Cách để Biết nếu ai đó xóa bạn trên Snapchat

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để kiểm tra xem ai đó có xóa bạn trên Snapchat không bằng hai cách: gửi thử một snap đến cho người đó hoặc xem liệu Snapchat score (điểm Snapchat hay tổng số lần gửi và nhận snap) của họ có còn hiển thị hay không.

Phương pháp 1 của 2:
Gửi snap thử

 1. 1
  Mở Snapchat. Ứng dụng có biểu tượng màu vàng với hình bóng ma màu trắng.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng khung đối thoại ở góc dưới, bên trái màn hình. Màn hình Chat (Trò chuyện) sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn đúp vào một người dùng để gửi snap. Camera của điện thoại sẽ bật lên.
 4. 4
  Nhấn vào biểu tượng hình tròn nằm giữa, gần cuối màn hình để chụp ảnh.
 5. 5
  Nhấn vào mũi tên gửi đi màu trắng ở góc dưới, bên phải màn hình. Snap sẽ được gửi đến người mà bạn đã chọn ở bước 3.
 6. 6
  Kiểm tra trạng thái snap. Trạng thái snap sẽ hiển thị màn hình Chat, bên dưới tên người dùng.
  • Nếu trạng thái là "Pending..." (Đang chờ xử lý) hay dấu mũi tên cạnh tên người dùng có màu xám thì có thể người đó đã xóa bạn khỏi danh sách bạn bè.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Kiểm tra Snapchat score của người đó

 1. 1
  Mở Snapchat. Ứng dụng có biểu tượng màu vàng với hình bóng ma màu trắng.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng khung đối thoại ở góc dưới, bên trái màn hình. Màn hình Chat sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn và giữ trên một liên lạc để xem thông tin của người dùng đó.
 4. 4
  Xem lại thông tin người dùng. Thông thường, nếu hai bạn là bạn bè trên Snapchat, bạn sẽ nhìn thấy "Snapchat score" của người đó. Nếu không nhìn thấy con số này thì có thể họ đã xóa bạn khỏi danh sách bạn bè.
  • Điểm Snapchat đôi khi cũng bị ẩn nếu người đó bật những thiết lập riêng tư nhất định đối với tài khoản của họ.
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo