Cách để Chèn biểu tượng cảm xúc trên WhatsApp

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách gửi biểu tượng cảm xúc emoji khi sử dụng WhatsApp.

Phương pháp 1 của 2:
Trên iPhone

 1. 1
  Đảm bảo bàn phím Emoji của iPhone được bật. Để kích hoạt:
  • Mở mục Settings (Cài đặt chung) trên iPhone.
  • Nhấn General (Cài đặt).
  • Cuộn xuống và nhấn Keyboard (Bàn phím).
  • Đảm bảo mục Emoji hiển thị ở đây. Nếu không, hãy nhấn Add New Keyboard (Thêm bàn phím mới) và sau đó chọn Emoji (Biểu tượng).
 2. 2
  Mở WhatsApp. Đó là biểu tượng điện thoại màu trắng trên khung trò chuyện màu xanh lá.
 3. 3
  Nhấn Chats (Trò chuyện). Tùy chọn này nằm ở dưới cùng của màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, trước tiên hãy nhấn nút "Back" (Quay lại) ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 4. 4
  Nhấn vào một cuộc trò chuyện. Thao tác này sẽ mở ra cuộc trò chuyện.
  • Bạn cũng có thể nhấn vào biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải màn hình để tạo tin nhắn mới.
 5. 5
  Nhấn vào thanh trò chuyện. Đó là biểu tượng màu trắng ở cuối trang.
  • Nếu bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, trước tiên hãy nhấn vào tên của người liên hệ.
 6. 6
  Nhấn nút "Keyboards" (Bàn phím). Đây là biểu tượng hình quả cầu ở góc dưới bên trái của bàn phím iPhone.
  • Nếu bàn phím Emoji là bàn phím duy nhất mà bạn có thể thêm vào, biểu tượng này sẽ trông giống với một khuôn mặt cười.
 7. 7
  Nhấn vào biểu tượng bàn phím Emoji nếu cần. Nếu có nhiều bàn phím, hãy nhấn vào biểu tượng hình mặt cười trong cửa sổ bật lên phía trên biểu tượng "Bàn phím".
 8. 8
  Chọn một biểu tượng cảm xúc. Bạn có thể nhấn vào một trong các tab ở cuối màn hình để chọn các nhóm biểu tượng cảm xúc cụ thể hoặc vuốt sang trái trên bàn phím emoji để xem qua tất cả biểu tượng cảm xúc có sẵn.
 9. 9
  Nhấn vào mũi tên "Send" (Gửi). Nó ở bên phải của thanh trò chuyện. Biểu tượng cảm xúc sẽ được gửi đi sau đó.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Trên Android

 1. 1
  Mở WhatsApp. Đó là biểu tượng điện thoại màu trắng trên khung trò chuyện màu xanh lá.
 2. 2
  Nhấn CHATS (Trò chuyện). Tab này nằm ở gần đầu màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, trước tiên hãy nhấn nút "Back" (Quay lại) ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 3. 3
  Nhấn vào một cuộc trò chuyện. Thao tác này sẽ mở ra cuộc trò chuyện.
  • Bạn cũng có thể nhấn nút "New Message" (Tin nhắn mới) ở góc dưới bên phải màn hình và sau đó chọn một số liên hệ để bắt đầu cuộc trò chuyện mới.
 4. 4
  Nhấn vào nút biểu tượng cảm xúc. Đó là biểu tượng hình mặt cười ở phía bên trái của thanh trò chuyện phía cuối màn hình.
 5. 5
  Chọn một biểu tượng cảm xúc. Bạn có thể nhấn vào một tab gần đầu cửa sổ emoji để duyệt qua các danh mục biểu tượng cảm xúc hoặc vuốt sang trái để xem qua.
 6. 6
  Nhấn vào mũi tên "Send" (Gửi). Tùy chọn này nằm ở bên phải của thanh trò chuyện. Biểu tượng cảm xúc sẽ được gửi đến cuộc trò chuyện.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 579 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo