Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Visual Studio Code là trình biên tập mã nguồn của Microsoft. Chương trình hiện có sẵn dành cho Windows, macOS và Linux. Với Visual Studio Code, bạn sẽ có thể viết và chỉnh sửa mã theo nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, bao gồm cả HTML. Nhưng bạn sẽ làm gì khi muốn triển khai mã HTML nào đó? May mắn là có nhiều tiện ích mở rộng dành cho Visual Studio Code giúp chúng ta dễ dàng thực thi mã HTML ngay trên Visual Studio Code. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Terminal để chạy tập tin HTML. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chạy tập tin HTML trên Visual Studio Code.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Tạo, mở và lưu tập tin HTML

 1. 1
  Mở Visual Studio Code. Chương trình có biểu tượng tương tự ruy-băng xanh dương và thường nằm trong menu Windows Start (Windows), thư mục Applications (Mac) hoặc menu Apps (Linux). Hãy nhấp vào biểu tượng Visual Studio Code để khởi chạy phần mềm.
  • Nếu như chưa cài đặt, bạn có thể tải Visual Studio Code miễn phí tại https://code.visualstudio.com/. Chỉ cần nhấp vào nút Download (Tải xuống) trên trang web và mở tập tin cài đặt ngay trên trình duyệt web hoặc trong thư mục Downloads. Sau đó, tiến hành theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.
 2. 2
  Mở hoặc tạo tập tin HTML mới. Áp dụng một trong những bước dưới đây để mở hoặc tạo tập tin mới:
  • Để tạo tập tin mới, hãy nhấp vào File (Tập tin) trong thanh menu phía trên cùng. Sau đó, nhấp vào New File (Tập tin mới). Bắt đầu nhập mã HTML.
  • Để mở tập tin sẵn có, bạn nhấp vào File trong thanh menu phía trên cùng. Sau đó, chọn Open File (Mở tập tin). Đi đến tập tin HTML mà bạn muốn mở và nhấp vào để chọn. Cuối cùng, nhấp vào Open (Mở).
 3. 3
  Lưu tập tin dưới định dạng HTML. Khi đã sẵn sàng để chạy tập tin HTML trên Visual Studio Code, trước tiên bạn cần lưu tập tin dưới định dạng HTML. Sau khi lưu tập tin, bạn có thể khởi chạy trên bất cứ trình duyệt web nào. Hãy tiến hành những bước sau để lưu tập tin HTML trong Visual Studio Code:
  • Nhấp vào File trong thanh menu phía trên cùng.
  • Nhấp vào Save as (Lưu thành).
  • Nhập tên tập tin vào trường "File Name."
  • Sử dụng trình đơn thả xuống cạnh mục "Save as type" (Lưu dưới dạng) để chọn "HTML".
  • Nhấp vào Save (Lưu).
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Sử dụng Terminal

 1. 1
  Mở Visual Studio Code. Chương trình có biểu tượng tương tự ruy-băng xanh dương và thường nằm trong menu Windows Start (Windows), thư mục Applications (Mac) hoặc menu Apps (Linux). Hãy nhấp vào biểu tượng Visual Studio Code để khởi chạy phần mềm.
 2. 2
  Mở hoặc tạo tập tin HTML mới. Nếu như tập tin HTML chưa mở sẵn, hãy tiến hành mở tập tin sẵn có hoặc tạo mới và lưu dưới định dạng HTML. Nếu tập tin HTML đang mở sẵn, bạn có thể xem bằng cách nhấp vào thẻ chứa tập tin HTML nằm phía đầu màn hình.
 3. 3
  Mở cửa sổ Terminal mới. Để thực hiện, bạn nhấp vào biểu tượng Terminal ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào New Terminal. Terminal là cách duy nhất để chạy tập tin HTML trên Visual Studio Code mà không sử dụng tiện ích mở rộng. Đây cũng là cách phức tạp nhất.
  • Hoặc bạn có thể nhấp vào View ở phía trên cùng và chọn Terminal.
 4. 4
  Nhập cd cùng với đường dẫn đến tập tin HTML và nhấn Enter. Bạn sẽ được chuyển đến vị trí của tập tin HTML. Chẳng hạn, nếu tập tin HTML nằm trong thư mục Documents, hãy nhập cd \Users\username\Documents và nhấn Enter (nhớ thay “username” bằng tên người dùng của bạn).
  • Nếu tập tin HTML được lưu trong ổ đĩa có tên chữ cái khác với ổ đĩa hệ điều hành, bạn cần thay đổi sang ổ đĩa đó trong dấu nhắc lệnh trước khi điều hướng đến tập tin HTML. Để tiến hành, chỉ cần nhập chữ cái tên ổ đĩa (ví dụ như D: đối với ổ đĩa D:) và nhấn Enter.
  • Nếu như không biết tập tin HTML được lưu ở đâu, bạn có thể nhấp phải vào thẻ dành cho tập tin HTML ở đầu màn hình và chọn Copy Path (Sao chép đường dẫn). Nhập cd vào Terminal và dán đường dẫn vào ngay sau đó. Xóa tên tập tin vào cuối đường dẫn và nhấn Enter.
  • Nếu có bất kỳ thư mục nào trong đường dẫn đến tập tin HTML có khoảng cách trong tên, Terminal sẽ không thể điều hướng đến thư mục đó. Hãy sử dụng File Explorer (Windows) hoặc Finder (Mac) để đi đến những thư mục có khoảng cách trong tên và đổi tên sao cho không còn khoảng cách (ví dụ: nếu có thư mục "HTML Files", bạn cần đổi thành "HTML_Files".)
 5. 5
  Nhập start cùng với tên tập tin HTML và nhấn Enter. Chẳng hạn, nếu bạn muốn chạy tập tin index HTML, hãy nhập start index.html và nhấn Enter. Tập tin HTML sẽ khởi chạy trong cửa sổ riêng và bạn có thể xem trước.
  • Để đóng bản xem trước, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng "x" ở đầu cửa sổ.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Sử dụng tiện ích mở rộng "HTML Preview"

 1. 1
  Mở Visual Studio Code. Chương trình có biểu tượng tương tự ruy-băng xanh dương và thường nằm trong menu Windows Start (Windows), thư mục Applications (Mac) hoặc menu Apps (Linux). Hãy nhấp vào biểu tượng Visual Studio Code để khởi chạy phần mềm.
 2. 2
  Nhấp vào nút Extensions (Tiện ích mở rộng). Nút này có biểu tượng 4 hình vuông và nằm bên trái thanh menu. Trình đơn tìm kiếm Extensions sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhập HTML Preview vào thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm nằm đầu menu Extensions hiện ra bên trái. Danh sách các tiện ích mở rộng khớp với từ khóa mà bạn nhập sẽ xuất hiện. "HTML Preview" là tiện ích mở rộng dành cho Visual Studio Code cho phép bạn xem trước các tập tin HTML từ trong Visual Studio Code bằng chế độ màn hình chia đôi hoặc cửa sổ toàn màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào tiện ích mở rộng "HTML Preview". Tiện ích này được tạo bởi Thomas Haakon Townsend và sẽ hiển thị đầu tiên trong danh sách. HTML Preview có biểu tượng chiếc khiên màu cam với số "5" ở giữa (logo HTML 5).
 5. 5
  Nhấp vào Install (Cài đặt). Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề "HTML Preview" trên trang thông tin nằm bên phải menu tiện ích mở rộng. Tiện ích sẽ bắt đầu được cài đặt và quá trình này mất khoảng vài phút.
 6. 6
  Mở hoặc tạo tập tin HTML mới. Nếu như tập tin HTML chưa mở sẵn, hãy tiến hành mở tập tin sẵn có hoặc tạo mới và lưu dưới định dạng HTML. Nếu tập tin HTML đang mở sẵn, bạn có thể xem bằng cách nhấp vào thẻ chứa tập tin HTML nằm phía đầu màn hình.
 7. 7
  Nhấp vào nút xem trước với biểu tượng màn hình chia đôi và kính lúp bên trái. Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Bản xem trước của tập tin HTML sẽ hiện ra trên màn hình chia đôi trong Visual Studio Code.
  • Nhấn giữ phím Alt và nhấp vào nút xem trước để xem bản xem trước của mã HTML ở chế độ toàn màn hình.
  • Để đóng bản xem trước, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng dấu "x" trong thẻ chứa bản xem trước nằm phía đầu màn hình.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Sử dụng tiện ích mở rộng "open in browser"

 1. 1
  Mở Visual Studio Code. Chương trình có biểu tượng tương tự ruy-băng xanh dương và thường nằm trong menu Windows Start (Windows), thư mục Applications (Mac) hoặc menu Apps (Linux). Hãy nhấp vào biểu tượng Visual Studio Code để khởi chạy phần mềm.
 2. 2
  Nhấp vào nút Extensions. Nút này có biểu tượng 4 hình vuông và nằm bên trái thanh menu. Trình đơn tìm kiếm Extensions sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhập open in browser trong thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm nằm đầu menu Extensions ở bên trái. Danh sách các tiện ích mở rộng khớp với từ khóa tìm kiếm sẽ hiện ra. "open in browser" là một tiện ích mở rộng dành cho Visual Studio Code cho phép bạn mở tập tin HTML trong trình duyệt web thường dùng ngay trên Visual Studio Code
 4. 4
  Nhấp vào tiện ích "open in browser". Đây sẽ là lựa chọn nằm đầu danh sách. Tiện ích này được tạo bởi TechER với tên toàn bộ viết thường. Hãy nhấp vào tiện ích mở rộng để chọn.
 5. 5
  Nhấp vào Install. Tùy chọn này nằm phía dưới tiêu đề "open in browser" trên trang thông tin nằm bên phải menu tiện ích mở rộng. Tiện ích sẽ bắt đầu cài đặt, quá trình này thường diễn ra trong vài phút.
 6. 6
  Mở hoặc tạo tập tin HTML mới. Nếu như tập tin HTML chưa mở sẵn, hãy tiến hành mở tập tin sẵn có hoặc tạo mới và lưu dưới định dạng HTML. Nếu tập tin HTML đang mở sẵn, bạn có thể xem bằng cách nhấp vào thẻ chứa tập tin HTML nằm phía đầu màn hình.
 7. 7
  Nhấp phải vào bất cứ đâu trong mã HTML. Trình đơn ngữ cảnh sẽ hiện ra.
 8. 8
  Nhấp vào Open in Default Browser (Mở trong trình duyệt mặc định). Tập tin HTML sẽ mở ra trong trình duyệt web mặc định và bạn có thể xem.[2]
  • Hoặc bạn có thể nhấp vào Open in Other Browser (Mở trong trình duyệt khác) và nhấp đúp vào trình duyệt web mà bạn muốn sử dụng.
  • Nếu được yêu cầu chọn trình duyệt mặc định, hãy nhấp vào trình duyệt mà bạn muốn mở tập tin và nhấp Ok.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Scan tài liệu trên máy in CanonScan tài liệu trên máy in Canon
Kết nối tai nghe với máy tínhKết nối tai nghe với máy tính
Sửa lỗi bàn phím nhập sai ký tựSửa lỗi bàn phím nhập sai ký tự
Sạc pin sạc dự phòngSạc pin sạc dự phòng
Thiết lập lại bàn phímThiết lập lại bàn phím
Thêm máy in HP vào mạng Wi FiThêm máy in HP vào mạng Wi Fi
Kết nối bàn phím không dây với máy tínhKết nối bàn phím không dây với máy tính
Cài đặt Webcam cho Máy tính hoặc LaptopCài đặt Webcam cho Máy tính hoặc Laptop
Tháo Ổ cứng Máy vi tínhTháo Ổ cứng Máy vi tính
Kiểm tra sức khỏe ổ SSDKiểm tra sức khỏe ổ SSD
Khởi động máy tính từ ổ cứng gắn ngoàiKhởi động máy tính từ ổ cứng gắn ngoài
Thay pin chuột không dây Magic MouseThay pin chuột không dây Magic Mouse
Thêm tính năng cảm ứng cho laptop nếu không có AirbarBiến laptop thành thiết bị có màn hình cảm ứng nếu không có AirBar (những giải pháp thay thế AirBar)
Dùng thẻ nhớ SDDùng thẻ nhớ SD
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Stan Kats
Cùng viết bởi:
Chuyên gia công nghệ
Bài viết này có đồng tác giả là Stan Kats, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể. Bài viết này đã được xem 23.100 lần.
Chuyên mục: Linh kiện Máy tính
Trang này đã được đọc 23.100 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo