Cách để Chạy hồi quy bội trong Excel

Excel là một chương trình thích hợp giúp chạy các hồi quy bội dành cho người dùng không có phần mềm thống kê cao cấp hơn. Quy trình chạy hồi quy này vừa nhanh chóng vừa dễ học.

Các bước

 1. 1
  Mở Microsoft Excel.
 2. 2
  Kiểm tra xem Analysis ToolPak có đang hoạt động hay không bằng cách nhấp vào tab "Data" (Dữ liệu). Nếu không nhìn thấy tùy chọn này, bạn cần bật Add-in như sau:
 3. 3
  Nhập dữ liệu của bạn hoặc mở tập tin dữ liệu. Dữ liệu phải nằm trong các cột ở ngay sát và các nhãn nên nằm ở hàng đầu tiên của mỗi cột.
 4. 4
  Lựa chọn tab "Data", sau đó nhấp "Data Analysis" trong phần "Analysis" (thường nằm tại hoặc gần phía bên phải của các tùy chọn tab Data).
 5. 5
  Nhập dữ liệu phụ thuộc bằng cách đặt con trỏ chuột vào trường "Input Y-Range", sau đó lựa chọn cột dữ liệu trong Workbook (tập hợp các loại bảng tính).
 6. 6
  Bạn có thể nhập các biến độc lập bằng cách đặt con trỏ chuột vào trường "Input X-Range", sau đó lựa chọn nhiều cột trong Workbook (chẳng hạn như chọn $C$1:$E$53).
  • LƯU Ý: Các cột dữ liệu biến độc lập PHẢI ở gần nhau để quá trình nhập dữ liệu đầu vào diễn ra bình thường.
  • Nếu bạn đang sử dụng các nhãn (thường nằm ở hàng đầu tiên của mỗi cột), bạn cần nhấp vào ô ở ngay cạnh "Labels".
  • Độ tin cậy mặc định là 95%. Nếu bạn muốn thay đổi giá trị này, nhấp vào ô nằm cạnh "Confidence Level" và điều chỉnh giá trị theo ý muốn.
  • Bạn có thể gõ vào trường "New Worksheet Ply" ở dưới phần "Output Options"
 7. 7
  Lựa chọn các tùy chọn mong muốn trong mục "Residuals". Đồ thị phần dư đầu ra được tạo bằng các tùy chọn "Residual Plots" và "Line Fit Plots".
 8. 8
  Nhấp "OK" và việc phân tích sẽ được tiến hành.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Run a Multiple Regression in Excel, Español: hacer regresiones múltiples en Excel, Italiano: Eseguire una Regressione Multipla in Excel, Português: Executar uma Regressão Múltipla no Excel, Русский: запустить процедуру построения множественной регрессии в Excel, Deutsch: Eine multiple Regressionsanalyse mit Excel durchführen, 中文: 在Excel中运行多元回归分析, Nederlands: Meervoudige regressies uitvoeren in Excel, ไทย: ใช้คำสั่ง Multiple Regression (ถดถอยพหุ) ใน Excel, Bahasa Indonesia: Menjalankan Beberapa Analisis Regresi di Excel, العربية: عمل الانحدار الخطي المتعدد في برنامج إكسيل

Trang này đã được đọc 1.776 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?