Cách để Cài tiện ích thời tiết trên màn hình khóa iPhone

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trang wiki này sẽ hướng dẫn cách kiểm tra thời tiết trên iPhone bằng cách vuốt màn hình sang phải khi điện thoại bị khóa.

Phương pháp 1 của 2:
Bật tiện ích thời tiết trên màn hình khóa

 1. 1
  Mở mục Settings (Cài đặt) trên iPhone. Ứng dụng này có hình bánh răng màu xám (⚙️) nằm trên màn hình chính.
 2. 2
  Nhấn Notifications (Thông báo). Tùy chọn này nằm ở gần phía trên cùng, bên cạnh biểu tượng màu đỏ với hình vuông màu trắng bên trong.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn News (Tin tức). Các ứng dụng sẽ được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.
 4. 4
  Trượt nút bên cạnh "Show on Lock Screen" (Hiển thị trên màn hình khóa) sang vị trí "On" (Bật). Nó nằm trong phần thứ hai trên màn hình và sẽ chuyển sang màu xanh lá.
  • Đảm bảo chế độ Allow Notifications (Cho phép thông báo) và Show in Notification Center (Hiển thị trong trung tâm thông báo) cũng được bật.
 5. 5
  Nhấn nút "Home" (Trang chủ). Đó là nút tròn bên dưới màn hình.
 6. 6
  Vuốt sang phải. Thao tác này sẽ mở phần "Today" (Hôm nay) của Notification Center (Trung tâm thông báo) từ màn hình chính.
 7. 7
  Cuộn xuống và nhấn Edit (Sửa). Đó là một nút tròn bên dưới tất cả các lựa chọn.
 8. 8
  Cuộn xuống. Các ứng dụng trong phần thứ hai sẽ được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.
 9. 9
  Nhấn nút màu xanh lá bên cạnh mục Weather (Thời tiết). Thao tác này sẽ thêm tiện ích Weather (Thời tiết) vào Notification Center (Trung tâm thông báo).
  • Vòng tròn màu đỏ có nghĩa là lựa chọn đã có trong Notification Center (Trung tâm thông báo).
  • Cuộn lên phía trên cùng của màn hình và giữ "≡" bên cạnh mục Weather (Thời tiết) để trượt lên hoặc xuống, thay đổi vị trí của tùy chọn này trong Notification Center (Trung tâm thông báo).
 10. 10
  Nhấn Done (Xong). Tùy chọn này nằm ở góc trên bên phải màn hình.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Xem thời tiết trên màn hình khóa

 1. 1
  Tắt màn hình. Tắt màn hình bằng cách nhấn nút bên trên hông phải vỏ iPhone. Ở các dòng điện thoại cũ, nút này nằm ở phía trên cùng; ở các dòng điện thoại mới hơn, nút này nằm ở phía bên phải.
 2. 2
  Nhấn nút "Home" (Nhà). Màn hình khóa sẽ hiển thị.
 3. 3
  Vuốt sang phải. Mục Weather (Thời tiết) và các tiện ích khác đã được thêm vào Notification Center (Trung tâm thông báo) sẽ được hiển thị.
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo