Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Phụ đề video có tác dụng hiển thị cuộc đối thoại và âm thanh bằng chữ trên màn hình cho những người gặp khó khăn khi nghe hoặc cần xem bản dịch. Phụ đề được lưu thành tập tin riêng biệt. Định dạng tập tin phụ đề phổ biến nhất là SRT (định dạng phụ đề Subrip). Bạn có thể tạo tập tin này bằng cách thủ công trong trình chỉnh sửa văn bản kiểu như NotePad hay TextEdit, hoặc tạo chúng bằng ứng dụng tạo phụ đề kiểu như Aegisub. Nhiều trình phát tệp phương tiện sẽ cho phép bạn lựa chọn hoặc có thể nhận diện tập tin SRT và hiển thị phụ đề trong lúc phát lại video. Phụ đề kiểu này chỉ được hiển thị nếu đã lựa chọn tập tin SRT. Để chèn phụ đề vào video vĩnh viễn, bạn cần sử dụng công cụ mã hóa video kiểu như Handbrake. Bạn cũng có thể tải tập tin SRT lên video trên YouTube.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Chèn phụ đề vào video

 1. 1
  Tải về và cài đặt Handbrake. Handbrake là công cụ mã hóa video miễn phí có tính năng chèn phụ đề vào video. Bạn có thể tải về Handbrake từ trang https://handbrake.fr/downloads.php.
 2. 2
  Mở Handbrake. Sau khi tải về và cài đặt Handbrake, bạn có thể mở công cụ này trong trình đơn Start (Bắt đầu) trên Windows, hoặc trong thư mục Applications trên Mac.
 3. 3
  Nhấp vào File. Đây là tùy chọn thứ hai trong trình đơn ở bên trái. Đây là bước mở trình lựa chọn tập tin.
  • Có một cách khác là kéo và thả video mà bạn muốn chèn phụ đề vào hộp ở bên phải.
 4. 4
  Nhấp vào video mà bạn muốn chèn phụ đề và nhấp Open (Mở). Đây là bước mở video trong Handbrake.
 5. 5
  Nhấp vào Subtitles. Đây là một trong những thẻ ở giữa màn hình, phía dưới phần thông tin nguồn video.
 6. 6
  Nhấp vào Import Subtitle. Nút này nằm ở trên cùng của hộp phía dưới thẻ "Subtitles".
 7. 7
  Lựa chọn tập tin SRT tương ứng với video và nhấp Open (Mở). Đây là bước nhập tập tin SRT vào Handbrake.
 8. 8
  Nhấp vào Browse. Nút màu xám này nằm ở góc dưới bên phải.
 9. 9
  Gõ tên cho tập tin mới và nhấp Save (Lưu). Đây là bước tạo tập tin và chỗ lưu cho video hoàn chỉnh được chèn phụ đề.
 10. 10
  Nhấp vào Start Encode. Nút này nằm ở trên cùng Handbrake, bên cạnh biểu tượng Phát có hình tam giác và màu xanh lục. Đây là bước mã hóa video được chèn phụ đề. Bạn có thể bật phụ đề trong trình phát tệp phương tiện bằng cách lựa chọn trình đơn phụ đề, sau đó bật phụ đề.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Tải phụ đề lên video trên YouTube (bằng Creator Studio cổ điển)

 1. 1
  Truy cập https://www.youtube.com bằng trình duyệt web. Bạn có thể sử dụng bất cứ trình duyệt web nào trên máy tính cá nhân (PC) hoặc Mac.
 2. 2
  Tải video lên YouTube. Nếu bạn chưa thực hiện điều này, hãy sử dụng phương pháp thông thường để tải video từ máy tính của bạn lên YouTube.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng người dùng của bạn. Đây là biểu tượng hình tròn chứa hình đại diện của bạn nằm ở góc trên bên phải. Đây là bước hiển thị trình đơn tài khoản của bạn.
  • Nếu bạn chưa lựa chọn hình đại diện, YouTube sẽ hiển thị hình tròn có màu chứa chữ cái đầu tiên trong tên của bạn.
 4. 4
  Nhấp vào Creator Studio. Nó nằm trong trình đơn thả xuống hiện ra khi bạn nhấp vào ảnh đại diện.
  • Nếu nhìn thấy "YouTube Studio" thay vì "Creator Studio", bạn có thể tham khảo phương pháp tiếp theo để biết cách tải lên phụ đề trong YouTube Studio. Có một cách khác là nhấp vào YouTube Studio rồi nhấp Creator Studio Classic trong thanh bên trái để chuyển về Creator Studio cổ điển.
 5. 5
  Nhấp vào Video Manager. Trình quản lý video này nằm trong thanh bên trái. Đây là bước hiển thị danh sách tất cả các video đã tải lên YouTube của bạn.
 6. 6
  Nhấp vào Edit ở bên cạnh video mà bạn muốn thêm phụ đề vào. Đây là bước hiển thị trình đơn thả xuống của video.
 7. 7
  Nhấp vào Subtitles/CC. Nút này nằm ở gần phía dưới cùng của trình đơn thả xuống hiện ra khi bạn nhấp vào Edit.
 8. 8
  Lựa chọn ngôn ngữ và nhấp Set Language. Nếu bạn chưa làm điều này, hãy sử dụng trình đơn thả xuống để lựa chọn ngôn ngữ cho video. Sau đó nhấp vào nút màu xanh nước biển ghi là Set Language.
 9. 9
  Nhấp vào Add new subtitles or CC. Nút màu xanh nước biển này nằm ở bên phải video.
 10. 10
  Lựa chọn ngôn ngữ. Nếu bạn thêm nhiều hơn một ngôn ngữ vào video, hãy lựa chọn ngôn ngữ tương ứng với tập tin phụ đề. Nếu không, bạn chỉ cần nhấp vào ngôn ngữ mặc định đã chọn.
 11. 11
  Nhấp vào Upload a file. Đây là tùy chọn đầu tiên ở bên phải.
  • Nếu chưa có tập tin phụ đề, bạn có thể lựa chọn một trong những tùy chọn khác để tạo phụ đề trong YouTube Creator Studio.
 12. 12
  Lựa chọn "Subtitle file" và nhấp Choose file. Nhấp vào nút tròn ở bên cạnh "Subtitle file" rồi nhấp Choose file. Đây là bước mở trình duyệt xem tập tin để bạn lựa chọn tập tin phụ đề.
 13. 13
  Lựa chọn tập tin phụ đề và nhấp Open. Sử dụng trình duyệt xem tập tin để tìm đến tập tin SRT. Nhấp vào để lựa chọn nó. Sau đó nhấp vào Open để tải tập tin lên.
 14. 14
  Nhấp vào Upload. Nút màu xanh nước biển này nằm ở góc dưới bên trái. Đây là bước tải tập tin phụ đề lên video của bạn. Bạn có thể xem trước phụ đề trong video ở bên trái.
 15. 15
  Nhấp vào Save Changes. Nút màu xanh nước biển này nằm phía trên phần xem trước video ở bên phải. Đây là bước mã hóa video có phụ đề được chèn vĩnh viễn vào tập tin video.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Tải phụ đề lên video trên YouTube (bằng YouTube Studio)

 1. 1
  Truy cập https://www.youtube.com bằng trình duyệt web. Bạn có thể sử dụng bất cứ trình duyệt web nào trên máy tính cá nhân (PC) hoặc Mac.
 2. 2
  Tải video lên YouTube. Nếu bạn chưa thực hiện điều này, hãy sử dụng phương pháp thông thường để tải video từ máy tính của bạn lên YouTube.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng người dùng của bạn. Đây là biểu tượng hình tròn chứa hình đại diện của bạn nằm ở góc trên bên phải. Đây là bước hiển thị trình đơn tài khoản của bạn.
  • Nếu bạn chưa lựa chọn hình đại diện, YouTube sẽ hiển thị hình tròn có màu chứa chữ cái đầu tiên trong tên của bạn.
 4. 4
  Nhấp vào YouTube Studio. Nó nằm trong trình đơn thả xuống hiện ra khi bạn nhấp vào ảnh đại diện của bạn.
  • Nếu nhìn thấy "Creator Studio" thay vì YouTube Studio, bạn có thể tham khảo Phương pháp 2 để biết cách tải lên phụ đề trong Creator Studio cổ điển. Có một cách khác là nhấp vào Creator Studio rồi nhấp Try Studio (Beta) để chuyển về YouTube Studio.
 5. 5
  Nhấp vào Videos (Nội dung). Nó nằm trong thanh bên trái. Đây là bước hiển thị tất cả các video đã tải lên YouTube.
 6. 6
  Nhấp vào video mà bạn muốn thêm phụ đề. Bạn có thể nhấp vào hình thu nhỏ hoặc tiêu đề của video. Đây là bước hiển thị trang cho phép bạn chỉnh sửa chi tiết video.
 7. 7
  Nhấp vào Advanced (Hiện thêm). Đây là thẻ thứ hai ở trên cùng trang (hoặc ở dưới cùng).
 8. 8
  Lựa chọn ngôn ngữ cho video. Nếu bạn chưa làm điều này, hãy sử dụng trình đơn thả xuống "Video Language" (Ngôn ngữ video) để lựa chọn ngôn ngữ cho video. Bạn sẽ không thể tải lên tập tin phụ đề cho đến khi lựa chọn xong ngôn ngữ.
 9. 9
  Nhấp vào Upload Subtitles/CC (Tải phụ đề lên). Liên kết màu xanh nước biển này nằm ở phía dưới của trình đơn thả xuống Video Language.
 10. 10
  Lựa chọn "With Timing" (Có thông tin thời gian) và nhấp Continue. Vì tập tin SRT có thông tin thời gian của phụ đề trong tập tin, hãy nhấp vào nút tròn ở bên cạnh "With Timing", sau đó nhấp Continue ở góc dưới bên phải cửa sổ.
 11. 11
  Lựa chọn tập tin SRT và nhấp Open (Mở). Sử dụng trình duyệt xem tập tin để tìm đến tập tin SRT dành cho video của bạn. Hãy nhấp vào để lựa chọn nó, sau đó nhấp Open ở góc dưới bên phải. Đây là bước tải tập tin lên YouTube.
 12. 12
  Nhấp vào Save (Lưu). Đây là bước lưu video với phụ đề được tải lên.
  • Khi phát video, bạn có thể bật phụ đề bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía dưới cùng video, sau đó nhấp Subtitles/CC. Tiếp theo là lựa chọn ngôn ngữ phụ đề.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Tạo tập tin phụ đề bằng Aegisub

 1. 1
  Truy cập http://www.aegisub.org bằng trình duyệt web. Đây là trang web cho phép tải về Aegisub - ứng dụng miễn phí mà bạn có thể sử dụng để tạo phụ đề cho video. Nếu không vào được trang web đó, hãy truy cập https://github.com/Aegisub/Aegisub/releases/tag/v3.2.2.
 2. 2
  Nhấp vào Full Install bên cạnh "Windows" hoặc "OS X 10.7+". Nếu bạn đang sử dụng Windows, hãy nhấp Full Install bên cạnh Windows để tải về tập tin cài đặt cho Windows. Nếu bạn đang sử dụng Mac, hãy nhấp Full Install bên cạnh "OS X 10.7+" để tải về tập tin cài đặt cho Mac.
 3. 3
  Nhấp đúp vào tập tin cài đặt, sau đó làm theo hướng dẫn. Nếu để mặc định, tập tin đã tải về của bạn sẽ nằm trong thư mục "Downloads" (Tải xuống) trên cả Mac và Windows. Tên tập tin cài đặt cho Windows thường là "Aegisub-3.2.2-32.exe". Tên tập tin cài đặt cho Mac thường là "Aegisub-3.2.2.dmg".
 4. 4
  Mở Aegisub. Ứng dụng này có biểu tượng trông giống như con mắt và chữ X trên nền màu đỏ. Aegisub thường nằm trong trình đơn Start (Bắt đầu) trên Windows, hoặc trong thư mục Applications trên Mac.
 5. 5
  Nhấp vào Video (Phim). Nó nằm trong thanh trình đơn ở trên cùng màn hình. Đây là bước hiển thị trình đơn thả xuống Video.
 6. 6
  Nhấp vào Open Video (Mở Phim). Đây là tùy chọn đầu tiên trong trình đơn thả xuống phía dưới "Video".
 7. 7
  Lựa chọn video và nhấp Open (Mở). Tìm đến chỗ lưu video mà bạn muốn thêm phụ đề rồi nhấp vào để lựa chọn nó. Sau đó nhấp vào Open để mở video trong Aegisub. Bạn sẽ nhìn thấy khung xem video ở bên trái. Ở bên phải là khung âm thanh. Đây là chỗ hiển thị sóng âm thanh của video. Ở phía dưới khung đó, bạn sẽ nhìn thấy hộp văn bản cho phép nhập phụ đề. Ở phía dưới của tất cả các thứ trên, bạn sẽ nhìn thấy khung hiển thị danh sách từng phụ đề và một số thông tin liên quan.
 8. 8
  Nhấp và kéo để tô sáng phần âm thanh mà bạn muốn làm phụ đề. Sử dụng khung âm thanh ở bên phải để tô sáng phần âm thanh mà bạn muốn thêm phụ đề. Bạn có thể điều chỉnh phần đã tô sáng bằng cách nhấp và kéo các đường màu đỏ và xanh ở hai bên của phần đã tô. Bạn cũng có thể tự tay gõ thời gian bắt đầu và kết thúc phụ đề trong hộp thời gian phía dưới khung âm thanh.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng trông giống như sóng âm thanh ở phía dưới khung âm thanh. Đây là bước chuyển sang chế độ Spectrum Analyzer, cho phép bạn xem tập tin sóng kỹ hơn và dễ dàng nhìn thấy chỗ bắt đầu và kết thúc của câu thoại hơn.
 9. 9
  Gõ phụ đề vào hộp văn bản. Sử dụng hộp văn bản ở phía dưới khung âm thanh để gõ phụ đề cho phần âm thanh đã tô sáng.
 10. 10
  Nhấp vào biểu tượng dấu tích. Biểu tượng dấu tích màu xanh lục này nằm ở phía trên hộp văn bản. Đây là bước lưu phụ đề và tạo phụ đề mới tiếp nối phụ đề vừa lưu.[1]
 11. 11
  Lặp lại các bước trên với tất cả phụ đề còn lại. Bạn có thể thêm bao nhiêu phụ đề cũng được bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu tích. Bạn có thể chỉnh sửa phụ đề bằng cách nhấp vào chúng trong khung phụ đề ở phía dưới cùng, sau đó chỉnh sửa văn bản hoặc điều chỉnh thời gian bắt đầu hoặc kết thúc.
  • Nếu một hộp nào đó trong khung phụ đề ở phía dưới cùng biến thành màu đỏ, có khả năng là bạn đã gõ quá nhiều ký tự vào một dòng. Bạn có thể tạo dòng mới trong phụ đề bằng cách gõ "\N" hoặc nhấn Shift+ Enter.
 12. 12
  Nhấp vào File (Chính). Nó nằm trong thanh trình đơn ở trên cùng màn hình. Khi thêm phụ đề xong, bạn sẽ cần lưu tập tin phụ đề.
 13. 13
  Nhấp vào Export Subtitles. Nó nằm trong trình đơn thả xuống ở phía dưới "File".
 14. 14
  Nhấp vào Export (Xuất). Nút này nằm ở góc dưới bên phải của cửa sổ bật ra.
 15. 15
  Tìm đến vị trí thư mục mà bạn muốn lưu tập tin. Bạn nên hình thành thói quen tốt nhất là lưu tập tin SRT vào cùng thư mục với video mà bạn đang thêm phụ đề.
 16. 16
  Gõ tên cho tập tin phụ đề. Sử dụng hộp bên cạnh "Filename" (Tên tệp) để gõ tên cho tập tin phụ đề. Bạn nên đặt tên tập tin giống với video tương ứng. Nếu tên của video là "Introduction.mp4", tập tin SRT nên được đặt tên là "Introduction.srt".
  • Một số trình phát tệp phương tiện kiểu như VLC có thể tự động phát hiện và hiển thị phụ đề nếu tập tin SRT nằm trong cùng thư mục và có cùng tên. Các trình phát tệp phương tiện khác kiểu như Windows Media Player sẽ yêu cầu bạn tải tập tin SRT lên cạnh video. Bước này chỉ cho phép bạn xem phụ đề. Đây không phải là bước chèn phụ đề vào tập tin video.
 17. 17
  Lựa chọn "SubRip (*.srt)". Sử dụng trình đơn thả xuống bên cạnh "Save as Type" (Lưu với loại) để lựa chọn "SubRip" làm loại tập tin. Đây là bước lưu tập tin phụ đề thành định dạng SRT.
 18. 18
  Nhấp vào Save (Lưu). Bước này sẽ lưu tập tin phụ đề thành định dạng SRT. Tập tin SRT chỉ là một văn bản đơn thuần có thể được chỉnh sửa trong NotePad hoặc TextEdit trên Mac.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Tạo tập tin phụ đề bằng cách thủ công

 1. 1
  Mở trình chỉnh sửa văn bản. Trình chỉnh sửa văn bản phổ biến nhất trên Windows là NotePad. Trên Mac, bạn có thể sử dụng TextEdit. Hãy làm theo các bước sau đây để mở trình chỉnh sửa văn bản.
  • Trên Windows 10:
   • Nhấp vào trình đơn Start của Windows ở góc dưới bên trái.
   • NotePad.
   • Nhấp vào biểu tượng NotePad.
  • Trên Mac:
   • Nhấp vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải.
   • TextEdit.app và nhấn Enter.
   • Nhấp vào TextEdit.app.
   • Nhấp vào New Document
 2. 2
  Gõ số cho phụ đề đầu tiên của bạn và nhấn Enter. Mỗi phụ đề trong tập tin SRT của bạn đều được đánh số theo trình tự xuất hiện. Hãy gõ "1" cho phụ đề đầu tiên, "2" cho phụ đề thứ hai và cứ tiếp tục như thế...
 3. 3
  Gõ thời gian bắt đầu phụ đề. Đây là lúc mà phụ đề bắt đầu trong video. Thời gian bắt đầu của mỗi phụ đề nên được viết theo định dạng "[giờ]:[phút]:[giây],[mili giây]". Ví dụ: Phụ đề đầu tiên xuất hiện lúc bắt đầu video có thể được ghi là 00:00:01,000.[2]
 4. 4
  --> ngay sau thời gian bắt đầu. Gõ hai dấu gạch ngang và một mũi tên để tách biệt thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của phụ đề.
 5. 5
  Gõ thời gian kết thúc phụ đề. Đây là lúc phụ đề biến mất. Thời gian kết thúc nên có định dạng là "[giờ]:[phút]:[giây],[mili giây]". Cả dòng chứa thời gian phụ đề thường có dạng như sau 00:00:01,000 --> 00:00:05,040.
 6. 6
  Nhấn Enter. Sau khi bạn gõ thời gian phụ đề, hãy nhấn phím Enter để xuống dòng mới.
 7. 7
  Gõ phụ đề. Dòng thứ ba chứa phụ đề được hiển thị trên màn hình.
 8. 8
  Nhấn Enter hai lần. Sau khi bạn gõ xong phụ đề, hãy nhấn phím Enter hai lần để tạo khoảng trống một dòng giữa phụ đề vừa mới tạo và phụ đề tiếp theo. Hãy lặp lại các bước này với từng phụ đề trong video.
 9. 9
  Lặp lại các bước trên đây với từng phụ đề trong video.
 10. 10
  Nhấp vào File (Chính) rồi nhấp Save as. Sau khi gõ xong phụ đề trong trình chỉnh sửa văn bản của bạn, bạn sẽ cần lưu tập tin thành tập tin có đuôi ".srt". Tùy chọn Save nằm trong trình đơn File ở trên cùng màn hình.
  • Trong TextEdit trên Mac, hãy nhấp vào Save thay cho "Save as".
 11. 11
  Tìm đến thư mục chứa video. Bạn nên lưu tập tin SRT vào cùng thư mục với video có phụ đề tương ứng.
 12. 12
  Đặt tên cho văn bản giống như video. Sử dụng hộp bên cạnh "Filename" (Tên tệp) trên Windows hoặc "Save As" (Lưu như) trên Mac để gõ tên cho văn bản SRT. Cả video và tập tin SRT nên có cùng tên. Nếu tên của video là "Introduction.mp4", tập tin SRT nên được đặt tên là "Introduction.srt".
  • Khi sử dụng VLC, bạn có thể kiểm tra phụ đề nếu tập tin SRT được lưu vào cùng vị trí và được đặt cùng tên với tập tin video. Hãy nhấp Subtitles, trỏ vào Sub-track rồi lựa chọn phụ đề.
 13. 13
  Lưu văn bản thành tập tin SRT. Làm theo các bước sau đây để lưu văn bản thành tập tin SRT.
  • Trên Windows: Khi đang lưu tập tin trong NotePad, hãy xóa đuôi mở rộng ".txt" ở cuối tên tập tin và thay thế bằng ".srt". Sau đó nhấp vào Save.
  • Trên Mac: Nhấp vào Save để lưu tập tin thành tập tin ".rtf". Sử dụng Finder để tìm đến vị trí của văn bản và nhấp vào nó để lựa chọn. Nhấp vào File rồi nhấp Rename. Xóa đuôi mở rộng ".rtf" ở cuối tên tập tin và thay thế bằng ".srt". Nhấp vào Use .srt khi bạn được hỏi rằng có muốn giữ lại đuôi mở rộng không.
  Quảng cáo

Dưới đây là ví dụ cho thấy văn bản phụ đề được định dạng đúng trong tập tin SRT:
1
00:00:01,001 --> 00:00:05,040
Chào mừng bạn đến với hướng dẫn video của chúng tôi.

2
00:00:07,075 --> 00:00:12,132
Trong video này, chúng tôi sẽ nói về phụ đề.

3
00:00:14,013 --> 00:00:18,021
Hãy bắt đầu bằng việc tạo tập tin SRT.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tắt McAfeeTắt McAfee
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Nhãn dán trái tim trắng có ý nghĩa gì?Nhãn dán 🤍 (trái tim trắng) có ý nghĩa gì?
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Nhận biết AirPods Pro đang sạcNhận biết AirPods Pro đang sạc
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.802 lần.
Trang này đã được đọc 2.802 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo