Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách cài đặt hệ điều hành trên máy tính mới. Bạn có thể thực hiện việc này trên máy tính Windows bằng phương tiện cài đặt Windows. Máy tính Mac mới luôn được cài đặt sẵn hệ điều hành, nhưng bạn có thể cài đặt lại hệ điều hành mặc định của Mac bằng tính năng khôi phục macOS.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Cài đặt Windows 10

 1. 1
  Tạo phương tiện cài đặt Windows. Nếu bạn đặt mua Windows 10 cho máy tính mới, nhà cung cấp sẽ gửi phương tiện cài đặt cho bạn. Nếu không có phương tiện cài đặt Windows, bạn có thể tự tạo cho riêng mình. Bạn cần máy tính có kết nối mạng internet và USB dung lượng 8GB (tốt hơn hết là 16GB). Bạn cũng cần biết máy tính sắp cài đặt Windows 10 có cấu hình 32-bit hay 64-bit. Ngoài ra, bạn cũng cần mua Windows để nhận được khóa sản phẩm. Việc này có thể thực hiện trước hoặc sau quá trình cài đặt. Hãy thực hiện các bước sau đây để tạo phương tiện cài đặt Windows:
  • Gắn USB có dung lượng ít nhất 8GB vào bất kỳ máy tính nào có kết nối mạng internet. Thao tác này sẽ xóa mọi dữ liệu được lưu trên USB; vì vậy, hãy sao lưu mọi dữ liệu mà bạn muốn giữ lại.
  • Truy cập https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 bằng trình duyệt web.
  • Nhấp vào Download Tool Now (Tải công cụ ngay).
  • Mở tập tin "MediaCreationTool.exe" trong trình duyệt hoặc thư mục Downloads (Tải về).
  • Nhấp vào Accept (Chấp nhận).
  • Chọn "Create Installation Media (USB drive, DVD, ISO file) for another PC" (Tạo phương tiện cài đặt (USB, DVD, tập tin ISO) cho máy tính khác) và nhấp vào Next (Tiếp tục).
  • Chọn ngôn ngữ, phiên bản Windows và cấu hình của máy tính, rồi nhấp Next.
  • Chọn "USB flash drive" và nhấp Next.
  • Chọn USB của bạn và nhấp Next.
 2. 2
  Sao lưu tập tin (tùy chọn). Nếu bạn đã cài đặt Windows trên máy tính, cài đặt Windows mới sẽ ghi đè lên tập tin của bạn. Hãy sao lưu mọi dữ liệu mà bạn muốn giữ lại trước khi bắt đầu cài đặt Windows mới. Bạn có thể sao lưu tập tin vào OneDrive, Google Drive, Dropbox hoặc ổ cứng ngoài hay USB.
 3. 3
  Gắn phương tiện cài đặt Windows vào máy tính mà bạn muốn cài đặt Windows. Bạn có thể gắn phương cài đặt Windows vào mọi cổng USB trống.
 4. 4
  Khởi động máy tính. Nếu bạn đã bật máy tính, hãy khởi động lại theo quy trình của hệ điều hành đã được cài đặt trên máy tính. Nếu chưa bật máy tính, bạn chỉ cần ấn nút nguồn để khởi động.
 5. 5
  Truy cập trình đơn Boot. Hầu hết máy tính đời mới đều có trình đơn Boot mà bạn có thể truy cập trong khi máy tính khởi động. Tuy nhiên, cách truy cập sẽ khác nhau tùy thuộc vào bo mạch chủ. Cách phổ biến nhất để truy cập trình đơn Boot là ấn phím F10, F11, F12, F2 hoặc Esc trong khi máy tính khởi động. Trình đơn Boot sẽ hiển thị danh sách ổ đĩa mà bạn có thể khởi động.[1]
  • Nếu bạn sử dụng máy tính cũ không có trình đơn Boot, hãy truy cập BIOS trong khi máy tính khởi động. Các phím dùng để truy cập BIOS sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng nhà sản xuất máy tính. Màn hình sẽ hiển thị thông tin các phím cần ấn trong lúc máy tính khởi động. Các phím thường dùng để truy cập BIOS là F1 F2, F3, Esc hoặc Delete.[2] Bạn cần thao tác nhanh tại bước này. Bạn cũng có thể khởi động máy tính vào BIOS bằng trình đơn Settings (Cài đặt) của Windows.
 6. 6
  Chọn USB. Đây là ổ đĩa có phương tiện cài đặt Windows. Máy tính sẽ được khởi động từ phương tiện cài đặt Windows. Khi máy tính khởi động từ USB, bạn cần ấn phím bất kỳ để bắt đầu quá trình cài đặt Windows.
  • Nếu bạn đang mở thiết lập BIOS, hãy tìm lựa chọn "Boot" (Khởi động), "Boot order" (Thứ tự khởi động), "Priorities" (Ưu tiên) hoặc nội dung tương tự. Bạn cần thay đổi thứ tự khởi động để máy tính khởi động từ USB trước, rồi chọn lưu và thoát. Thao tác này sẽ khởi động máy tính từ USB.
 7. 7
  Chọn ngôn ngữ, thời gian, đơn vị tiền tệ và bàn phím và nhấp Next. Trước tiên, bạn có thể chọn ngôn ngữ trong danh sách lựa chọn. Tiếp theo là chọn quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, và bàn phím, rồi nhấp Next.
 8. 8
  Nhấp vào Install Now (Cài đặt ngay). Đó là nút ở giữa màn hình.
 9. 9
  Nhập khóa sản phẩm của Windows và nhấp Next. Nếu đã mua Windows, bạn có thể tìm được khóa sản phẩm trong email xác nhận. Nếu chưa mua Windows, bạn sẽ nhấp vào I don't have a product key (Tôi không có khóa sản phẩm). Bạn vẫn phải mua Windows và kích hoạt sau.
 10. 10
  Chọn phiên bản Windows mà bạn muốn cài đặt và nhấp vào Next. Nếu bạn đã mua Windows, hãy kiểm tra phiên bản Windows đã mua và nhấp vào phiên bản phù hợp. Nếu chưa mua Windows, bạn nên tìm hiểu phiên bản cần cài đặt. Mỗi phiên bản Windows đều có mức giá khác nhau.
  • Nếu bạn không chắc nên cài đặt phiên bản Windows nào thì Windows Home Edition là phiên bản phổ biến nhất của Windows.
 11. 11
  Nhấp vào ô chọn bên cạnh "I accept the license terms" (Tôi chấp nhận điều khoản cấp phép) và nhấp Next. Bạn có thể đọc điều khoản cấp phép trong cửa sổ ở giữa. Nhấp Next khi bạn đã sẵn sàng để tiếp tục.
 12. 12
  Nhấp vào Custom: Install Windows only (Tùy chọn: chỉ cài đặt Windows) hoặc Upgrade: Install Windows and keep files, settings, and applications (Nâng cấp: Cài đặt Windows và giữ tập tin, thiết lập, ứng dụng). Nếu máy tính đã được cài Windows, hãy nhấp vào Upgrade: Install Windows and keep files, settings, and applications. Nếu máy tính chưa được cài đặt Windows hoặc bạn cần cài đặt lại Windows, bạn sẽ chọn Custom: Install Windows only.
 13. 13
  Chọn ổ đĩa hoặc phân vùng mà bạn muốn cài Windows và nhấp vào Delete (Xóa). Nếu máy tính có nhiều ổ cứng hoặc ổ cứng có nhiều phân vùng, hãy chọn phân vùng mà bạn muốn cài đặt Windows và nhấp vào Delete. Bạn cần lưu ý rằng thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng. Hãy đảm bảo bạn đã sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trước khi tiếp tục. Bạn sẽ có ổ cứng chưa phân vùng sau thao tác này.
 14. 14
  Chọn ổ cứng chưa phân vùng và nhấp Next. Quá trình cài đặt Windows sẽ bắt đầu trên ổ đĩa mà bạn đã chọn. Thời gian cài đặt phụ thuộc vào ổ cứng của máy tính.
 15. 15
  Gỡ USB và khởi động lại máy tính. Khi Windows hoàn tất việc cài đặt, máy tính sẽ tự động khởi động lại. Hãy gỡ USB để máy tính không khởi động từ USB nữa. Trong lần đầu tiên Windows khởi động, bạn cần thực hiện quy trình thiết lập.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Thiết lập Windows 10

 1. 1
  Xác minh vùng và bàn phím. Khi máy tính khởi động lại, Windows sẽ yêu cầu bạn xác minh vùng và bàn phím. Nếu các thông tin này đều đúng, hãy nhấp Yes ở bên dưới góc phải. Nếu không, bạn sẽ chọn vùng và bàn phím phù hợp.
  • Bạn cũng có thể chọn bàn phím khác. Nếu bạn muốn chọn bàn phím khác, hãy nhấp vào Add Input (Thêm bàn phím) và chọn bàn phím khác. Nếu không, hãy chọn Skip (Bỏ qua).[3]
 2. 2
  Kết nối với mạng Wi-Fi. Chọn mạng Wi-Fi và nhấp vào Connect (Kết nối). Nhập mật khẩu mạng Wi-Fi và nhấp Next (Tiếp tục).
  • Nếu bạn muốn dùng kết nối mạng có dây, hãy đảm bảo máy tính đã kết nối với modem (bộ điều giải) bằng dây cáp Ethernet. Windows sẽ tự động tìm kết nối mạng có dây.
 3. 3
  Chọn Set up for personal use (Thiết lập cho sử dụng cá nhân) và nhấp Next. Lựa chọn này cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft và sử dụng máy tính cho mục đích cá nhân.
  • Nếu bạn thiết lập máy tính cho doanh nghiệp hoặc tổ chức, hãy chọn Set up for an organization (Thiết lập cho tổ chức) và nhấp Next. Bạn cần sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật để thiết lập Windows với hệ thống email công ty.
 4. 4
  Đăng nhập vào Windows. Nếu đã có tài khoản Microsoft, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để nhập bản quyền kỹ thuật số từ máy tính Windows cũ. Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên người dùng và mật khẩu Skype để đăng nhập tài khoản Microsoft.
  • Nếu không có tài khoản Microsoft, bạn sẽ nhấp vào Create account (Tạo tài khoản) và thực hiện theo hướng dẫn để tạo tài khoản Microsoft mới.
  • Hoặc, bạn có thể nhấp vào Offline account (Tài khoản ngoại tuyến) ở bên dưới góc phải để tạo tài khoản người dùng nội bộ mới cho Windows chưa được liên kết với tài khoản Microsoft.
 5. 5
  Nhấp vào Accept (Chấp nhận) để thiết lập Cortana. Đây là trợ lý giọng nói được tích hợp sẵn cho Windows. Nếu bạn muốn thiết lập Cortana, hãy nhấp vào Accept và thực hiện theo hướng dẫn. Nếu không muốn thiết lập ngay bây giờ, bạn sẽ nhấp vào Decline (Từ chối).
 6. 6
  Nhấp vào Yes (Có) và thực hiện theo hướng dẫn để thiết lập dòng thời gian Windows. Tính năng này cho phép bạn tiếp tục những gì bạn đang làm trên thiết bị Windows khác. Hãy nhấp vào Yes và thực hiện theo hướng dẫn để thiết lập tính năng. Ngược lại, nếu không muốn sử dụng tính năng này, bạn sẽ chọn No (Không) để chuyển sang bước tiếp theo.
 7. 7
  Chọn thiết lập riêng tư và nhấp vào Accept. Theo mặc định, Windows bật tính năng định vị GPS, nhận diện giọng nói, chẩn đoán, tìm thiết bị, viết/vẽ và nhập liệu để giúp Microsoft cải thiện nhận diện ngôn ngữ cùng các quảng cáo liên quan. Nhấp vào nút trượt để tắt các tính năng mà bạn không muốn sử dụng, rồi nhấp Accept. Windows sẽ thiết lập thêm và hiển thị màn hình chính của máy tính.[4]
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Cài đặt MacOS

 1. 1
  Sao lưu tập tin. Tốt hơn hết bạn nên sao lưu tất cả tập tin và dữ liệu cần giữ lại trước khi cài đặt hoặc cài đặt lại macOS trên máy tính Mac. Bạn có thể sao lưu dữ liệu vào iCloud, Google Drive, Dropbox hoặc ổ cứng ngoài hay USB.
 2. 2
  Khởi động lại máy tính Mac. Để thực hiện thao tác này, bạn sẽ nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc phải và nhấp vào Restart (Khởi động lại).
  • Nếu chưa mở máy Mac, bạn chỉ cần ấn nút nguồn để khởi động.
  • Bạn cần truy cập Internet để cài đặt lại macOS trên Mac.
 3. 3
  Ấn và giữ Command+R ngay lập tức. Bạn cần thực hiện việc này trước khi máy Mac phát âm thanh khởi động. Tiếp tục giữ các phím đến khi màn hình khôi phục của Mac hiển thị.
 4. 4
  Kết nối với mạng không dây . Để kết nối với mạng không dây, bạn cần nhấp vào biểu tượng dấu chấm và ba đường cong ở phía trên góc phải. Nhấp chọn mạng không dây, rồi nhập mật khẩu và nhấp Join (Tham gia).
  • Nếu muốn sử dụng kết nối mạng có dây, hãy đảm bảo máy tính đã được kết nối với modem (bộ điều giải) bằng dây cáp Ethernet.
 5. 5
  Định dạng lại ổ cứng (tùy chọn). Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn mà bạn cần xóa toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng đã cài đặt macOS và thực hiện cài đặt mới. Sau khi xóa ổ cứng, bạn không thể khôi phục lại dữ liệu trên đó. Hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi xóa ổ cứng. Nếu không muốn xóa ổ cứng, bạn có thể bỏ qua bước này để cài đặt lại macOS với tất cả dữ liệu đang có trên ổ cứng. Hãy thực hiện các bước sau để định dạng lại ổ cứng:
  • Nhấp vào Disk Utility (Tiện ích đĩa) và nhấp vào Continue (Tiếp tục).
  • Nhấp vào ổ cứng cần xóa trong khung bên phải. Hãy nhớ chọn đúng ổ đĩa.
  • Nhấp vào Erase (Xóa) ở phía trên.
  • Nhập tên mới cho ổ cứng (tùy chọn).
  • Chọn định dạng "Mac OS Extended (Journaled)" hoặc "APFS".
  • Nhấp vào Erase.
  • Đóng cửa sổ Disk Utility.
 6. 6
  Chọn Reinstall macOS (Cài đặt lại macOS) và nhấp vào Continue (Tiếp tục). Đây là thao tác bắt đầu quy trình cài đặt lại macOS.
 7. 7
  Nhấp vào Continue. Đó là biểu tượng mũi tên ở giữa phần dưới của màn hình.
 8. 8
  Đồng ý với các điều khoản và thỏa thuận cấp phép. Để đồng ý với các điều khoản và thỏa thuận cấp phép, bạn sẽ đọc nội dung và nhấp vào Agree (Đồng ý) ở bên dưới. Nhấp Agree một lần nữa trong thông báo đang hiển thị.
 9. 9
  Chọn ổ cứng mà bạn muốn cài đặt macOS và nhấp vào Install (Cài đặt). Quá trình cài đặt macOS trên ổ cứng sẽ bắt đầu ngay sau thao tác này. Thời gian cài đặt sẽ tùy thuộc vào ổ cứng của máy Mac và tốc độ internet. Máy Mac sẽ khởi động lại khi quá trình cài đặt hoàn tất.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Thiết lập MacOS

 1. 1
  Chọn quốc gia và nhấp vào Continue (Tiếp tục). Dùng trình đơn để chọn ngôn ngữ và nhấp vào Continue ở bên dưới màn hình.
 2. 2
  Đăng nhập Wi-Fi. Để đăng nhập Wi-Fi, bạn cần chọn mạng không dây và nhập mật khẩu, rồi nhấp vào Continue ở bên dưới màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào Continue. Màn hình này cung cấp một ít thông tin về quyền riêng tư và dữ liệu. Bạn có thể đọc nội dung để hiểu rõ hơn hoặc nhấp vào Continue để chuyển sang bước tiếp theo.
 4. 4
  Chọn phương pháp chuyển dữ liệu sang máy Mac và nhấp vào Continue. Nếu bạn có dữ liệu quan trọng cần chuyển từ máy Mac khác hay Time Machine, hoặc máy tính Windows sang máy Mac của bạn, hãy chọn lựa chọn phù hợp và nhấp vào Continue. Nếu không, bạn sẽ chọn "Don't transfer any information now" (Không chuyển thông tin ngay) và nhấp vào Continue.
 5. 5
  Đăng nhập vào Apple ID. Để đăng nhập vào Apple ID, bạn sẽ nhập địa chỉ email đã đăng ký Apple ID và nhấp vào Continue, rồi nhập mật khẩu và nhấp vào Continue.
  • Nếu không có Apple ID, bạn có thể nhấp vào Create New Apple ID (Tạo Apple ID mới) và thực hiện theo hướng dẫn để tạo Apple ID mới.
  • Hoặc, bạn có thể nhấp vào Set up later (Thiết lập sau) và nhấp vào Skip (Bỏ qua) để tạm thời bỏ qua bước này.
 6. 6
  Đồng ý với các điều khoản và điều kiện. Để đồng ý với các điều khoản và điều kiện, hãy đọc nội dung trên trang và nhấp vào Agree ở bên dưới. Nhấp vào Agree một lần nữa trong cửa sổ thông báo đang hiển thị.
 7. 7
  Tạo tài khoản người dùng mới. Bạn cần tạo tài khoản người dùng để đăng nhập vào máy Mac. Hãy thực hiện các bước sau để tạo tài khoản người dùng mới.
  • Nhập tên đầy đủ vào hai trường đầu tiên ở phía trên.
  • Nhập tên tài khoản người dùng.
  • Nhập mật khẩu vào hai trường tiếp theo.
  • Nhập gợi ý mật khẩu.
  • Nhấp vào Continue.
 8. 8
  Xác nhận thiết lập và nhấp vào Continue. Kiểm tra thông tin trên màn hình Express Setup (Thiết lập nhanh) để đảm bảo mọi thứ đều ổn và nhấp vào Continue để chuyển sang bước tiếp theo.
  • Nếu bạn muốn thiết lập tùy chọn, hãy nhấp vào Custom setup (Thiết lập tùy chọn) ở bên dưới màn hình.
 9. 9
  Quyết định liệu bạn có muốn chia sẻ số liệu với nhà phát hành ứng dụng hay không và nhấp vào Continue. Nếu bạn muốn chia sẻ số liệu với nhà phát hành ứng dụng để giúp họ cải thiện sản phẩm, hãy nhấp vào ô chọn bên cạnh "Share crash and usage data with app developers" (Chia sẻ sự cố và việc sử dụng dữ liệu với nhà phát hành ứng dụng) để chuyển sang bước tiếp theo.
 10. 10
  Thiết lập cài đặt sử dụng màn hình (tùy chọn). Cài đặt sử dụng màn hình cho phép bạn thiết lập giới hạn thời gian người dùng được phép sử dụng máy tính, thiết lập giới hạn nội dung và nhận báo cáo sử dụng. Nếu bạn muốn thiết lập các tính năng này, hãy nhấp vào các lựa chọn trên màn hình và thực hiện theo hướng dẫn để thiết lập cài đặt sử dụng màn hình. Nhấp Continue khi bạn sẵn sàng để chuyển sang bước tiếp theo.
 11. 11
  Bật Siri. Đây là trợ lý giọng nói của Apple. Nếu bạn muốn thiết lập Siri, hãy nhấp vào ô bên cạnh "Enable Ask Siri" (Bật hỏi Siri) và nhấp vào Continue.
 12. 12
  Giúp cải thiện Siri (tùy chọn). Nếu bạn có bản thu âm có thể dùng để cải thiện Siri, hãy chọn "Share audio recordings" (Chia sẻ bản ghi âm). Nếu không, bạn chỉ cần nhấp vào "Not now" (Không phải bây giờ). Nhấp vào Continue để chuyển sang bước tiếp theo.
 13. 13
  Chọn giao diện và nhấp Continue. Bạn sẽ nhấp vào một trong ba lựa chọn giao diện, rồi nhấp vào Continue để chuyển sang bước tiếp theo. Hệ điều hành macOS mất vài phút để thiết lập và bạn sẽ được đưa đến màn hình đăng nhập vào máy tính Mac.[5]
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn không thể cài đặt Windows 10 trên Mac bằng Boot Camp.
 • Nếu không thấy thích Windows hoặc Mac, bạn có thể cài đặt hệ điều hành Linux như Ubuntu hoặc Debian.

Bài viết wikiHow có liên quan

Đăng nhập WeChat trên PC hoặc MacĐăng nhập WeChat trên PC hoặc Mac
Kiểm tra địa chỉ IP trên LinuxKiểm tra địa chỉ IP trên Linux
Nhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của AppleNhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của Apple
In nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc MacIn nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc Mac
Sử dụng Smart View trên iPhone hoặc iPadSử dụng Smart View trên iPhone hoặc iPad
Đảo chiều cuộn chuột trên máy MacĐảo chiều cuộn chuột trên máy Mac
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Mở máy tính MacMở máy tính Mac
Tạm thời tháo phím khỏi MacbookTạm thời tháo phím khỏi Macbook
Lưu hình ảnh vào MacBookLưu hình ảnh vào MacBook
Thay đổi độ phân giải màn hình MacThay đổi độ phân giải màn hình Mac
Đổi địa chỉ IP trên MacĐổi địa chỉ IP trên Mac
Kết nối ổ cứng gắn ngoài với Macbook ProKết nối ổ cứng gắn ngoài với Macbook Pro
Xem lịch sử trình duyệt trên máy MacXem lịch sử trình duyệt trên máy Mac
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Luigi Oppido
Cùng viết bởi:
Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính & Chủ sở hữu, Pleasure Point Computers
Bài viết này đã được cùng viết bởi Luigi Oppido. Luigi Oppido là chủ sở hữu và người điều hành của Pleasure Point Computers tại Santa Cruz, CA. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm về sửa chữa máy tính nói chung, phục hồi dữ liệu, diệt virus và nâng cấp. Bài viết này đã được xem 8.838 lần.
Trang này đã được đọc 8.838 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo