Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Yu-Gi-Oh! là trò chơi đấu bài yêu cầu người chơi hướng đến mục tiêu là đánh bại đối thủ bằng cách làm giảm điểm gốc (Life Point) của họ xuống bằng 0. Có nhiều quy tắc mà bạn phải nhớ trước khi chơi. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm được những điều cần thiết trước khi chơi.

Phần 1
Phần 1 của 3:

Tìm hiểu về lá bài

 1. 1
  Lá bài Quái thú: Lá bài Quái thú được triệu hồi để tấn công, làm giảm điểm gốc của đối thủ và bảo toàn điểm gốc của bạn. Thường thì lá bài Quái thú có màu da cam (quái thú Hiệu ứng) hoặc màu vàng (quái thú Thường), nhưng còn có nhiều màu khác nữa. Quái thú có Cấp sao (level) từ 1 đến 12 (nghĩa là số ngôi sao ở phía trên cùng) và biểu tượng cho biết Hệ (Attribute) ở góc trên bên phải. Tại phía trên dòng chữ mô tả lá bài, Loại (Type) quái thú và khả năng của quái thú như Điều phối (Tuner) hay Lật mặt (Flip) được in đậm. ATK là sức tấn công (gọi tắt là Công), còn DEF là sức phòng thủ (gọi tắt là Thủ) được ghi ở phía dưới cùng.[1]
  • Quái thú Hiệu ứng (Effect monster) sở hữu các hiệu ứng gây ảnh hưởng đến trận đấu bài, còn quái thú Thường chỉ có dòng mô tả ngắn gọn. Quái thú Hiệu ứng là loại quái thú được sử dụng nhiều nhất vì hiệu ứng của chúng khá mạnh. Quái thú Thường không mạnh như thế, nhưng có thể làm tốt vai trò hỗ trợ và được sử dụng trong một vài loại bộ bài nhất định. Quái thú trong Bộ bài Phụ (Extra Deck) không có hiệu ứng được gọi là quái thú không hiệu ứng (Non-Effect Monster). Chúng không phải là quái thú thường hay quái thú hiệu ứng.
  • Token là loại quái thú được triệu hồi bằng hiệu ứng. Chúng có thể là lá bài được đặt ở thế tấn công hoặc phòng thủ. Lá bài Token không được đặt trong bất kỳ bộ bài nào, và chỉ có thể được đặt lật ngửa trên sân đấu (field). Vì thế, chúng không thể được đưa vào Mộ bài (Graveyard), bị trục xuất (banish), úp xuống, hay trở thành nguyên liệu Xyz (Xyz Material). Chúng được coi là Quái thú Thường có tên, Công, Thủ, Cấp sao, Hệ và Loại được quyết định bởi lá bài triệu hồi chúng. Các lá bài Token chính thức đều có màu xám.
  • Quái thú Dung hợp (Fusion), Đồng bộ (Synchro), Xyz và Liên kết (Link) không xuất hiện trên tay hay trong bộ bài chính, mà phải được đặt trong Bộ bài Phụ. Quái thú Xyz có nền đen và Hạng sao (Rank) thay vì Cấp sao. Quái thú Đồng bộ có màu trắng, quái thú Dung hợp có màu tím, còn quái thú Liên kết có màu xanh và nền lục giác. Đối với mỗi quái thú đều có cách triệu hồi riêng và trước tiên phải được triệu hồi đặc biệt (Special Summon) bằng cách đó trước khi có thể được triệu hồi theo cách nào khác (ví dụ như hồi sinh từ Mộ bài). Một số quái thú có yêu cầu đặc biệt dành cho quái thú được sử dụng để triệu hồi chúng (được gọi là nguyên liệu hay material), được viết ở dòng mô tả đầu tiên.
  • Quái thú Tế lễ (Ritual monster) có màu xanh nước biển, cũng không thể được triệu hồi theo cách nào khác, trừ khi được triệu hồi tế lễ (Ritual Summon). Hầu hết quái thú dạng này đều được triệu hồi bằng một lá bài phép thuật nào đó.
  • Quái thú Dao động (Pendulum monster) có thể là bất cứ loại quái thú nào, và màu nền của chúng chuyển dần thành màu xanh lá cây của lá bài phép thuật ở nửa dưới của lá bài. Tại phía trên phần mô tả lá bài, có một khung nêu rõ hiệu ứng dao động (Pendulum Effect) của lá bài và có giới hạn dao động (Pendulum Scale) ở hai bên. Quái thú Dao động có thể được kích hoạt từ trên tay giống như một lá bài phép thuật ở ngoài cùng bên trái và ngoài cùng bên phải của Vùng Phép thuật/Cạm bẫy (Spell/Trap Zone), trở thành Vùng Dao động (Pendulum Zone) khi một lá bài Dao động được đặt vào đó. Khác với Phép thuật Môi trường (Field Spell), lá bài Dao động không thể được thay thế bằng cách đặt một quái thú Dao động khác vào cùng vùng. Khi quái thú Dao động được đưa từ Sân đấu (field) đến Mộ bài, nó sẽ được đặt lật ngửa ở phía trên cùng của Bộ bài Phụ. Tại đây, nó có thể được triệu hồi trở lại Sân đấu. Nếu có quái thú Dao động trong cả hai Vùng Dao động, bạn có thể tiến hành triệu hồi Dao động (sẽ đề cập thêm về vấn đề này sau).
  • Các khả năng quái thú có thể có là Tuner (Điều phối), Spirit (Tinh linh), Gemini (Song tính), Flip (Lật mặt), Union (Liên hợp), và Toon. Quái thú Điều phối cần thiết cho Triệu hồi Đồng bộ. Các loại khác có công dụng đúng như cái tên.
 2. 2
  Triệu hồi: Triệu hồi là cách để đặt một quái thú lên Sân đấu của bạn. Có ba kiểu triệu hồi chính là: Thường (Normal), Đặc biệt (Special), và Lật mặt (Flip). Triệu hồi Thường có thể được thực hiện một lần trong mỗi lượt, còn Triệu hồi Đặc biệt không bị giới hạn. Bạn có thể Triệu hồi Thường một quái thú từ trên tay trong Thế Công (Attack Position) lật ngửa hoặc Thế Thủ (Defense Position) úp mặt (được gọi là Normal Set). Quái thú có Cấp sao từ 4 trở xuống không yêu cầu hy sinh (tribute), nhưng đối với quái thú có Cấp sao cao hơn, bạn cần đưa một hoặc nhiều quái thú của mình từ trên Sân đấu vào Mộ bài. Cấp sao 5 và 6 yêu cầu hy sinh một quái thú, còn với Cấp sao 7 trở lên phải hy sinh hai quái thú. Nếu Triệu hồi Thường mà phải hy sinh quái thú thì cũng được gọi là Triệu hồi Hy sinh (Tribute Summon).
  • Đối thủ của bạn không biết được quái thú úp là lá bài gì. Khi úp mặt, lá bài không có tên, Hệ, thông số... Nó có thể được lật ngửa bằng cách tự tay chuyển đổi sang Thế Công (gọi là Triệu hồi Lật mặt), bằng hiệu ứng, hoặc khi bị tấn công. Quái thú ngửa không thể được úp xuống, trừ khi sử dụng hiệu ứng.
 3. 3
  Triệu hồi Đặc biệt: Triệu hồi Đặc biệt (Special Summon) có thể được thực hiện bằng hiệu ứng bài hoặc tuân thủ cơ chế trò chơi. Thông thường, quái thú không thể được triệu hồi đặc biệt trong thế úp mặt, nhưng có thể được triệu hồi trong Thế công hoặc Thế thủ. Sau đây là một vài kiểu triệu hồi đặc biệt.
  • Triệu hồi Dung hợp (Fusion summon) thường được thực hiện bằng cách sử dụng một lá bài Phép thuật Dung hợp (kiểu như Polymerization) và gửi các quái thú được liệt kê làm quái thú Dung hợp vào Mộ bài. Một số quái thú Dung hợp không yêu cầu sử dụng lá bài phép thuật Dung hợp (được gọi với cái tên không chính thức là quái thú Dung hợp Liên kết hay Contact Fusion). Nguyên liệu Dung hợp (Fusion Material) thường được ghi khá cụ thể.
  • Triệu hồi Đồng bộ (Synchro summon) được tiến hành bằng cách đưa một quái thú Điều phối (Tuner) và 1 hoặc nhiều quái thú không phải Điều phối (non-tuner) từ Sân đấu của bạn vào Mộ bài, rồi triệu hồi đặc biệt một quái thú Đồng bộ từ Bộ bài Phụ với cấp sao bằng tổng số cấp sao của các quái thú nguyên liệu.
  • Triệu hồi Xyz có thể được thực hiện bằng cách đưa hai quái thú trở lên trên Sân đấu có cùng số Cấp sao và chồng chúng lên nhau, sau đó xếp một quái thú Xyz có cùng Hạng sao lên trên cùng. Các quái thú ở phía dưới giờ được gọi là nguyên liệu Xyz, và không được coi là đang có mặt trên Sân đấu. Hầu hết những quái thú Xyz đều có hiệu ứng có thể được kích hoạt bằng cách tách nguyên liệu Xyz ra (gửi chúng vào Mộ bài). Nếu quái thú Xyz rời khỏi Sân đấu hoặc không còn được coi là một quái thú, các nguyên liệu Xyz của nó sẽ được chuyển vào Mộ bài.
  • Triệu hồi Tế lễ (Ritual summon) thường được thực hiện bằng cách sử dụng lá bài Phép thuật Tế lễ, hy sinh các quái thú có số Cấp sao bằng Cấp sao của quái thú Tế lễ, rồi triệu hồi đặc biệt quái thú Tế lễ từ trên tay. Đương nhiên là có ngoại lệ - hãy đọc thông tin mô tả Phép thuật Tế lễ của bạn.
  • Triệu hồi Dao động (Pendulum summon) có thể được tiến hành nếu bạn có quái thú Dao động ở cả hai Vùng Dao động. Bạn được phép triệu hồi Đặc biệt bao nhiêu quái thú trên tay cũng được và các quái thú lật ngửa ở phía trên cùng Bộ bài Phụ nếu Cấp sao của chúng lớn hơn hoặc nhỏ hơn Giới hạn Dao động của hai quái thú Dao động (Cấp sao không được phép bằng Giới hạn Dao động). Bạn có thể Triệu hồi Dao động mỗi lượt một lần.
  • Triệu hồi Liên kết (Link summon) được thực hiện bằng cách đưa các quái thú nguyên liệu từ Sân đấu vào Mộ bài để đáp ứng yêu cầu Liên kết. Bạn phải sử dụng số nguyên liệu bằng Số Liên kết (Link Rating) của quái thú Liên kết - số được ghi ở góc dưới bên phải. Nếu quái thú Liên kết được sử dụng làm nguyên liệu Liên kết, nó có thể được coi là một quái thú đơn lẻ, hoặc số nguyên liệu bằng Số Liên kết. Quái thú Liên kết không có Cấp sao hay sức phòng thủ, không thể được chuyển sang Thế Thủ trong bất kỳ trường hợp nào. Bạn sẽ nhìn thấy các mũi tên màu da cam bao quanh hình ảnh lá bài, trong đó số mũi tên bằng với Số Liên kết, chỉ vào Vùng Quái thú ở xung quanh. Những quái thú trong Bộ bài Phụ có thể được triệu hồi vào vùng mà Quái thú Liên kết chỉ đến.
 4. 4
  Vùng Quái thú Phụ (Extra Monster Zone): Được giới thiệu cùng với Liên kết trong Master Rule 4, có hai Vùng Quái thú Phụ (Extra Monster Zone) kết nối Sân đấu của hai người chơi. Bất cứ Triệu hồi nào từ Bộ bài Phụ đều phải được gửi vào Vùng Quái thú Phụ. Bất cứ việc gì không phải là Triệu hồi từ Bộ bài Phụ - bao gồm trục xuất (banish) tạm thời, thay đổi quyền sở hữu, và trở về từ việc bị đổi quyền sở hữu - đều phải được gửi vào Vùng Quái thú Chính. Sau khi triệu hồi vào một trong hai Vùng Quái thú Phụ, bạn sẽ sở hữu nó trong suốt thời gian còn lại của ván đấu, Vùng còn lại nghiễm nhiên thuộc về đối thủ.
 5. 5
  Lá bài Phép thuật: Lá bài Phép thuật có màu xanh lá cây. Thường thì chúng được kích hoạt từ trên tay trong lượt của bạn và có nhiều hiệu ứng khác nhau. Có sáu loại phép thuật, và các phép thuật không phải phép thuật thông thường đều có biểu tượng ở phía trên bên phải gần phần chữ in đậm cho biết loại lá bài.
  • Lá bài Phép thuật Thông thường được sử dụng từ trên tay vào Vùng Phép thuật/Cạm bẫy trên Sân đấu, và sau khi hiệu ứng của chúng được áp dụng, chúng sẽ được đưa vào Mộ bài.
  • Lá bài Phép thuật Duy trì có biểu tượng ∞. Sau khi được dùng trên Sân đấu, lá bài này sẽ giữ nguyên vị trí, trừ khi bị loại bỏ theo cách nào đó, và hiệu ứng của chúng được áp dụng khi chúng vẫn còn nằm trên Sân đấu.
  • Phép thuật Tức thời có biểu tượng tia sét. Lá bài này có thể được sử dụng bất cứ lúc nào trong lượt của bạn, và trong lượt của đối thủ nếu được úp xuống.
  • Phép thuật Môi trường trông giống cái phi tiêu và được đưa vào Vùng Phép thuật Môi trường khi được kích hoạt hoặc úp. Phép thuật môi trường gây ảnh hưởng đến cả Sân đấu, và ở nguyên đó trừ khi bị loại bỏ. Nếu bạn kích hoạt phép thuật môi trường mới khi đã có lá bài kiểu như thế trong Vùng Phép thuật Môi trường, lá bài trước đó sẽ bị phá hủy. Phép thuật môi trường của hai người chơi có thể tồn tại đồng thời.
  • Phép thuật Trang bị có biểu tượng dấu cộng. Khi được kích hoạt, chúng được trang bị vào một quái thú lật ngửa trên Sân đấu, và giữ nguyên trạng thái trên Sân trừ khi bị loại bỏ. Lá bài Phép thuật Trang bị sẽ bị phá hủy nếu quái thú không còn lật ngửa trên Sân đấu hoặc không còn là đối tượng hợp lệ.
  • Lá bài Phép thuật Tế lễ có hình ngọn lửa, được sử dụng khi Triệu hồi Tế lễ một Quái thú Tế lễ. Lá bài này có tác dụng giống như Phép thuật Thông thường, và thường sẽ yêu cầu phải hy sinh quái thú trên Sân đấu để triệu hồi quái thú Tế lễ mong muốn từ trên tay.
 6. 6
  Lá bài Cạm bẫy: Cạm bẫy (Trap) được sử dụng trong lượt của đối thủ để làm gián đoạn quá trình chơi. Cạm bẫy có màu tía và biểu tượng ở góc nếu không phải là Cạm bẫy Thông thường. Tất cả lá bài Cạm bẫy đều phải được Set (đặt úp xuống trong Vùng Phép thuật/Cạm bẫy) trước khi được sử dụng, và chúng có thể được kích hoạt trong lượt của bất kỳ người chơi nào.
  • Cạm bẫy Thông thường có thể được lật ngửa khi bạn muốn sử dụng chúng và khi yêu cầu kích hoạt được thỏa mãn. Sau khi dùng, chúng sẽ bay vào Mộ bài.
  • Cạm bẫy Duy trì có biểu tượng ∞ giống như Phép thuật Duy trì và có chức năng tương tự.
  • Lá bài Cạm bẫy Phản hồi có hình mũi tên. Lá bài này cũng giống như Cạm bẫy Thông thường; tuy nhiên, chỉ có các lá bài Cạm bẫy Phản hồi khác mới được phép kích hoạt để đấu lại chúng.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 3:

Cơ chế chơi

 1. 1
  Úp Phép thuật và Cạm bẫy: Lá bài Phép thuật và Cạm bẫy có thể được Set từ trên tay trong Giai đoạn Chính (Main Phase). Khi được Set, chúng được đặt úp xuống trong Vùng Phép thuật & Cạm bẫy. Nếu bạn úp Cạm bẫy hoặc Phép thuật Tức thời, chúng không thể được kích hoạt cho tới lượt tiếp theo.
 2. 2
  Chiến đấu: Nếu quái thú của bạn nằm ở Thế Công trong Giai đoạn Chiến đấu (Battle Phase), bạn được phép dùng nó tấn công quái thú của đối thủ. Nếu đối thủ không có quái thú nào trên Sân, bạn có thể đánh trực tiếp vào điểm gốc. Mỗi quái thú chỉ được phép tấn công một lần trong mỗi lượt. Nếu quái thú đánh vào lá bài đang úp, lá bài đó sẽ được lật lên ngay trước khi tính toán thiệt hại (damage calculation).
 3. 3
  Tính toán thiệt hại:
  • Nếu cả hai đều đang trong thế tấn công, quái thú có Công (ATK) thấp hơn sẽ bị tiêu diệt, và chủ nhân của quái thú sẽ bị trừ điểm gốc theo sự chênh lệch Công.
  • Nếu có cùng Công, cả hai đều bị tiêu diệt.
  • Nếu quái thú trong thế phòng thủ có Thủ (DEF) nhỏ hơn Công của quái thú tấn công, nó sẽ bị tiêu diệt nhưng chủ nhân của quái thú ở Thế Thủ không bị trừ điểm gốc.
  • Nếu có Thủ cao hơn, chủ nhân của quái thú tấn công sẽ bị trừ điểm gốc theo sự chênh lệch sát thương, và không có quái thú nào bị chết.
  • Nếu Công và Thủ bằng nhau, không quái thú nào bị tiêu diệt.
  • Khi tấn công trực tiếp vào điểm gốc, đối thủ sẽ chịu sát thương bằng Công của quái thú.
 4. 4
  Đánh lại (Replay): Nếu trong lượt tấn công của bạn, số lượng quái thú của đối thủ thay đổi, việc đánh lại sẽ được thực hiện, khi đó bạn được phép lựa chọn tấn công bằng quái thú trước đó, tấn công bằng quái thú khác hoặc không tấn công nữa. Bạn cũng được phép lựa chọn mục tiêu tấn công khác. Nếu bạn tấn công bằng một quái thú khác, quái thú ban đầu sẽ được coi là đã tấn công, và không thể tấn công lần nữa trong lượt đi còn lại.
 5. 5
  Tư thế Chiến đấu: Quái thú có thể được đặt trong Thế Công (Attack Position) hoặc Thế Thủ (Defense Position). Tư thế của chúng giúp xác định việc số nào được sử dụng để tính toán thiệt hại; như vậy, quái thú có Công cao nên được đặt trong thế tấn công, còn quái thú có Công thấp nên được đặt trong thế phòng thủ. Ngoài ra, nếu một trong số những quái thú của đối thủ có Công cao hơn tất cả quái thú trên Sân, quái thú của bạn nên được đặt trong thế phòng thủ để không bị trừ điểm gốc. Tư thế Chiến đấu có thể được tự tay thay đổi một lần mỗi lượt đối với từng quái thú trong Giai đoạn Chính của bạn. Bạn không thể thay đổi tư thế chiến đấu nếu nó được triệu hồi, úp, hoặc đã tấn công trong lượt đó.
 6. 6
  Chuỗi: Chuỗi (Chain) lá bài hoặc hiệu ứng nghĩa là kích hoạt nó trước khi một hiệu ứng khác có cơ hội được giải quyết (hay áp dụng). Sự kích hoạt của lá bài hoặc hiệu ứng sẽ bắt đầu một Chuỗi Liên kết (Chain Link). Sau khi được kích hoạt, người chơi còn lại có thể thực hiện Chuỗi một lá bài khác, nghĩa là sẽ trở thành Chuỗi Liên kết 2. Việc này sẽ tiếp tục cho đến khi không còn người chơi nào phản ứng với chuỗi nữa, sau đó chúng sẽ được giải quyết, bắt đầu bằng Chuỗi Liên kết gần đây nhất. Khi Chuỗi đang được giải quyết, các lá bài và hiệu ứng không thể được kích hoạt.
  • Ví dụ: Người chơi A kích hoạt "Torrential Tribute" trở thành Chuỗi Liên kết 1. Người chơi B đáp lại bằng cách kích hoạt "Seven Tools of the Bandit" để vô hiệu hóa lá bài kia bằng cách hy sinh 1000 điểm gốc (Life Point). Giờ thì điểm gốc của người ấy bị trừ vì đó là cái giá phải trả để kích hoạt lá bài, và việc này diễn ra trong lúc kích hoạt chứ không phải là lúc giải quyết. Người chơi A không thực hiện Chuỗi thêm lá bài nào nữa và người chơi B cũng thế, giờ thì Chuỗi sẽ được giải quyết. Quá trình giải quyết được tiến hành từ Chuỗi Liên kết gần nhất là "Seven Tools". "Seven Tools" vô hiệu hóa "Torrential Tribute" nên không có quái thú nào bị tiêu diệt.
 7. 7
  Mức Phép (Spell Speed): Chỉ lá bài Phép thuật Tức thời, Cạm bẫy và Hiệu ứng Tức thời (Quick Effect) mới có thể được Chuỗi với một lá bài khác làm Chuỗi Liên kết 2 trở lên. Hiệu ứng Tức thời (Quick Effect) sẽ được chỉ rõ khi tuyên bố rằng chúng là Hiệu ứng Tức thời hoặc bằng cách là có thể được kích hoạt trong lượt của bất kỳ người chơi nào, hoặc lượt của đối thủ. Hiệu ứng phải là Phép thuật Mức 2 (Spell Speed 2) trở lên hoặc là hiệu ứng Trigger để kích hoạt ngoài Giai đoạn Chính của bạn. Phép thuật Tức thời chỉ có thể được sử dụng trong lượt của đối thủ nếu được úp ở lượt trước. Nếu lá bài Cạm bẫy Phản hồi được kích hoạt, lá bài duy nhất có thể được Chuỗi là lá bài Cạm bẫy Phản hồi khác.
 8. 8
  Liên kết Phụ (Extra Link): Liên kết Phụ là phương pháp sử dụng quái thú Liên kết (Link Monster) để chiếm lấy Vùng Quái thú Phụ của đối thủ. Để làm được điều này, bạn cần quái thú Link được đồng liên kết với nhau (có mũi tên hướng về nhau) chỉ từ Vùng Quái thú Phụ của bạn đến Vùng của đối thủ. Sau khi thỏa mãn điều kiện đó, bạn được phép triệu hồi quái thú Liên kết cuối cùng vào Vùng Quái thú Phụ của đối thủ, đồng liên kết (co-link) với quái thú của bạn, và Vùng ấy sẽ là của bạn chừng nào quái thú Liên kết vẫn còn nằm đó. Quái thú Liên kết có thể được triệu hồi theo hình chữ u, đường chéo và hình chữ v. Bạn cũng có thể sử dụng quái thú mà đối thủ sở hữu để hoàn thành Liên kết Phụ. Nếu đối thủ có 3 quái thú đồng liên kết thuộc cùng hàng trong Vùng Quái thú Chính của họ, việc triệu hồi 2 quái thú Liên kết vào Vùng Quái thú Phụ được đồng liên kết với 3 quái thú kia cho phép bạn hoàn thành Liên kết Phụ.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 3:

Đấu bài

 1. 1
  Xây dựng bộ bài. Để chơi Yu-Gi-Oh, bạn phải có một bộ bài. Số lá bài trong bộ bài phải từ 40 trở lên và không quá 60 lá. Thường sẽ tốt hơn nếu số lá bài trong bộ bài chỉ là 40 hoặc hơn một chút. Bộ bài của bạn nên có sự cân bằng giữa phép thuật, cạm bẫy và quái thú. Tỷ lệ tốt là 15-20 quái thú, khoảng 9-12 phép thuật và từ 5 đến 8 cạm bẫy. Tỷ lệ này không phải là yêu cầu bắt buộc nên không nhất thiết phải tuân theo nếu bạn đã hiểu rõ cách xây dựng bộ bài. Thật ra điều này không có ý nghĩa gì cho lắm trong ván đấu thực tế. Hầu hết quái thú nên có số Cấp sao dưới 4, chỉ khoảng từ 1 đến 4 (nếu có) quái thú có Cấp sao lớn hơn mà không thể được triệu hồi theo cách nào khác. Lá bài phép thuật và cạm bẫy nên hỗ trợ cho điểm yếu của bộ bài, và bạn nên có lá bài thuộc nhiều thể loại như sau: bảo vệ tấn công, vô hiệu hóa hiệu ứng, vô hiệu hóa triệu hồi, phá hủy phép thuật/cạm bẫy. Đương nhiên, các con số này không phải là tuyệt đối và sẽ thay đổi tùy theo bộ bài, thế nên hãy sử dụng những gì phù hợp với bạn. Bộ bài của bạn sẽ mạnh hơn nếu tập trung vào một chủ đề hay nhóm bài (archetype) cụ thể.
  • Bộ bài Phụ không phải là thứ bắt buộc trong ván đấu bài, nhưng là thứ nên có đối với hầu hết bộ bài. Quái thú Dung hợp, Đồng bộ và Xyz được đặt trong Bộ bài Phụ thay vì trong Bộ bài Chính. Bạn có thể xem qua Bộ bài Phụ vào bất cứ thời điểm nào trong ván đấu, và bạn được phép triệu hồi đặc biệt các quái thú từ đó trong lượt của mình. Có tối đa 15 lá bài trong Bộ bài Phụ. Đối thủ không thể xem Bộ bài Phụ của bạn, trừ khi sử dụng hiệu ứng.
  • Bộ bài Thêm (Side Deck) cũng có giới hạn tối đa là 15 lá bài. Bộ bài này không nhất thiết phải có, nhưng là thứ phù hợp với các trận trong giải đấu. Một trận đấu bài (match) bao gồm ba ván, trong đó người chơi nào thắng 2/3 ván sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Bộ bài Thêm bao gồm các lá bài được sử dụng để chống lại một số bộ bài phổ biến hoặc khắc chế bộ bài của bạn, nhưng lại không hợp lý nếu cho vào bộ bài chính. Bộ bài này không được sử dụng trong lúc đang đấu bài, nhưng bạn được phép thay thế lá bài trong bộ bài chính và/hoặc bộ bài phụ trong lúc nghỉ giữa các ván trong một trận đấu bài. Sau khi thay thế bài xong, số lá bài trong Bộ bài Thêm của bạn phải bằng số lá bài ban đầu.
  • Bạn chỉ được phép có 3 lá bài giống nhau trong bộ bài chính, phụ và bộ bài thêm (tổng tất cả là 3). Một vài lá bài bị cấm (ban) hoặc giới hạn (limit) sử dụng trong giải đấu, thế nên cố gắng đảm bảo rằng bộ bài của bạn hợp lệ nếu có ý định tham gia giải đấu.
 2. 2
  Bắt đầu đấu bài. Để bắt đầu một trận đấu bài, hãy tìm kiếm một ai đó chơi cùng. Tráo bộ bài giúp nhau và quyết định xem ai sẽ đi trước. Việc này có thể được quyết định bằng cách chơi oẳn tù tì, tung đồng xu, hoặc dùng vài phương pháp phù hợp khác. Người chơi đi trước không thể rút bài hoặc tấn công. Bộ bài có khả năng thiết lập Sân đấu sớm hoặc sử dụng các hiệu ứng để chính mình không phải chiến đấu thường sẽ có lợi khi đi trước, còn các bộ bài cần lợi thế có thêm bài trên tay để bắt đầu ván chơi hoặc đáp trả lại những gì đối thủ làm thường sẽ thích đi sau hơn. Cả hai người chơi đều bắt đầu ván đấu với 8000 điểm gốc (Life Point).
 3. 3
  Đặt các lá bài của bạn ở đúng vị trí. Đặt Bộ bài Phụ của bạn ở phía bên trái hàng dưới cùng, bộ bài chính ở phía bên phải, ở giữa là khoảng trống có thể đặt 5 lá bài. Khoảng trống đó sẽ là Vùng Phép thuật/Cạm bẫy (Spell/Trap zone) của bạn. Phía trên bộ bài chính và phụ của bạn là Vùng Dao động (Pendulum zone) bên trái và bên phải. Hàng trên cùng bao gồm Vùng Phép thuật Môi trường (Field Spell) ở bên trái và Mộ bài (Graveyard) ở bên phải. Năm ô trống ở giữa là Vùng Quái thú (monster zone) của bạn. Vùng trục xuất (banish zone) thường nằm ở phía bên phải Mộ bài.
 4. 4
  Rút bài lần đầu. Cả hai người chơi sẽ rút 5 lá bài ở đầu ván để khởi đầu ván chơi.
  • Chỉ bạn mới có thể nhìn thấy lá bài trên tay mình chứ không phải đối thủ. Đối thủ chỉ được phép nhìn bài trên tay bạn khi sử dụng hiệu ứng lá bài. Điều quan trọng cần nhớ là không để cho đối thủ nhìn bài trên tay bạn và đoán được chiến thuật đấu bài. Trong Giai đoạn Kết thúc (End Phase), nếu bạn có nhiều hơn 6 lá bài trên tay, bạn phải vứt bài (discard) cho đến khi chỉ còn lại đúng 6.
 5. 5
  Rút bài. Bạn sẽ rút một lá bài từ bộ bài vào đầu lượt của bạn, trong Giai đoạn Rút bài (Draw Phase). Người chơi đi trước không được phép rút bài ngay.
 6. 6
  Vào Giai đoạn Chờ (Standby Phase). Một số hiệu ứng nhất định có thể được kích hoạt trong Giai đoạn Chờ. Nếu không có thì bỏ qua giai đoạn này.
 7. 7
  Tiếp tục vào Giai đoạn Chính (Main Phase). Giai đoạn Chính là giai đoạn quan trọng nhất trong lượt, là lúc mà bạn thực hiện hầu hết các hành động. Trong giai đoạn này, quái thú có thể được triệu hồi, hiệu ứng có thể được kích hoạt, tư thế chiến đấu của quái thú có thể được tự tay xoay chuyển, phép thuật và cạm bẫy có thể được kích hoạt hoặc úp.
 8. 8
  Chiến đấu. Bạn có thể tấn công bằng cách sử dụng các quái thú ở Thế Công mà bạn điều khiển trong Giai đoạn Chiến đấu (Battle Phase). Không bắt buộc phải vào Giai đoạn Chiến đấu. Nếu không muốn vào Giai đoạn Chiến đấu, bạn có thể chuyển đến Giai đoạn Kết thúc và bỏ qua Giai đoạn Chính 2. Người chơi đi trước không được phép vào Giai đoạn Chiến đấu ngay.
 9. 9
  Vào Giai đoạn Chính thứ hai. Sau Giai đoạn Chiến đấu, bạn sẽ vào Giai đoạn Chính 2 (Main Phase 2). Trong giai đoạn này, bạn có thể thực hiện các hành động giống như Giai đoạn Chính 1, trừ việc không được thay đổi vị trí chiến đấu của lá bài đã tấn công trong Giai đoạn Chiến đấu. Bạn không thể vào giai đoạn này nếu chưa vào Giai đoạn Chiến đấu.
 10. 10
  Kết thúc lượt của bạn. Giai đoạn Kết thúc (End Phase) giúp kết thúc lượt đi của bạn. Một số hiệu ứng có thể được kích hoạt trong giai đoạn này. Sau đó sẽ là lượt của người chơi còn lại.
 11. 11
  Đấu bài cho đến khi có người thua. Khi điểm gốc của một người chơi tụt xuống 0 thì người đó bị thua. Nếu người chơi phải rút bài, nhưng không thể rút vì không còn lá bài nào trong bộ bài thì người đó cũng bị thua. Người chơi cũng có thể thắng hoặc thua vì hiệu ứng lá bài.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Một cách đơn giản để chơi Yu-Gi-Oh! là chơi trực tuyến bằng trình giả lập. Đây là cách không tốn tiền giúp bạn thử nghiệm nhiều bộ bài và đấu với mọi người trên toàn thế giới. YGOPro (và một số bản mod có liên quan) có thể được tải về từ máy chủ Discord của họ, còn Dueling Book được sử dụng trên trình duyệt nhưng phải tự tay làm mọi thứ để chơi đúng luật.
 • Duel Links (game di động) là một cách miễn phí và dễ dàng để chơi Yu-Gi-Oh. Đây không phải Yu-Gi-Oh hiện đại, mà là phiên bản cổ điển có tốc độ chậm hơn và có thể thu hút một số người chơi.
 • Bạn có thể tính điểm gốc bằng máy tính hoặc dùng bút và giấy.
 • Điểm gốc có thể được tăng lên trên 8000 nhờ có hiệu ứng lá bài.
 • Tính toán đường đi nước bước từ trước, đồng thời cố gắng phán đoán chiến thuật của đối thủ.
 • Hiểu rõ các lá bài của bạn để đẩy nhanh tốc độ chơi.
 • Nếu có một lá bài nào đó mà bạn cần, thường sẽ rẻ hơn nếu mua lẻ trên Internet thay vì mua nhiều gói bài và cầu mong rằng nó sẽ xuất hiện trong đó.
 • Các lá bài được tìm kiếm từ bộ bài phải được lật cho đối thủ xem.
 • Tất cả hiệu ứng cạm bẫy đều là Phép thuật Mức 2 (Spell Speed 2), bao gồm Mộ bài và hiệu ứng tay.
 • Để biết nhiều thông tin cập nhật và giải thích chi tiết hơn, truy cập Yu-Gi-Oh Wiki hoặc trang web chính thức.

Cảnh báo

 • Trong lúc đấu bài, cố gắng đừng "xếp bài trước". "Xếp bài trước" là một kiểu chơi ăn gian, nghĩa là bạn sắp xếp sẵn các lá bài của mình để rút được đúng lá bài mong muốn vào đúng thời điểm cần thiết. Nếu bị phát hiện trong lúc đấu giải chính thức, bạn CHẮC CHẮN bị loại khỏi giải. Hơn nữa, khi đấu bài với một người có kinh nghiệm, mẹo ăn gian nói trên sẽ chẳng mấy khi có tác dụng.
 • Trò đấu bài này có thể rất tốn tiền, nhất là khi bạn có ý định thi đấu tranh tài nghiêm túc.

Những thứ bạn cần

 • Bộ bài Yu-Gi-Oh!
 • Bộ bài Thêm và Bộ bài Phụ (không bắt buộc)
 • Bọc bài, hộp đựng bộ bài, máy tính (không bắt buộc), sổ ghi chép (không bắt buộc), thảm chơi (không bắt buộc)
 • Một đối thủ chơi cùng

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 109 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 62.274 lần.
Chuyên mục: Chơi cờ bàn
Trang này đã được đọc 62.274 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo