Cách để Cài lại thiết lập mạng trên Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa cùng lúc cài đặt Bluetooth, dữ liệu di động và mạng Wi-Fi trên thiết bị Android. Bạn có thể cài lại thiết lập mạng từ trong trình đơn Settings (Cài đặt). Tuy nhiên, trình đơn Setting sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất và model điện thoại mà bạn đang sử dụng.

Phương pháp 1 của 4:
Trên Samsung Galaxy

 1. 1
  Vuốt lên từ cuối màn hình. Danh sách tất cả ứng dụng trên điện thoại sẽ hiện ra.
  • Ứng dụng có thể hiển thị trên nhiều trang. Bạn cần vuốt sang trái hoặc phải để chuyển sang trang tiếp theo.
 2. 2
  Mở ứng dụng Settings . Ứng dụng Settings có biểu tượng bánh răng. Hãy nhấn vào biểu tượng để mở ứng dụng Settings của Samsung Galaxy.
  • Nếu bạn đang dùng giao diện khác thì biểu tượng của trình đơn Settings có thể không phải là hình bánh răng.
 3. 3
  Nhấn vào General management (Quản lý chung). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn trong ứng dụng Settings. Trình đơn General Management sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấn vào Reset (Cài đặt lại). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn General Management. Trình đơn Reset sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấn vào Reset Network Settings (Cài lại thiết lập mạng). Đây là tùy chọn thứ hai trong trình đơn Settings. Tiếp theo là nội dung giải thích rằng tùy chọn sẽ cài lại các thiết lập Bluetooth, dữ liệu di động và Wi-Fi.
 6. 6
  Nhấn vào Reset Settings (Cài lại thiết lập). Nút màu xanh này nằm bên dưới văn bản trên trang. Màn hình xác nhận sẽ hiện ra.
  • Nếu điện thoại có mật khẩu bảo mật, mã PIN hay mật khẩu theo hình vẽ, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Nhấn vào Reset Settings để xác nhận. Quá trình cài lại thiết lập mạng sẽ bắt đầu.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Trên Android 8.1 và 9.0

 1. 1
  Vuốt lên từ cuối màn hình. Danh sách ứng dụng sẽ hiện ra trên điện thoại.
  • Ứng dụng có thể hiển thị trên nhiều trang. Bạn cần vuốt sang trái hoặc phải để chuyển sang trang tiếp theo.
 2. 2
  Mở ứng dụng Settings . Ứng dụng Settings có biểu tượng bánh răng. Hãy nhấn vào biểu tượng để mở ứng dụng Settings của thiết bị Android.
  • Nếu bạn đang dùng giao diện khác thì biểu tượng của trình đơn Settings có thể không phải là hình bánh răng.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào System (Hệ thống). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn Settings, cạnh biểu tượng chữ "i" trong vòng tròn.
 4. 4
  Nhấn vào Reset Options (Cài lại các tùy chọn). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn System Settings. Các tùy chọn dành cho việc cài lại tính năng trên điện thoại sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấn vào Reset Wi-Fi, Mobile, and Bluetooth (Cài lại Wi-Fi, mạng di động và Bluetooth). Bạn sẽ thấy nội dung giải thích rằng các cài đặt mạng sẽ được cài lại.
 6. 6
  Nhấn vào Reset Settings. Hộp thoại sẽ bật lên yêu cầu bạn xác nhận hành động cài lại thiết lập mạng.[2]
  • Nếu điện thoại có mật khẩu bảo mật, mã PIN hay mật khẩu theo hình vẽ, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Nhấn vào Reset Settings để xác nhận. Quá trình cài lại thiết lập mạng sẽ bắt đầu. [3]
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Trên Google 8.0

 1. 1
  Vuốt lên từ cuối màn hình. Danh sách ứng dụng sẽ hiện ra trên điện thoại.
  • Ứng dụng có thể hiển thị trên nhiều trang. Bạn cần vuốt sang trái hoặc phải để chuyển sang trang tiếp theo.
 2. 2
  Mở ứng dụng Settings . Ứng dụng Settings có biểu tượng bánh răng. Hãy nhấn vào biểu tượng để mở ứng dụng Settings của thiết bị Android.
  • Nếu bạn đang dùng giao diện khác thì biểu tượng của trình đơn Settings có thể không phải là hình bánh răng.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào System. Tùy chọn nằm gần cuối trình đơn Settings, cạnh biểu tượng chữ "i" trong vòng tròn.
 4. 4
  Nhấn vào Reset. Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn System Settings. Các tùy chọn dành cho việc cài lại điện thoại sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấn vào Network Settings Reset. Trang tiếp theo sẽ hiện ra với nội dung giải thích rằng tất cả thiết lập Wi-Fi, dữ liệu di động và Bluetooth sẽ được cài lại.
 6. 6
  Nhấn vào Reset Settings. Nút này nằm bên dưới văn bản trên trang Reset Network Settings. [4]
  • Nếu điện thoại có mật khẩu bảo mật, mã PIN hay mật khẩu theo hình vẽ, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Nhấn vào Reset Settings để xác nhận. Quá trình cài lại thiết lập mạng sẽ bắt đầu.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Bằng Samsung Google Pixel 3

 1. 1
  Vuốt xuống từ đầu màn hình. Trên một số điện thoại (như Google Pixel 1), bạn cần vuốt lên từ dưới màn hình. Danh sách ứng dụng trên điện thoại sẽ hiện ra.
  • Ứng dụng có thể hiển thị trên nhiều trang. Bạn cần vuốt sang trái hoặc phải để chuyển sang trang tiếp theo.
 2. 2
  Mở ứng dụng Settings . Ứng dụng Settings có biểu tượng bánh răng. Hãy nhấn vào biểu tượng để mở ứng dụng Settings của thiết bị Android.
  • Nếu bạn đang dùng giao diện khác thì biểu tượng của trình đơn Settings có thể không phải là hình bánh răng.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào System. Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn Settings, cạnh biểu tượng chữ "i" trong vòng tròn.
 4. 4
  Nhấn vào Advanced (Nâng cao). Tùy chọn này nằm trong trình đơn System. Các tùy chọn Advanced Settings sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấn vào Reset Options. Tùy chọn này thuộc trình đơn Advanced Settings, bên cạnh là biểu tượng đồng hồ nằm trong vòng mũi tên.
 6. 6
  Nhấn vào Reset Wi-Fi, mobile, & Bluetooth. Tùy chọn này nằm đầu tiên trong trình đơn "Reset Options" và sẽ giúp bạn cài lại thiết lập mạng.
 7. 7
  Nhấn vào Reset settings. Hộp thoại xác nhận sẽ hiện ra.
  • Nếu điện thoại có mật khẩu bảo mật, mã PIN hay mật khẩu theo hình vẽ, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào trước khi tiếp tục.
 8. 8
  Nhấn vào Reset Settings để xác nhận. Quá trình cài lại thiết lập mạng sẽ bắt đầu.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo