Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Các phiên bản Word hiện đại có hầu hết các biểu tượng và phương trình đáp ứng được yêu cầu của chuyên gia toán. Bạn có thể nhập các yếu tố này một cách nhanh chóng bằng phím tắt hoặc tìm trong trình đơn tiện lợi Equation (Phương trình), tùy theo ý thích của bạn. Thao tác thực hiện sẽ hơi khác nếu bạn sử dụng máy Mac, hoặc phiên bản Word từ 2003 trở xuống. Lưu ý, phương pháp "Insert Object" (Chèn đối tượng) trong Word 2003 không áp dụng được cho các phiên bản mới. Bạn cũng có thể viết phương trình trong Word bằng ứng dụng di động. Đây là bài viết hướng dẫn cách chèn phương trình trong Microsoft Word trong mọi trường hợp.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Sử dụng bàn phím máy tính Windows: từ Microsoft Word 2007 đến nay

 1. 1
  Ấn Alt=. Thao tác này sẽ chèn phương trình tại vị trí đặt con trỏ và mở công cụ phương trình.
 2. 2
  Chèn biểu tượng bằng cách nhập “\symbolname” và ấn phím cách. Nếu biết tên của biểu tượng, bạn chỉ cần nhập "\" và nhập tên của biểu tượng đó. Ví dụ, để nhập chữ theta trong tiếng Hy Lạp, bạn sẽ nhập \theta và ấn phím cách để chuyển đổi. Bạn cũng có thể tham khảo trang https://www.rapidtables.com/math/symbols/Basic_Math_Symbols.html để xem tên của các biểu tượng.
 3. 3
  Thêm phân số bằng cách sử dụng /. Ví dụ, việc nhập "a/b" (và ấn phím cách) sẽ đặt a trên b giống như phân số.
 4. 4
  Nhóm biểu thức bằng cách sử dụng ngoặc đơn (). Ngoặc đơn () thường được dùng để nhóm các phần của biểu thức trong công cụ phương trình. Ví dụ, "(a+b)/c" sẽ biến biểu thức a+b thành phần trên của phân số nhưng không hiển thị dấu ngoặc.
 5. 5
  Sử dụng _^ để thêm chỉ số dưới và chỉ số trên. Ví dụ, "a_b" sẽ biến b thành chỉ số dưới của a, và ngược lại, "a^b" biến b thành số mũ của a. Chỉ số trên và chỉ số dưới có thể sử dụng đồng thời, và là cách công cụ phương trình thêm giới hạn tích phân. Ví dụ, việc nhập "\int_a^b" và ấn phím cách sẽ hiển thị phương trình tích phân từ a đến b.
 6. 6
  Chèn hàm số bằng cách ấn phím cách sau tên hàm. Các hàm lượng giác như sin, arctan và các hàm số khác như logexp đều được nhận diện; tuy nhiên, bạn phải ấn phím cách sau khi nhập tên hàm để công cụ phương trình chuyển nó thành hàm số.
 7. 7
  Thay đổi kiểu chữ. Bạn có thể thay đổi kiểu chữ trong quá trình soạn thảo văn bản. Để tạo kiểu chữ đậm và nghiêng, bạn sẽ dùng phím tắt quen thuộc: Ctrl+B hoặc Ctrl+I. Để nhập chữ trong phương trình 'bình thường', bạn cần đặt nội dung trong ngoặc kép. Để một ký tự chuyển thành chỉ số, bạn sẽ dùng "\script". Ví dụ, "\scriptF" sẽ biến F thành chỉ số.
 8. 8
  Tìm hiểu các phím tắt khác. Việc nhập phương trình sẽ nhanh hơn việc chọn biểu tượng và cấu trúc trong trình đơn, nhưng bạn phải biết một số phím tắt. Qua các bước trên, bạn có thể đoán được hầu hết các phím tắt cần thiết.[1] [2] [3]
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Dùng ứng dụng di động

 1. 1
  Mở văn bản Word. Vì chương trình soạn thảo văn bản có tính năng giống nhau trên mọi nền tảng, nên phương pháp này áp dụng được trên mọi thiết bị di động.
  • Nếu không có Microsoft Word, bạn có thể tải chương trình này miễn phí từ Google Play Store (trên Android) hoặc App Store (iOS).
 2. 2
  Chạm vào Home. Khi bạn chạm vào Home, danh sách các lựa chọn sẽ hiển thị tại đây.[4]
  • Để thấy lựa chọn này trên điện thoại, bạn cần chạm vào biểu tượng bút chì ở phía trên vùng soạn thảo nội dung để chỉnh sửa văn bản. Chạm vào mũi tên hướng lên ở bên phải trình đơn hiển thị phía trên bàn phím. Nếu bạn sử dụng máy tính bảng, lựa chọn Home, Insert (Chèn), Draw (Vẽ) và Layout (Bố cục) hiển thị ở phía trên vùng soạn thảo nội dung.
 3. 3
  Chạm vào Insert (Chèn).
 4. 4
  Chạm vào Equation (Phương trình) hoặc Insert New Equation (Chèn phương trình mới). Bạn sẽ phải vuốt xuống bên dưới danh sách để thấy lựa chọn này trên điện thoại.
 5. 5
  Nhập phương trình. Ví dụ, nếu bạn muốn có biểu thức a²+b²=c², hãy nhập “a2+b2=c2”. Nếu không tìm được biểu tượng cần dùng trên bàn phím, bạn luôn có thể sao chép nó từ những nguồn khác và dán vào văn bản
 6. 6
  Chạm hai lần vào phương trình đã nhập. Một ô lựa chọn liền hiển thị ở phía trên phương trình.
 7. 7
  Chạm vào Math Options (Tùy chọn toán).
 8. 8
  Chạm vào Professional (Chuyên nghiệp). Các biểu tượng và số của bạn sẽ được chuyển thành định dạng phương trình.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Microsoft Word 2016, 2013, 2010 hoặc 2007 dành cho Windows

 1. 1
  Chọn thẻ Insert (Chèn) trên thanh trình đơn. Đây là trình đơn ngang hiển thị giữa tên văn bản và phần còn lại của văn bản.
 2. 2
  Tìm biểu tượng π của lựa chọn Equation (Phương trình). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở ngoài cùng bên phải, trong nhóm Symbols (Biểu tượng).
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng đó để chèn phương trình. Một hộp thoại liền hiển thị tại vị trí đặt con trỏ. Bạn có thể nhập nội dung ngay để chèn phương trình hoặc thực hiện bước tiếp theo để xem thêm nhiều lựa chọn khác.
 4. 4
  Chèn định dạng đặc biệt. Khi bạn nhấp vào biểu tượng Equations, thanh trình đơn liền hiển thị một loạt lựa chọn mới. Hãy lướt xem để tìm lựa chọn mà bạn cần, rồi nhập phương trình hoàn chỉnh. Các bước thực hiện như sau:[5]
  • Nhấp vào biểu tượng Script (Chỉ số) để mở danh sách lựa chọn. Đặt con trỏ trên mỗi nút và phần chú giải sẽ hiển thị để bạn biết chức năng của nút đó.
  • Chọn lựa chọn chỉ số cơ bản, và hai hình vuông sẽ hiển thị trong phương trình của bạn, một ô ở trên và một ô ở dưới:□
  • Nhấp vào ô đầu tiên và nhập giá trị mà bạn muốn: 5
  • Nhấp vào ô thứ hai và nhập giá trị chỉ số dưới: 53
 5. 5
  Tiếp tục nhập để hoàn tất phương trình. Nếu bạn không cần định dạng đặc biệt, hãy tiếp tục nhập để mở rộng phương trình. Chương trình Word sẽ tự động chèn khoảng trống và biến số in nghiêng.
 6. 6
  Di chuyển phương trình trên trang. Chọn cả ô phương trình và bạn sẽ thấy một thẻ có biểu tượng mũi tên hiển thị ở bên phải. Nhấp vào mũi tên này để mở danh sách các lựa chọn hiển thị, bao gồm căn giữa, căn trái hoặc căn phải phương trình.
  • Bạn cũng có thể tô sáng ký tự trong phương trình và thay đổi kích thước lẫn kiểu chữ như thường lệ.
 7. 7
  Viết phương trình bằng tay (chỉ dành cho phiên bản Word 2016). Nếu sử dụng Word 2016, bạn có thể vẽ "phương trình" bằng chuột hoặc công cụ dành cho màn hình cảm ứng. Chọn Ink Equation (Viết phương trình) trong danh sách lựa chọn Equations để bắt đầu.[6]
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Office dành cho Mac 2016 hoặc 2011

 1. 1
  Chọn thẻ Document Elements (Các yếu tố của văn bản). Đây là thẻ trong thanh trình đơn, ngay bên dưới dòng lựa chọn trên cùng.
 2. 2
  Chọn biểu tượng Equations ở ngoài cùng bên phải. Sau khi Document Elements đã được chọn, lựa chọn Equation (Phương trình) là biểu tượng π ở ngoài cùng bên phải. Có ba lựa chọn tại đây:
  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Equations để mở danh sách lựa chọn với các phương trình quen thuộc.
  • Nhấp vào mũi tên, rồi nhấp vào "Insert New Equation" (Chèn phương trình mới) để nhập phương trình của bạn.
  • Nhấp vào biểu tượng Equations để mở trình đơn với nhiều lựa chọn phương trình trên thanh trình đơn.
 3. 3
  Sử dụng trình đơn ở phía trên. Nếu bạn thích sử dụng trình đơn phía trên, hãy chọn "Insert" (Chèn), rồi kéo thanh cuộn xuống đến lựa chọn "Equation" trong danh sách đang hiển thị.
  • Con trỏ phải được đặt ở vị trí trống trong văn bản để bạn có thể mở lệnh này. (Ví dụ, nếu bạn đã chọn một đối tượng nào đó, lệnh này sẽ có màu xám.)
 4. 4
  Chọn các lựa chọn hiển thị. Nhấp vào mũi tên hướng xuống ở bên phải ô phương trình. Danh sách lựa chọn sẽ hiển thị các lựa chọn để bạn có thể chỉnh sửa phương trình.
  • Trình đơn này cũng có lệnh "save as new equation" (lưu dưới dạng phương trình mới), hữu ích cho các phương tình mà bạn muốn sử dụng thường xuyên. Thao tác này thêm phương trình đã chọn vào trình đơn đang hiển thị khi bạn nhấp vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Equations.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Microsoft Word 2003

 1. 1
  Tìm hiểu các giới hạn. Các phương trình được viết trong Word phiên bản 2003 hoặc cũ hơn không thể chỉnh sửa trong phiên bản mới hơn. Nếu bạn cộng tác với nhiều người dùng Word khác, tốt nhất hãy nâng cấp chương trình lên phiên bản mới nhất.[7]
 2. 2
  Chèn phương trình. Trong trình đơn ở phía trên, hãy chọn Insert (Chèn) → Object (Đối tượng) → Create New (Tạo mới). Nếu bạn thấy "Microsoft Equation 3.0" hoặc "Math Type" trong danh sách Objects, hãy nhấp vào đó để chèn phương trình. Nếu không thấy, bạn sẽ chuyển sang bước tiếp theo.
  • Sau khi đã chèn phương trình, một cửa sổ mới liền xuất hiện với nhiều biểu tượng. Nhấp vào các nút này và chọn biểu tượng mà bạn cần để thêm vào phương trình.
  • Chương trình Word 2003 không có các lựa chọn định dạng giống với phiên bản mới. Một số phương trình trông có vẻ kém chuyên nghiệp.
 3. 3
  Cài đặt tiện ích mở rộng (nếu cần). Nếu phiên bản Word 2003 của bạn không có một trong các tiện ích mở rộng kể trên, bạn cần tự cài đặt. Hiện nay các tiện ích này không còn dễ tìm, nhưng nếu may mắn, có thể gói cài đặt đã có sẵn trên máy tính của bạn:
  • Đóng chương trình Microsoft Office.
  • Nhấp vào StartControl PanelAdd or Remove Programs (Thêm hoặc gỡ chương trình).
  • Chọn Microsoft OfficeChange (Thay đổi) → Add or Remove Features (Thêm hoặc gỡ tính năng) → Next (Tiếp tục).
  • Nhấp vào biểu tượng + bên cạnh Office Tools (Công cụ văn phòng).
  • Chọn Equation Editor (Công cụ chỉnh sửa phương trình) và nhấp vào Run, rồi chọn Update (Cập nhật).
  • Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu máy tính không có sẵn gói cài đặt, bạn cần dùng đĩa cài đặt Word 2003.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Việc đăng ký trả phí cho Office 365 thường cung cấp phiên bản mới nhất của Word. Hãy thực hiện theo hướng dẫn để nhận được phiên bản mới nhất phù hợp với hệ điều hành của bạn.
 • Để tạo dòng thứ hai của phương trình, hãy ấn Shift + Enter.[8] Thao tác ấn Enter sẽ thoát phương trình hoặc bắt đầu đoạn phương trình mới, tùy thuộc vào phiên bản Word của bạn.
 • Nếu bạn sử dụng Word phiên bản 2007 hoặc mới hơn và muốn chỉnh sửa văn bản được tạo bằng Word phiên bản 2003 hoặc cũ hơn, hãy dùng FileConvert để mở khóa phương trình và các tính năng chỉnh sửa khác.[9]

Cảnh báo

 • Nếu bạn lưu văn bản dưới dạng tập tin .docx, người dùng Word phiên bản 2003 và cũ hơn không thể chỉnh sửa phương trình.[10]

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 15.073 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 15.073 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo