Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phiên bản mới nhất của Java Runtime Environment (JRE) trên máy tính chạy hệ điều hành Linux.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Cài đặt trên Non-RPM Linux

 1. 1
  Mở trang tải Java dành cho Linux. Bạn sẽ thấy một số tùy chọn.
 2. 2
  Nhấp vào Linux. Liên kết này nằm giữa trang. Tập tin cài đặt Java sẽ được tải về.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào phiên bản Linux X64 nếu muốn cài đặt Java 64-bit.
 3. 3
  Ghi lại tên tập tin. Phiên bản Java mới nhất là phiên bản thứ 8, nhưng bạn cũng có thể cần số phiên bản cập nhật phía sau phần "8u" ở cuối tên tập tin.
  • Chẳng hạn, tập tin của bạn có thể tên là "jre-8u151", đây là phiên bản thứ 8, bản cập nhật 151.
 4. 4
  Mở dòng lệnh. Bước này sẽ khác nhau tùy vào phiên bản của Linux, nhưng bạn thường có thể tìm dòng lệnh bằng cách mở ứng dụng Terminal hoặc nhấp vào thanh ở đầu hoặc cuối màn hình.
 5. 5
  Đổi thư mục cài đặt. Nhập cd vào bảng điều khiển, nhấn phím cách một lần, sau đó nhập đường dẫn (ví dụ như /usr/java/ vào rồi nhấn Enter.
 6. 6
  Nhập lệnh cài đặt.tar zxvf, nhấn phím cách một lần, sau đó nhập tên đầy đủ của tập tin. Thao tác này phụ thuộc vào phiên bản Java và thời điểm mà bạn tải về.
  • Kể từ tháng 10/2017, bạn sẽ phải nhập tar zxvf jre-8u151-linux-i586.tar.
 7. 7
  Nhấn Enter. Java sẽ được cài đặt trên máy tính trong thư mục có tiêu đề "jre1.8.0_[update]" where "[update]", trong đó “update” là số phiên bản (chẳng hạn: 151).
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Cài đặt trên RPM Linux

 1. 1
  Mở trang tải Java dành cho Linux. Bạn sẽ thấy một số tùy chọn.
 2. 2
  Nhấp vào Linux RPM ở giữa trang. Tập tin cài đặt Java dành cho RPM sẽ được tải về.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào phiên bản Linux RPM X64 nếu như muốn cài đặt Java 64-bit.
 3. 3
  Ghi lại tên tập tin. Phiên bản Java mới nhất là phiên bản thứ 8, nhưng bạn cũng có thể cần số phiên bản cập nhật phía sau phần "8u" ở cuối tên tập tin.
  • Chẳng hạn, tập tin của bạn có thể tên là "jre-8u151", đây là phiên bản thứ 8 và bản cập nhật 151.
 4. 4
  Mở dòng lệnh. Bước này sẽ khác nhau tùy vào phiên bản của Linux, nhưng bạn thường có thể tìm dòng lệnh bằng cách mở ứng dụng Terminal hoặc nhấp vào thanh ở đầu/cuối màn hình.
 5. 5
  Nhập lệnh root.sudo su và nhấn Enter. Dòng lệnh sẽ yêu cầu mật khẩu người dùng.[1]
 6. 6
  Nhập mật khẩu tài khoản của bạn. Gõ mật khẩu của tài khoản và nhấn Enter. Miễn là bạn có quyền truy cập cấp cao (hay quyền root) trên tài khoản thì thao tác này sẽ cho phép bạn cài đặt Java.
  • Nếu bạn không có quyền truy cập root trên tài khoản, bạn cần nhập mật khẩu của tài khoản có quyền truy cập root.
 7. 7
  Đổi thư mục cài đặt. Nhập cd vào bảng điều khiển, nhấn phím cách một lần, sau đó nhập đường dẫn (ví dụ như /usr/java/ vào rồi nhấn Enter.
 8. 8
  Nhập lệnh cài đặt.rpm -ivh, nhấn dấu cách một lần, nhập tên đầy đủ của tập tin rồi nhấn Enter. Java sẽ được cài đặt trên máy tính.
  • Tên tập tin sẽ tùy thuộc vào thời điểm mà bạn tải. Kể từ tháng 10/2017, bạn sẽ phải nhập rpm -ivh jre-8u151-linux-i586.rpm rồi nhấn Enter.
 9. 9
  Nâng cấp tập tin tải về. Nhập rpm -Uvh jre-8u73-linux-i586.rpm và nhấn Enter. Thao tác này sẽ kiểm tra bản cập nhật dành cho gói Java, đồng thời áp dụng chúng nếu có thể.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Cài đặt trên Ubuntu (OpenJDK)

 1. 1
  Mở dòng lệnh. Nhấn Ctrl+Alt+T trên bàn phím hoặc nhấp vào biểu tượng khung màu đen với chữ ">_" trắng ở bên trái màn hình.
 2. 2
  Nhập lệnh cập nhật.sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y và nhấn Enter. Danh sách gói sẽ được làm mới và cài đặt tất cả bản cập nhật khả dụng dành cho bạn.
 3. 3
  Nhập mật khẩu nếu được hỏi. Nếu được yêu cầu nhập mật khẩu người dùng, bạn cần nhập vào và nhấn Enter.
 4. 4
  Bạn cần chắc rằng Java chưa được cài đặt. Nhập java -version và nhấn Enter. Nếu bạn thấy thông báo "The program 'java' can be found in the following packages" (Chương trình java có thể được tìm thấy trong các gói sau đây) nghĩa là Java chưa được cài đặt trên máy tính.
  • Nếu Java đã được cài đặt, bạn sẽ thấy dòng lệnh báo cáo về phiên bản hiện tại của Java trên máy tính.
 5. 5
  Nhập lệnh cài đặt. Nhập sudo apt-get install default-jre vào dòng lệnh, sau đó nhấn Enter. Java sẽ được cài đặt vào thư mục mặc định trên máy tính Ubuntu.
  • Nếu lệnh này không hoạt động, hãy thử nhập sudo apt-get install openjdk-8-jdk để thay thế
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Cài đặt trên Ubuntu 16.04 thông qua PPA

 1. 1
  Trước hết, đây là gói cài đặt của bên thứ ba nên hệ thống quản lý gói tin của bản phân phối Linux (thường được gọi tắt là distro) không thể kiểm kê được gói này, vì thế bạn cần thận trọng khi sử dụng. Dù vậy, trước tiên bạn vẫn phải nhấn Ctrl+Alt+T để mở terminal.
 2. 2
  Bạn cần chắc rằng hệ thống đã được cập nhật. Sau khi nhập sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y vào, hệ thống sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu, hãy gõ mật khẩu rồi nhấn Enter, lưu ý rằng sẽ không có dấu chấm hay dấu hoa thị nào hiện ra khi bạn nhập và điều này là bình thường.
  • Tuy bước này không bắt buộc về mặt kỹ thuật nhưng luôn được khuyến cáo thực hiện trước khi chúng ta cài đặt bất kỳ nội dung nào, vì thế bạn nên giữ cho hệ thống luôn được cập nhật nhằm hạn chế nhiều vấn đề xảy ra.
 3. 3
  Thêm kho PPA vào hệ thống. Nhập sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java rồi nhấn Enter.
 4. 4
  Cập nhật các danh sách gói lần nữa. Hãy gõ sudo apt-get update và chờ cho các gói được làm mới.
 5. 5
  Cài đặt gói. Nhập sudo apt-get install oracle-java9-installer -y.
  • Có thể bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu, khi đó hãy nhập vào và nhấn Enter, lưu ý rằng sẽ không có dấu chấm hay dấu hoa thị nào hiện ra khi bạn nhập và điều này là bình thường.
 6. 6
  Đặt Java của Oracle là mặc định. Trên nhiều dẫn xuất (derivative) của Ubuntu, OpenJDK thường là Java mặc định được sử dụng. Nếu bạn muốn Java của Oracle được sử dụng như mặc định, bạn cần nhập sudo apt install oracle-java9-set-default.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Mặc dù có nhiều cách để tải Java bằng giao diện chương trình (chẳng hạn như giao diện đồ họa người dùng - GUI), nhưng quá trình cài đặt sẽ tốn ít thời gian đáng kể nếu như bạn sử dụng dòng lệnh.

Cảnh báo

 • Oracle Java không còn được hỗ trợ trên Ubuntu. Bạn có thể sử dụng OpenJDK (phiên bản miễn phí của Oracle Java) để thay thế.
 • Oracle không phân phối gói .deb, bất kỳ gói .deb nào dành cho Java của Oracle đều đến từ bên thứ ba và có thể gây hại cho hệ thống của bạn.

Bài viết wikiHow có liên quan

Lấy quyền root trên UbuntuLấy quyền root trên Ubuntu
Hack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali LinuxHack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali Linux
Có đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong LinuxCó đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong Linux
Tạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên LinuxTạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên Linux
Cài đặt Google Chrome bằng Terminal trên Linux
Chạy phần mềm Windows trên LinuxCó thể chạy tập tin .exe trên Linux không?
Cài đặt XAMPP trên LinuxCài đặt XAMPP trên Linux
Tạo hệ điều hành máy tínhTạo hệ điều hành máy tính
Cài đặt Ubuntu trên VirtualBoxCài đặt Ubuntu trên VirtualBox
Khởi chạy chương trình từ dòng lệnh trên LinuxKhởi chạy chương trình từ dòng lệnh trên Linux
Thiết lập mạng trên UbuntuThiết lập mạng trên Ubuntu
Chạy tập tin INSTALL.sh trên Linux bằng TerminalChạy tập tin INSTALL.sh trên Linux bằng Terminal
Đổi mật khẩu root trong LinuxĐổi mật khẩu root trong Linux
Cài đặt LinuxCài đặt Linux
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 3.991 lần.
Chuyên mục: Hệ Điều hành Khác
Trang này đã được đọc 3.991 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo