Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Hệ điều hành Linux cung cấp nhiều cách đơn giản để hỗ trợ người dùng trong việc cài đặt chương trình mới, chẳng hạn như thông qua Ubuntu Software Center và Synaptic Package Manager. Mặc dù vậy, một số ứng dụng vẫn phải được cài đặt từ bảng điều khiển lệnh. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để cài đặt ứng dụng từ tập tin INSTALL.sh bằng dòng lệnh.

Các bước

 1. 1
  Tải phần mềm mà bạn muốn tải về. Các tập tin thiết yếu thường được nén thành tập tin .tar, .tgz hoặc .zip.
 2. 2
  Giải nén tập tin ".tar" hoặc ".zip" (nếu cần). Nếu phần mềm mà bạn đã tải về có định dạng tập tin lưu trữ như ".tar", ".tgz" hoặc ".zip", bạn cần thực hiện thao tác giải nén để có tập tin .sh. Nếu tập tin tải về đã có sẵn định dạng ".sh", bạn cứ bỏ qua bước này. Hãy dùng một trong các phương pháp sau để giải nén tập tin lưu trữ:
  • Nhấp phải vào tập tin lưu trữ đã tải về, rồi chọn Extract Here (Giải nén tại đây) (nội dung hiển thị có thể khác nhau tùy theo từng phiên bản Linux).
  • Nếu bạn sử dụng terminal, hãy dùng lệnh "cd ~/path" để tìm đến thư mục lưu tập tin lưu trữ. Hãy thay "path" bằng đường dẫn đến thư mục (chẳng hạn như "cd ~/Downloads").
  • Để giải nén tập tin ".tar" hoặc ".tar.gz" bằng terminal, bạn dùng lệnh "tar -xvf filename.tar" và ấn "Enter". Thay "filename" bằng tên của tập tin (chẳng hạn như "tar -xvf jdk-14.0.2_linux-x64_bin.tar.gz")[1]
  • Để giải nén tập tin ".zip" từ terminal, bạn sẽ dùng lệnh "unzip filename.zip" và ấn "Enter". Thay "filename" bằng tên của tập tin zip (chẳng hạn như "unzip Minecraft.zip").
 3. 3
  Tìm thư mục chứa tập tin".sh". Để thực hiện việc này, bạn cần nhấp đúp vào thư mục đã giải nén và thực hiện thao tác tìm kiếm để biết thư mục nào chứa tập tin install.sh.
 4. 4
  Mở cửa sổ terminal. Chương trình terminal có biểu tượng màn hình màu đen với con trỏ văn bản. Hãy nhấp vào biểu tượng này trong phần dock hoặc trình đơn Applications (Ứng dụng) để mở chương trình terminal.
  • Cách nhanh nhất để thực hiện việc này trong hầu hết các công cụ quản lý cửa sổ là ấn tổ hợp phím "Ctr + Alt + T" trên bàn phím.
 5. 5
  Truy cập đường dẫn của thư mục đã giải nén. Nhập "cd ~/" và theo sau đó là đường dẫn đến tập tin ".sh", rồi ấn "Enter". Sử dụng dấu gạch chéo (/) để ngăn cách các thư mục. Ví dụ, nếu tập tin được lưu trong thư mục Downloads, bạn sẽ nhập lệnh "cd ~/Downloads/jdk-14.0.2_linux-x64_bin/bin" và ấn Enter.
  • Để đảm bảo bạn đã mở đúng thư mục, hãy nhập "ls -a" tại bảng điều khiển lệnh và ấn "Enter". Bạn sẽ thấy danh sách tập tin và thư mục tương tự.
 6. 6
  Nhập chmod +x install.sh và ấn Enter. Nếu tập tin cài đặt có tên khác, bạn cần ″install.sh″ bằng tên chính xác của tập tin. Đây là thao tác kích hoạt khả năng thực thi của tập tin cài đặt. Không có bất kỳ thông báo xác nhận nào hiển thị sau lệnh này.
  • Nếu bạn không thấy thông báo lỗi, điều đó có nghĩa là tập tin gốc đã có thể thực thi.
  • Bạn cũng có thể thực hiện việc này bên ngoài terminal. Quy trình sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản phân phối Linux. Để thực hiện việc này trên Ubuntu, bạn chỉ cần nhấp phải vào tập tin ".sh" và chọn Properties (Thuộc tính). Hãy nhấp vào thẻ Permissions (Quyền truy cập) và đánh dấu vào ô "Allow executing file as program" (Cho phép tập tin thực thi khởi động dưới dạng chương trình).
 7. 7
  Nhập bash install.sh và ấn Enter. Nếu tập tin có tên khác, bạn sẽ thay "install.sh" bằng tên đúng của tập tin. Ví dụ, để cài đặt Netbeans, bạn sẽ nhập "bash netbeans-8.2-linux.sh" và ấn "Enter".
  • Bạn có thể sử dụng một số lệnh khác như "sh install.sh" hoặc "./install.sh". Nếu tên tập tin không phải là "install.sh", bạn nhớ thay tên này bằng tên đúng của tập tin, rồi ấn "Enter". Hãy dùng một trong các lệnh trên và ấn "Enter".[2]
 8. 8
  Nhập mật khẩu truy cập máy tính và ấn Enter. Quá trình cài đặt ứng dụng sẽ được thực thi ngay sau thao tác này.
 9. 9
  Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt. Tùy thuộc vào từng ứng dụng mà bạn phải nhập thêm thông tin để hoàn tất việc cài đặt.
  • Để gỡ cài đặt phần mềm nào đó bằng terminal, bạn cần nhập lệnh "dpkg --list" để mở danh sách các chương trình đã cài đặt trên hệ điều hành Linux. Hãy tìm chương trình mà bạn muốn gỡ cài đặt và nhập lệnh "sudo apt-get --purge remove [tên chương trình]" và ấn "Enter". Nhập mật khẩu truy cập máy tính và ấn "Enter". Việc còn lại là thực hiện các hướng dẫn cần thiết để gỡ cài đặt chương trình.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Lấy quyền root trên UbuntuLấy quyền root trên Ubuntu
Hack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali LinuxHack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali Linux
Có đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong LinuxCó đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong Linux
Tạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên LinuxTạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên Linux
Chạy phần mềm Windows trên LinuxCó thể chạy tập tin .exe trên Linux không?
Cài đặt Google Chrome bằng Terminal trên Linux
Khởi chạy chương trình từ dòng lệnh trên LinuxKhởi chạy chương trình từ dòng lệnh trên Linux
Cài đặt Ubuntu trên VirtualBoxCài đặt Ubuntu trên VirtualBox
Cài đặt XAMPP trên LinuxCài đặt XAMPP trên Linux
Thiết lập mạng trên UbuntuThiết lập mạng trên Ubuntu
Tạo hệ điều hành máy tínhTạo hệ điều hành máy tính
Mở Terminal với tư cách người dùng root trên Kali LinuxMở Terminal với tư cách người dùng root trên Kali Linux
Làm gì với Chromebook sau ngày hết hạn cập nhật tự độngLàm gì với Chromebook sau ngày hết hạn cập nhật tự động: 6 sự lựa chọn tốt nhất
Đổi mật khẩu root trong LinuxĐổi mật khẩu root trong Linux
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 13.908 lần.
Chuyên mục: Hệ Điều hành Khác
Trang này đã được đọc 13.908 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo