Cách để Biên dịch và thực thi Java bằng Command Prompt

Trong bài viết này:Biên dịch và thực thiTroubleshootingTham khảo

Trong khi nhiều môi trường lập trình cho phép bạn biên dịch và thực thi một chương trình trong phạm vi chương trình đó, bạn còn có thể biên dịch và thực thi một chương trình bằng cách sử dụng dấu nhắc lệnh Command Prompt. Máy tính Windows và Mac đều có phiên bản Command Prompt riêng (về mặt kỹ thuật, nó được gọi là Terminal trên hệ điều hành Mac OS). Tuy nhiên, cho dù là Windows hay Mac, quá trình này về bản chất là như nhau .

1
Biên dịch và thực thi

 1. 1
  Lưu chương trình. Sau khi sử dụng công cụ soạn thảo văn bản, chẳng hạn như NotePad, để tạo chương trình Java, chúng ta lưu nó lại với phần mở rộng “.java”. Về tên file, bạn có thể đặt tùy ý. Theo chủ ý của bài viết này thì "filename" sẽ được dùng để tượng trưng cho tên tập tin của bạn.
  • Để đảm bảo tập tin của bạn được lưu dưới dạng file có đuôi “.java”, đừng quên gõ thêm “.java” đằng sau tên tập tin và chọn All Files (Tất cả Tệp) từ trong trình đơn mở rộng thả xuống.
  • Ghi lại vị trí mà bạn lưu file trên hệ thống.
  • Nếu chưa rõ về cách viết một chương trình Java, bạn có thể tìm hiểu về vấn đề này trên Internet. Tuy nhiên ở đây, bạn có thể sử dụng một chương trình Java bất kỳ để thực hành cách biên dịch và chạy chương trình trên dấu nhắc lệnh.
 2. 2
  Mở Command Prompt/Terminal. Thao tác truy cập dòng lệnh trên hệ điều hành Mac và Windows có đôi chút khác nhau.
  • Trên Windows: Nhấn vào Home rồi gõ cmd. Nhấn Enter để mở Command Prompt.
  • Trên Mac: Trong công cụ Finder, nhấp vào tab Go (Đi đến) > Applications (Ứng dụng) > Utilities (Tiện ích) > Terminal.
 3. 3
  Kiểm tra xem môi trường chạy Java đã được cài đặt chưa. java -version vào trong dòng lệnh. Nếu mọi thứ đã được cài đặt, bạn sẽ thấy một phản hồi cho biết về phiên bản Java hiện hành trong máy.
 4. 4
  Điều hướng đến đúng thư mục của chương trình. Sử dụng lệnh cd cùng với tên thư mục để thay đổi thư mục hoạt động.
  • Chẳng hạn, nếu bạn đang điều hành ở C:\Users\Bob\Project và muốn chuyển đến C:\Users\Bob\Project\TitanProject , gõ lệnh cd TitanProject và nhấn Enter.
  • Bạn có xem danh sách những thư mục hiện hành bằng cách nhập lệnh dir rồi Enter.
 5. 5
  Biên dịch chương trình. Sau khi đến đúng thư mục, bạn có thể biên dịch chương trình bằng cách gõ mã javac filename.java vào dòng lệnh và nhấn enter.
  • Nếu có bất cứ lỗi nào xảy ra đối với chương trình hay dòng lệnh chưa đúng, Command Prompt sẽ thông báo với bạn.
  • Bạn có thể tìm các bài viết về cách sửa lỗi biên dịch của Java để biết thêm chi tiết.
 6. 6
  Thực thi chương trình. Nhập lệnh java filename rồi nhấn Enter. Đến đây, tất nhiên bạn phải thay "filename" bằng tên tập tin thực tế của bạn.
  • Sau khi nhấn Enter, chương trình của bạn sẽ được thực thi. Nếu máy báo lỗi hay chương trình gặp lỗi khi chạy, vân vân, tiếp tục thực hiện phương pháp xử lý sự cố (troubleshooting) sau đây.

2
Troubleshooting

 1. 1
  Thiết lập đường dẫn. Nếu muốn khởi chạy một chương trình đơn giản có toàn bộ tập tin nằm trong cùng thư mục, bạn không cần phải làm điều này. Tuy nhiên, nếu bạn đang khởi chạy một chương trình phức tạp hơn với các tệp nằm trong nhiều thư mục khác nhau, bạn cần cho máy tính biết nơi để tìm thấy những file này.
  • Trên Windows: Gõ lệnh java -version vào cửa sổ Command Prompt và nhấn Enter. Dựa vào phiên bản Java hiển thị ở dòng đầu, nhập tiếp mã set path=%path%;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_09\bin vào dòng lệnh và nhấn Enter. Thay thế jdk1.5.0_09 bằng phiên bản Java bất kỳ mà bạn đã cài đặt.
   • Đảm bảo rằng bạn đang nhập lệnh này trong đúng thư mục chứa dự án Java của bạn.
  • Trên Mac: /usr/libexec/java_home -v 1.7 vào cửa sổ Terminal và nhấn Enter để chắc rằng Java đã được cài đặt trên hệ thống. Tiếp tục, nhập mã echo export "JAVA_HOME=\$(/usr/libexec/java_home)" >> ~/.bash_profile vào dấu nhắc lệnh rồi nhấn Enter. Sau đó, khởi động lại Terminal.

Lời khuyên

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 22 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Máy tính và Điện tử

Ngôn ngữ khác:

English: Compile & Run Java Program Using Command Prompt, Español: compilar y ejecutar un programa Java usando el "Símbolo de sistema", Português: Compilar e Executar um Programa Java Usando o Prompt de Comando, Italiano: Compilare ed Eseguire un Programma Java Utilizzando il Prompt dei Comandi, العربية: ترجمة وتشغيل برنامج جافا باستخدام سطر الأوامر, ไทย: Compile แล้วเปิดโปรแกรม Java จากใน Command Prompt, Nederlands: Een Java programma compileren en uitvoeren via de opdrachtprompt, Русский: компилировать и запускать программу Java с помощью командной строки, Bahasa Indonesia: Mengompilasi dan Menjalankan Program Java dengan Baris Perintah, 한국어: 커맨드창으로 자바 프로그램 컴파일 및 실행하는 법, Français: compiler et exécuter un programme Java en ligne de commande, Deutsch: Über die Kommandozeile Java Programme kompilieren und ausführen, 中文: 使用命令提示符编译和运行Java程序, हिन्दी: कमांड प्रॉम्प्ट पर जावा (Java) प्रोग्राम कम्पाइल (Compile) करें और चलाएँ, Türkçe: Java Programı Komut İstemi Kullanılarak Nasıl Derlenir ve Çalıştırılır

Trang này đã được đọc 9.652 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?