Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bạn đang cài đặt Windows 7? Bạn không cần phải là một chuyên gia máy tính hay phải tham khảo tài liệu hướng dẫn khó hiểu mới làm được. Chỉ cần làm theo bài viết này, bạn sẽ cài đặt Windows 7 vào máy tính rất nhanh chóng!

Phần 1
Phần 1 của 3:

Cài đặt Windows bằng đĩa DVD

Cài Mới

Hình thức này dành cho những người dùng muốn cài đặt hệ điều hành hoàn toàn mới trên máy tính (bằng cách xóa toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng và cài đặt Windows) hoặc máy tính chưa có hệ điều hành.

 1. 1
  Truy cập vào BIOS. Tắt máy tính muốn cài hệ điều hành rồi khởi động lại. Khi xuất hiện màn hình BIOS, nhấn phím Del, Esc, F2, F10 hoặc F9 (tùy thuộc vào bo mạch chủ của máy tính) để truy cập hệ thống BIOS. Phím truy cập BIOS thường được ghi trên màn hình.
 2. 2
  Tìm trình đơn tùy chọn khởi động. Trình đơn tùy chọn khởi động của BIOS có vị trí, tên hiển thị hay biểu tượng khác nhau, tuy nhiên bạn vẫn sẽ tìm được.
  • Nếu không tìm được trình đơn tùy chọn khởi động, tìm tên BIOS (thường nằm trong trình đơn BIOS menu) trên mạng để biết thêm thông tin.
 3. 3
  Chọn ổ đĩa CD-ROM là thiết bị khởi động đầu tiên của máy tính.
  • Mặc dù mỗi dòng máy một khác, nhưng trình đơn tùy chọn khởi động thường có tên thiết bị di động, bạn có thể truy cập vào đó để thiết lập cho ổ đĩa CD-ROM khởi động đầu tiên. Bạn sẽ thấy xuất hiện danh sách thiết bị theo thứ tự khởi động. Tham khảo hướng dẫn hoặc tìm kiếm trên mạng nếu bạn không tìm được mục tùy chọn khởi động.
 4. 4
  Lưu thay đổi cài đặt. Nhấn nút được chỉ định trên màn hình và chọn tùy chọn lưu trên trình đơn BIOS để lưu cấu hình.
 5. 5
  Tắt máy. Bạn có thể tắt bằng cách chọn shut-down (tắt máy) trong hệ điều hành hiện tại hoặc giữ nút nguồn tới khi máy tắt.
 6. 6
  Bật máy và cho đĩa Windows 7 vào ổ CD/DVD.
 7. 7
  Khởi động máy tính từ ổ đĩa. Sau khi cho đĩa vào ổ, khởi động máy tính. Khi máy tính khởi động, nhấn phím nếu được hỏi có muốn khởi động máy tính từ ổ đĩa hay không. Sau khi đồng ý, máy sẽ tải Windows Setup (Thiết lập Windows).
  • Nếu không được hỏi có muốn khởi động từ đĩa hay không, có thể bạn đã nhầm ở bước nào đó. Thử lại các bước trước đó để khắc phục vấn đề.
 8. 8
  Chọn Windows Setup. Sau khi tải Windows Setup, màn hính sẽ hiển thị một cửa sổ. Chọn ngôn ngữ, kiểu bàn phím, định dạng ngày giờ, sau đó nhấp vào Next (Tiếp theo).
 9. 9
  Nhấp chuột vào nút Install Now (Cài đặt Bây giờ).
 10. 10
  Chấp nhận các điều khoản. Đọc Microsoft Software License Terms (Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft), tích vào hộp thoại I accept the license terms (Tôi chấp nhận điều khoản cấp phép), sau đó nhấp chuột vào Next.
 11. 11
  Chọn cài đặt Custom (Tùy chỉnh).
 12. 12
  Quyết định ổ cứng và phân vùng muốn cài Windows. Ổ cứng là phần cứng của máy tính, nơi lưu trữ dữ liệu; phân vùng "chia" ổ cứng thành nhiều phần riêng biệt.
  • Nếu ổ cứng có dữ liệu, hãy xóa toàn bộ dữ liệu hoặc format (định dạng).
   • Chọn ổ cứng trong danh sách hiển thị.
   • Nhấp chuột vào Drive options (advanced) (Tùy chọn ổ cứng (nâng cao)).
   • Nhấp chuột vào Format trong Drive options.
  • Nếu máy tính chưa phân vùng, hãy tạo phân vùng để cài đặt Windows trên đó.
   • Chọn ổ cứng trong danh sách.
   • Nhấp chuột vào Drive options (advanced).
   • Chọn New (Mới) trong Drive options.
   • Chọn kích thước và nhấp vào OK.
 13. 13
  Cài đặt Windows trên ổ cứng và phân vùng bạn muốn. Sau khi quyết định được vị trí cài đặt Windows, chọn và nhấp vào Next. Windows sẽ tiến hành cài đặt.
  Quảng cáo

Nâng cấp

Cài đặt Nâng cấp là nâng cấp từ phiên bản cũ của Windows sang phiên bản mới nhất (Ví dụ từ Windows Vista sang Windows 7.)

 1. 1
  Khởi động máy tính vào hệ điều hành như bình thường.
 2. 2
  Kiểm tra xem máy tính có tương thích với Windows 7 hay không. Sử dụng Windows 7 Upgrade Advisor để quét máy tính xem máy có thể nâng cấp lên Windows 7 hay không. Tải tại đây.
 3. 3
  Chuẩn bị máy tính để cài đặt Windows.
  • Quét máy tính để tìm phần mềm độc hại. Phần mềm độc hại khiến bạn không thể cài đặt Windows chính xác.
  • Vô hiệu hóa hoặc gỡ cài đặt phần mềm diệt virút vì nó có thể can thiệp vào quá trình cài đặt.
  • Gỡ cài đặt các chương trình không cần thiết để tăng tốc quá trình nâng cấp. Bạn có thể cài lại sau khi cài xong Windows 7.
  • Cập nhật Windows với Windows Update.
  • Xóa các tập tin không cần thiết để tăng tốc quá trình nâng cấp.
  • Sao lưu ổ cứng phòng trường hợp cài đặt lỗi và mất hết dữ liệu (tùy chọn).
 4. 4
  Cho đĩa cài đặt Windows 7 vào máy tính ở bước này.
 5. 5
  Khởi động Windows Setup. Sau khi đĩa được tải, nhấp chuột vào Start →Computer, nhấp đúp chuột vào ổ vừa cho đĩa cài đặt Windows 7 vào và nhấp đúp chuột vào tập tin setup.exe trong đĩa. Cho phép máy tiến hành cài đặt.
 6. 6
  Nhấp chuột vào Install Now (Cài đặt Bây giờ).
 7. 7
  Quyết định xem có cài đặt bản cập nhật cho Windows Setup hay không. Bản cập nhật là để vá những lỗi đã được nhận diện thông qua Windows Setup và việc cài đặt cập nhật giúp Windows 7 Setup chạy mượt và ổn định hơn. Để cài đặt bản cập nhật, nhấp chuột vào Go Online to get the latest updates for installation (recommended) (Truy cập mạng để tải bản cập nhật cài đặt mới nhất (khuyến khích)). Để bỏ qua cập nhật, nhấp chuột vào Do not get the latest updates for installation (Không tải bản cập nhật cài đặt mới nhất).
 8. 8
  Chấp nhận điều khoản cấp phép. Đọc qua Microsoft Software License Terms, tích vào hộp thoại I accept the license terms, và nhấp vào Next.
 9. 9
  Chọn cài đặt Upgrade (Nâng cấp).
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 3:

Cài đặt bằng USB hoặc Ổ cứng Ngoài

Cài đặt Windows Setup vào USB hoặc Ổ cứng Ngoài

Bạn cần cài đặt tập tin Windows Setup vào thiết bị khác trước khi tiến hành.

 1. 1
  Cắm USB hoặc ổ cứng ngoài có dung lượng tối thiểu 4GB vào máy tính.
 2. 2
  Chuyển các dữ liệu cá nhân ra khỏi ổ cứng.
 3. 3
  Tải Windows 7 Setup ISO. Tập tin ISO là đĩa ảnh. Lưu ý: quá trình tải tập tin ISO tùy thuộc vào tốc độ mạng bạn đang sử dụng.
  • Danh sách liên kết tải về khả dụng tại đây.
  • Nếu liên kết tới trang web không hoạt động, nhấp chuột vào đây để tải danh sách liên kết.
 4. 4
  Tải và cài đặt Windows 7 USB/DVD Download Tool từ liên kết này.
 5. 5
  Sau khi tải xong tập tin ISO, mở Windows 7 USB/DVD Download Tool.
 6. 6
  Chọn ISO. Trong màn hình Step 1 of 4: Choose ISO file (Bước 1: Chọn tập tin ISO) của Windows 7 USB/DVD Download Tool, chọn tập tin ISO vừa tải về bằng cách nhấp chuột vào Browse (Truy cập), sau đó nhấp chuột vào Next để tiếp tục.
 7. 7
  Ở màn hình Step 2 of 4: Choose media type (Bước 2: Chọn kiểu đa phương tiện), chọn USB device (Thiết bị USB).
 8. 8
  Ở màn hình Step 3 of 4: Insert USB device (Bước 3: Cắm thiết bị USB), chọn thiết bị bạn muốn sao chép tập tin Setup (Thiết lập) vào, sau đó nhấp chuột vào Begin copying (Tiến hành sao chép).
  • Nếu nhận được thông báo lỗi Not Enough Free Space (Không đủ dung lượng trống), nhấp chuột vào nút Erase USB Device (Xóa thiết bị USB), tùy chọn này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.
 9. 9
  Sau khi Windows 7 USB/DVD Download Tool hoàn thành việc sao chép tập tin ISO, USB hoặc ổ cứng ngoài đã sẵn sàng để cài đặt Windows.
  • Giờ bạn có thể xóa tập tin ISO trên máy tính vì không cần dùng tới nó nữa.
  Quảng cáo

Cài đặt Mới

Hình thức này dành cho những người dùng muốn cài đặt hệ điều hành hoàn toàn mới trên máy tính (bằng cách xóa toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng và cài đặt Windows) hoặc máy tính chưa có hệ điều hành. (Lưu ý: Các máy tính đời cũ nhiều khi không thể cài đặt Windows mới qua thiết bị lưu trữ ngoài).

 1. 1
  Cắm thiết bị chứa Windows 7 Setup vào máy tính.
 2. 2
  Truy cập vào BIOS. Tắt máy tính muốn cài đặt Windows, sau đó bật lại. Khi màn hình BIOS xuất hiện hoặc khi bạn được yêu cầu, nhấn phím Del, Esc, F2, F10 hoặc F9 (tùy thuộc vào bo mạch chủ của máy tính) để truy cập BIOS. Phím dùng để truy cập BIOS thường hiển thị ngay trên màn hình.
 3. 3
  Tìm tùy chọn khởi động của BIOS. Trình đơn tùy chọn khởi động có thể khác nhau về vị trí, tên, biểu tượng, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy nó.
  • Nếu không tìm được, hãy tra tên BIOS của bạn (thường nằm trong trình đơn BIOS) trên mạng để biết chi tiết.
 4. 4
  Chọn ổ cứng ngoài thiết bị khởi động đầu tiên.
  • Nếu không thấy ổ cứng xuất hiện trong danh sách các thiết bị khởi động tức là máy tính của bạn không hỗ trợ tính năng này.
  • Mặc dù mỗi máy một khác nhưng thường thì tùy chọn khởi động là tên thiết bị di động, nơi bạn có thể thiết lập thiết bị khởi động đầu tiên. Có thể là danh sách các thiết bị theo thứ tự khởi động độc lập. Tham khảo hướng dẫn hoặc tra cứu trên mạng nếu gặp khúc mắc.
 5. 5
  Lưu thay đổi cài đặt. Nhấn nút được chỉ định trên màn hình hoặc chọn lưu trong trình đơn BIOS để lưu cấu hình.
 6. 6
  Tắt máy. Bạn có thể tắt máy theo cách thông thường hoặc giữ phím nguồn.
 7. 7
  Bật máy. Lúc này máy tính sẽ truy cập Windows Setup.
  • Nếu máy tính hỏi bạn có muốn khởi động từ CD hay không bằng cách nhấn phím bất kỳ, hãy đồng ý. Máy tính sẽ tải Windows Setup.
  • Thông tin quan trọng: Nếu thấy báo lỗi CD/DVD device driver missing (Không tìm thấy ổ đĩa CD/DVD) ở bước này, chỉ cần nhấp chuột vào Cancel (Hủy) để quay về màn hình Welcome. Đến lúc này, rút USB ra và cắm vào cổng khác, sau đó tiếp tục cài đặt.
 8. 8
  Chọn Windows Setup. Sau khi tải Windows Setup, bạn sẽ thấy một cửa sổ xuất hiện. Chọn ngôn ngữ, kiểu bàn phím, định dạng ngày giờ rồi nhấn Next.
 9. 9
  Nhấp chuột vào nút Install Now (Cài đặt Bây giờ).
 10. 10
  Chấp thuận điều khoản cấp phép. Đọc qua Microsoft Software License Terms, tích vào hộp thoại I accept the license terms và chọn Next.
 11. 11
  Nhấp chuột vào cài đặt Custom (Tùy chỉnh).
 12. 12
  Chọn ổ cứng và phân vùng muốn cài đặt Windows. Ổ cứng là phần cứng của máy tính, nơi lưu trữ dữ liệu; phân vùng "chia" ổ cứng thành nhiều phần riêng biệt.
  • Nếu ổ cứng chứa dữ liệu, hãy xóa dữ liệu hoặc format.
   • Chọn ổ cứng trong danh sách.
   • Nhấp chuột vào Drive options (advanced).
   • Nhấp chuột vào Format trong Drive options.
  • Nếu máy tính chưa phân vùng ổ cứng, hãy tự tạo phân vùng để cài đặt Windows.
   • Chọn ổ cứng trong danh sách.
   • Nhấp chuột vào Drive options (advanced).
   • Chọn New trong Drive options.
   • Chọn kích cỡ và nhấp vào OK.
 13. 13
  Cài đặt Windows vào ổ cứng và phân vùng tùy chọn. sau khi quyết định vị trí cài đặt Windows, chọn và nhấp vào Next. Windows sẽ tiến hành cài đặt.
  Quảng cáo

Nâng cấp

Cài đặt Nâng cấp sẽ nâng cấp hệ điều hành Windows phiên bản cũ lên bản mới hơn, ví dụ từ Windows Vista lên Windows 7.

 1. 1
  Kiểm tra xem máy tính có tương thích với Windows 7 hay không. Quét máy tính bằng Windows 7 Upgrade Advisor xem máy có thể nâng cấp lên Windows 7 hay không. Tải ở đây.
 2. 2
  Chuẩn bị máy tính để cài đặt Windows.
  • Quét phần mềm độc hại. Chúng khiến máy cài đặt Windows không chính xác.
  • Vô hiệu hóa hoặc gỡ cài đặt phần mềm diệt virút vì nó can thiệp vào quá trình cài đặt Windows.
  • Gỡ cài đặt các chương trình không cần thiết để tăng tốc quá trình nâng cấp. Bạn có thể cài lại sau khi hoàn thành.
  • Cập nhật Windows với Windows Update.
  • Xóa các tập tin không cần thiết để tăng tốc quá trình nâng cấp.
  • Sao lưu ổ cứng phòng trường hợp cài đặt lỗi và mất dữ liệu (tùy chọn).
 3. 3
  Nhớ cắm thiết bị chứa Windows Setup vào máy tính.
 4. 4
  Khởi động Windows Setup. Nhấp chuột vào Start →Computer, nhấp đúp chuột vào USB chứa Windows 7 Setup, nhấp đúp chuột vào tập tin setup.exe trên đĩa. Cho phép khởi động Setup.
 5. 5
  Nhấp chuột vào Install Now.
 6. 6
  Quyết định có cài đặt cập nhật cho Windows Setup hay không. Bản cập nhật được dùng để vá lỗi và việc cài đặt cập nhật giúp Windows 7 Setup chạy mượt và ổn định hơn. Để cập nhật, nhấp chuột vào Go Online to get the latest updates for installation (recommended). Nếu muốn bỏ qua cập nhật, nhấp chuột vào Do not get the latest updates for installation.
 7. 7
  Chấp thuận điều khoản cấp phép. Đọc qua Microsoft Software License Terms, tích vào hộp thoại I accept the license terms, và nhấp chuột vào Next.
 8. 8
  Chọn cài đặt Upgrade.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 3:

Sau khi Cài đặt

Đây là các bước sau khi cài đặt xong và máy tính đã khởi động vào hệ điều hành Windows 7.

 1. 1
  Nhập tên người dùng và tên máy tính, nhấp vào Next.
 2. 2
  Nhập mật khẩu và nhấp chuột vào Next. Nếu không muốn đặt mật khẩu, bỏ trống trường đó và nhấp vào Next.
 3. 3
  Nhập mã sản phẩm và nhấp vào Next. Mã sản phẩm nằm trên vỏ hộp đĩa Windows 7 nếu bạn mua đĩa. Nếu muốn bỏ qua bước nhập mã, nhấp vào Next, tuy nhiên bạn chỉ có thể dùng thử Windows trong 30 ngày, sau đó bạn phải nhập mã.
 4. 4
  Chọn thiết lập Windows Update.
  • Tùy chọn Use recommended settings (Sử dụng thiết lập được khuyến cáo) sẽ tự động thiết lập cập nhật và bảo mật được khuyến cáo bởi Microsoft.
  • Tùy chọn Install important updates only (Chỉ cài đặt cập nhật quan trọng) sẽ cấu hình máy tính chỉ cài đặt những bản cập nhật quan trọng.
  • Chọn Ask me later (Hỏi lại sau) sẽ vô hiệu hóa bảo mật cho tới khi bạn đưa ra quyết định..
 5. 5
  Đặt giờ và múi giờ.
 6. 6
  Chọn loại mạng.
  • Nếu máy tính kết nối với mạng cá nhân, chọn Home network (Mạng Gia đình).
  • Nếu bạn kết nối với mạng ở nơi làm việc, chọn Work network (Mạng Cơ quan).
  • Nếu kết nối với mạng ở nơi công cộng như quán ăn, cửa hàng, chọn Public network (Mạng Công cộng).
 7. 7
  Giờ máy tính đã được thiết lập!
 8. 8
  Khi máy tính đã sẵn sàng, định dạng USB về cài đặt mặc định (nếu bạn chọn phương pháp Cài đặt từ USB hoặc ổ cứng ngoài). Bạn có thể định dạng USB về cài đặt mặc định và chuyển tập tin về như cũ bằng cách nhấp chuột phải trong Start→Computer, chọn Format > Restore Device Defaults (Khôi phục lại Thiết bị Ban đầu), sau đó chọn Start, tùy chọn này sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu khỏi ổ cứng hoặc USB. Sau khi định dạng thiết bị, bạn có thể sao chép dữ liệu vào đó.
 9. 9
  Đừng quên cài đặt lại các phần mềm bạn đã gỡ bỏ, cài đặt trình điều khiển của thiết bị và kích hoạt lại phần mềm bảo mật. Đồng thời, nâng cấp bảo mật bằng cách cài đặt theo Windows Update.
  Quảng cáo

Những thứ bạn cần

Yêu cầu Hệ thống Windows 7

 • Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn 32-bit (x86) hoặc 64-bit (x64)
 • 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) hoặc 2 GB RAM (64-bit)
 • Ổ cứng dung lượng trống 16 GB (32-bit) hoặc 20 GB (64-bit)
 • Thiết bị đồ họa DirectX 9 với WDDM 1.0 hoặc trình điều khiển cao hơn.

Vật dụng Cần thiết

Cài đặt bằng đĩa

 • Đĩa cài đặt Windows 7
 • Ổ đĩa
 • Máy tính tương thích

Cài đặt bằng USB Cài Mới

 • USB (dung lượng tối thiểu 4 GB)
 • Kết nối mạng (để tải ISO và phần mềm chép sang USB).
 • Máy tính để chép tập tin sang USB.
 • Cổng USB.
 • Máy tính tương thích.

Cài đặt Nâng cấp

 • Máy tính đã cài hệ điều hành Windows (Windows XP hoặc Vista)
 • USB (dung lượng tối thiểu 4 GB)
 • Kết nối mạng (để tải ISO và phần mềm chép sang USB)
 • Máy tính để chép tập tin sang USB.
 • Cổng USB
 • Máy tính tương thích

__

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Bắt đầu lập trình trên PythonBắt đầu lập trình trên Python
Chèn ảnh bằng HTMLChèn ảnh bằng HTML
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 50 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 12.078 lần.
Trang này đã được đọc 12.078 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo