Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi cài đặt Virtual Private Network (Mạng riêng ảo) trên máy tính Mac, Windows hoặc trên điện thoại thông minh iPhone và Android. Để cấu hình cài đặt VPN, trước hết bạn phải kết nối với VPN. Hầu hết VPN không được cung cấp miễn phí, bạn cần đăng ký và trả phí trước khi kết nối.

Phương pháp 1 của 4:
Trên Windows

 1. 1
  Mở Start (Khởi động). Nhấp chuột vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.
 2. 2
  Mở Settings
  Tiêu đề ảnh Windowssettings.png
  (Cài đặt).
  Nhấp chuột vào biểu tượng bánh xe ở góc dưới bên trái cửa sổ Start.
 3. 3
  Nhấp chuột vào
  Tiêu đề ảnh Windowsnetwork.png
  Network & Internet (Mạng & Internet).
  Tùy chọn này nằm chính giữa cửa sổ Settings.
 4. 4
  Nhấp chuột vào VPN. Tab này nằm ở bên trái trình đơn Network & Internet.
 5. 5
  Chọn VPN. Nhấp chuột vào tên VPN muốn chỉnh sửa cấu hình.
 6. 6
  Nhấp chuột vào Advanced options (Tùy chọn nâng cao). Tùy chọn này nằm dưới tên VPN bạn chọn. Đây là thao tác mở trang VPN.
  • Nhấp chuột vào + Add a VPN connection (Thêm kết nối VPN) nếu đây là lần đầu tiên bạn thêm kết nối VPN.
 7. 7
  Nhấp chuột vào Edit (Chỉnh sửa). Tùy chọn này nằm ở giữa trang. Trang cài đặt VPN sẽ được mở.
 8. 8
  Cấu hình thông tin VPN. Bạn có thể thay đổi những thông tin sau:
  • Connection name (Tên kết nối) - Tên của VPN trên máy tính.
  • Server name or address (Tên hoặc địa chỉ máy chủ) - Thay đổi địa chỉ máy chủ VPN.
  • VPN type (Kiểu VPN) - Thay đổi kiểu kết nối.
  • Type of sign-in info (Kiểu thông tin đăng nhập) - Chọn kiểu thông tin đăng nhập mới (ví dụ Password (Mật khẩu))
  • User name (optional) (Tên người dùng (tùy chọn)) - Nếu cần, hãy thay đổi tên người dùng để đăng nhập VPN.
  • Password (optional) (Mật khẩu (tùy chọn)) - Nếu cần, hãy thay đổi mật khẩu đăng nhập VPN.
 9. 9
  Nhấp chuột vào nút Save (Lưu). Nút này nằm ở cuối trang. Đây là thao tác lưu và áp dụng thay đổi cài đặt VPN.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Trên Mac

 1. 1
  Mở trình đơn Apple
  Tiêu đề ảnh Macapple1.png
  .
  Nhấp chuột vào biểu tượng Apple ở góc phía trên bên trái màn hình. Bạn sẽ thấy xuất hiện trình đơn thả xuống.
 2. 2
  Nhấp chuột vào System Preferences… (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn nằm ngay đầu trình đơn Apple.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Network (Mạng). Tùy chọn có biểu tượng quả địa cầu màu tím ở giữa trang System Preferences.
 4. 4
  Chọn VPN. Nhấp chuột vào tên VPN ở cột ngoài cùng bên trái trong cửa sổ network. Bạn sẽ thấy cài đặt VPN xuất hiện ở bên phải màn hình.
  • Nếu đây là lần đầu thiết lập VPN, nhấp chuột vào dấu ở góc phía dưới bên trái cửa sổ kết nối mạng và chọn VPN trong trình đơn "Interface" (Giao diện), sau đó nhập thông tin VPN.
 5. 5
  Cấu hình VPN. Bạn có thể thay đổi các cài đặt sau:
  • Configuration (Cấu hình) - Nhấp chuột vào hộp thoại ở đầu cửa sổ, sau đó chọn kiểu cấu hình (ví dụ Default (Mặc định)) trong trình đơn thả xuống.
  • Server Address (Địa chỉ máy chủ) - Nhập địa chỉ máy chủ mới.
  • Account Name (Tên tài khoản) - Đổi tên tài khoản dùng đăng nhập VPN.
 6. 6
  Nhấp chuột vào Authentication Settings… (Cài đặt xác thực...). Tùy chọn này nằm dưới trường Account Name.
 7. 7
  Cấu hình cài đặt xác thực. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn dưới đây:
  • User Authentication (Xác thực người dùng) - Tích vào hộp thoại bên trái tùy chọn xác thực bạn muốn (ví dụ Password), sau đó nhập câu trả lời.
  • Machine Authentication (Xác thực máy) - Chọn tùy chọn xác thực máy chủ VPN.
 8. 8
  Nhấp chuột vào OK. Nút này nằm gần cuối cửa sổ Authentication Settings.
 9. 9
  Nhấp chuột vào Apply (Áp dụng). Đây là thao tác lưu cài đặt VPN và áp dụng vào kết nối của bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Trên iPhone

 1. 1
  Mở
  Tiêu đề ảnh Iphonesettingsappicon.png
  Settings (Cài đặt).
  Nhấn vào hộp thoại màu xám có hình bánh xe. Bạn có thể tìm Settings trên màn hình Home.
 2. 2
  Kéo xuống và nhấn vào
  Tiêu đề ảnh Iphonesettingsgeneralicon.png
  General (Chung).
  Tùy chọn này nằm ngay đầu trang Settings (Cài đặt).
 3. 3
  Kéo xuống và chọn VPN. Tùy chọn này nằm gần cuối trang General.
 4. 4
  Tìm kết nối VPN. Tìm tên kết nối VPN trong danh sách bên dưới.
 5. 5
  Nhấn vào . Nút này nằm ở bên phải tên kết nối VPN.
 6. 6
  Nhấn vào Edit (Chỉnh sửa). Tùy chọn này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình.
 7. 7
  Cấu hình thông tin VPN. Bạn có thể thay đổi các thông tin sau:
  • Server (Máy chủ) - Cập nhật địa chỉ máy chủ VPN khi có thay đổi.
  • Remote ID (ID điều khiển) - Cập nhật ID điều khiển VPN.
  • User Authentication (Xác thực người dùng) - Nhấn vào đây, sau đó chọn Username hoặc Certificate (chứng nhận) để thay đổi phương pháp xác thực.
  • Username hoặc Certificate - Nhập tên người dùng hoặc chứng nhận để xác thực VPN.
  • Password - Nhập mật khẩu VPN (Nếu cần).
 8. 8
  Nhấn vào Done (Hoàn thành). Tùy chọn này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình. Đây là thao tác lưu và cập nhật thay đổi VPN.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Trên Android

 1. 1
  Mở
  Tiêu đề ảnh Android7settingsapp.png
  Settings trên Android.
  Ứng dụng có hình bánh xe (hoặc hình thanh trượt) trên App Drawer (Khay ứng dụng).
 2. 2
  Kéo xuống và chọn More (Thêm). Tùy chọn này nằm dưới mục "Wireless & networks" (Không dây & mạng).
 3. 3
  Nhấn vào VPN. Bạn có thể tìm tùy chọn này bên dưới mục "Wireless & networks" trong trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Chọn VPN. Nhấn vào VPN bạn muốn chỉnh sửa.
 5. 5
  Cấu hình VPN. Bạn có thể thay đổi các thông tin sau:
  • Name - Nhập tên mới cho VPN.
  • Connection type - Nhấn vào tùy chọn này, sau đó chọn một kiểu kết nối mới (ví dụ PPTP).
  • Server address - Cập nhật địa chỉ VPN.
  • Username - Cập nhật tên người dùng.
  • Password - Cập nhật mật khẩu.
 6. 6
  Nhấn vào Save (Lưu). Tùy chọn này nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Đây là thao tác lưu và cập nhật thay đổi cho VPN.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể tìm toàn bộ thông tin kết nối VPN cần thiết tại trang đăng ký VPN.

Cảnh báo

 • Việc nhập thông tin không chính xác khi cấu hình VPN có thể khiến VPN gặp sự cố khi hoạt động.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Bỏ lưu trữ tin nhắn trên Facebook Messenger

Cách để

Thiết lập mạng dây (Ethernet)

Cách để

Cài đặt lại driver WiFi

Cách để

Thiết lập mạng nội bộ (LAN)

Cách để

Đăng lại Bài viết trên Facebook

Cách để

Tạo mã QR cho mật khẩu WiFi

Cách để

Bỏ chặn ai đó trên Facebook Messenger

Cách để

Phát hiện máy tính bị truy cập từ xa

Cách để

Ping một địa chỉ IP

Cách để

Hack băng thông rộng và tăng tốc mạng

Cách để

Chặn người lạ truy cập mạng

Cách để

Kiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thể

Cách để

Đổi mật khẩu wifi TP Link

Cách để

Sử dụng VPN
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 5.568 lần.
Chuyên mục: Mạng lưới
Trang này đã được đọc 5.568 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo