Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nếu bạn quên mật khẩu Windows 7, bạn sẽ phải cài đặt lại mật khẩu tài khoản người dùng của mình thì mới đăng nhập được. Mật khẩu Windows 7 có thể được cài đặt lại bởi người quản trị mạng nếu máy tính của bạn nằm trong một miền, hoặc có thể cài đặt lại bằng cách sử dụng đĩa cài lại mật khẩu nếu máy tính của bạn nằm trong một HomeGroup hoặc workgroup. Bài báo này sẽ dạy bạn cài lại mật khẩu Windows 7 theo cả hai cách trên.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Cài lại Mật khẩu Windows 7 cho Máy tính Nằm trong Miền

 1. 1
  Bấm vào trình đơn "Start" của máy tính.
 2. 2
  Chọn "Control Panel" (Bảng Điều khiển).
 3. 3
  Chọn "User Accounts" (Tài khoản Người dùng) trong Control Panel.
 4. 4
  Chọn "User Accounts" một lần nữa, sau đó chọn "Manage User Accounts" (Quản lý Tài khoản Người dùng).
 5. 5
  Gõ mật khẩu quản trị cho miền của bạn.
 6. 6
  Bấm vào thẻ có tên "Users" (Người dùng).
 7. 7
  Tìm kiếm tên của tài khoản người dùng cần phải cài lại mật khẩu bên dưới phần có tên, "Users for this computer" (Những người dùng cho máy tính này).
 8. 8
  Bấm vào "Reset Password" (Cài lại Mật khẩu) ở bên cạnh tên người dùng.
 9. 9
  Gõ một mật khẩu mới tại dấu nhắc, sau đó gõ lại mật khẩu để xác nhận.
 10. 10
  Bấm "OK." Mật khẩu Windows 7 cho tài khoản người dùng của bạn giờ sẽ được cài đặt lại.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Tạo Đĩa Cài lại Mật khẩu

 1. 1
  Cho một ổ đĩa di động vào trong máy tính của bạn, chẳng hạn như flash drive.
 2. 2
  Bấm vào nút "Start", sau đó chọn "Control Panel" (Bảng Điều khiển).
 3. 3
  Bấm vào "User Accounts and Family Safety" (Tài khoản Người dùng và An toàn Gia đình).
 4. 4
  Chọn "User Accounts" (Tài khoản Người dùng).
 5. 5
  Bấm vào "Create a password reset disk" (Tạo đĩa cài lại mật khẩu) từ bảng bên trái của User Accounts. Forgotten Password Wizard (Thuật sĩ Quên Mật khẩu) sẽ hiển thị trên màn hình.
 6. 6
  Bấm vào "Next" trong wizard, và chọn ổ đĩa di động của bạn từ cửa sổ thả xuống.
 7. 7
  Gõ mật khẩu Windows 7 hiện tại của bạn, sau đó bấm "Next."
 8. 8
  Bấm vào "Finish."
 9. 9
  Tháo ổ cứng di động ra khỏi máy tính, và cất nó ở nơi an toàn. Bạn sẽ cần đến ổ cứng di động này trong trường hợp quên mật khẩu Windows 7.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Cài lại Mật khẩu Windows 7 Sử dụng Đĩa Cài lại Mật khẩu

 1. 1
  Cho ổ đĩa di động có chứa thông tin cài lại mật khẩu vào máy tính của bạn.
 2. 2
  Bấm vào "Reset password" (Cài lại mật khẩu) ở bên dưới tài khoản người dùng của bạn sau khi Windows 7 đã xác nhận là bạn vừa gõ sai mật khẩu. Password Reset Wizard (Thuật sĩ Cài lại Mật khẩu) sẽ hiển thị.
 3. 3
  Bấm vào "Next," và chọn tên ổ đĩa di động có chứa thông tin cài lại mật khẩu của Windows 7.
 4. 4
  Bấm "Next," và gõ một mật khẩu Windows 7 mới vào trong các phần đã cho.
 5. 5
  Bấm "Next," sau đó bấm vào "Finish."
 6. 6
  Tháo ổ đĩa di động ra khỏi máy tính của bạn. Giờ bạn sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản người dùng Windows 7 bằng cách sử dụng mật khẩu mới.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Đĩa Cài lại Mật khẩu mà bạn tạo ra có thể sử dụng được nhiều lần vào bất cứ khi nào cần thiết.

Cảnh báo

 • Nếu mật khẩu Windows 7 được cài lại bởi người quản trị mạng của miền của bạn, bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các file và email đã mã hóa, cũng như bất kỳ mật khẩu nào mà bạn đã lưu trước đó cho các trang web và nguồn mạng khác.

Bài viết wikiHow có liên quan

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)
Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7
Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows)Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows)
Thay đổi kích thước thanh taskbar trên WindowsThay đổi kích thước thanh taskbar trên Windows
Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command PromptTạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt
Tải ứng dụng trên Windows 7Tải ứng dụng trên Windows 7
In nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc MacIn nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc Mac
Thiết lập 2 màn hình Win 10Thiết lập 2 màn hình Win 10
Thay đổi Thư mục trong Command PromptThay đổi Thư mục trong Command Prompt
Cài đặt macOS trên máy tính dành cho WindowsCài đặt macOS trên máy tính dành cho Windows
Xem tất cả cửa sổ đang mở trên máy tínhXem tất cả cửa sổ đang mở trên máy tính
Kích hoạt Turbo Boost trên I5Kích hoạt Turbo Boost trên I5
Mở thư mục trong CMDMở thư mục trong Command Prompt (CMD)
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 1.600 lần.
Trang này đã được đọc 1.600 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo