Cách để Cấu hình VPN

Trong bài viết này:Trên WindowsTrên MacTrên iPhoneTrên Android

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi cài đặt Virtual Private Network (Mạng riêng ảo) trên máy tính Mac, Windows hoặc trên điện thoại thông minh iPhone và Android. Để cấu hình cài đặt VPN, trước hết bạn phải kết nối với VPN. Hầu hết VPN không được cung cấp miễn phí, bạn cần đăng ký và trả phí trước khi kết nối.

1
Trên Windows

 1. 1
  Mở Start (Khởi động). Nhấp chuột vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.
 2. 2
  Mở Settings (Cài đặt). Nhấp chuột vào biểu tượng bánh xe ở góc dưới bên trái cửa sổ Start.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Network & Internet (Mạng & Internet). Tùy chọn này nằm chính giữa cửa sổ Settings.
 4. 4
  Nhấp chuột vào VPN. Tab này nằm ở bên trái trình đơn Network & Internet.
 5. 5
  Chọn VPN. Nhấp chuột vào tên VPN muốn chỉnh sửa cấu hình.
 6. 6
  Nhấp chuột vào Advanced options (Tùy chọn nâng cao). Tùy chọn này nằm dưới tên VPN bạn chọn. Đây là thao tác mở trang VPN.
  • Nhấp chuột vào + Add a VPN connection (Thêm kết nối VPN) nếu đây là lần đầu tiên bạn thêm kết nối VPN.
 7. 7
  Nhấp chuột vào Edit (Chỉnh sửa). Tùy chọn này nằm ở giữa trang. Trang cài đặt VPN sẽ được mở.
 8. 8
  Cấu hình thông tin VPN. Bạn có thể thay đổi những thông tin sau:
  • Connection name (Tên kết nối) - Tên của VPN trên máy tính.
  • Server name or address (Tên hoặc địa chỉ máy chủ) - Thay đổi địa chỉ máy chủ VPN.
  • VPN type (Kiểu VPN) - Thay đổi kiểu kết nối.
  • Type of sign-in info (Kiểu thông tin đăng nhập) - Chọn kiểu thông tin đăng nhập mới (ví dụ Password (Mật khẩu))
  • User name (optional) (Tên người dùng (tùy chọn)) - Nếu cần, hãy thay đổi tên người dùng để đăng nhập VPN.
  • Password (optional) (Mật khẩu (tùy chọn)) - Nếu cần, hãy thay đổi mật khẩu đăng nhập VPN.
 9. 9
  Nhấp chuột vào nút Save (Lưu). Nút này nằm ở cuối trang. Đây là thao tác lưu và áp dụng thay đổi cài đặt VPN.

2
Trên Mac

 1. 1
  Mở trình đơn Apple . Nhấp chuột vào biểu tượng Apple ở góc phía trên bên trái màn hình. Bạn sẽ thấy xuất hiện trình đơn thả xuống.
 2. 2
  Nhấp chuột vào System Preferences… (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn nằm ngay đầu trình đơn Apple.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Network (Mạng). Tùy chọn có biểu tượng quả địa cầu màu tím ở giữa trang System Preferences.
 4. 4
  Chọn VPN. Nhấp chuột vào tên VPN ở cột ngoài cùng bên trái trong cửa sổ network. Bạn sẽ thấy cài đặt VPN xuất hiện ở bên phải màn hình.
  • Nếu đây là lần đầu thiết lập VPN, nhấp chuột vào dấu ở góc phía dưới bên trái cửa sổ kết nối mạng và chọn VPN trong trình đơn "Interface" (Giao diện), sau đó nhập thông tin VPN.
 5. 5
  Cấu hình VPN. Bạn có thể thay đổi các cài đặt sau:
  • Configuration (Cấu hình) - Nhấp chuột vào hộp thoại ở đầu cửa sổ, sau đó chọn kiểu cấu hình (ví dụ Default (Mặc định)) trong trình đơn thả xuống.
  • Server Address (Địa chỉ máy chủ) - Nhập địa chỉ máy chủ mới.
  • Account Name (Tên tài khoản) - Đổi tên tài khoản dùng đăng nhập VPN.
 6. 6
  Nhấp chuột vào Authentication Settings… (Cài đặt xác thực...). Tùy chọn này nằm dưới trường Account Name.
 7. 7
  Cấu hình cài đặt xác thực. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn dưới đây:
  • User Authentication (Xác thực người dùng) - Tích vào hộp thoại bên trái tùy chọn xác thực bạn muốn (ví dụ Password), sau đó nhập câu trả lời.
  • Machine Authentication (Xác thực máy) - Chọn tùy chọn xác thực máy chủ VPN.
 8. 8
  Nhấp chuột vào OK. Nút này nằm gần cuối cửa sổ Authentication Settings.
 9. 9
  Nhấp chuột vào Apply (Áp dụng). Đây là thao tác lưu cài đặt VPN và áp dụng vào kết nối của bạn.

3
Trên iPhone

 1. 1
  Mở Settings (Cài đặt). Nhấn vào hộp thoại màu xám có hình bánh xe. Bạn có thể tìm Settings trên màn hình Home.
 2. 2
  Kéo xuống và nhấn vào General (Chung). Tùy chọn này nằm ngay đầu trang Settings (Cài đặt).
 3. 3
  Kéo xuống và chọn VPN. Tùy chọn này nằm gần cuối trang General.
 4. 4
  Tìm kết nối VPN. Tìm tên kết nối VPN trong danh sách bên dưới.
 5. 5
  Nhấn vào . Nút này nằm ở bên phải tên kết nối VPN.
 6. 6
  Nhấn vào Edit (Chỉnh sửa). Tùy chọn này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình.
 7. 7
  Cấu hình thông tin VPN. Bạn có thể thay đổi các thông tin sau:
  • Server (Máy chủ) - Cập nhật địa chỉ máy chủ VPN khi có thay đổi.
  • Remote ID (ID điều khiển) - Cập nhật ID điều khiển VPN.
  • User Authentication (Xác thực người dùng) - Nhấn vào đây, sau đó chọn Username hoặc Certificate (chứng nhận) để thay đổi phương pháp xác thực.
  • Username hoặc Certificate - Nhập tên người dùng hoặc chứng nhận để xác thực VPN.
  • Password - Nhập mật khẩu VPN (Nếu cần).
 8. 8
  Nhấn vào Done (Hoàn thành). Tùy chọn này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình. Đây là thao tác lưu và cập nhật thay đổi VPN.

4
Trên Android

 1. 1
  Mở Settings trên Android. Ứng dụng có hình bánh xe (hoặc hình thanh trượt) trên App Drawer (Khay ứng dụng).
 2. 2
  Kéo xuống và chọn More (Thêm). Tùy chọn này nằm dưới mục "Wireless & networks" (Không dây & mạng).
 3. 3
  Nhấn vào VPN. Bạn có thể tìm tùy chọn này bên dưới mục "Wireless & networks" trong trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Chọn VPN. Nhấn vào VPN bạn muốn chỉnh sửa.
 5. 5
  Cấu hình VPN. Bạn có thể thay đổi các thông tin sau:
  • Name - Nhập tên mới cho VPN.
  • Connection type - Nhấn vào tùy chọn này, sau đó chọn một kiểu kết nối mới (ví dụ PPTP).
  • Server address - Cập nhật địa chỉ VPN.
  • Username - Cập nhật tên người dùng.
  • Password - Cập nhật mật khẩu.
 6. 6
  Nhấn vào Save (Lưu). Tùy chọn này nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Đây là thao tác lưu và cập nhật thay đổi cho VPN.

Lời khuyên

 • Bạn có thể tìm toàn bộ thông tin kết nối VPN cần thiết tại trang đăng ký VPN.

Cảnh báo

 • Việc nhập thông tin không chính xác khi cấu hình VPN có thể khiến VPN gặp sự cố khi hoạt động.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 26 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Mạng lưới

Ngôn ngữ khác:

English: Configure a VPN, Español: configurar una VPN, Deutsch: Ein VPN konfigurieren, Português: Configurar uma Rede Virtual Privada (VPN), Italiano: Configurare una Rete VPN, Русский: настроить VPN, 中文: 设置虚拟专用网络(VPN), Français: configurer un réseau VPN, Bahasa Indonesia: Mengonfigurasi VPN, العربية: ضبط شبكة افتراضية خاصة, Nederlands: Een VPN instellen, ไทย: ตั้งค่า VPN

Trang này đã được đọc 1.115 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?