Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách cắt và ghép vài phần của một hoặc nhiều tài liệu PDF thành một tài liệu duy nhất. Bạn có thể thực hiện thao tác trên máy tính Windows bằng cách dùng sự kết hợp giữa Snipping Tool và Microsoft Word, hoặc dùng Preview trên Mac. Nếu không thể dùng Microsoft Word và/hoặc Preview, bạn có thể dùng công cụ tách và cắt PDF trực tuyến miễn phí gọi là PDF Resizer.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Dùng PDF Resizer

 1. 1
  Mở trang PDF Resizer bằng cách truy cập trang https://pdfresizer.com/ từ trình duyệt.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Split PDF (Tách PDF) ở phía trên góc trái trang.
 3. 3
  Nhấp vào nút Choose Files (Chọn tập tin) màu xám ở giữa trang để mở một cửa sổ mới.
 4. 4
  Chọn PDF của bạn. Nhấp vào tập tin PDF mà bạn muốn sử dụng. Trước tiên, có lẽ bạn cần nhấp vào thư mục lưu tập tin (chẳng hạn như Desktop) ở bên trái cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Open (Mở) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ thêm tập tin PDF của bạn vào trang PDF Resizer.
 6. 6
  Nhấp vào nút Upload files! (Đăng tải tập tin!) màu tím ở gần cuối trang.
 7. 7
  Đánh dấu vào ô "one page per file" (mỗi trang thành một tập tin) ở bên dưới cửa sổ PDF.
 8. 8
  Tách PDF. Nhấp vào nút Looks good, do the magic! (Trông ổn rồi, hãy tạo ra sự thần kỳ!), sau đó chờ tập tin PDF được tách thành từng trang riêng lẻ.
  • Quy trình này có thể mất vài phút nếu đường truyền Internet yếu hoặc tập tin PDF có dung lượng lớn.
 9. 9
  Tải PDF. Nhấp vào nút tròn Download (Tải về) ở bên phải trang để tải từng trang PDF về máy tính.
 10. 10
  Giải nén các tập tin PDF để đảm bảo bạn có thể cắt và ghép tài liệu. Thao tác được thực hiện như sau:
  • Trên Windows - Nhấp đúp vào thư mục ZIP, chọn Extract (Giải nén), nhấp vào Extract all (Giải nén toàn bộ), và chọnn Extract khi được hỏi để giải nén thư mục.
  • Trên Mac - Nhấp đúp vào thư mục ZIP để giải nén.
 11. 11
  Mở lại trang PDF Resizer. Nếu đã đóng trang PDF Resizer, bạn cần mở lại trang đó tại bước này.
 12. 12
  Nhấp vào thẻ Crop PDF (Cắt PDF) ở đầu trang PDF Resizer.
 13. 13
  Nhấp vào Choose Files (Chọn tập tin).
 14. 14
  Chọn trang PDF. Nhấp vào một trong những trang PDF mà bạn vừa tách.
  • Bạn chỉ có thể cắt từng trang mỗi lần. Nếu bạn đăng tải nhiều trang, toàn bộ các trang sẽ đều có kiểu cắt giống nhau.
 15. 15
  Nhấp vào Open (Mở) ở bên dưới góc phải cửa sổ.
 16. 16
  Nhấp vào Upload files! (Đăng tải tập tin).
 17. 17
  Chọn khu vực cắt. Nhấp và kéo chuột trên phần tài liệu PDF mà bạn muốn lưu.
 18. 18
  Nhấp vào nút Crop it! (Cắt) ở gần cuối trang.
 19. 19
  Tải trang. Nhấp vào Download (Tải về) phía dưới phần PDF đã cắt ở bên phải trang để tải tập tin về máy tính của bạn.
  • Bây giờ, bạn có thể đăng tải một trang PDF khác và tiếp tục cắt nếu cần phải cắt nhiều trang.
 20. 20
  Nhấp vào thẻ Merge PDF (Ghép PDF) ngoài cùng bên trái thanh công cụ ở đầu trang.
 21. 21
  Nhấp vào Choose Files (Chọn tập tin).
 22. 22
  Chọn tất cả trang PDF. Nhấp và kéo chuột trên tất cả trang mà bạn muốn ghép, hoặc giữ nút Ctrl trong khi nhấp vào từng tập tin mà bạn muốn đăng tải.
  • Bạn có thể chọn nhiều tập tin với dung lượng lên đến 100MB hoặc 50 trang, tùy vào điều kiện nào được đáp ứng trước.
 23. 23
  Nhấp vào Open (Mở) bên dưới góc phải cửa sổ.
 24. 24
  Nhấp vào Upload files! (Đăng tải tập tin).
 25. 25
  Xem lại thứ tự của tài liệu PDF. Nếu các trang PDF đã được xếp theo đúng thứ tự, bạn có thể thao tác tiếp; nếu không, bạn nhấp và kéo các trang lên hoặc xuống để sắp xếp lại vị trí.
 26. 26
  Nhấp vào Looks good, do the magic! ở gần cuối trang. Thao tác này sẽ ghép các trang PDF riêng lẻ thành một tập tin duy nhất.
 27. 27
  Kéo thanh trượt xuống và tải PDF. Nhấp vào Download (Tải về) bên dưới tập tin PDF đã ghép tại phía bên phải trang để tải PDF về máy tính.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Dùng Word trên Windows

 1. 1
  Mở tài liệu PDF bằng chương trình đọc PDF như Adobe Reader.
  • Nếu không có sẵn chương trinh đọc, bạn có thể tải Adobe Reader miễn phí tại trang Adobe Reader.
 2. 2
  Kéo xuống trang mà bạn muốn cắt. Nếu tập tin PDF có nhiều trang và bạn muốn cắt một trang cụ thể, bạn nhớ mở trang đó trước khi tiếp tục.
 3. 3
 4. 4
  snipping tool để tìm chương trình Snipping Tool trên máy tính.
 5. 5
  Nhấp vào Snipping Tool ở phía trên cửa sổ Start để mở một cửa sổ nhỏ phía trên tập tin PDF.
 6. 6
  Bật lựa chọn "Rectangular Snip" (Cắt hình chữ nhật). Nhấp vào Mode (Chế độ) phía trên cửa sổ Snipping Tool, sau đó nhấp vào Rectangular Snip trong danh sách lựa chọn. Con trỏ chuột sẽ trở thành biểu tượng chữ thập.
 7. 7
  Chọn khu vực cắt. Nhấp và kéo biểu tượng chữ thập trên phần tài liệu PDF mà bạn muốn cắt. Khi thả con trỏ chuột, phần đã chọn sẽ được cắt ra.
 8. 8
  Thả nút chuột để cắt PDF theo khu vực đã chọn.
 9. 9
  Nhấp vào nút "Save" (Lưu) với biểu tượng đĩa mềm màu tím ở phía trên cửa sổ Snipping Tool để mở cửa sổ File Explorer.
 10. 10
  Nhấp vào thư mục "Desktop" bên trái cửa sổ File Explorer. Thao tác này sẽ chọn Desktop làm nơi lưu phần PDF đã cắt, giúp bạn tìm lại dễ dàng hơn.
 11. 11
  Nhấp vào Save (Lưu) ở bên dưới góc phải cửa sổ để lưu tập tin của bạn vào thư mục đã chọn dưới tên "Capture".
  • Bây giờ, bạn có thể trở về và cắt các trang khác hoặc các tài liệu PDF mà bạn muốn cắt.
 12. 12
  Mở Microsoft Word với biểu tượng chữ "W" màu trắng trên nền màu xanh dương.
 13. 13
  Nhấp vào Blank document (Trang trắng) ở phía trên góc trái cửa sổ để mở một trang trắng.
 14. 14
  Nhấp vào thẻ Insert (Thêm), sau đó nhấp vào Picture (Ảnh). Bạn sẽ thấy Insert ở phía trên cửa sổ Word, còn Picture ở trong phần "Illustrations" (Minh họa) của thanh công cụ.
 15. 15
  Chọn ảnh mà bạn đã cắt từ PDF. Nhấp vào thẻ Desktop bên trái cửa sổ, sau đó nhấp vào ảnh "Capture" và chọn Insert.
  • Nếu đã cắt nhiều ảnh, bạn giữ phím Ctrl trong khi nhấp vào từng ảnh mà bạn muốn thêm vào. Bạn nhớ nhấp chọn các ảnh theo thứ tự mà bạn muốn chúng hiển thị.
 16. 16
  Nhấp vào File (Tệp), sau đó chọn Export (Xuất). Thẻ File ở phía trên góc trái cửa sổ, và Export ở gần cuối danh sách vừa hiển thị.
 17. 17
  Tạo tài liệu PDF. Nhấp vào thẻ Create PDF/XPS Document (Tạo tài liệu PDF/XPS) ở bên trái màn hình, sau đó nhấp vào Create PDF/XPS ở giữa trang.
 18. 18
  Lưu tập tin. Nhấp vào thư mục lưu ở bên trái cửa sổ, sau đó đặt tên, nhấp vào Publish (Xuất) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Tài liệu Word của bạn với các ảnh đã cắt sẽ được lưu thành tập tin PDF mới.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Dùng Preview trên Mac

 1. 1
  Mở tài liệu PDF bằng ứng dụng Preview. Bạn nhấp đúp vào ứng dụng Preview màu xanh dương với biểu tượng hai khung ảnh chồng lên nhau, chọn tiếp File (Tệp) tại thanh trình đơn, nhấp vào Open... (Mở) trong danh sách đang hiển thị, chọn tập tin trong hộp thoại, và nhấp vào Open bên dưới góc phải cửa sổ.
  • Preview là ứng dụng xem ảnh mặc định của Apple thường có sẵn trên hầu hết các phiên bản Mac OS.
 2. 2
  Nhấp vào View (Xem) tại trình đơn ở gần phía trên màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Single Page (Một trang) trong danh sách lựa chọn để hiển thị toàn bộ trang trong cửa sổ Preview.
 4. 4
  Nhấp vào Tools (Công cụ) trong trình đơn.
 5. 5
  Nhấp vào Rectangular Selection (Lựa chọn hình chữ nhật) trong danh sách lựa chọn.
 6. 6
  Chọn khu vực để cắt. Nhấp và kéo biểu tượng chữ thập trên phần tài liệu PDF mà bạn muốn giữ. Ví dụ, nếu muốn giữ phần đầu trang nhưng bỏ phần cuối trang, bạn kéo biểu tượng chữ thập từ một góc của phần đầu trang xuống đến phần mà bạn muốn giữ lại.
 7. 7
  Thả nút chuột. Phần đã chọn sẽ nằm trong khung hình chữ nhật.
 8. 8
  Nhấp vào Tools trong trình đơn thêm một lần nữa.
 9. 9
  Nhấp vào Crop (Cắt). Phần tài liệu còn lại bên ngoài vùng đã chọn sẽ được cắt bỏ.
  • Lặp lại quy trình này trên từng trang mà bạn muốn cắt.
 10. 10
  Nhấp vào File (Tệp) trong trình đơn, sau đó chọn Export as PDF… (Xuất dưới dạng PDF…) trong danh sách đang hiển thị.
 11. 11
  Nhấp vào Save (Lưu) bên dưới góc phải cửa sổ để lưu phần PDF đã cắt trên tập tin ban đầu.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 4.254 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 4.254 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo