Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tải về và cài đặt WhatsApp trên iPhone, Android hoặc máy tính của mình.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Trên iPhone

 1. 1
  Mở App Store (Cửa hàng ứng dụng) của iPhone. Ứng dụng này trông giống chữ "A" màu trắng trên nền xanh nhạt. Thường thì bạn sẽ nhìn thấy ứng dụng này trên màn hình chính (Home Screen).
 2. 2
  Chạm Search (Tìm kiếm). Nút có hình chiếc kính lúp này nằm ở phía dưới cùng màn hình.
 3. 3
  Chạm vào thanh "Search" (Tìm kiếm). Bạn sẽ nhìn thấy thanh này ở phía trên cùng màn hình.
 4. 4
  whatsapp vào thanh tìm kiếm, sau đó chạm Search. Nút này nằm ở phía dưới bên phải màn hình.
 5. 5
  Chạm GET (Tải) ở bên phải WhatsApp. WhatsApp là ứng dụng màu xanh lá cây có bong bóng trò chuyện màu trắng bao quanh chiếc điện thoại.

  Nếu bạn đã tải WhatsApp từ trước, nút này sẽ có biểu tượng đám mây với mũi tên hướng xuống dưới. Sau khi chạm vào đám mây, bạn sẽ được hỏi là có muốn tải về WhatsApp không.

 6. 6
  Chạm INSTALL (Cài đặt) khi có thông báo. Nút này nằm ở cùng vị trí với nút GET.
 7. 7
  Gõ mật khẩu Apple ID của bạn nếu được yêu cầu. Nếu gần đây bạn đã đăng nhập vào Apple ID của mình trên App Store, bạn không cần thực hiện bước này.
  • Bạn cũng có thể sử dụng Touch ID của mình nếu iPhone có hỗ trợ.
 8. 8
  Chờ quá trình tải về hoàn tất, sau đó chạm OPEN (Mở). Nút này nằm ở phía bên phải WhatsApp. Sau khi chạm, WhatsApp sẽ được mở ra, cho phép bạn tiếp tục thực hiện bước thiết lập.
 9. 9
  Chạm OK hoặc Don't Allow (Không cho phép) khi nhìn thấy bất cứ cửa sổ nào hiện ra. Các cửa sổ này sẽ hỏi xem bạn có muốn cho phép WhatsApp truy cập vào danh bạ và liệu WhatsApp có thể gửi thông báo đến bạn hay không.
 10. 10
  Chạm Agree & Continue (Đồng ý & Tiếp tục). Nút này nằm ở phía dưới cùng màn hình.
 11. 11
  Gõ số điện thoại của bạn, sau đó chạm Done (Hoàn tất). Số điện thoại của bạn nằm trong trường văn bản ở chính giữa màn hình, còn nút Done nằm ở góc trên bên phải.
 12. 12
  Chạm Yes khi có thông báo. WhatsApp sẽ gửi một mã xác nhận đến phần tin nhắn (Message) trên iPhone của bạn.

  Nếu không có số điện thoại có thể nhận tin nhắn, hãy chạm Call Me và số của bạn sẽ nhận được một cuộc gọi tự động thông báo về mã xác nhận.

 13. 13
  Chạm vào nút Home rồi mở Message (Tin nhắn). Ứng dụng này có hình bong bóng trò chuyện màu trắng trên nền xanh lá cây.
 14. 14
  Mở tin nhắn văn bản từ WhatsApp. Bạn sẽ nhìn thấy trong tin nhắn có dòng chữ kiểu như "Your WhatsApp code is..." (Mã WhatsApp của bạn là [sáu-chữ-số]...)
 15. 15
  Gõ mã chứa 6 chữ số vào WhatsApp. Nếu gõ chính xác, WhatsApp sẽ cho phép bạn tiến hành việc tùy biến hồ sơ (profile) của mình.
 16. 16
  Nhập tên của bạn. Thực hiện điều này bằng cách chạm vào trường văn bản "Your name" ở chính giữa màn hình và gõ tên của bạn vào.
  • Bạn cũng có thể thêm ảnh hồ sơ vào trang này.
  • Bạn còn có tùy chọn chạm vào Restore ở góc trên bên phải màn hình để khôi phục lịch sử chat của mình. Nút này chỉ phát huy tác dụng khi bạn đã sử dụng WhatsApp trên chiếc điện thoại này từ trước.
 17. 17
  Chạm Done. Giờ thì WhatsApp trên iPhone đã được cài đặt và thiết lập, nghĩa là bạn đã có thể bắt đầu sử dụng WhatsApp!
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Trên Android

 1. 1
  Mở Google Play Store (Cửa hàng Play) trên Android của bạn. Ứng dụng này có hình tam giác nhiều màu trên nền trắng. Bạn sẽ tìm thấy ứng dụng này trong Khay ứng dụng.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng kính lúp. Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 3. 3
  whatsapp vào thanh tìm kiếm rồi chạm vào nút Go (hình kính lúp). Bước này giúp tìm kiếm WhatsApp trên Play Store; thông thường, đó sẽ là kết quả trên cùng trong trang hiện ra.
 4. 4
  Chạm vào mục "WhatsApp Messenger". Đây là bước vào trang ứng dụng của WhatsApp.
 5. 5
  Chạm INSTALL (Cài đặt). Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 6. 6
  Chạm vào nút ACCEPT (Chấp nhận) nếu có thông báo. Nút này nằm ở phía dưới cùng trình đơn hiện ra. Bạn sẽ được hỏi về việc có chấp nhận tải WhatsApp về Android của mình.
 7. 7
  Chờ WhatsApp được tải về thành công, sau đó chạm OPEN (Mở). Bạn sẽ nhìn thấy nút này ở phía bên phải màn hình. Giờ thì WhatsApp đã được cài đặt trên Android và bạn có thể thiết lập.
 8. 8
  Chạm AGREE AND CONTINUE (Đồng ý và Tiếp tục). Nút này nằm ở phía dưới cùng màn hình.
 9. 9
  Nhập số điện thoại. Bạn cần nhập số điện thoại của mình vào trường văn bản nằm ở chính giữa trang.
 10. 10
  Chạm OK khi có thông báo. WhatsApp sẽ gửi một tin nhắn văn bản kèm mã xác nhận đến số điện thoại bạn đã cung cấp.

  Nếu không sở hữu số điện thoại có thể nhận tin nhắn, hãy chạm Call Me (Gọi tôi) và số của bạn sẽ nhận được một cuộc gọi tự động thông báo về mã xác nhận.

 11. 11
  Mở phần tin nhắn của điện thoại. Bạn sẽ nhìn thấy một tin nhắn văn bản mới ở đây.
 12. 12
  Chạm vào tin nhắn mới. Trong tin nhắn thường sẽ ghi là "Your WhatsApp code is … but you can simply tap on this link to verify your device" (Mã WhatsApp của bạn là [sáu-chữ-số] nhưng bạn có thể chạm vào liên kết này để xác thực thiết bị của mình).
 13. 13
  Nhập mã bao gồm 6 chữ số vào WhatsApp. Miễn là không gõ sai, bước này giúp xác minh điện thoại và chuyển hướng đến trang tạo tài khoản.
 14. 14
  Nhập tên và ảnh của bạn. Bạn không nhất thiết phải thêm ảnh, nhưng ảnh sẽ giúp những người khác trong danh bạ dễ nhận ra bạn (nhất là khi bạn sử dụng một tên khác).
  • Nếu đã tải về WhatsApp từ trước, trước tiên bạn sẽ có tùy chọn khôi phục lịch sử chat của mình.
  • Bạn cũng có thể chạm vào Use Facebook Info để sử dụng tên và ảnh Facebook của bạn.
 15. 15
  Chạm Next (Tiếp). Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. WhatsApp giờ đã được cài đặt và thiết lập trên Android--bạn có thể bắt đầu sử dụng WhatsApp vào lúc rảnh rỗi.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Trên máy tính

 1. 1
  Truy cập trang web WhatsApp trên máy tính. Trang web có địa chỉ là https://www.whatsapp.com/. Bạn có thể tải phiên bản dành cho máy tính của WhatsApp trên trang này.

  WhatsApp cũng cần được cài đặt trên điện thoại của bạn để đăng nhập vào WhatsApp trên máy tính.

 2. 2
  Nhấp vào Mac or Windows PC. Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng trang web.
 3. 3
  Nhấp vào nút DOWNLOAD (Tải) màu xanh lá cây. Bạn sẽ nhìn thấy nút này ở phía bên phải trang. Sau khi nhấp vào nút này, thường thì tập tin cài đặt WhatsApp sẽ được tải về ngay, nhưng bạn có thể sẽ phải lựa chọn vị trí tải về.

  Tùy thuộc vào hệ điều hành máy tính, nút này sẽ ghi là "Download for Windows 64-Bit" (Tải phiên bản cho Windows 64-Bit) hoặc "Download for Mac OS X" (Tải phiên bản cho Mac OS X).

 4. 4
  Chờ tập tin cài đặt được tải về thành công, sau đó nhấp đúp vào nó. Thường thì tập tin sẽ nằm trong thư mục "Downloads" mặc định của máy tính (Desktop chẳng hạn).
 5. 5
  Chờ WhatsApp được cài đặt xong. Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng WhatsApp có hình chiếc điện thoại màu trắng trên nền xanh lá cây trên máy tính của bạn.
  • Một cửa sổ màu trắng có hình minh họa màu xanh lá cây sẽ xuất hiện trong lúc WhatsApp đang được cài đặt.
 6. 6
  Nhấp đúp vào biểu tượng WhatsApp nếu WhatsApp không được mở ra. Bước này giúp mở trang đăng nhập của WhatsApp có ô kẻ ca rô đen trắng (đây là mã QR).
 7. 7
  Mở WhatsApp trên điện thoại. Nếu chưa có WhatsApp trên điện thoại, bạn cần cài đặt ứng dụng này trên iPhone hoặc Android trước khi tiếp tục.
 8. 8
  Mở trình quét code WhatsApp. Tùy thuộc vào điện thoại của bạn, cách mở trình quét QR sẽ như sau:
  • Đối với iPhone - Chạm vào Settings (Thiết lập) ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó nhấp vào WhatsApp Web/Desktop gần phía trên cùng màn hình.
  • Đối với Android - Chạm vào , sau đó chạm WhatsApp Web ở phía trên cùng trình đơn.
 9. 9
  Hướng camera của điện thoại vào mã QR. Sau một lúc, WhatsApp sẽ quét mã để cấp quyền cho máy tính đăng nhập vào WhatsApp. Giờ thì bạn có thể sử dụng WhatsApp trên máy tính của mình!
  • Nếu mã QR hết hạn, nhấp vào mũi tên ở chính giữa để làm mới mã.
  • Nếu không quét được mã, hãy đảm bảo rằng tất cả mã QR đã được hiển thị trên màn hình điện thoại--có thể bạn sẽ cần tăng khoảng cách giữa điện thoại và màn hình máy tính.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể sử dụng phiên bản trực tuyến của WhatsApp bằng cách truy cập vào trang web WhatsApp (https://web.whatsapp.com/) và quét mã QR ở đó để đăng nhập.

Cảnh báo

 • Bạn không thể sử dụng WhatsApp trên cùng lúc hai thiết bị di động trở lên.

Bài viết wikiHow có liên quan

Biết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsAppBiết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsApp
Kích hoạt WhatsApp không cần mã xác nhậnKích hoạt WhatsApp không cần mã xác nhận
Đăng xuất trên WhatsAppĐăng xuất trên WhatsApp
Khôi phục tin nhắn WhatsApp cũKhôi phục tin nhắn WhatsApp cũ
Tìm liên lạc trên WhatsAppTìm liên lạc trên WhatsApp
Khôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsAppKhôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsApp
Biết tin nhắn đã được đọc trên WhatsAppBiết tin nhắn đã được đọc trên WhatsApp
Sao lưu WhatsAppSao lưu WhatsApp
Thêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho AndroidThêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho Android
Thêm liên lạc trên WhatsAppThêm liên lạc trên WhatsApp
Xác định số điện thoại WhatsApp giả mạo4 dấu hiệu cảnh báo giúp bạn xác định số điện thoại WhatsApp giả mạo
Quét mã QR trên WhatsAppQuét mã QR trên WhatsApp
Vô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsAppVô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsApp
Tham gia nhóm WhatsApp mà không cần lời mờiTham gia nhóm WhatsApp mà không cần lời mời
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.660 lần.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 1.660 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo