Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách biên dịch một chương trình C từ mã nguồn bằng cách sử dụng GNU (tên đầy đủ là GNU Compiler Collection, viết tắt là GCC) - trình biên dịch dành cho Linux và Minimalist Gnu (MinGW) trên Windows.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Bằng GCC trên Unix

 1. 1
  Mở cửa sổ Terminal của Unix lên. Biểu tượng này thường có màu xanh đen với các ký tự màu trắng.
 2. 2
  Nhập gcc --version và nhấn Enter. Lệnh này sẽ trả về số phiên bản của trình biên dịch C. Nếu lệnh không được tìm thấy thì có thể bộ trình dịch GNU chưa được cài đặt.[1]
  • Trong trường hợp này, hãy xem qua tài liệu dành cho bản phân bối Linux của bạn để tìm hiểu cách tải gói đúng.
  • Nếu bạn đang biên dịch chương trình C++ thì nên sử dụng “g++” thay cho “gcc.”
 3. 3
  Điều hướng đến thư mục nơi mã nguồn được lưu.
  • Chẳng hạn, nếu tập tin mã nguồn “main.c” nằm ở đường dẫn /usr/wikiHow/source, bạn hãy nhập cd /usr/wikiHow/source.
 4. 4
  Nhập lệnh gcc main.c –o HelloWorld. Thay “main.c” bằng tên của tập tin mã nguồn và “HelloWorld” bằng tên của chương trình sau khi hoàn thành. Vậy là chương trình sẽ được biên dịch.
  • Nếu bạn thấy thông báo lỗi và muốn xem thêm thông tin về vấn đề, hãy sử dụng lệnh gcc -Wall -o errorlog file1.c. Sau đó, tiếp tục xem tập tin “errorlog” trong thư mục hiện tại bằng lệnh cat errorlog.
  • Để biên soạn một chương trình từ nhiều tập tin mã nguồn, bạn sử dụng lệnh gcc -o outputfile file1.c file2.c file3.c.
  • Để biên soạn nhiều chương trình với nhiều tập tin mã nguồn cùng lúc, hãy dùng lệnh gcc -c file1.c file2.c file3.c.
 5. 5
  Khởi chạy chương trình mà bạn vừa mới biên dịch. Hãy nhập lệnh &# 46;/HelloWorld, nhớ thay “HelloWorld” bằng tên chương trình của bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Bằng MinGW trên Windows

 1. 1
  Tải Minimalist GNU dành cho Windows (MinGW). Đây là phiên bản GCC rất dễ cài đặt dành cho Windows. Bạn có thể tải chương trình cài đặt tại https://sourceforge.net/projects/mingw/.[2]
 2. 2
  Khởi chạy chương trình cài đặt MinGW.
  • Nếu tập tin không tự mở, bạn hãy nhấp đúp vào tập tin trong thư mục tải về rồi nhấp Install (Cài đặt).
 3. 3
  Tùy chỉnh quá trình cài đặt của bạn rồi nhấp vào Continue (Tiếp tục).
  • MinGW khuyến cáo người dùng sử dụng thư mục cài đặt mặc định (C:\MinGW). Nếu phải thay đổi thì bạn cũng không nên sử dụng thư mục với tên có dấu cách (ví dụ: “Program Files”).[3]
 4. 4
  Chọn trình biên dịch để cài đặt.
  • Với nhu cầu tối thiểu, bạn có thể chọn Basic Setup (Thiết lập cơ bản) trong khung bên trái, sau đó tích vào cạnh tất cả các trình biên dịch được liệt kê trong khung chính bên phải.
  • Người dùng nâng cao hơn có thể chọn All Packages (Tất cả gói) và trình biên dịch bổ sung.
 5. 5
  Nhấp vào trình đơn Installation (Cài đặt) ở góc trên bên trái MinGW.
 6. 6
  Nhấp vào Apply Changes (Áp dụng thay đổi).
 7. 7
  Nhấp vào Apply (Áp dụng). Trình biên dịch sẽ bắt đầu tải về và cài đặt.
 8. 8
  Thêm đường dẫn đến MinGW vào các biến môi trường hệ thống bằng cách:
  • Nhấn Win+S để khởi chạy thanh tìm kiếm, sau đó nhập environment.
  • Nhấp vào Edit the system environment variables (Chỉnh sửa biến môi trường hệ thống) trong kết quả tìm kiếm hiện ra.
  • Nhấp vào Environment Variables (Biến môi trường)
  • Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) ở bên dưới khung trên cùng (phía dưới dòng “User Variables”)
  • Cuộn xuống cuối khung “Variable Value” (Giá trị biến).
  • Nhập ;C:\MinGW\bin vào sau chữ cuối cùng trong khung. Lưu ý: nếu bạn đã cài đặt MinGW vào thư mục khác thì nhập lệnh ;C:\path-to-that-directory\bin, nhớ thay “path-to-that-directory” bằng đường dẫn đến thư mục thực tế.
  • Nhấp OK hai lần. Nhấp tiếp vào nút OK còn lại để đóng cửa sổ.
 9. 9
  Mở dấu nhắc lệnh dưới quyền quản trị viên (administrator). Để tiến hành, bạn:
  • Nhấn Win+S và gõ cmd.
  • Nhấp phải vào Command Prompt trong kết quả tìm kiếm rồi chọn Run As Administrator (Khởi chạy dưới quyền quản trị viên).
  • Nhấp vào Yes để cho phép những thay đổi.
 10. 10
  Điều hướng đến thư mục nơi mã nguồn của bạn được lưu.
  • Chẳng hạn, nếu tập tin mã nguồn có tên là helloworld.c và nằm ở đường dẫn C:\Source\Programs, bạn hãy nhập cd C:\Source\Programs.
 11. 11
  Nhập lệnh gcc helloworld.c –o helloworld.exe. Bạn cần thay “helloworld” bằng tên tập tin mã nguồn và ứng dụng. Sau khi chương trình được biên dịch, bạn sẽ trở về với dấu nhắc lệnh mà không gặp lỗi.[4]
  • Bất kỳ lỗi lập trình nào hiện ra cũng cần được khắc phục trước khi biên dịch chương trình.
 12. 12
  Nhập tên của chương trình để khởi chạy. Nếu chương trình có tên là helloworld.exe thì bạn cần nhập lệnh này để khởi động chương trình.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Việc xây dựng mã với cờ (flag) -g sẽ tạo ra thông tin gỡ lỗi mà chương trình gỡ lỗi GDB tương ứng có thể sử dụng để hoạt động tốt hơn.
 • Tập tin makefile có thể được tạo để biên dịch những chương trình lớn dễ hơn.
 • Nếu bạn áp dụng tối ưu hóa nhiều, hãy thận trọng vì việc tối ưu hóa tốc độ có thể đánh đổi bằng kích thước, đôi khi là độ chính xác của chương trình và ngược lại.
 • Khi biên dịch chương trình C++, bạn có thể sử dụng G++ tương tự như khi sử dụng GCC. Lưu ý: tập tin C++ sẽ có phần mở rộng .cpp thay vì .c.

Những thứ bạn cần

 • Máy tính chạy hệ điều hành Linux hoặc Windows
 • Kiến thức cơ bản về GNU/Linux và cách cài đặt ứng dụng.
 • Mã chương trình
 • Trình soạn thảo văn bản (ví dụ: Emacs, vi)

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 15.663 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 15.663 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo