Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách khôi phục thanh công cụ bị ẩn trên trình duyệt web của máy tính. Bạn có thể thực hiện việc này trên Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer và Safari. Tuy nhiên, vì trình duyệt trên điện thoại không cho phép thêm thanh công cụ nên bạn không thể áp dụng hướng dẫn bên dưới.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Trên Google Chrome

 1. 1
 2. 2
  Đảm bảo bạn không mở Chrome ở chế độ toàn màn hình. Chế độ toàn màn hình có thể khiến các thanh công cụ biến mất. Điều này tùy thuộc vào từng loại máy tính:
  • Windows - Ấn F11 (hoặc Fn+F11).
  • Mac - Di con trỏ chuột lên phía trên màn hình để nhấp vào vòng tròn màu xanh lá hiển thị ở phía trên góc trái.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng ở phía trên góc phải màn hình cửa sổ Chrome để mở danh sách lựa chọn.
 4. 4
  Chọn More tools (Công cụ khác) ở gần giữa danh sách lựa chọn để mở thêm một trình đơn khác.
 5. 5
  Nhấp vào Extensions (Tiện ích mở rộng) trong trình đơn vừa hiển thị để mở trang Extensions.
  • Vì Chrome dùng tiện ích mở rộng để thêm thanh công cụ nên bạn có thể bật những thanh công cụ không hoạt động tại đây.
 6. 6
  Tìm thanh công cụ của bạn. Kéo thanh trượt xuống đến thanh công cụ mà bạn muốn thêm vào Chrome.
 7. 7
  Bật thanh công cụ. Đánh dấu vào ô "Enabled" (Bật) bên phải phần mở rộng của thanh công cụ, sau đó đánh dấu vào ô "Allow in incognito" (Cho phép ở chế độ ẩn danh) bên dưới thanh công cụ nếu bạn muốn dùng ở chế độ ẩn danh.
 8. 8
  Bật thanh dấu trang. Nếu việc bật thanh công cụ không giải quyết được vấn đề, bạn cần tìm cách bật thanh dấu trang theo cách sau:
  • Nhấp vào biểu tượng
  • Chọn Bookmarks (Dấu trang)
  • Nhấp vào Show bookmarks bar (Hiện thanh dấu trang)
 9. 9
  Quét vi-rút. Nếu thanh công cụ của bạn vẫn không hoạt động đúng cách, có thể máy tính đã nhiễm vi-rút. Hãy quét máy tính bằng phần mềm diệt vi-rút để kiểm tra. Nếu máy tính có vi-rút, chương trình thường sẽ diệt giúp bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
Trên Safari

 1. 1
  Mở trình duyệt Safari với biểu tượng la bàn màu xanh dương nằm trong thanh Dock của máy tính Mac.
  • Đảm bảo Safari được mở ở chế độ cửa sổ thay vì toàn màn hình.
  • Nếu Safari đã được mở sẵn và đang ở chế độ toàn màn hình, bạn di chuyển con trỏ chuột lên trên màn hình để nhấp vào nút màu xanh lá ở phía trên góc trái.
 2. 2
  Nhấp vào View (Xem) ở phía trên màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Show Toolbar (Hiện thanh công cụ) ở gần cuối danh sách lựa chọn View để bật thanh công cụ
  • Bạn cũng có thể nhấp vào Show Path Bar (Hiển thị thanh địa chỉ) và Show Tab Bar (Hiển thị thanh tab) ở bước này nếu bị mất thanh địa chỉ hay thanh hiển thị các tab ở phía trên Safari.
  • Nếu thấy lựa chọn Hide Toolbar' (Ẩn thanh công cụ), bạn hãy nhấp vào đó rồi chọn Show Toolbar để bật thanh công cụ.
 4. 4
  Tùy chỉnh thanh công cụ theo cách sau:
  • Nhấp vào View
  • Chọn Customize Toolbar... (Tùy chỉnh thanh công cụ)
  • Nhấp và kéo các mục từ trình đơn rồi thả vào thanh công cụ.
 5. 5
  Quét vi-rút. Nếu thanh công cụ vẫn không hiển thị kể cả khi đã được bật, có lẽ máy tình Mac của bạn đã bị nhiễm mã độc khiến Safari không hiển thị thanh công cụ.. Việc quét vi-rút sẽ giúp xóa mã độc.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Trên Firefox

 1. 1
  Mở trình duyệt Firefox với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương.
 2. 2
  Đảm bảo bạn không mở trình duyệt ở chế độ toàn màn hình. Nếu đang xem chế độ toàn màn hình, bạn có thể thoát theo cách sau:
  • Windows - Ấn F11 (hoặc Fn+F11) để thoát chế độ toàn màn hình.
  • Mac - Di con trỏ chuột lên trên màn hình để nhấp vào vòng tròn màu xanh lá hiển thị ở phía trên góc trái.
 3. 3
  Nhấp vào ở phía trên góc phải cửa sổ để mở danh sách lựa chọn.
 4. 4
  Nhấp vào Add-ons (Tiện ích mở rộng) trong danh sách lựa chọn để mở trang Add-Ons.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Extensions (Tiện ích mở rộng) ở phía trên góc trái trang.
 6. 6
  Tìm tiện ích thanh công cụ. Kéo thanh trượt lên hoặc xuống để tìm tiện ích mở rộng làm hiển thị thanh công cụ mà bạn muốn dùng.
 7. 7
  Nhấp vào Enable (Bật) bên phải tên của tiện ích mở rộng.
 8. 8
  Nhấp vào Restart now (Khởi động lại ngay) khi được hỏi. Bạn sẽ thấy đường dẫn này hiển thị phía trên thanh công cụ mà mình muốn bật. Sau khi Firefox hoàn tất việc khởi động lại, thanh công cụ sẽ hiện ra.
 9. 9
  Bật thanh công cụ mặc định. Nếu việc bật thanh công cụ mở rộng không giải quyết được vấn đề, bạn cần phải bật thanh công cụ mặc định theo cách sau:
  • Nhấp vào View (Xem) (trên Windows, bạn cần ấn phím Alt trước)
  • Chọn Toolbars
  • Nhấp vào thanh công cụ mà bạn muốn bật (chẳng hạn như Bookmarks Toolbar (Thanh công cụ dấu trang)
  • Lặp lại thao tác cho các thanh công cụ còn lại (nếu cần).
 10. 10
  Tùy chỉnh thanh công cụ của bạn.
  • Nhấp vào
  • Chọn Customize... (Tùy chỉnh)
  • Đảm bảo dòng "Toolbars" (Thanh công cụ) đã được chọn trong danh sách lựa chọn ở cuối trang.
  • Nhấp và kéo lựa chọn thanh công cụ từ giữa trang đến phía trên góc phải cửa sổ.
 11. 11
  Quét vi-rút. Nếu thanh công cụ của bạn vẫn không hoạt động đúng cách, có thể máy tính đã nhiễm vi-rút. Hãy quét máy tính bằng phần mềm diệt vi-rút để kiểm tra. Nếu máy tính có vi-rút, chương trình sẽ diệt giúp bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
Trên Microsoft Edge

 1. 1
  Mở Edge với biểu tượng chữ "e" màu xanh dương đậm hoặc chữ "e" màu trắng trên nền xanh dương.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ở phía trên góc phải cửa sổ để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Extensions (Tiện ích mở rộng) ở gần phía dưới danh sách lựa chọn.
 4. 4
  Chọn thanh công cụ. Có thể bạn cần kéo thanh trượt xuống để tìm thanh công cụ muốn dùng. Sau khi tìm được, bạn nhấp vào đó để chọn.
 5. 5
  Nhấp vào thanh trượt màu trắng bên dưới tên thanh công cụ để chuyển sang chế độ On (Bật) . Thao tác này bật hiển thị của thanh công cụ cùng với thanh trượt bên dưới với nội dung "Show button next to the address bar" (Hiện nút bên cạnh thanh địa chỉ).
  • Bạn có thể lặp lại thao tác này cho các thanh công cụ bị mất hoặc bị ẩn bằng cách nhấp vào mũi tên "Back" (Trở về) ở phía trên góc trái trình đơn và sau đó chọn một dịch vụ khác.
 6. 6
  Quét vi-rút. Nếu thanh công cụ của bạn vẫn không hoạt động đúng cách, có thể máy tính đã nhiễm vi-rút. Hãy quét máy tính bằng phần mềm diệt vi-rút để kiểm tra. Nếu máy tính có vi-rút, thông thường chương trình sẽ diệt giúp bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Trên Internet Explorer

 1. 1
  Mở trình duyệt Internet Explorer với biểu tượng chữ "e" màu xanh dương nhạt có đai vàng bao quanh.
 2. 2
  Đảm bảo bạn không xem trình duyệt ở chế độ toàn màn hình. Nếu đang bật chế độ toàn màn hình, bạn ấn F11 (hoặc Fn+F11) để thoát.
 3. 3
 4. 4
  Nhấp vào Manage add-ons (Quản lý tiện ích mở rộng) ở gần phía trên danh sách lựa chọn để mở một cửa sổ mới.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Toolbars and Extensions (Thanh công cụ và Tiện ích mở rộng) ở bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Tìm thanh công cụ mà bạn muốn bật. Kéo xem danh sách tại đây để tìm thanh công cụ mà bạn muốn sử dụng.
 7. 7
  Chọn thanh công cụ. Nhấp để chọn thanh công cụ mà bạn muốn dùng.
 8. 8
  Nhấp vào Enable (Bật) ở bên dưới góc phải cửa sổ để bật thanh công cụ.
  • Bạn có thể lặp lại thao tác này với các thanh công cụ mà mình muốn bật.
 9. 9
  Nhấp vào Close (Đóng) ở bên dưới góc phải cửa sổ để đóng cửa sổ Add-Ons.
 10. 10
  Bật thanh công cụ mặc định theo cách sau:
  • Ấn phím Alt.
  • Nhấp vào View (Xem) ở phía trên góc trái cửa sổ.
  • Chọn Toolbars (Thanh công cụ)
  • Kiểm tra lựa chọn Menu bar (Thanh trình đơn)
  • Lặp lại thao tác cho các thanh công cụ khác.
 11. 11
  Quét vi-rút. Nếu thanh công cụ của bạn vẫn không hoạt động đúng cách, có thể máy tính đã nhiễm vi-rút. Hãy quét máy tính bằng phần mềm diệt vi-rút để kiểm tra. Nếu máy tính có vi-rút, thông thường chương trình sẽ diệt giúp bạn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Thanh công cụ không phải lúc nào cũng được mang từ phiên bản trình duyệt này sang phiên bản khác. Nếu gần đây bạn đã cập nhật trình duyệt, có thể thanh công cụ không còn tương thích nữa.

Cảnh báo

 • Một số thanh công cụ sẽ làm chậm trình duyệt của bạn.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Chặn và bỏ chặn người dùng trên InstagramChặn và bỏ chặn người dùng trên Instagram
Hủy tư cách thành viên Amazon PrimeHủy tư cách thành viên Amazon Prime
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynhTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 94.364 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 94.364 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo