Cách để Chạy tập tin INSTALL.sh trên Linux bằng Terminal

Linux mang đến nhiều cách dễ dàng để cài đặt chương trình mới, chẳng hạn như thông qua phần mềm Ubuntu Software Center hay Synaptic Package Manager. Tuy nhiên, vẫn có một số chương trình cần được cài đặt theo cách phức tạp hơn, như là thông qua terminal. Trong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu từng bước quá trình cài đặt phần mềm với tập tin INSTALL.sh. Rockhopper VPN Client sẽ được sử dụng làm ví dụ trong xuyên suốt bài viết.

Các bước

 1. 1
  Tải phần mềm mà bạn muốn cài đặt. Các tập tin cần thiết thường sẽ được nén vào tập tin nén Tar hoặc zip.
 2. 2
  Giải nén nội dung ra màn hình Desktop.
 3. 3
  Mở terminal. Tổ hợp phím tắt để mở nhanh là Ctrl+Alt+T. Gõ lệnh sau: cd ~/Deskop/rockhopper-0.2.b1-020. Thay thế rockhopper-0.2.b1-020 bằng tên thư mục trên màn hình Desktop. Sau đó, nhấn Enter.
 4. 4
  Làm cho tập tin .sh có thể thực thi. Nhập lệnh tiếp theo vào terminal để làm cho tập tin có thể thực thi: chmod +x install.sh. Thay thế install.sh bằng tên tập tin đuôi .sh của bạn. Sau đó, nhấn Enter.
 5. 5
  Cuối cùng, thực thi tập tin .sh. Gõ lệnh này vào: sudo ./install.sh. Một lần nữa, thay thế install.sh bằng tên tập tin .sh của bạn. Sau cùng, nhấn Enter Lưu ý: Nếu không hiệu quả,hãy thử lệnh sudo bash install.sh, bỏ dấu "./" đi (cách này hiệu quả trên Ubuntu 16). Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu quản trị viên ở bước này.
 6. 6
  Hoàn tất quá trình cài đặt chương trình. Terminal sẽ hướng dẫn bạn thông qua một số bước bổ sung như xác nhận quá trình cài đặt.
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo