Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách tắt và bật thông báo trực quan cũng như âm báo từ Instagram. Instagram có thể gửi thông báo khi có người thích hoặc nhận xét bài đăng của bạn, gửi tin nhắn trực tiếp, chia sẻ trên Instagram Stories, v.v. Bạn cũng có thể bật thông báo với một số đối tượng nhất định để được cập nhật mỗi khi có đăng tải từ họ.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Bật thông báo trong ứng dụng cài đặt của iPhone

 1. 1
  Mở ứng dụng cài đặt Settings trên iPhone bằng cách nhấn vào ứng dụng hình bánh răng màu nâu. Thường thì ứng dụng này sẽ nằm ở màn hình Home.
 2. 2
  Nhấn vào mục Notifications (Thông báo) gần đầu trình đơn. Danh sách mọi ứng dụng đang hỗ trợ tính năng thông báo sẽ xuất hiện.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn Instagram. Ở đây, ứng dụng được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Do đó, Instagram sẽ nằm ở phần "I".
  • Nếu Instagram không xuất hiện, có lẽ bạn sẽ phải chờ cho đến khi nhận được một thông báo nào đó.[1]
  • Nếu đến lúc này mà Instagram vẫn không xuất hiện trong danh sách trên, bạn hãy gỡ cài đặt ứng dụng Instagram, khởi động lại điện thoại và cài lại Instagram. Trong quá trình cài đặt lại, chọn Allow Notifications (Cho phép thông báo) khi được yêu cầu. Lúc này, chắc hẳn Instagram sẽ xuất hiện trong phần Notifications của ứng dụng Settings trên điện thoại.
 4. 4
 5. 5
  Tắt hoặc bật những thông báo khác. Nhấn vào thanh trượt màu trắng hoặc màu xanh nằm bên phải từng tùy chọn dưới đây để bật hoặc tắt chúng:
  • Sounds (Âm thanh) – Bật/tắt âm Instagram.
  • Badge App Icon (Biểu tượng ứng dụng phù hiệu) – Bật/tắt biểu tượng ứng dụng phù hiệu cho phép hiển thị số lượng thông báo chưa được đọc ở góc ứng dụng Instagram.
  • Show on Lock Screen (Hiển thị trên màn hình khóa) – Bật/tắt thông báo xuất hiện trên màn hình khóa của điện thoại.
  • Show in History (Hiển thị trong lịch sử) – Bật/tắt lịch sử thông báo với Instagram. Bạn có thể kiểm tra lịch sử thông báo bằng cách trượt xuống từ đầu màn hình.
  • Show as Banners (Hiển thị dưới dạng biểu ngữ) – Bật/tắt thông báo dạng biểu ngữ - những thông báo này sẽ hiển thị ở đầu màn hình khi iPhone không bị khóa.
 6. 6
  Chọn kiểu thông báo. Dưới thanh trượt "Show as Banners", bạn có thể chọn Temporary (Tạm thời) hoặc Persistent (Cố định). Tùy chọn này sẽ không xuất hiện nếu "Show as Banners" đang tắt.
  • Thông báo "Temporary" xuất hiện nhanh ở đầu màn hình iPhone trước khi biến mất còn thông báo "Persistent" không tự mất đi mà bạn sẽ phải xóa chúng.
 7. 7
  Đặt tùy chọn xem trước, quyết định việc bạn có thể đọc được nội dung mà không cần mở thông báo từ Instagram hay không. Bạn hãy cuộn xuống và nhấn vào mục Show Previews (Hiển thị bản xem trước) rồi chọn một trong số các tùy chọn sau:
  • Always (Luôn luôn) – Đây là tùy chọn mặc định. Với nó, bạn sẽ luôn xem được bản xem trước dành cho thông báo Instagram (chẳng hạn như "Trang Nguyen thích bài viết của bạn").
  • When Unlocked (Khi được mở khóa) – Bạn sẽ đọc được bản xem trước thông báo từ Instagram khi iPhone được mở khóa.
  • Never (Tắt) – Bạn sẽ không bao giờ xem được bản xem trước thông báo từ Instagram.
 8. 8
  Nhấn "Back" (Trở về) hai lần. Nút này nằm ở góc trên bên trái của màn hình. Lúc này, bạn được đưa về trang thông báo, mọi thay đổi được lưu lại và Instagram sẽ bắt đầu gửi thông báo cho bạn.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Bật thông báo trong ứng dụng cài đặt của Android

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn Apps (Ứng dụng) ở gần giữa trang Settings. Danh sách các ứng dụng đang được cài đặt sẽ xuất hiện.
  • Với Samsung Galaxy, đó có thể sẽ là Applications thay vì Apps.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn Instagram ở phần "I" trong danh sách ứng dụng.
 4. 4
  Nhấn Notifications (Thông báo) ở gần giữa trang để mở trang cài đặt thông báo dành cho Instagram.
 5. 5
  Bật thông báo bằng cách nhấn vào thanh trượt "Allow peeking" (Cho phép thông báo) . Lúc này, thanh trượt chuyển sang màu xanh lam , cho biết tính năng thông báo đã được bật cho Instagram.
  • Nếu muốn nhận thông báo từ Instagram kể cả khi đang đặt điện thoại ở chế độ "Do Not Disturb" (Không làm phiền), bạn hãy nhấn cả thanh trượt "Treat as priority" (Đặt là ưu tiên).
  • Để tắt thông báo, nhấn thanh trượt "Allow peeking" màu xanh lam, rồi nhấn vào thanh trượt "Block all" (Khóa toàn bộ).
 6. 6
  Nhấn vào nút "Back" (Trở lại) ở góc trên bên trái của màn hình để thoát khỏi trình đơn thông báo của Instagram và lưu thay đổi của bạn.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Chọn kiểu thông báo

 1. 1
  Nhấn vào biểu tượng ứng dụng để mở Instagram. Đó là biểu tượng ứng dụng nhiều màu sắc với hình vẽ camera màu trắng. Nếu đang đăng nhập, bạn sẽ được chuyển đến bản tin Instagram.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại/tên đăng nhập) và mật khẩu trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng hồ sơ cá nhân để mở trang cá nhân của bạn. Đó là hình bóng người nằm ở góc dưới bên phải của màn hình.
  • Nếu cùng lúc đăng nhập vào nhiều tài khoản Instagram, thay vì hình bóng, ảnh đại diện của bạn sẽ được hiển thị.
 3. 3
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn Push Notification Settings (Cài đặt thông báo đẩy) nằm dưới tiêu đề "Settings" ở giữa trang.
  • Với Android, có thể bạn sẽ phải nhấn Push Notifications (Thông báo đẩy).
 5. 5
  Chọn bật cài đặt. Từ đây, bạn có thể chọn hoạt động trên ứng dụng Instagram (chẳng hạn như khi ai đó thích bài viết) sẽ tạo thông báo đẩy đến điện thoại bằng cách:
  • Tìm kiểu thông báo (Chẳng hạn như "Likes" - Thích).
  • Nhấn vào tùy chọn thông báo (Chẳng hạn như From Everyone – từ tất cả mọi người) nằm bên dưới tiêu đề kiểu thông báo.
   • Nhấn Off (Tắt) để tắt hẳn thông báo cho kiểu thông báo đó.
  • Lặp lại quá trình trên cho từng kiểu thông báo.
 6. 6
  Nhấn vào nút "Back" ở góc trên bên trái của màn hình để thoát khỏi trang Notifications và áp dụng cài đặt của bạn. Lúc này, bạn sẽ nhận được thông báo cho mọi hoạt động mà bạn đã bật tính năng thông báo trong ứng dụng Instagram.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Bật thông báo đăng bài

 1. 1
  Mở Instagram bằng cách nhấp vào biểu tượng ứng dụng. Đây là ứng dụng nhiều màu sắc có hình vẽ camera màu trắng. Nếu đang đăng nhập, bạn sẽ được chuyển đến bản tin Instagram.
  • Nếu chưa đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại/tên đăng nhập) và mật khẩu trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Vào hồ sơ của ai đó. Nhấn vào tên người dùng nào đó trên bản tin Instagram hoặc nhấn vào kính lúp Search (Tìm kiếm) rồi nhập tên của họ vào thanh tìm kiếm và nhấn vào tài khoản của họ trong kết quả được trả về.
 3. 3
  Theo dõi người đó nếu cần. Nếu chưa theo dõi người mà ban muốn bật thông báo đăng bài, bạn hãy nhấp vào nút Follow (Theo dõi) ở đầu trang cá nhân của họ.
 4. 4
  Nhấn vào nút (iPhone) hoặc (Android) ở góc trên bên phải của màn hình. Một trình đơn sẽ xuất hiện.
 5. 5
  Nhấn vào tùy chọn Turn on Post Notifications (Bật thông báo đăng bài) trong trình đơn trên. Thông báo đăng bài sẽ được bật, nghĩa là lúc này bạn sẽ nhận được thông báo trên điện thoại mỗi khi tài khoản đang được nói đến ở đây thực hiện đăng tải.
  • Bạn có thể tắt thông báo đăng bài bằng cách vào lại hồ sơ cá nhân, nhấn hoặc rồi nhấn Turn off Post Notifications (Tắt thông báo đăng bài) trong trình đơn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khi nhận được rất nhiều thông báo từ người lạ, bạn có thể chuyển mọi thông báo ứng dụng sang From People I Follow (Từ người tôi theo dõi) mỗi khi có thể để giảm lượng thông báo gửi đến.

Cảnh báo

 • Kể cả đã bật mọi thông báo thì không phải lúc nào thông báo của Instagram cũng sẽ hiển thị trên điện thoại, đặc biệt là khi bạn nhận được rất nhiều thông báo cùng một lúc.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Chơi MinesweeperChơi Minesweeper
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Xem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc MacXem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc Mac
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 64.403 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 64.403 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo