Cách để Bỏ chặn một số điện thoại trên thiết bị Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách bỏ chặn một số điện thoại trong danh sách chặn trên các thiết bị Android.

Phương pháp 1 của 4:
Trên ứng dụng điện thoại của Google

 1. 1
  Mở ứng dụng điện thoại. Ứng dụng này có biểu tượng là một chiếc ống nghe điện thoại trên màn hình trang chủ hoặc trong khay ứng dụng. Bạn có thể áp dụng phương pháp này với các dòng điện thoại của Google, Motorola, OnePlus hoặc Lenovo.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng ở góc trên bên trái màn hình.
 3. 3
  Chọn Settings (Cài đặt).
 4. 4
  Kéo xuống và chọn Blocked numbers (Số bị chặn). Danh sách các số điện thoại bị chặn sẽ xuất hiện.
  • Nếu không thấy tùy chọn này, bạn hãy quay lại ứng dụng điện thoại và nhấp vào biểu tượng (ở góc trên bên phải), chọn Settings (Cài đặt), sau đó chọn Call blocking (Số bị chặn).[1]
 5. 5
  Nhấp vào số điện thoại mà bạn muốn bỏ chặn. Một tin nhắn xác nhận sẽ xuất hiện.
  • Hoặc bạn sẽ nhấp vào dấu X ở bên phải số điện thoại nếu có.
 6. 6
  Chọn UNBLOCK (Bỏ chặn). Bạn sẽ tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Trên điện thoại Samsung Galaxy

 1. 1
  Mở ứng dụng điện thoại. Biểu tượng của ứng dụng này là một chiếc ống nghe điện thoại ở gần phía dưới màn hình trang chủ.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng ở phía trên màn hình.[2]
 3. 3
  Chọn Settings (Cài đặt).
 4. 4
  Chọn Block numbers (Số bị chặn).
 5. 5
  Chạm vào dấu - (trừ) cạnh số điện thoại mà bạn muốn bỏ chặn. Số điện thoại này sẽ được bỏ khỏi danh sách chặn.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Trên điện thoại HTC

 1. 1
  Mở ứng dụng điện thoại của HTC. Biểu tượng của ứng dụng này là một chiếc ống nghe điện thoại trên màn hình trang chủ.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.
 3. 3
  Chọn Blocked contacts (Liên hệ bị chặn). Một danh sách các số điện thoại bị chặn sẽ hiển thị.
 4. 4
  Chạm và giữ số điện thoại mà bạn muốn bỏ chặn. Một thực đơn mở rộng sẽ xuất hiện.
 5. 5
  Chọn Unblock contacts (Bỏ chặn liên hệ). Bạn sẽ thấy một tin nhắn xác nhận bỏ chặn.
 6. 6
  Chọn OK. Số điện thoại bạn chọn giờ đã được bỏ chặn.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Trên điện thoại Asus Zenfone

 1. 1
  Mở ứng dụng điện thoại. Biểu tượng của ứng dụng này là một chiếc ống nghe điện thoại trên màn hình trang chủ.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.
 3. 3
  Chọn Block List (Danh sách chặn). Danh sách các liên hệ và số điện thoại bị chặn sẽ xuất hiện.
 4. 4
  Chọn Remove from block list (Loại khỏi danh sách chặn). Bạn sẽ thấy một tin nhắn xác nhận bỏ chặn.
 5. 5
  Chọn OK. Liên hệ hoặc số điện thoại đã chọn sẽ được bỏ chặn.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo