Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách bật JavaScript trong trình duyệt máy tính, cho phép trình duyệt tải và hiển thị một số thứ nhất định--chẳng hạn như video hoặc hiệu ứng động--trên một số trang web. Bạn có thể bật JavaScript nếu đang sử dụng Chrome trên máy tính để bàn và Android, Safari trên Mac và iPhone, Firefox trên máy tính để bàn, cũng như là Microsoft Edge và Internet Explorer trên Windows. Sau khi bật, bạn sẽ sửa được lỗi và không còn nhìn thấy các dòng thông báo liên quan đến JavaScript.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Chrome

Android

 1. 1
  Mở Chrome. Chạm vào biểu tượng hình cầu màu đỏ, xanh lá cây, vàng và xanh nước biển.
 2. 2
  Chạm vào . Biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Cuộn xuống và chạm Site settings (Cài đặt trang web). Bạn cần cuộn xuống khoảng nửa trang.
 5. 5
  Chạm vào JavaScript. Tùy chọn này nằm ở gần giữa trang Site Settings.
 6. 6
  Chạm vào công tắc JavaScript màu xám. Công tắc này sẽ được gạt sang phải và biến thành màu xanh nước biển hoặc xanh lá cây . Đây là cách bật JavaScript trong trình duyệt Chrome của Android.

  Chú ý: Nếu công tắc JavaScript có màu xanh nước biển hoặc xanh lá cây, JavaScript đã được bật từ trước.

  Quảng cáo

Máy tính để bàn

 1. 1
  Mở Google Chrome. Trình duyệt này là hình cầu màu đỏ, xanh lá cây, vàng và xanh nước biển.
 2. 2
  Nhấp vào . Nút này nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng trình đơn thả xuống.
 4. 4
 5. 5
  Cuộn xuống và nhấp vào Content settings (Cài đặt trang web). Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này ở phía dưới cùng của phần bao gồm nhiều tùy chọn trong "Privacy & Security" (Quyền riêng tư và bảo mật).
 6. 6
  Nhấp <> JavaScript. Tùy chọn này nằm ở gần giữa trang.
 7. 7
  Bật JavaScript. Nhấp vào công tắc ở cạnh Allowed (recommended) (Được phép (được đề xuất)) thành trạng thái "BẬT" có màu xanh nước biển.

  Chú ý: Nếu công tắc này có màu xanh nước biển, JavaScript đã được bật sẵn trong trình duyệt Chrome.

 8. 8
  Đảm bảo rằng bạn không chặn JavaScript. Bất cứ trang web nào nằm ở dưới phần "Block" (Chặn) trong trang web này đều không được phép sử dụng JavaScript. Sau đây là cách để gỡ bỏ trang web khỏi danh sách chặn:
  • Nhấp vào ở bên phải tên của trang web.
  • Nhấp vào Remove (Xóa) trong trình đơn thả xuống.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Safari

iPhone

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và chạm vào Safari. Tùy chọn này nằm ở khoảng nửa dưới của trang Settings. Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng Safari màu xanh nước biển ở bên trái tùy chọn này.
 3. 3
  Cuộn xuống và chạm vào Advanced (Nâng cao). Nút này nằm ở phía dưới cùng màn hình.
 4. 4

  Lời khuyên: Có thể bạn sẽ cần đóng và mở lại Safari để JavaScript bắt đầu đi vào hoạt động.

  Quảng cáo

Mac

 1. 1
  Mở Safari. Đây là ứng dụng hình la bàn màu xanh nước biển nằm trong Dock.
 2. 2
  Nhấp Safari. Trình đơn này nằm ở góc trên bên trái của màn hình Mac.
 3. 3
  Nhấp Preferences (Tùy chọn). Tùy chọn này ở gần phía trên cùng của trình đơn thả xuống Safari.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Security (Bảo mật). Tùy chọn này nằm ở giữa cửa sổ Settings.
 5. 5
  Tích vào ô "Enable JavaScript" (Bật JavaScript). Ô này nằm cạnh phần "Web content:". Đây là cách bật JavaScript trong Safari, nhưng có khả năng là bạn cần tải lại trình duyệt trước khi các trang chịu ảnh hưởng đi vào hoạt động.

  Chú ý: Nếu ô này đã được tích sẵn thì tức là JavaScript đã được bật trong Safari.

  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Firefox

 1. 1
  Mở Firefox. Firefox có hình cầu màu xanh nước biển được con cáo màu da cam ôm chặt. Nếu để mặc định, Firefox cho phép JavaScript và không cho bạn thay đổi thiết lập này, nhưng một số ứng dụng có thể can thiệp vào việc sử dụng JavaScript.
 2. 2
  Nhấp . Tùy chọn này nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ Firefox.
 3. 3
  Nhấp vào Add-ons (Tiện ích). Bạn cần nhấp vào biểu tượng có hình mảnh ghép nằm trong trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Tìm kiếm tiện ích mở rộng đang chặn JavaScript. Một số tiện ích chặn JavaScript phổ biến hơn cả là "No-Script", "QuickJava", và "SettingSanity".
 5. 5
  Tắt bất cứ tiện ích mở rộng nào đang chặn JavaScript. Nhấp vào tiện ích mở rộng đang gây lỗi, sau đó nhấp vào Disable (Tắt) hoặc Remove (Xóa) khi có thông báo.

  Chú ý: Bạn sẽ cần mở lại Firefox để nhìn thấy sự thay đổi.

 6. 6
  Bật JavaScript thông qua tùy chọn cấu hình nâng cao. Nếu đã cố gắng tắt tiện ích chặn JavaScript mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề, có thể bạn sẽ cần bật JavaScript trong phần tùy chọn ẩn của Firefox:
  • about:config vào thanh URL của Firefox.
  • Nhấp vào I accept the risk! (Chấp nhận rủi ro).
  • javascript.enabled vào thanh tìm kiếm phía dưới thanh URL.
  • Đảm bảo rằng phần "Giá trị" của javascript.enabled đang là "False".
   • Nếu phần này ghi là "true" thì nghĩa là JavaScript đang được bật. Bạn cần gỡ và cài đặt lại Firefox.
  • Nhấp đúp vào javascript.enabled.
  • Mở lại Firefox.
 7. 7
  Cài đặt lại Firefox. Nếu đã thử các cách trên mà vẫn không được, bạn cần gỡ cài đặt và cài đặt lại Firefox để khôi phục tất cả thiết lập mặc định. Vì JavaScript là thiết lập của trình duyệt Firefox, việc cài đặt lại sẽ giúp khôi phục mọi tính năng.[1]
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Microsoft Edge

 1. 1
 2. 2
  edit group policy vào Start. Đây là bước tìm kiếm chương trình Edit Group Policy trên máy tính.
 3. 3
  Nhấp vào Edit Group Policy. Chương trình này thường nằm ở phía trên cùng của cửa sổ Start.
 4. 4
  Vào thư mục "Microsoft Edge". Cách thực hiện điều này:
  • Nhấp đúp vào User Configuration.
  • Nhấp đúp vào Administrative Templates.
  • Nhấp đúp vào Windows Components.
  • Nhấp đúp vào Microsoft Edge.
 5. 5
  Nhấp đúp vào Allows you to run scripts, like JavaScript. Sau khi nhấp, bạn sẽ nhìn thấy một cửa sổ có nhiều tùy chọn JavaScript.
 6. 6
  Nhấp vào Enabled. Đây là bước bật JavaScript trong trình duyệt.

  Chú ý: Nếu Enabled đã được tích thì nghĩa là JavaScript đã được bật sẵn trong Edge.

 7. 7
  Nhấp vào OK. Nút này nằm ở phía dưới cùng cửa sổ. Đây là bước lưu lại thiết lập và áp dụng JavaScript vào Edge, nhưng có thể bạn sẽ cần mở lại trình duyệt Edge để nhìn thấy sự thay đổi.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Internet Explorer

 1. 1
  Mở Internet Explorer. Internet Explorer có hình chữ "e" màu xanh nước biển và vòng tròn màu vàng bao quanh.
 2. 2
  Nhấp vào Settings ⚙️. Tùy chọn này nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ Internet Explorer.
 3. 3
  Nhấp vào Internet options. Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng của trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Security. Thẻ này ở gần phía trên cùng của cửa sổ Internet Options.
 5. 5
  Nhấp vào hình cầu Internet. Hình cầu này nằm trong cửa sổ ở gần phía trên cùng Internet Options.
 6. 6
  Nhấp Custom level. Tùy chọn này nằm trong phần "Security level for this zone" gần phía dưới cùng của cửa sổ Internet Options.
 7. 7
  Cuộn xuống đến phần "Scripting". Phần này nằm gần phía dưới cùng của cửa sổ Settings.
 8. 8
  Tích vào ô "Enable" phía dưới "Active scripting". Đây là bước bật JavaScript trong trình duyệt.
 9. 9
  Nhấp vào OK. Nút này nằm ở phía dưới cùng cửa sổ.
 10. 10
  Nhấp Apply, sau đó nhấp OK. Đây là bước lưu lại thiết lập, nhưng có thể bạn sẽ cần đóng và mở lại Internet Explorer để JavaScript chạy bình thường.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Vì Java và JavaScript không liên quan đến nhau nên cần được bật theo cách khác nhau.

Cảnh báo

 • Nếu trình duyệt đã cũ, bạn có thể sẽ phải cập nhật nó trước rồi mới có thể bật JavaScript.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.814 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 1.814 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo