wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị một hoặc nhiều dòng ẩn trên trang tính Microsoft Excel.

Phương pháp 1 của 3:
Hiển thị tất cả dòng ẩn

 1. 1
  Mở tài liệu Excel. Nhấp đúp vào tài liệu trang tính mà bạn muốn mở trong Excel.
 2. 2
  Nhấp vào nút "Select All" (Chọn tất cả). Nút hình tam giác này ở góc trên bên trái trang tính, ngay phía trên dòng 1 và bên trái tiêu đề cột A. Như vậy toàn bộ tài liệu Excel sẽ được chọn.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào bất cứ ô nào trong tài liệu và nhấn Ctrl+A (Windows) hoặc Command+A (Mac) để chọn toàn bộ tài liệu.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Home nằm ngay bên dưới ruy-băng xanh lá ở đầu cửa sổ Excel.
  • Nếu thẻ Home đã mở sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.
 4. 4
  Nhấp vào Format (Định dạng). Tùy chọn này nằm trong phần "Cells" của thanh công cụ gần phía trên bên phải cửa sổ Excel. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 5. 5
  Chọn Hide & Unhide (Ẩn & bỏ ẩn). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống Format. Khi bạn nhấn vào, một trình đơn nữa sẽ bật ra.
 6. 6
  Nhấp vào tùy chọn Unhide Rows (Bỏ ẩn dòng) trong trình đơn bật ra. Ngay lập tức, những dòng được ẩn sẽ hiện ra trong trang tính.
  • Bạn có thể lưu lại thay đổi bằng cách nhấn Ctrl+S (Windows) hoặc Command+S (Mac).
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Bỏ ẩn dòng cụ thể

 1. 1
  Mở tài liệu Excel. Nhấp đúp vào tài liệu trang tính mà bạn muốn mở trong Excel.
 2. 2
  Tìm dòng ẩn. Trong lúc cuộn xuống, bạn hãy nhìn vào các số dòng ở bên trái tài liệu; nếu có số nào bị thiếu (chẳng hạn như dòng 23 nằm ngay phía trên dòng 25) nghĩa là dòng nằm giữa hai số này đã bị ẩn (trong ví dụ 2325, dòng 24 có thể đã bị ẩn). Bạn cũng sẽ thấy dòng đôi nằm giữa hai số dòng.[1]
 3. 3
  Nhấp phải vào khoảng cách giữa hai số dòng. Một trình đơn sẽ thả xuống.
  • Ví dụ, nếu dòng 24 bị ẩn, bạn cần nhấp phải vào khoảng cách giữa 2325.
  • Trên Mac, bạn có thể nhấn giữ phím Control đồng thời nhấp vào khoảng trống này để mở ra trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào Unhide (Bỏ ẩn) nằm trong trình đơn thả xuống. Dòng bị ẩn sẽ hiện ra.
  • Bạn có thể lưu lại thay đổi bằng cách nhấn Ctrl+S (Windows) hoặc Command+S (Mac).
 5. 5
  Bỏ ẩn trên phạm vi nhiều dòng. Nếu nhận thấy rằng có nhiều dòng bị thiếu, bạn có thể bỏ ẩn tất cả các dòng bằng cách:
  • Nhấn giữ phím Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac) đồng thời nhấp vào số dòng phía trên những dòng bị ẩn và số hàng bên dưới những hàng bị ẩn.
  • Nhấp phải vào một trong những số dòng mà bạn đã chọn.
  • Nhấp vào Unhide từ trong trình đơn thả xuống.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Điều chỉnh độ cao dòng

 1. 1
  Bạn cần hiểu khi nào thì phương pháp này cần thiết. Đôi khi người ta điều chỉnh độ cao của dòng để chúng gần như biến mất hoàn toàn. Bạn có thể chỉnh lại bằng cách đặt chiều cao của toàn bộ dòng trên trang tính thành "14.4" (chiều cao mặc định).
 2. 2
  Mở tài liệu Excel. Nhấp đúp vào tài liệu trang tính mà bạn muốn mở trong Excel.
 3. 3
  Nhấp vào nút "Select All". Nút hình tam giác này ở góc trên bên trái trang tính, ngay phía trên dòng 1 và bên trái tiêu đề cột A. Như vậy toàn bộ tài liệu Excel sẽ được chọn.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào bất cứ ô nào trong tài liệu và nhấn Ctrl+A (Windows) hoặc Command+A (Mac) để chọn toàn bộ tài liệu.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Home nằm ngay bên dưới ruy-băng xanh lá ở đầu cửa sổ Excel.
  • Nếu thẻ Home đã mở sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.
 5. 5
  Nhấp vào Format (Định dạng). Tùy chọn này nằm trong phần "Cells" của thanh công cụ gần phía trên bên phải cửa sổ Excel. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 6. 6
  Nhấp vào Row Height… (Độ cao dòng). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. Một cửa sổ sẽ bật lên với trường văn bản trống.
 7. 7
  Nhập chiều cao dòng mặc định. Nhập 14.4 vào trường văn bản của cửa sổ bật lên.
 8. 8
  Nhấp vào OK. Thay đổi sẽ được áp dụng cho toàn bộ dòng trên trang tính, khi đó những dòng đã được "ẩn" dựa vào thuộc tính chiều cao đều sẽ hiện ra.
  • Bạn có thể lưu lại thay đổi bằng cách nhấn Ctrl+S (Windows) hoặc Command+S (Mac).
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt

Cách để

Giảm dung lượng tập tin Exel

Cách để

Chuyển đổi Excel sang Word

Cách để

Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes

Cách để

Chèn đường thẳng trong Word

Cách để

Khoanh tròn số trong Microsoft Word

Cách để

Bỏ ẩn cột trong Excel

Cách để

Sử dụng Microsoft Access

Cách để

Tạo thiệp mời trên Microsoft Word

Cách để

Tạo Biểu đồ đường trong Microsoft Excel

Cách để

Loại bỏ thuộc tính "Read only" trên tập tin MS Word

Cách để

Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007

Cách để

Sắp xếp lại trang trên Word

Cách để

Vẽ biểu đồ trong Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 9.948 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 9.948 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo