Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bạn đã bao giờ gặp những bài toán gây bối rối như thế này chưa? Phân số là một dạng toán rất khó, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu học phép cộng. Bài toán thậm chí có thể trở nên phức tạp hơn khi các số hạng có mẫu số (số bên dưới) khác nhau. Tuy nhiên, việc cộng những phân số có mẫu số khác nhau cũng tương đối dễ, vì thế bạn đừng lo lắng.

Các bước

 1. 1
  Viết ra những phân số ban đầu. Trình bày lại biểu thức để các số hạng nằm gần nhau và dễ thấy hơn. Bạn có thể xem những ví dụ bên dưới.
  • Ví dụ 1: 1/2 + 1/4
  • Ví dụ 2: 1/3 + 3/4
  • Ví dụ 3: 6/5 + 4/3
 2. 2
  Tìm mẫu số chung của hai phân số. Tìm mẫu số chung của hai phân số bằng cách "nhân" mẫu số của hai số hạng lại với nhau.
  • Ví dụ 1: 2 x 4 = 8. Cả hai phân số đều sẽ có cùng mẫu số là 8.
  • Ví dụ 2: 3 x 4 = 12. Cả hai phân số đều sẽ có cùng mẫu số là 12.
  • Ví dụ 3: 5 x 3 = 15. Cả hai phân số đều sẽ có cùng mẫu số là 15.
 3. 3
  Nhân hai số nguyên trong phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai. Chúng ta không làm biến đổi giá trị của phân số mà chỉ thay đổi về cách trình bày phân số. Giá trị của nó vẫn không đổi.
  • Ví dụ 1: 1/2 x 4/4 = 4/8.
  • Ví dụ 2: 1/3 x 4/4 = 4/12.
  • Ví dụ 3: 6/5 x 3/3 = 18/15.
 4. 4
  Nhân hai số nguyên trong phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất. Xin nhắc lại, chúng ta không làm biến đổi giá trị của phân số mà chỉ thay đổi về cách trình bày phân số. Giá trị của nó vẫn không đổi.
  • Ví dụ 1: 1/4 x 2/2 = 2/8.
  • Ví dụ 2: 3/4 x 3/3 = 9/12.
  • Ví dụ 3: 4/3 x 5/5 = 20/15.
 5. 5
  Trình bày lại phép toán bằng các phân số mới. Chúng ta sẽ tiến hành cộng phân số ở bước kế tiếp! Ở bước này, bạn cần nhân từng phân số với số nguyên 1.
  • Ví dụ 1: thay vì viết 1/2 + 1/4, ta có 4/8 + 2/8
  • Ví dụ 2: thay vì viết 1/3 + 3/4, ta có 4/12 + 9/12
  • Ví dụ 3: thay vì viết 6/5 + 4/3, ta có 18/15 + 20/15
 6. 6
  Cộng các tử số lại với nhau. Tử số là số nằm phía trên của phân số.
  • Ví dụ 1: 4 + 2 = 6. Vậy tử số mới là 6.
  • Ví dụ 2: 4 + 9 = 13. Vậy tử số mới là 13.
  • Ví dụ 3: 18 + 20 = 38. Vậy tử số mới là 38.
 7. 7
  Đem mẫu số mà bạn tìm được ở bước 2 đặt vào bên dưới tử số mới.
  • Ví dụ 1: 8 sẽ là mẫu số mới của phân số.
  • Ví dụ 2: 12 sẽ là mẫu số mới của phân số.
  • Ví dụ 3: 15 sẽ là mẫu số mới của phân số.
 8. 8
  Kết hợp tử số mới và mẫu số mới lại với nhau.
  • Ví dụ 1: 6/8 là đáp số của bài toán 1/2 + 1/4 = ?
  • Ví dụ 2: 13/12 là đáp số của bài toán 1/3 + 3/4 = ?
  • Ví dụ 3: 38/15 là đáp số của bài toán 6/5 + 4/3 = ?
 9. 9
  Đưa phân số về dạng tối giản và rút gọn. Tối giản một phân số là chia cả tử và mẫu số của phân số cho ước số chung lớn nhất của chúng.
  • Ví dụ 1: 6/8 có thể được tối giản thành 3/4.
  • Ví dụ 2: 13/12 có thể được rút gọn thành 1 1/12.
  • Ví dụ 3: 38/15 có thể được rút gọn thành 2 8/15.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn phải nhân tất cả các số trong phân số với cùng một số.
 • Đừng quên rút gọn phân số.
 • Rút gọn phân số đến dạng tối giản bằng cách xem xét liệu số trên có thể chia hết cho số dưới hay không.
 • Trừ khi đề yêu cầu, nếu không, bạn phải luôn rút gọn phân số đến dạng tối giản để có thể tiếp tục tính dễ dàng hơn.
 • Để cộng các phân số, mẫu số của chúng "phải" giống nhau, đây là lý do có tên gọi mẫu số "chung". Việc cố giải bài toán khi chưa chuyển đổi những số hạng thành phân số có cùng mẫu số không phải là cách giải nhanh mà chỉ càng khiến bạn phải làm nhiều bước hơn.
 • Bạn có thể tìm bội số chung nhỏ nhất để xác định mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính Thể tích Hình trụTính Thể tích Hình trụ
Tính thể tích hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình hộp chữ nhật
Tính Thể tích Hình lập phươngTính Thể tích Hình lập phương
Tính diện tích hình trònTính diện tích hình tròn
Quy đổi từ mililit sang gamQuy đổi từ mililit sang gam
Dùng công thức tính khoảng cách tìm độ dài đoạn thẳngDùng công thức tính khoảng cách tìm độ dài đoạn thẳng
Tính thể tích hình cầuTính thể tích hình cầu
Tính Diện tích Hình Lục giácTính Diện tích Hình Lục giác
Tính Đường kính của Hình trònTính Đường kính của Hình tròn
Tìm độ dài đường chéo hình chữ nhậtTìm độ dài đường chéo hình chữ nhật
Tìm chiều dài cạnh huyềnTìm chiều dài cạnh huyền
Tính xác suấtTính xác suất
Tìm nghịch đảo của ma trận 3x3Tìm nghịch đảo của ma trận 3x3
Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giácTính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 95.218 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 95.218 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo