Nếu như đã viết hoặc tải một số mã ngôn ngữ lập trình C trên PC Windows, bạn sẽ cần biên dịch để biến mã thành chương trình mà bạn có thể chạy. Bài viết wikiHow đơn giản này sẽ hướng dẫn bạn các bước biên dịch và chạy chương trình C từ dấu nhắc lệnh Windows bằng MinGW, một phiên bản trình biên dịch GCC dễ cài đặt.

Các bước

 1. 1
  Cài đặt MinGW - trình biên dịch C đơn giản. Nếu như chưa thực hiện, bạn cần cài đặt trình biên dịch C trên PC để biên dịch chương trình C. Quá trình này sẽ biến mã C thành chương trình C có thể thực thi. MinGW là một trong những tùy chọn dễ dàng nhất để cài đặt dành cho Windows:
  • Tải xuống MinGW từ https://sourceforge.net/projects/mingw.
  • Nhấp đúp vào tập tin tải xuống và tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để chuẩn bị quá trình cài đặt.
  • Khi đến được với cửa sổ MinGW Installation Manager, bạn sẽ thấy nhiều gói cài đặt trong khung phía trên bên phải.
  • Tích vào các ô cạnh "mingw32-base" và "mingw-gcc-g++."
  • Nhấp vào menu Installation (Quá trình cài đặt) và chọn Apply Changes (Áp dụng thay đổi).
  • Nhấp vào Apply (Áp dụng).
 2. 2
  Thêm đường dẫn của trình biên dịch vào biến môi trường hệ thống. Bước này sẽ giúp trình biên dịch dễ dàng chạy từ dấu nhắc lệnh, cũng như bạn sẽ không cần nhập đường dẫn đầy đủ vào chương trình GCC.
  • Nhấn phím Windows và nhập environment. Nhấp vào Edit the system environment variables (Chỉnh sửa các biến môi trường hệ thống) trong kết quả tìm kiếm.
  • Nhấp vào nút Environment Variables… (Biến môi trường).
  • Chọn tùy chọn "Path" (Đường dẫn) bên dưới "System variables" (Biến hệ thống) và nhấp vào Edit… (Chỉnh sửa)
  • Nhấp vào New (Mới).
  • Nhập C:\MinGW\bin và nhấp vào OK.
  • Nhấp vào OKOK lần nữa.
 3. 3
  Mở cửa sổ Command Prompt dưới quyền quản trị viên. Để tiến hành, bạn nhấn phím Windows, nhập cmd, nhấp phải vào Command Prompt rồi chọn Run as Administrator (Chạy dưới quyền quản trị viên).
  • Sau khi cửa sổ dấu nhắc lệnh mở ra, hãy kiểm tra lại xem trình biên dịch có được cài đặt đúng cách không (đồng thời các biến môi trường đã được thiết lập hay chưa) bằng cách thực thi lệnh gcc -- version.
  • Nếu cửa sổ dấu nhắc lệnh đang mở, hãy đóng và mở lại cửa sổ mới để hiển thị đường dẫn mà bạn đã thêm trước đó.
 4. 4
  Sử dụng lệnh cd để đi đến thư mục nơi chương trình C được lưu. Chẳng hạn, nếu chương trình mà bạn muốn biên dịch nằm trong C:\MyPrograms, hãy nhậpcd C:\MyPrograms và nhấn Enter.
 5. 5
  Thực thi lệnh gcc để biên dịch chương trình C. Cú pháp mà bạn sử dụng sẽ là gcc filename.c -o filename.exe. Chương trình sẽ được biên dịch và trở nên có thể thực thi.
  • Thay filename.c bằng tên tập tin chứa mã C, còn filename.exe thì thay bằng tên mà bạn muốn đặt cho chương trình sau khi biên dịch xong.
  • Kiểm tra để chắc chắn rằng tên chương trình mà bạn đặt có phần mở rộng .exe.
  • Cờ -o chỉ định tập tin đầu ra.
 6. 6
  Nhập tên chương trình mới và nhấn Enter. Ví dụ: nếu tạo chương trình tên hello.exe, bạn có thể nhập hello hoặc hello.exe. Chương trình C sẽ được chạy từ dấu nhắc lệnh.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)
Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
In nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc MacIn nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc Mac
Thiết lập 2 màn hình Win 10Thiết lập 2 màn hình Win 10
Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command PromptTạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt
Chụp ảnh Màn hình trong Microsoft WindowsChụp ảnh Màn hình trong Microsoft Windows
Thay đổi kích thước thanh taskbar trên WindowsThay đổi kích thước thanh taskbar trên Windows
Tải ứng dụng trên Windows 7Tải ứng dụng trên Windows 7
Cài đặt macOS trên máy tính dành cho WindowsCài đặt macOS trên máy tính dành cho Windows
Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows)Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows)
Thay đổi Thư mục trong Command PromptThay đổi Thư mục trong Command Prompt
Sao chép Tập tin trong Command PromptSao chép Tập tin trong Command Prompt
Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nicole Levine, MFA
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Nicole Levine, MFA. Nicole Levine là một tác giả và biên tập viên của wikiHow chuyên viết về công nghệ. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển tài liệu kỹ thuật và quản lý các nhóm hỗ trợ tại các công ty lớn về phần mềm và dịch vụ lưu trữ trang web. Nicole cũng có bằng MFA về viết sáng tạo của Đại học Bang Portland và dạy sáng tác tác phẩm, viết tiểu thuyết và viết tạp chí tại nhiều tổ chức khác nhau.
Trang này đã được đọc 151 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo