Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để bỏ ẩn một hoặc nhiều dòng trong trang tính Microsoft Excel.

Phương pháp 1 của 3:
Bỏ ẩn một dòng

 1. 1
  Mở văn bản Excel. Hãy nhấp đúp vào văn bản Excel mà bạn muốn mở.
 2. 2
  Tìm dòng ẩn. Bạn sẽ xem số dòng hiển thị bên trái văn bản trong khi kéo thanh cuộn xuống; nếu bạn thấy số nào đó không hiển thị (chẳng hạn như ngay sau dòng số 23 là dòng số 25), thì dòng ở giữa hai số này đã bị ẩn (trong ví dụ dòng số 2325, dòng 24 đã bị ẩn). Bạn cũng sẽ thấy một đường gạch đôi ở giữa hai dòng này.[1]
 3. 3
  Nhấp phải vào khoảng trống giữa hai dòng. Thao tác này sẽ mở ra một trình đơn.
  • Ví dụ, nếu dòng 24 bị ẩn, bạn sẽ nhấp vào khoảng trống giữa số 2325.
  • Trên máy Mac, bạn có thể ấn phím Control trong khi nhấp vào khoảng trống này để mở trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào Unhide (Bỏ ẩn). Đây là một lựa chọn trong trình đơn đang hiển thị. Thao tác này làm cho dòng bị ẩn xuất hiện trở lại.
  • Bạn có thể lưu các thay đổi bằng cách ấn Ctrl+S (trên Windows) hoặc Command+S (trên Mac).
 5. 5
  Bỏ ẩn nhiều dòng liền nhau. Nếu bạn nhận thấy nhiều dòng bị ẩn, hãy bỏ ẩn tất cả các dòng đó bằng cách sau:
  • Ấn Ctrl (trên Windows) hoặc Command (trên Mac) trong khi bạn nhấp vào dòng phía trên và phía dưới các dòng bị ẩn.
  • Nhấp phải vào một trong các dòng đã chọn.
  • Nhấp vào Unhide (Bỏ ẩn) trong trình đơn đang hiển thị.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Bỏ ẩn tất cả các dòng bị ẩn

 1. 1
  Mở văn bản Excel. Hãy nhấp đúp vào văn bản Excel mà bạn muốn mở.
 2. 2
  Nhấp vào nút "Select All" (Chọn tất cả). Nút hình chữ nhật này hiển thị ở phía trên góc trái trang tính, ngay phía trên dòng số 1 và bên trái tiêu đề cột A. Đây là thao tác chọn toàn bộ trang tính Excel.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào bất kỳ dòng nào trong văn bản và ấn Ctrl+A (trên Windows) hoặc Command+A (trên Mac) để chọn toàn bộ trang tính.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Home. Đây là thẻ ở bên dưới phần màu xanh lá ở phía trên cửa sổ Excel.
  • Nếu bạn đã mở thẻ Home, hãy bỏ qua bước này.
 4. 4
  Nhấp vào Format (Định dạng). Đây là lựa chọn trong phần "Cells" (Ô) của thanh công cụ ở gần phía trên góc phải cửa sổ Excel. Một danh sách lựa chọn sẽ hiển thị tại đây.
 5. 5
  Chọn Hide & Unhide (Ẩn và bỏ ẩn). Lựa chọn này có trong trình đơn Format. Bạn sẽ thấy một trình đơn khác hiển thị sau cú nhấp chuột.
 6. 6
  Nhấp vào Unhide Rows (Bỏ ẩn dòng). Đây là một lựa chọn trong trình đơn. Thao tác này sẽ ngay lập tức làm các dòng bị ẩn hiển thị trên trang tính.
  • Bạn có thể lưu thay đổi bằng cách ấn Ctrl+S (trên Windows) hoặc Command+S (trên Mac).
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Điều chỉnh độ cao dòng

 1. 1
  Biết khi nào cần sử dụng phương pháp này. Một điều khiến các dòng bị ẩn là độ cao của các dòng đó hẹp đến mức không thể thấy trên trang tính. Vì vậy, bạn có thể đặt lại độ cao dòng của toàn bộ trang tính thành "14.4" (độ cao dòng mặc định) để khắc phục sự cố này.
 2. 2
  Mở văn bản Excel. Hãy nhấp đúp vào văn bản Excel mà bạn muốn mở.
 3. 3
  Nhấp vào nút "Select All" (Chọn tất cả). Đây là nút hình chữ nhật ở phía trên góc trái của trang tính, ngay phía trên dòng số 1 và bên trái tiêu đề cột A. Thao tác này sẽ chọn toàn bộ trang tính Excel.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào bất kỳ dòng nào trong trang tính và ấn Ctrl+A (trên Windows) hoặc Command+A (trên Mac) để chọn cả trang tính.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Home. Đây là thẻ ở bên dưới phần màu xanh lá ở phía trên cửa sổ Excel.
  • Nếu bạn đã mở thẻ Home, hãy bỏ qua bước này.
 5. 5
  Nhấp vào Format (Định dạng). Đây là lựa chọn trong phần "Cells" (Ô) của thanh công cụ ở gần phía trên góc phải cửa sổ Excel. Một trình đơn khác sẽ hiển thị tại đây.
 6. 6
  Nhấp vào Row Height… (Độ cao dòng…). Lựa chọn này có trong trình đơn đang hiển thị. Bạn sẽ thấy một cửa sổ mới xuất hiện với dòng nhập văn bản trống.
 7. 7
  Nhập độ cao dòng mặc định. Hãy nhập 14.4 vào trường nhập văn bản của cửa sổ đang hiển thị.
 8. 8
  Nhấp vào OK. Thao tác này sẽ áp dụng các thay đổi cho toàn bộ dòng trong trang tính, và bỏ ẩn các dòng đã bị "ẩn" qua việc điều chỉnh độ cao dòng.
  • Bạn có thể lưu các thay đổi bằng cách ấn Ctrl+S (trên Windows) hoặc Command+S (trên Mac).
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt

Cách để

Sử dụng Microsoft Access

Cách để

Chuyển đổi Excel sang Word

Cách để

Tạo thiệp mời trên Microsoft Word

Cách để

Giảm dung lượng tập tin Exel

Cách để

Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes

Cách để

Vẽ biểu đồ trong Excel

Cách để

Chèn đường thẳng trong Word

Cách để

Bỏ ẩn cột trong Excel

Cách để

Nhúng video vào PowerPoint

Cách để

Khoanh tròn số trong Microsoft Word

Cách để

Tạo Biểu đồ đường trong Microsoft Excel

Cách để

Chèn dòng tiêu đề trong Excel

Cách để

Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 15.297 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 15.297 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo