Cách để Chặn (Block) Số điện thoại trên iPhone

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách chặn cuộc gọi từ các số vô danh hoặc số liên hệ trên iPhone.

Phương pháp 1 của 3:
Sử dụng Settings (Cài đặt)

 1. 1
  Mở Settings (Cài đặt) với biểu tượng bánh răng màu xám (⚙️) và thường hiển thị trên màn hình chính.
 2. 2
  Chạm vào Phone (Điện thoại). Ứng dụng này thường cùng nhóm với các ứng dụng Apple khác như Mail và Notes (Ghi chú).
 3. 3
  Chạm vào Call Blocking & Identification (Chặn cuộc gọi & ID) trong phần "CUỘC GỌI" của trình đơn.
  • Danh sách toàn bộ các số liên hệ và số vô danh mà bạn đã chặn trước đó sẽ hiển thị.
 4. 4
  Kéo xuống dưới danh sách và chọn Block Contact (Chặn liên hệ) ở cuối màn hình.
  • Nếu danh sách người gọi bị chặn vượt quá màn hình, bạn sẽ phải kéo xuống bên dưới.
 5. 5
  Chọn số liên hệ cần chặn. Bạn sẽ thực hiện bằng cách chạm vào tên của người mà mình muốn chặn. Như vậy, số này sẽ không thể liên lạc với iPhone của bạn bằng cuộc gọi, FaceTime hoặc tin nhắn.
  • Lặp lại hai bước trước cho toàn bộ số vô danh hoặc số liên hệ mà bạn muốn chặn.
  • Bạn có thể bỏ chặn các số từ trình đơn này bằng cách chạm vào Edit (Chỉnh sửa) ở phía trên góc phải màn hình và chọn số.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Sử dụng ứng dụng Phone (Điện thoại)

 1. 1
  Mở ứng dụng Phone (Điện thoại) màu xanh lá có biểu tượng điện thoại màu trắng, thường hiển thị trên màn hình chính.
 2. 2
  Chạm vào Recents (Gần đây) với biểu tượng đồng hồ ở bên dưới góc trái màn hình.
 3. 3
  Chạm vào bên cạnh số mà bạn muốn chặn ở bên phải màn hình.
 4. 4
  Kéo xuống bên dưới màn hình và chạm vào Block this Caller (Chặn người gọi này) ở cuối trình đơn.
 5. 5
  Chạm vào Block Contact (Chặn liên hệ). Bây giờ, các cuộc gọi từ số này sẽ không thể liên lạc với iPhone của bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Chặn toàn bộ cuộc gọi

 1. 1
  Mở Settings (Cài đặt) với biểu tượng bánh răng màu xám (⚙️), thường hiển thị trên màn hình chính.
 2. 2
  Chạm vào Do Not Disturb (Không làm phiền) trong phần ở gần phía trên trình đơn, bên cạnh biểu tượng mặt trăng trên nền màu tím.
 3. 3
  Chạm vào Allow Calls From (Cho phép cuộc gọi từ) ở khoảng giữa màn hình.
 4. 4
  Chạm vào No One (Không có người nào) để chặn toàn bộ cuộc gọi đến điện thoại của bạn.
  • Chạm vào Favorites (Mục ưa thích) để chặn cuộc gọi từ mọi người ngoại trừ những người trong danh sách "Favorites".
  • Chạm vào Everyone (Mọi người) để cho phép cuộc cuộc từ bất kỳ ai.
 5. 5
  Vuốt bất kỳ màn hình nào từ dưới lên để mở Control Center (Trung tâm kiểm soát).
 6. 6
  Chạm vào biểu tượng mặt trăng khuyết trong hình tròn ở phía trên góc phải Control Center. Bây giờ, các cuộc gọi sẽ bị chặn ngoại trừ nhóm mà bạn đã chọn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Đặt chế độ im lặng cho số mà bạn muốn chặn cũng là một cách để chặn cuộc gọi.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 36.791 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo