Nhấp vào APPLY (Áp dụng).
 15. 15
  Nhập địa chỉ YouTube. Bạn sẽ nhập youtube.com vào trường nhập dữ liệu, rồi nhấp vào ADD DOMAIN (Thêm tên miền).
 16. 16
  Đánh dấu vào ô "Block" (Chặn). Đây là ô hiển thị phía trên nút CONFIRM (Xác nhận) màu xám.
 17. 17
  Nhấp vào CONFIRM ở cuối trang để xác nhận thiết lập và chặn YouTube trên máy tính của bạn.
 18. 18
  Thêm máy tính khác vào danh sách OpenDNS. Hãy thực hiện thao tác sau trên bất kỳ máy tính nào mà bạn muốn chặn YouTube:
  • Thay đổi thiết lập DNS để sử dụng máy chủ của OpenDNS.
  • Truy cập https://login.opendns.com/, rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản OpenDNS.
  • Nhấp vào thẻ SETTINGS.
  • Nhấp vào ADD THIS NETWORK (Thêm kết nối mạng này), rồi nhập tên và nhấp vào DONE (Hoàn tất).
  • Nhấp vào địa chỉ IP dành cho kết nối mạng vừa thêm.
  • Chặn YouTube (và việc chia sẻ video nếu cần) thông qua trình đơn Web Content Filtering (Lọc nội dung web).
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Chặn YouTube trên iPhone

Tải về bản PDF
 1. 1
  Xóa ứng dụng YouTube nếu bạn đã cài đặt. Đây là thao tác ngăn người khác truy cập YouTube bằng ứng dụng:
  • Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng YouTube.
  • Thả tay khi bạn thấy biểu tượng ứng dụng bắt đầu lúc lắc.
  • Chạm vào X ở phía trên góc trái biểu tượng ứng dụng.
  • Chạm vào Delete (Xóa) khi được hỏi.
 2. 2
 3. 3
 4. 4
  Vuốt xuống và chọn Restrictions (Hạn chế) ở gần giữa trang General.
 5. 5
  Nhập mật mã để mở trình đơn Restrictions. Hãy nhập mã PIN mà bạn dùng để mở khóa trình đơn Restrictions.
  • Mật mã Restrictions có thể khác với mã mở khóa iPhone.
  • Nếu bạn chưa bật Restrictions, trước tiên hãy chạm vào Enable Restrictions (Bật Restrictions), rồi nhập mật mã mà bạn muốn tạo hai lần.
 6. 6
 7. 7
  Vuốt xuống và chạm vào Websites. Đây là lựa chọn ở gần cuối phần "ALLOWED CONTENT" (Nội dung được cho phép).
 8. 8
  Chạm vào Limit Adult Content (Giới hạn nội dung người lớn) trong trình đơn "Websites".
 9. 9
  Chạm vào Add a Website… (Thêm website) trong phần "NEVER ALLOW" (Không cho phép). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần cuối trang.
 10. 10
  Nhập địa chỉ YouTube. Nhập www.youtube.com vào trường "Website", rồi chạm vào nút Done (Hoàn tất) màu xanh dương trên bàn phím.
 11. 11
  Đóng ứng dụng Settings. Bây giờ YouTube đã bị chặn trên mọi ứng dụng trình duyệt của iPhone, và không ai có thể tải lại ứng dụng YouTube vì App Store đã bị khóa.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Chặn YouTube trên Android

Tải về bản PDF
 1. 1
  Cài đặt các ứng dụng cần thiết. Để chặn trang và ứng dụng YouTube trên Android, bạn cần có ứng dụng YouTube. Đừng lo, vì sau đó bạn có thể xóa ứng dụng YouTube và chặn Google Play Store để ngăn việc tải ứng dụng một lần nữa. Bạn cũng cần tải ứng dụng BlockSite để chặn YouTube, và ứng dụng Norton Lock để bảo vệ BlockSite bằng mật khẩu nhằm chặn việc xóa ứng dụng này:
 2. 2
  Mở BlockSite. Ấn nút Home để đóng Play Store, rồi chạm vào ứng dụng BlockSite với biểu tượng hủy bỏ màu trắng trên chiếc khiên màu cam.
 3. 3
  Bật BlockSite trong phần thiết lập Accessibility (Trợ năng) của Android. Để BlockSite có thể truy cập và kiểm soát các ứng dụng, trước tiên bạn cần bật thiết lập này trong Settings:
 4. 4
  Chạm vào ở bên dưới góc phải màn hình.
  • Nếu BlockSite không hiển thị sau khi bạn chọn OK, bạn sẽ phải mở ứng dụng một lần nữa trước khi thực hiện thao tác này.
 5. 5
  Nhập địa chỉ YouTube. Hãy nhập youtube.com vào trường ở đầu trang để các ứng dụng trình duyệt được tích hợp sẵn trên Android không thể truy cập YouTube.
  • Không giống như các công cụ chặn nội dung khác, bạn không cần phải chặn trang YouTube phiên bản điện thoại ("m.youtube.com") khi sử dụng BlockSite.
 6. 6
  Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình. Đây là thao tác chặn YouTube trên trình duyệt Chrome và ứng dụng trình duyệt khác được tích hợp sẵn của Android.
  • Nếu thiết bị có ứng dụng trình duyệt của bên thứ ba (chẳng hạn như Firefox), bạn cần khóa chúng bằng Norton Lock để ngăn trẻ nhỏ truy cập YouTube từ đây vì BlockSite không kiểm soát các ứng dụng này.
 7. 7
  Chạm vào một lần nữa. Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở bên dưới góc phải màn hình.
  • Nếu bạn chưa cài đặt YouTube trên thiết bị Android, hãy bỏ qua bước này và hai bước tiếp theo.
 8. 8
  Chạm vào thẻ APP (Ứng dụng) ở phía trên màn hình. Danh sách các ứng dụng sẽ hiển thị tại đây.
 9. 9
  Vuốt xuống và chạm vào YouTube trong danh sách ứng dụng. Đây là thao tác thêm YouTube vào danh sách ứng dụng bị chặn trên Android.
 10. 10
  Mở Norton App Lock. Ấn nút Home, rồi chạm vào ứng dụng Norton Lock với các biểu tượng màu đen trong vòng tròn màu vàng và trắng.
 11. 11
  Chạm vào Agree & Launch (Đồng ý và khởi động) khi được hỏi. Thao tác này để mở ứng dụng Norton Lock.
 12. 12
  Bật Norton Lock trong trình đơn Accessibility. Tương tự như BlockSite, bạn cần trao quyền truy cập cho Norton Lock:
 13. 13
  Tạo mã mở khóa. Khi ứng dụng Norton Lock xuất hiện, bạn sẽ vẽ một họa tiết, rồi vẽ lại họa tiết đó khi được yêu cầu. Đây là mã mở khóa dành cho các ứng dụng được thiết lập khóa.
  • Nếu bạn muốn sử dụng mật mã thay vì họa tiết, hãy chạm vào SWITCH TO PASSCODE (Chuyển sang mật mã) và nhập mật mã mà bạn muốn tạo hai lần.
 14. 14
  Chạm vào Continue (Tiếp tục) ở bên dưới màn hình.
  • Bạn có thể đặt lại mật mã Norton Lock thông qua tài khoản Google của mình khi cần.
 15. 15
  Chặn các ứng dụng cần thiết. Vuốt xuống và chạm vào các ứng dụng sau để chặn quyền truy cập nếu không có mật mã:
  • BlockSite
  • Play Store
  • Bất kỳ trình duyệt nào không được kiểm soát bởi BlockSite (chẳng hạn như trình duyệt khác Chrome hoặc được tích hợp sẵn như Firefox hay UC Browser)
  • Norton Lock cũng sẽ khóa ứng dụng Settings và chính nó theo mặc định. Khi Play Store được khóa, không ai có thể truy cập YouTube nếu không có mật mã.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể chặn YouTube thông qua tiện ích mở rộng BlockSite trên Google ChromeFirefox nếu cần. Cách này sẽ không chặn YouTube trên các trình duyệt như Safari, Edge hoặc Internet Explorer.

Cảnh báo

 • Không phương pháp chặn nào có hiệu quả 100%, đặc biệt là khi con của bạn am hiểu công nghệ. Vì vậy, hãy dành thời gian dạy cho con biết những gì được phép và không được phép truy cập.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tắt tính năng Tìm kiếm an toàn của GoogleTắt tính năng Tìm kiếm an toàn của Google
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Trả lời emailTrả lời email
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 34.350 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 34.350 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo