Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh quốc gia truy cập và thoát trên trình duyệt máy tính Tor. Như vậy, Tor sẽ sử dụng máy chủ cụ thể ở quốc gia khác và cho phép bạn vượt qua hạn chế truy cập web ở khu vực hiện tại. Lưu ý: không phải tất cả quốc gia đều cho phép sử dụng Tor nên một số đất nước cụ thể sẽ không áp dụng được tùy chọn truy cập và thoát.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Trên Windows

 1. 1
  ạn cần chắc chắn rằng Tor đã được khởi chạy ít nhất một lần. Để tập tin "torrc" (yếu tố quyết định sự hiển thị của nút mạng thoát trên Tor) xuất hiện, trình duyệt cần được khởi chạy trên máy tính ít nhất một lần.
  • Bạn có thể khởi chạy Tor bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng trình duyệt rồi chọn Connect (Kết nối).
 2. 2
  Mở thư mục Tor. Đi đến thư mục mà bạn đã cài đặt Tor rồi nhấp đúp vào trình duyệt để mở.
 3. 3
  Tìm tập tin "torrc". Bạn có thể điều hướng đến nơi chứa tập tin "torrc" trong thư mục cài đặt Tor bằng cách:
  • Nhấp đúp vào thư mục Browser.
  • Nhấp đúp vào thư mục TorBrowser.
  • Nhấp đúp vào thư mục Data.
  • Nhấp đúp vào thư mục Tor.
 4. 4
  Nhấp đúp vào để mở tài liệu "torrc" bằng Notepad. Sau khi bạn nhấp đúp vào tập tin "torrc", cửa sổ "Open with" (Mở với) sẽ hiện ra, hãy chọn Notepad và nhấp Open (Mở). Bạn sẽ có thể chỉnh sửa nội dung của tập tin "torrc".
 5. 5
  Thêm dòng "EntryNodes". Bạn hãy đặt con trỏ chuột phía dưới dòng cuối cùng trong tài liệu, sau đó nhập EntryNodes {} StrictNodes 1 rồi nhấn Enter.[1]
 6. 6
  Thêm dòng "ExitNodes". Bạn nhập ExitNodes {} StrictNodes 1 và nhấn Enter.
 7. 7
  Tìm mã quốc gia truy cập và thoát. Truy cập https://web.archive.org/web/20180328074444/http://www.b3rn3d.com/blog/2014/03/05/tor-country-codes/ bằng trình duyệt web trên máy tính, cuộn xuống tiêu đề "List of country codes for Tor" (Danh sách mã quốc gia dành cho Tor), sau đó hãy tìm mã của đất nước mà bạn muốn sử dụng làm nút mạng truy cập và thoát.
  • Chẳng hạn, nếu bạn muốn phiên duyệt web Tor bắt đầu ở Canada và kết thúc ở Cộng hòa Uganda, hãy tìm mã của "Canada" (ca) và "Uganda" (ug).
 8. 8
  Nhập mã quốc gia truy cập và thoát. Hãy nhập mã của quốc gia mà bạn muốn sử dụng để bắt đầu phiên duyệt web vào giữa dấu ngoặc nhọn {} bên phải dòng "EntryNodes", sau đó thực hiện tương tự với quốc gia thoát ở dòng "ExitNodes". Chẳng hạn, nếu muốn truy cập ở Canada và thoát ở Uganda, bạn nhập như sau:
  • EntryNodes {ca} StrictNodes1
  • ExitNodes {ug} StrictNodes1
 9. 9
  Cân nhắc việc vô hiệu hóa nút mạng nghiêm ngặt (strict node). Bạn có thể tiến hành thay StrictNodes 1 bằng StrictNodes 0 nhằm đảm bảo rằng Tor vẫn sẽ sử dụng mã quốc gia khác nếu quốc gia được chỉ định không hoạt động.
 10. 10
  Thêm nhiều tùy chọn quốc gia vào nút mạng nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn nút mạng nghiêm ngặt được bật với nút mạng truy cập và/hoặc nút mạng thoát, hãy cân nhắc việc thêm vào nhiều quốc gia thay vì chỉ một. Bạn có thể thêm bằng cách nhập từng mã quốc gia vào một cặp dấu ngoặc nhọn và phân định chúng bằng dấu phẩy. Chẳng hạn, để thêm nước Mỹ và Pháp vào dòng "ExitNodes" của Uganda, bạn nhập:
  • ExitNodes {ug},{us},{fr} StrictNodes 1
   • Bạn cần chắc chắn rằng không có khoảng cách giữa mỗi quốc gia nằm trong dấu ngoặc nhọn.
 11. 11
  Thay tập tin "torrc" ban đầu bằng tập tin vừa được cập nhật. Thao tác này sẽ chắc chắn rằng những thiết lập quốc gia của trình duyệt sẽ được lưu:
  • Nhấp vào File (Tập tin)
  • Nhấp vào Save As... (Lưu thành)
  • Nhấp vào khung thả xuống "Save as type" (Lưu thành loại) và chọn All Files (Tất cả tập tin)
  • Nhấp vào tập tin "torrc" trong cửa sổ chính để chọn.
  • Nhấp vào Save (Lưu)
  • Nhấp vào Yes khi tùy chọn hiện ra.
 12. 12
  Mở Tor. Lúc này Tor có thể mất lâu hơn vài giây để khởi chạy, đặc biệt là nếu bạn chọn quốc gia nào đó ở xa.
 13. 13
  Kiểm tra các nút mạng truy cập và thoát của mạch Tor. Hãy truy cập website bất kỳ (ví dụ: https://www.google.com/) bằng trình duyệt Tor, sau đó nhấp vào biểu tượng củ hành ở phía trên bên trái trang. Một trình đơn thả xuống với tiêu đề "Tor circuit for this site" (Mạch Tor cho trang web này) sẽ hiện ra cùng trình duyệt, nốt mạng truy cập, kết nối trung gian, nốt mạng thoát và dữ liệu Internet, tất cả được liệt kê từ trên xuống dưới.
  • Trong ví dụ này, bạn sẽ thấy: Trình duyệt này > Canada [địa chỉ IP] > [Quốc gia] [địa chỉ IP] > Uganda [địa chỉ IP] > Internet
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Trên Mac

 1. 1
  Bạn cần chắc chắn rằng Tor đã được khởi chạy ít nhất một lần. Để tập tin "torrc" (yếu tố quyết định sự hiển thị của nút mạng thoát trên Tor) xuất hiện, trình duyệt cần được khởi chạy trên máy tính ít nhất một lần.
  • Bạn có thể khởi chạy Tor bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng trình duyệt rồi chọn Connect.
 2. 2
  Nhấp vào Go. Mục trình đơn này nằm đầu màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Go to Folder (Đi đến thư mục). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn thả xuống. Một khung văn bản sẽ hiện ra giữa màn hình.
 4. 4
  Nhập địa chỉ thư mục Tor. Bạn hãy nhập ~/Library/Application Support/TorBrowser-Data/Tor/ rồi nhấn Return. Thư mục chứa tập tin "torrc" sẽ mở ra.[2]
 5. 5
  Mở tập tin "torrc" bằng TextEdit. Nhấp đúp vào tập tin "torrc", sau đó chọn TextEdit khi máy tính yêu cầu chọn chương trình. Thao tác này sẽ cho phép bạn chỉnh sửa nội dung của tập tin "torrc".
 6. 6
  Thêm dòng "EntryNodes". Bạn hãy đặt con trỏ chuột phía dưới dòng cuối cùng trong tài liệu, sau đó nhập EntryNodes {} StrictNodes 1 rồi nhấn Return.
 7. 7
  Thêm dòng "ExitNodes". Bạn nhập ExitNodes {} StrictNodes 1 và nhấn Return.
 8. 8
  Tìm mã quốc gia truy cập và thoát. Hãy truy cập https://web.archive.org/web/20180328074444/http://www.b3rn3d.com/blog/2014/03/05/tor-country-codes/ bằng trình duyệt web trên máy tính, cuộn xuống tiêu đề "List of country codes for Tor", sau đó tìm mã của đất nước mà bạn muốn sử dụng làm nút mạng truy cập và thoát.
  • Chẳng hạn, nếu bạn muốn phiên duyệt web Tor bắt đầu ở Canada và kết thúc ở Cộng hòa Uganda, hãy tìm mã của "Canada" (ca) và "Uganda" (ug).
 9. 9
  Nhập mã quốc gia truy cập và thoát. Hãy nhập mã của quốc gia mà bạn muốn sử dụng để bắt đầu phiên duyệt web vào giữa dấu ngoặc nhọn {} bên phải dòng "EntryNodes", sau đó thực hiện tương tự với quốc gia thoát ở dòng "ExitNodes". Chẳng hạn, nếu muốn truy cập ở Canada và thoát ở Uganda, bạn nhập như sau:
  • EntryNodes {ca} StrictNodes1
  • ExitNodes {ug} StrictNodes1
 10. 10
  Cân nhắc việc vô hiệu hóa nút mạng nghiêm ngặt. Bạn có thể tiến hành thay StrictNodes 1 bằng StrictNodes 0 nhằm đảm bảo rằng Tor vẫn sẽ sử dụng mã quốc gia khác nếu quốc gia được chỉ định không hoạt động.
 11. 11
  Thêm nhiều tùy chọn quốc gia vào nút mạng nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn nút mạng nghiêm ngặt được bật với nút mạng truy cập và/hoặc nút mạng thoát, hãy cân nhắc việc thêm vào nhiều quốc gia thay vì chỉ một. Bạn có thể thêm bằng cách nhập từng mã quốc gia vào một cặp dấu ngoặc nhọn và phân định chúng bằng dấu phẩy. Chẳng hạn, để thêm nước Mỹ và Pháp vào dòng "ExitNodes" của Uganda, bạn nhập:
  • ExitNodes {ug},{us},{fr} StrictNodes 1
   • Bạn cần chắc chắn rằng không có khoảng cách giữa mỗi cặp dấu ngoặc nhọn với quốc gia bên trong.
 12. 12
  Thay tập tin "torrc" ban đầu bằng tập tin vừa được cập nhật. Bạn hãy nhấn Command+S, sau đó thoát TextEdit. Nội dung của tập tin "torrc" ban đầu sẽ được cập nhật.
 13. 13
  Mở Tor. Lúc này Tor có thể mất lâu hơn vài giây để khởi chạy, đặc biệt là nếu bạn chọn quốc gia nào đó ở xa.
 14. 14
  Kiểm tra các nút mạng truy cập và thoát của mạch Tor. Hãy truy cập website bất kỳ (ví dụ: https://www.google.com/) bằ ng trình duyệt Tor, sau đó nhấp vào biểu tượng củ hành ở phía trên bên trái trang. Một trình đơn thả xuống với tiêu đề "Tor circuit for this site" (Mạch Tor cho trang web này) sẽ hiện ra cùng trình duyệt, nốt mạng truy cập, kết nối trung gian, nốt mạng thoát và dữ liệu Internet, tất cả được liệt kê từ trên xuống dưới.
  • Trong ví dụ này, bạn sẽ thấy: Trình duyệt này > Canada [địa chỉ IP] > [Quốc gia] [địa chỉ IP] > Uganda [địa chỉ IP] > Internet
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Trong quá trình thiết lập ban đầu, Tor sẽ chọn nút thoát của quốc gia ngẫu nhiên phù hợp nhất với khu vực của bạn.
 • Nếu Tor bị chặn ở quốc gia mà bạn đang sống, hãy thử chọn mạch ngẫu nhiên thông qua quốc gia khác bằng cách nhấp vào Configure (Định cấu hình) và tích vào ô "Tor is censored in my country" (Tor bị kiểm duyệt ở quốc gia của tôi).

Cảnh báo

 • Trái với những lầm tưởng phổ biến thì thiết lập mạch quốc gia ban đầu của Tor thường tốt hơn so với cài đặt của bạn.
 • Nếu nhóm nút mạng thoát quá ít thì dấu vết của bạn sẽ để lại khắp nơi trên mạng Tor. Lưu lượng Tor của bạn sẽ "rất dễ bị chú ý" khi so sánh với lưu lượng Tor khác. Điều này gây bất lợi trong trường hợp sử dụng ẩn danh.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Chặn và bỏ chặn người dùng trên InstagramChặn và bỏ chặn người dùng trên Instagram
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Chạy tập tin HTMLChạy tập tin HTML
Bật thanh công cụ bị ẩn trên trình duyệtBật thanh công cụ bị ẩn trên trình duyệt
Xem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc MacXem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc Mac
Đổi màu văn bản trong HTMLĐổi màu văn bản trong HTML
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 3.337 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 3.337 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo