Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng USB để cài đặt một phiên bản hệ điều hành Windows trên máy tính Windows. Việc sử dụng USB hữu ích khi máy tính của bạn không có ổ đĩa CD hoặc khi bạn không có đĩa cài đặt hệ điều hành.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Tạo USB cài đặt cho Windows 10

 1. 1
  Kiểm tra cấu hình của máy tính. Trước khi tải công cụ cài đặt cho hệ điều hành yêu thích, bạn phải biết máy tính cần cài đặt Windows đang sử dụng hệ thống 32-bit hay 64-bit.
  • Bạn nhớ thực hiện việc này trên máy tính sắp được cài đặt Windows.
 2. 2
  Đảm bảo bạn có USB với dung lượng tối thiểu 4GB. Windows yêu cầu bạn phải có dung lượng trống tối thiểu 4GB để lưu tập tin cài đặt hệ điều hành.
  • USB có giá thành tương đối thấp; bạn có thể mua USB dung lượng 16GB - gấp 4 lần dung lượng mà bạn cần - với giá dưới 230,000 đồng.
 3. 3
  Gắn USB vào máy tính. USB phải được gắn vừa vặn vào cổng USB hình chữ nhật của máy tính.
 4. 4
  Định dạng USB cho FAT32 hoặc exFAT. Khi định dạng USB, bạn cần nhấp vào khung lựa chọn File system (Hệ thống tập tin), rồi chọn FAT32 hoặc exFAT trong danh sách.
  • Việc định dạng USB sẽ xóa hết dữ liệu trong đó.
 5. 5
  Tải công cụ cài đặt Windows. Mở trang tải Windows 10, rồi nhấp vào Download tool now (Tải công cụ ngay) ở cuối trang.
 6. 6
  Mở công cụ cài đặt. Nhấp đúp vào tập tin EXE "MediaCreationTool", rồi nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi, chấp nhận các điều khoản, và điền thông tin vào các phần hiển thị trên màn hình đến khi bạn thấy phần cài đặt.
  • Theo yêu cầu của công cụ cài đặt, bạn phải chọn ngôn ngữ, phiên bản của Windows và cấu hình cho quy trình cài đặt. Bạn nhớ sử dụng cấu hình giống với thông tin tìm được theo hướng dẫn ở bước đầu tiên.
 7. 7
  Tạo USB khởi động. Khi phần cài đặt của Media Creation Tool hiển thị, bạn sẽ nhấp vào ô "Create installation media" (Tạo trình cài đặt), nhấp Next (Tiếp tục), chọn ngôn ngữ, phiên bản và cấu hình của máy tính, nhấp Next, nhấp vào tên của USB và nhấp Next.
 8. 8
  Chờ quá trình cài đặt bằng USB hoàn tất. Việc này có thể mất vài phút. Sau khi tất cả tập tin cài đặt đã được tải (hoặc đã được dán) vào USB, bạn có thể thực hiện thao tác thay đổi thứ tự khởi động của máy tính.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Tạo USB cài đặt cho Windows 8.1

 1. 1
  Kiểm tra cấu hình của máy tính. Trước khi tải công cụ cài đặt cho hệ điều hành yêu thích, bạn phải biết máy tính cần cài đặt Windows đang sử dụng hệ thống 32-bit hay 64-bit.
  • Bạn nhớ thực hiện việc này trên máy tính sắp được cài đặt Windows.
 2. 2
  Đảm bảo bạn có USB với dung lượng tối thiểu 4GB. Windows yêu cầu bạn phải có dung lượng trống tối thiểu 4GB để lưu tập tin cài đặt hệ điều hành.
  • USB có giá thành tương đối thấp; bạn có thể mua USB dung lượng 16GB - gấp 4 lần dung lượng mà bạn cần - với giá dưới 230,000 đồng.
 3. 3
  Gắn USB vào máy tính. USB phải được gắn vừa vặn vào cổng USB hình chữ nhật của máy tính.
 4. 4
  Định dạng USB cho FAT32 hoặc exFAT. Khi định dạng USB, bạn cần nhấp vào khung lựa chọn File system (Hệ thống tập tin), rồi chọn FAT32 hoặc exFAT trong danh sách.
  • Việc định dạng USB sẽ xóa hết dữ liệu trong đó.
 5. 5
  Tải chương trình cài đặt Windows. Mở trang tải Windows 8.1, kéo thanh cuộn xuống và chọn một phiên bản của Windows 8.1, nhấp vào Confirm (Xác nhận), rồi chọn ngôn ngữ và nhấp vào Confirm, và nhấp vào 32-Bit Download hoặc 64-Bit Download ở giữa trang. Đây là thao tác tải tập tin cài đặt (còn được gọi là ISO).
 6. 6
  Tạo USB khởi động. Nếu muốn cài đặt Windows 8.1, bạn cần sử dụng Command Prompt hoặc phương pháp tạo USB khởi động khác để đảm bảo máy tính xem USB như ổ đĩa cài đặt phần mềm.
 7. 7
  Thêm tập tin ISO vào USB. Sao chép tập tin ISO đã tải về bằng cách nhấp chọn nó và ấn Ctrl+C, rồi mở USB khởi động đã được định dạng và ấn Ctrl+V. Tập tin ISO sẽ hiển thị trong USB sau vài phút, và bạn có thể thực hiện thao tác thay đổi thứ tự khởi động của máy tính.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Tạo USB cài đặt cho Windows 7

 1. 1
  Kiểm tra cấu hình của máy tính. Trước khi tải công cụ cài đặt cho hệ điều hành yêu thích, bạn phải biết máy tính cần cài đặt Windows đang sử dụng hệ thống 32-bit hay 64-bit.
  • Bạn nhớ thực hiện việc này trên máy tính sắp được cài đặt Windows.
 2. 2
  Đảm bảo bạn có USB với dung lượng tối thiểu 4GB. Windows yêu cầu bạn phải có dung lượng trống tối thiểu 4GB để lưu tập tin cài đặt hệ điều hành.
  • USB có giá thành tương đối thấp; bạn có thể mua USB dung lượng 16GB - gấp 4 lần dung lượng mà bạn cần - với giá dưới 230,000 đồng.
 3. 3
  Gắn USB vào máy tính. USB phải được gắn vừa vặn vào cổng USB hình chữ nhật của máy tính.
 4. 4
  Định dạng USB cho FAT32 hoặc exFAT. Khi định dạng USB, bạn cần nhấp vào khung lựa chọn File system (Hệ thống tập tin), rồi chọn FAT32 hoặc exFAT trong danh sách.
  • Việc định dạng USB sẽ xóa hết dữ liệu trong đó.
 5. 5
  Tải tập tin cài đặt Windows 7. Mở trang tải Windows 7, kéo thanh cuộn xuống, rồi nhập khóa sản phẩm của Windows 7 và nhấp vào Verify (Xác minh), chọn ngôn ngữ và nhấp vào Confirm (Xác nhận), và nhấp vào 32-Bit Download hoặc 64-Bit Download ở giữa trang.
  • Nếu không có khóa sản phẩm của Windows 7, bạn cần đặt mua để có thể tải Windows 7.
 6. 6
  Mở trang Windows Download Tool. Đây là công cụ cho phép bạn cài đặt tập tin ISO, chẳng hạn như tập tin Windows 7 hoặc 8.1 vào ổ đĩa USB và làm cho máy tính xem USB như ổ đĩa cài đặt phần mềm.
 7. 7
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Download (Tải về). Đó là nút màu cam ở gần cuối trang.
 8. 8
  Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thiết lập cho công cụ tải về. Đánh dấu vào ô bên cạnh phiên bản của công cụ tải về mà bạn muốn dùng.
  • Ví dụ, bạn sẽ chọn công cụ có tên kết thúc bằng "EN" để tải phiên bản tiếng Anh.
 9. 9
  Nhấp vào Next (Tiếp tục). Đó là lựa chọn ở cuối trang.
 10. 10
  Cài đặt công cụ. Nhấp đúp vào tập tin cài đặt mà bạn vừa tải về, rồi thực hiện các bước sau để hoàn tất việc cài đặt:
  • Nhấp vào Next
  • Nhấp vào Install (Cài đặt)
  • Nhấp vào Finish (Hoàn tất) khi được hỏi.
 11. 11
  Mở công cụ. Nhấp đúp vào biểu tượng của chương trình Windows 7 Download Tool trên màn hình chính của máy tính, rồi nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi.
 12. 12
  Chọn tập tin ISO đã tải về. Trong cửa sổ đang mở, bạn sẽ nhấp vào Browse (Duyệt), rồi nhấp vào tập tin ISO của Windows 7 và nhấp vào Open (Mở).
 13. 13
  Nhấp vào Next. Đó là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ.
 14. 14
  Chọn USB. Nhấp vào USB device (Thiết bị USB), rồi chọn USB của bạn trong khung lựa chọn ở giữa cửa sổ nếu bạn không thấy nó hiển thị.
  • Nếu không thấy USB của bạn hiển thị trong khung lựa chọn, bạn cần đảm bảo USB đã được gắn vào máy tính và nhấp vào nút Refresh (Làm mới) ở bên phải khung lựa chọn.
 15. 15
  Nhấp vào Begin copying (Bắt đầu sao chép). Đó là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Với thao tác này, tập tin ISO của Windows 7 sẽ được cài đặt vào USB.
 16. 16
  Cho phép công cụ khởi động. Khi thanh tiến độ ở giữa cửa sổ đạt đến 100%, USB của bạn đã được định dạng thành ổ đĩa cài đặt Windows 7, và bạn có thể thực hiện thao tác thay đổi thứ tự khởi động của máy tính.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Thay đổi thứ tự khởi động của máy tính

 1. 1
  Mở máy tính mà bạn muốn cài đặt Windows. Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản mới của Windows trên máy tính đang dùng, hãy bỏ qua bước này.
 2. 2
  Gắn USB. Bạn cần gắn USB vào cổng USB trên máy tính.
 3. 3
  Khởi động lại máy tính. Nhấp vào Start , nhấp vào Power (Nguồn) và nhấp vào Restart (Khởi động lại). Máy tính sẽ khởi động lại ngay.
  • Nếu máy tính tắt nguồn, bạn cần ấn nút nguồn để mở lại, rồi chuyển sang bước tiếp theo. Nếu máy tính hiển thị màn hình khi bạn mở nắp (dành cho máy tính xách tay) hoặc di chuyển chuột, bạn vẫn cần khởi động lại thiết bị trước khi tiếp tục.
 4. 4
  Nhanh chóng ấn phím BIOS của máy tính. Ngay khi màn hình khởi động của máy tính xuất hiện (sau khi máy tính tắt nguồn và bắt đầu khởi động lại), bạn cần ấn phím BIOS. Vị trí phím BIOS của máy tính sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng nhà sản xuất, nhưng thường sẽ là một trong các phím chức năng (chẳng hạn như F2), Esc hoặc Del.
  • Bạn có thể kiểm tra vị trí của phím BIOS bằng công cụ tìm kiếm trực tuyến hoặc trong sách hướng dẫn kèm theo máy tính.
  • Nhiều máy tính sẽ nhấp nháy thông báo "Press [key] to enter setup" (Ấn [phím] để vào phần cài đặt) hoặc nội dung tương tự ở bên dưới màn hình trong khi máy tính đang khởi động lại. Đó là phím mà bạn cần dùng.
  • Nếu bạn bỏ lỡ bước này và máy tính đã hoàn tất quá trình khởi động lại, bạn cần khởi động lại máy tính và thử lại.
 5. 5
  Tìm phần "Boot Order" (Thứ tự khởi động). Phần này thường hiển thị trong thẻ Advanced (Nâng cao) hoặc Advanced Options (Lựa chọn nâng cao), nhưng mỗi trình đơn BIOS đều khác nhau. Phần "Boot Order" sẽ có danh sách nhiều ổ đĩa cài đặt, bao gồm tên của ổ cứng và ổ đĩa CD của bạn.
 6. 6
  Chọn tên của USB. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thanh màu xuống đến khi nó làm nổi bật tên của USB.
  • Trên một số máy tính, bạn sẽ chọn Removable Storage (Bộ nhớ gắn ngoài) hay Removable Drives (Ổ đĩa gắn ngoài) hoặc tiêu đề tương tự.
 7. 7
  Di chuyển USB lên phía trên danh sách. Thường thì bạn sẽ thực hiện việc này bằng cách ấn phím + đến khi USB hiển thị ở đầu danh sách, nhưng hãy kiểm tra phần hướng dẫn ở bên dưới hoặc ở một bên màn hình BIOS để biết cách thao tác trên máy tính của bạn.
 8. 8
  Lưu các thay đổi và thoát BIOS. Bạn sẽ ấn vào một phím nào đó để thực hiện việc này - kiểm tra phần hướng dẫn để biết bạn nên ấn phím nào.
  • Có thể bạn phải ấn thêm một phím khác để xác nhận quyết định.
 9. 9
  Khởi động lại máy tính một lần nữa nếu cần. Nếu máy tính không hiển thị màn hình "Press any key" (Ấn phím bất kỳ) và quá trình khởi động lại đã hoàn tất, bạn cần khởi động lại máy tính một lần nữa để chạy chương trình trong USB. Như vậy, quy trình cài đặt Windows sẽ bắt đầu ngay.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Cài đặt Windows

 1. 1
  Ấn phím bất kỳ khi được yêu cầu. Khi bạn thấy dòng thông báo "Press any key" (Ấn phím bất kỳ), hãy ấn một phím nào đó trên bàn phím máy tính để tiến hành việc cài đặt Windows.
 2. 2
  Chọn ngôn ngữ và vùng. Khi cửa sổ cài đặt Windows hiển thị, bạn sẽ chọn ngôn ngữ, vùng và tùy chọn khác được liệt kê tại đây.
  • Có thể bạn sẽ được yêu cầu chọn thiết lập bàn phím tại đây.
  • Trên Windows 7, bạn sẽ đánh dấu vào ô "I agree" (Tôi đồng ý), rồi chuyển sang bước "Select a partition" (Chọn một phân vùng).
 3. 3
  Nhấp vào Next (Tiếp tục). Đó là lựa chọn ở bên dưới góc phải trang.
 4. 4
  Nhập khóa sản phẩm. Khi được yêu cầu, bạn sẽ nhập khóa sản phẩm kèm theo máy tính hoặc đĩa cài đặt, rồi nhấp vào Next.
  • Trên Windows 10, bạn phải nhấp vào Install now (Cài đặt ngay). Bạn cũng có thể bỏ qua bước nhập khóa sản phẩm ngay lúc này bằng cách nhấp vào Skip (Bỏ qua).
  • Trên Windows 7, bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm sau khi quá trình cài đặt hoàn tất.
 5. 5
  Đồng ý với các điều khoản sử dụng. Đánh dấu vào ô "I agree", rồi nhấp vào Next.
 6. 6
  Chọn cài đặt tùy chỉnh. Đánh dấu vào ô "Custom" (Tùy chỉnh), rồi nhấp vào Next.
 7. 7
  Chọn một phân vùng cài đặt. Nhấp đúp vào phân vùng mà bạn muốn cài đặt Windows, rồi xác nhận lựa chọn khi được yêu cầu. Bạn cũng cần chọn phân vùng trống và nhấp vào Next để bắt đầu quy trình cài đặt.
  • Trên Windows 7, bạn sẽ chọn phân vùng cần sử dụng, nhấp vào Delete (Xóa), xác nhận quyết định khi được yêu cầu, nhấp vào ổ cứng trống và nhấp vào Next để bắt đầu quy trình cài đặt.
 8. 8
  Chờ Windows hoàn tất việc cài đặt. Máy tính sẽ khởi động lại vài lần trong suốt quá trình, và việc cài đặt sẽ mất từ vài phút đến một tiếng tùy thuộc vào tốc độ của máy tính.
 9. 9
  Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Sau khi máy tính hoàn tất việc cài đặt Windows, bạn được yêu cầu thiết lập thêm vài tùy chỉnh (chẳng hạn như ngôn ngữ, tên tài khoản, địa chỉ email) trước khi có thể sử dụng Windows.
  • Trên Windows 7, bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm tại đây.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Mặc dù việc cài đặt Windows phù hợp nhất với thiết bị Windows, nhưng bạn cũng có thể cài đặt Windows 10 trên máy Mac bằng việc sử dụng BootCamp.

Cảnh báo

 • Việc truy cập BIOS có thể khiến bạn bực bội vì các trang BIOS đều không giống nhau. Để mọi việc diễn ra suôn sẻ, bạn nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng máy tính và tìm hiểu thông tin BIOS tại đây.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tắt McAfeeTắt McAfee
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Nhãn dán trái tim trắng có ý nghĩa gì?Nhãn dán 🤍 (trái tim trắng) có ý nghĩa gì?
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Nhận biết AirPods Pro đang sạcNhận biết AirPods Pro đang sạc
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Luigi Oppido
Cùng viết bởi:
Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính & Chủ sở hữu, Pleasure Point Computers
Bài viết này đã được cùng viết bởi Luigi Oppido. Luigi Oppido là chủ sở hữu và người điều hành của Pleasure Point Computers tại Santa Cruz, CA. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm về sửa chữa máy tính nói chung, phục hồi dữ liệu, diệt virus và nâng cấp. Bài viết này đã được xem 9.380 lần.
Trang này đã được đọc 9.380 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo