Cách để Chào bằng tiếng Pháp

Mặc dù “bonjour” là câu chào phổ biến trong tiếng Pháp, nhưng thật ra bạn có rất nhiều cách để chào bằng ngôn ngữ này. Sau đây là một số câu hay nhất mà bạn nên biết.

Phương pháp 1 của 2:
Chào cơ bản

 1. 1
  Nói "Bonjour" trong mọi tình huống. Đây là câu tiêu được các sách thường dịch là “xin chào” và có thể sử dụng trong ngữ cảnh trang trọng và thông thường.
  • Bonjour là sự kết hợp giữa "bon", có nghĩa là "tốt" và "jour" có nghĩa là "ngày". Từ này dịch đúng nghĩa là "ngày tốt lành".
  • Từ này được phát âm là bon-zhoor.[1]
 2. 2
  Dùng "Salut" trong ngữ cảnh ít trang trọng hơn. Thay vì nói “xin chào” một cách lịch sự, từ này chỉ là “chào” thông thường.
  • Mặc dù salut là thán từ dùng để chào ai đó, nhưng nó liên quan đến động từ "saluer" trong tiếng Pháp, nghĩa là "chào". Dịch chính xác thì “salut” có nghĩa là "chào hoặc tạm biệt" và thường được dùng trong tình huống không trang trọng.
  • Từ này phát âm không có âm “t” ở tận cùng nên sẽ đọc là sah-loo.
  • "Salut" cũng có thể mang nghĩa "tạm biệt". Vì vậy, bạn có thể dùng “salut” khi bắt đầu hoặc kết thúc cuộc trò chuyện.
  • Một câu chào thông thường khác có sử dụng từ “Salut” là “Salut tout le monde!”. Câu này có thể hiểu là “Chào mọi người!”. Từ "tout" có nghĩa là "tất cả" và "le monde" có nghĩa là "thế giới". Câu chào này chỉ dùng để chào một nhóm bạn thân.[2]
 3. 3
  Nói "Hé" hoặc "Tiens" trong ngữ cảnh thông thường. Cả hai từ này đều không chuẩn và trang trọng như bonjour nên được dùng để chào trong ngữ cảnh không quá trang trọng.
  • được dùng giống từ "hey" (chào) trong tiếng Anh. Cả hai từ này được phát âm khá giống nhau nhưng âm é hơi giống âm ei trong tiếng Anh.
  • Một cách chào thông thường mà bạn bè thường dùng là "Hé là!". Cụm từ này được dịch như là "Chào cậu!"
  • Vốn là một thán từ, tiens! là câu chào bất ngờ. Phát âm "ie" trong từ này bằng âm mũi giống như "y" trong tiếng Anh nên từ này phát âm giống như t-y-ns.[3]
 4. 4
  Nói "Allô" khi trả lời điện thoại. Câu chào này giống như cách nói phổ biến trong tiếng Việt và thường được dùng để chào ai đó qua điện thoại.
  • Từ này được phát âm là ah-low nhưng nhấn mạnh ở âm tiết thứ hai.
  • Bạn cũng có thể hỏi "âllo?". Khi dùng trong cách này, bạn sẽ nhấn mạnh trong âm tiết đầu tiên. Cách này được dùng nếu bạn muốn hỏi điều gi đó qua điện thoại như "A lô? Bạn có nghe không?"[4]
 5. 5
  Dùng "bienvenue" để chào đón ai đó.[5] Nếu ai đó đến thăm nhà hoặc văn phòng của bạn, bạn có thể chào đón họ bằng câu này vời nghĩa giống như “Welcome!” (chào mừng) trong tiếng Anh.
  • Từ này dịch chính xác sẽ có nghĩa giống như là "đến nơi an toàn". Cụ thể thì bien là "tốt" và venue là danh từ có nghĩa “đến nơi”.
  • Từ này được phát âm là bea-venoo.
  • Một cách khác để chào đón ai đó một cách chân tình là "être le bienvenu". Từ "être" là động từ với nghĩa như “rất là” trong tiếng Anh.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Chào theo thời gian

 1. 1
  Dùng từ "Bonjour" vào buổi sáng và buổi trưa. Không có câu chào đặc biệt cho buổi sáng hoặc buổi trưa.
  • Bonjour có nghĩa thật sự là “ngày tốt lành”, bạn sẽ có ý nói “chào buổi sáng” hoặc “chào buổi trưa” khi sử dụng từ này vì buổi sáng và buổi trưa đều là hai thời điểm ban ngày.
 2. 2
  Chuyển sang "Bonsoir" cho buổi chiều tối. Từ này dịch sát nghĩa sẽ là “buổi tối tốt lành” và nên được dùng để nói “xin chào” vào buổi chiều hoặc tối.[6]
  • Từ này có thể dùng trong ngữ cảnh trang trọng và thông thường nhưng thường được nghe trong ngữ cảnh trang trọng.
  • Bon có nghĩa là “tốt” và soir có nghĩa là “buổi tối”.
  • Phát âm từ này là bon-swar.
  • Một cách khác để chào nhiều người vào buổi tối là dùng câu "Bonsoir mesdames et messieurs", có nghĩa "Chào buổi tối thưa quý ông và quý bà".
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 10 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Ngôn ngữ
Trang này đã được đọc 3.936 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo