Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo liên kết đến tập tin, thư mục, trang web hoặc tài liệu mới trên Microsoft Excel. Bạn có thể thực hiện trên Excel phiên bản Windows và Mac.

Phương pháp 1 của 4:
Liên kết đến tập tin mới

 1. 1
  Mở tài liệu Excel. Nhấp đúp vào tài liệu Excel mà bạn muốn chèn siêu liên kết.
  • Bạn cũng có thể mở tài liệu mới bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng Excel và nhấp vào Blank Workbook (Tập hợp bảng tính trống).
 2. 2
  Chọn ô mà bạn muốn chèn siêu liên kết.
 3. 3
  Nhấp vào Insert (Chèn). Thẻ này nằm trong ruy-băng xanh lá đầu cửa sổ Excel. Khi bạn nhấp vào Insert, một thanh công cụ sẽ hiện ra ngay bên dưới ruy-băng xanh.
  • Nếu sử dụng Mac, bạn cần tránh nhầm lẫn giữa thẻ Insert trên Excel với mục trình đơn Insert nằm trong thanh menu của máy tính.
 4. 4
  Nhấp vào Hyperlink (Siêu liên kết). Tùy chọn này nằm về phía bên phải thanh công cụ Insert trong phần "Links" (Liên kết). Một cửa sổ sẽ mở ra.
 5. 5
  Nhấp vào Create New Document (Tạo tài liệu mới). Thẻ này nằm bên trái cửa sổ bật lên.
 6. 6
  Nhập văn bản cho siêu liên kết. Nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị vào trường dữ liệu "Text to display".
  • Nếu bạn bỏ qua bước này, tên của tài liệu mới sẽ trở thành văn bản của siêu liên kết.
 7. 7
  Đặt tên cho tài liệu mới vào trường "Name of new document".
 8. 8
  Nhấp vào nút OK ở cuối cửa sổ. Theo mặc định, thao tác này sẽ tạo và mở ra tài liệu bảng tính mới, sau đó tạo liên kết đến nội dung này tại ô mà bạn đã chọn trong tài liệu bảng tính trước đó.
  • Bạn cũng có thể chọn "Edit the new document later" (Chỉnh sửa tài liệu mới sau) trước khi nhấp OK để tạo bảng tính và liên kết mà không mở tài liệu mới.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Liên kết đến tập tin hoặc trang web hiện có

 1. 1
  Mở tài liệu Excel. Nhấp đúp vào tài liệu Excel mà bạn muốn chèn siêu liên kết.
  • Bạn cũng có thể mở tài liệu mới bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng Excel và nhấp vào Blank Workbook.
 2. 2
  Chọn ô mà bạn muốn chèn siêu liên kết.
 3. 3
  Nhấp vào Insert. Thẻ này nằm trong ruy-băng xanh lá đầu cửa sổ Excel. Khi bạn nhấp vào Insert, một thanh công cụ sẽ hiện ra ngay bên dưới ruy-băng xanh.
  • Nếu sử dụng Mac, bạn cần tránh nhầm lẫn giữa thẻ Insert trên Excel với mục trình đơn Insert nằm trong thanh menu của máy tính.
 4. 4
  Nhấp vào Hyperlink. Tùy chọn này nằm về phía bên phải thanh công cụ Insert trong phần "Links". Một cửa sổ sẽ mở ra.
 5. 5
  Nhấp vào Existing File or Web Page (Tập tin hoặc trang web hiện có). Tùy chọn nằm bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhập văn bản cho siêu liên kết. Nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị vào trường dữ liệu "Text to display".
  • Nếu bạn bỏ qua bước này thì văn bản của siêu liên kết sẽ chỉ là đường dẫn thư mục đến nội dung được liên kết.
 7. 7
  Chọn đích đến. Nhấp vào một trong các thẻ sau:
  • Current Folder - Tìm kiếm tập tin trong thư mục Documents hoặc Desktop.
  • Browsed Pages - Tìm kiếm thông qua các trang web vừa xem gần đây.
  • Recent Files - Tìm kiếm thông qua các tập tin Excel đã mở gần đây.
 8. 8
  Chọn tập tin hoặc trang web. Nhấp vào tập tin, thư mục hoặc địa chỉ web mà bạn muốn liên kết. Đường dẫn đến thư mục sẽ hiện ra trong khung văn bản "Address" (Địa chỉ) ở cuối cửa sổ.
  • Bạn cũng có thể sao chép URL từ Internet và dán vào khung văn bản "Address".
 9. 9
  Nhấp vào nút OK ở cuối trang. Siêu liên kết sẽ được tạo trong ô đã chỉ định.
  • Lưu ý: nếu bạn di chuyển nội dung đã được liên kết thì siêu liên kết sẽ bị vô hiệu.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Liên kết trong phạm vi tài liệu

 1. 1
  Mở tài liệu Excel. Nhấp đúp vào tài liệu Excel mà bạn muốn chèn siêu liên kết.
  • Bạn cũng có thể mở tài liệu mới bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng Excel và nhấp vào Blank Workbook.
 2. 2
  Chọn ô mà bạn muốn chèn siêu liên kết.
 3. 3
  Nhấp vào Insert. Thẻ này nằm trong ruy-băng xanh lá đầu cửa sổ Excel. Khi bạn nhấp vào Insert, một thanh công cụ sẽ hiện ra ngay bên dưới ruy-băng xanh.
  • Nếu sử dụng Mac, bạn cần tránh nhầm lẫn giữa thẻ Insert trên Excel với mục trình đơn Insert nằm trong thanh menu của máy tính.
 4. 4
  Nhấp vào Hyperlink. Tùy chọn này nằm về phía bên phải thanh công cụ Insert trong phần "Links". Một cửa sổ sẽ mở ra.
 5. 5
  Nhấp vào Place in This Document (Đích đến nằm trong tài liệu này). Tùy chọn này nằm bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhập văn bản cho siêu liên kết. Nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị vào trường dữ liệu "Text to display".
  • Nếu bạn bỏ qua bước này thì văn bản của siêu liên kết sẽ đơn thuần là tên ô đích.
 7. 7
  Nhấp vào OK. Liên kết sẽ được tạo trong ô đã chọn. Nếu bạn nhấp vào siêu liên kết, Excel sẽ tự động tô sáng ô được liên kết.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Tạo siêu liên kết đến địa chỉ email

 1. 1
  Mở tài liệu Excel. Nhấp đúp vào tài liệu Excel mà bạn muốn chèn siêu liên kết.
  • Bạn cũng có thể mở tài liệu mới bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng Excel và nhấp vào Blank Workbook.
 2. 2
  Chọn ô mà bạn muốn chèn siêu liên kết.
 3. 3
  Nhấp vào Insert. Thẻ này nằm trong ruy-băng xanh lá đầu cửa sổ Excel. Khi bạn nhấp vào Insert, một thanh công cụ sẽ hiện ra ngay bên dưới ruy-băng xanh.
  • Nếu sử dụng Mac, bạn cần tránh nhầm lẫn giữa thẻ Insert trên Excel với mục trình đơn Insert nằm trong thanh menu của máy tính.
 4. 4
  Nhấp vào Hyperlink. Tùy chọn này nằm về phía bên phải thanh công cụ Insert trong phần "Links". Một cửa sổ sẽ mở ra.
 5. 5
  Nhấp vào E-mail Address (Địa chỉ email). Tùy chọn này nằm bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhập văn bản cho siêu liên kết. Nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị vào trường dữ liệu "Text to display".
  • Nếu bạn bỏ qua bước này thì địa chỉ email sẽ hiển thị như văn bản siêu liên kết.
 7. 7
  Nhập địa chỉ email. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn liên kết đến vào trường "E-mail address".
  • Bạn cũng có thể thêm chủ đề định sẵn vào trường "Subject", siêu liên kết sẽ dẫn đến email mới được điền sẵn chủ đề.
 8. 8
  Nhấp vào nút OK nằm cuối cửa sổ.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể chèn siêu liên kết bằng cách sử dụng tính năng HYPERLINK: nhập công thức =HYPERLINK(link_location, name) vào ô, trong đó "link_location" là đường dẫn tập tin, thư mục hoặc trang web, còn "name" là văn bản hiển thị trong siêu liên kết.

Cảnh báo

 • Trong trường hợp tập tin được kết nối với bảng tính Excel bởi siêu liên kết bị chuyển đến vị trí mới, bạn cần chỉnh sửa đường dẫn mới của nội dung trong siêu liên kết.

Bài viết wikiHow có liên quan

Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Chuyển đổi Excel sang WordChuyển đổi Excel sang Word
Sử dụng Microsoft AccessSử dụng Microsoft Access
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Bỏ ẩn cột trong ExcelBỏ ẩn cột trong Excel
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Gõ biểu tượng trên MacGõ biểu tượng trên Mac
Mở tệp PDF trong WordMở tệp PDF trong Word
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 668 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo