Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách bật cookies và JavaScript trong trình duyệt web. Cookies là mẩu dữ liệu từ các trang web đã truy cập mà trình duyệt lưu giữ để việc vào lại và sử dụng các trang web đó trở nên nhanh chóng và mang tính cá nhân hơn. JavaScript là ngôn ngữ máy tính cho phép trình duyệt tải và hiển thị một số thứ bắt mắt trên các trang web. Nhớ rằng nếu để mặc định, JavaScript thường được bật sẵn trên hầu hết các trình duyệt.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 8:

Đối với Chrome cho Android

 1. 1
  Mở Chrome. Chạm vào biểu tượng ứng dụng hình cầu màu đỏ, xanh lá cây, vàng và xanh nước biển.
 2. 2
  Chạm vào . Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ được hiển thị.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm ở phía dưới cùng của trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Cuộn xuống và chạm Site settings (Cài đặt trang web). Tùy chọn này nằm gần phía dưới cùng trang.
 5. 5
  Chạm vào Cookies. Bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn này ở gần phía trên cùng màn hình.
 6. 6
  Chạm vào công tắc Cookies màu xám . Công tắc này sẽ biến thành màu xanh nước biển hoặc xanh lá cây . Làm vậy để bật cookies.
  • Nếu công tắc Cookies có màu xanh nước biển hoặc xanh lá cây thì tức là Cookies đã được bật sẵn.
  • Bạn cũng có thể tích vào ô "Allow third-party cookies" (Cho phép cookies của bên thứ ba) ở gần phía trên cùng trang để cho phép các trang web xem cookies.
 7. 7
  Chạm vào nút "Trở lại". Nút này nằm ở góc trên bên trái màn hình.
 8. 8
  Chạm vào JavaScript. Tùy chọn này nằm ở gần giữa trang Site Settings.
 9. 9
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 8:

Đối với Chrome cho máy tính để bàn

 1. 1
  Mở Google Chrome. Nhấp vào biểu tượng Chrome, trông giống hình cầu màu xanh lá cây, đỏ, vàng và xanh nước biển.
 2. 2
  Nhấp vào . Nút này nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng của trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấp vào Advanced (Nâng cao). Tùy chọn này nằm ở phía dưới cùng trang.
 5. 5
  Cuộn xuống và nhấp vào Content settings (Cài đặt trang web). Bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn này ở gần phía dưới cùng của nhiều tùy chọn trong "Privacy & Security" (Quyền riêng tư và bảo mật).
 6. 6
  Nhấp vào Cookies. Tùy chọn này nằm ở gần phía trên cùng của trình đơn Content Settings.
 7. 7
  Nhấp vào công tắc "Allow sites to save and read cookie data" (Cho phép trang web lưu và đọc dữ liệu cookie). Công tắc màu xám này sẽ biến thành màu xanh nước biển khi bạn nhấp vào nó, báo hiệu rằng bạn đã bật cookies.
  • Nếu công tắc có màu xanh nước biển thì nghĩa là cookies đã được bật sẵn.
 8. 8
 9. 9
  Nhấp <> JavaScript. Tùy chọn này ở gần chính giữa trang.
 10. 10
  Bật JavaScript. Nhấp vào công tắc màu xám ở bên cạnh Allowed (recommended) (Được phép (được đề xuất)). Công tắc sẽ biến thành màu xanh nước biển.
  • Nếu công tắc này có màu xanh nước biển, JavaScript đã được bật sẵn trong trình duyệt Chrome.
  • Bạn cũng nên đảm bảo rằng không có bất cứ trang nào nằm trong cửa sổ "Block JavaScript" (Chặn) ở nửa bên dưới của trang này.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 8:

Đối với Firefox cho Android

 1. 1
  Mở Firefox. Chạm vào biểu tượng ứng dụng Firefox, trông giống con cáo màu da cam cuộn mình ôm lấy hình cầu màu xanh nước biển.
  • Bạn không thể bật JavaScript trong ứng dụng di động Firefox, lý do là vì JavaScript luôn được bật trong Firefox. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bật cookies trên Android.
 2. 2
  Chạm vào . Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ được hiển thị.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm gần phía dưới cùng của trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Chạm vào thẻ Privacy (Riêng tư). Thẻ này nằm ở phía bên trái màn hình.
 5. 5
  Chạm vào Cookies. Tùy chọn này ở gần phía trên cùng trang.
 6. 6
  Chạm vào tùy chọn Enabled. Đây là cách bật cookies cho trình duyệt Firefox.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 8:

Đối với Firefox cho máy tính để bàn

 1. 1
  Mở Firefox. Chạm vào hình cầu màu xanh nước biển được con cáo màu da cam ôm.
  • JavaScript luôn được bật trên Firefox, nhưng bạn vẫn có thể bật cookies.
  • Nếu bạn đang gặp phải lỗi JavaScript trong Firefox, hãy gỡ cài đặt và cài đặt lại Firefox.
 2. 2
  Nhấp . Nút này nằm ở góc trên bên phải cửa sổ. Một cửa sổ thả xuống sẽ được hiển thị.
 3. 3
  Nhấp Options (Tùy chọn trên Windows) hoặc Preferences (Tùy chọn trên Mac). Nút này nằm trong cửa sổ thả xuống. Đây là thao tác mở trang Tùy chọn.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy (Riêng tư). Thẻ này nằm ở phía bên trái trang (đối với Windows) hoặc phía trên cùng cửa sổ (đối với Mac).
 5. 5
  Nhấp vào ô thả xuống "Firefox will" (Firefox sẽ). Bạn sẽ tìm thấy ô này ở chính giữa trang. Bước này giúp mở ra một trình đơn thả xuống.
 6. 6
  Nhấp vào Use custom settings for history (Sử dụng thiết lập tùy biến cho lịch sử). Bạn sẽ nhìn thấy thêm nhiều tùy chọn ở phía dưới cùng trang.
 7. 7
  Tích vào ô "Accept cookies from sites" (Cho phép cookies từ các trang). Ô này nằm ở dưới phần Lịch sử.
 8. 8
  Nhấp vào ô thả xuống "Accept third-party cookies" (Cho phép cookies của bên thứ ba). Bạn sẽ tìm thấy ô này ở dưới phần "Accept cookies from sites".
 9. 9
  Nhấp Always (Luôn luôn). Đây là cách bật cookies cho mọi trình duyệt Firefox.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 8:

Đối với Microsoft Edge

 1. 1
  Mở Microsoft Edge. Đây là biểu tượng chữ "e" màu xanh nước biển thẫm.
 2. 2
  Nhấp . Bạn sẽ tìm thấy nút này ở góc trên bên phải của cửa sổ Edge. Một trình đơn thả xuống sẽ được hiển thị.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt). Nút này nằm ở phía dưới cùng trình đơn thả xuống. Bước này giúp mở ra một cửa sổ.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấp vào View advanced settings (Xem cài đặt nâng cao). Tùy chọn này nằm ở phía dưới cùng của cửa sổ Settings.
 5. 5
  Cuộn xuống và nhấp vào ô thả xuống "Cookies". Ô này nằm gần phía dưới cùng cửa sổ Settings. Một trình đơn thả xuống sẽ được hiển thị.
 6. 6
  Nhấp Don't block cookies (Không chặn cookies). Nút này nằm ở phía dưới cùng trình đơn thả xuống. Làm vậy để bật cookies.
 7. 7
  Thoát Microsoft Edge. Các cài đặt sẽ được lưu lại.
 8. 8
  Mở Start trên Windows 10 Pro trở lên. Bạn phải có Group Policy Editor trên máy tính Windows, nghĩa là bạn không thể bật hoặc tắt JavaScript trong Microsoft Edge trong phiên bản Windows 10 Home hoặc Starter.
 9. 9
  edit group policy vào Start. Đây là thao tác tìm kiếm chương trình Edit Group Policy trên máy tính.
 10. 10
  Nhấp vào Edit Group Policy. Tùy chọn này nằm ở phía trên cùng cửa sổ Start.
 11. 11
  Vào thư mục "Microsoft Edge". Cách thực hiện điều này:
  • Nhấp đúp vào User Configuration.
  • Nhấp đúp vào Administrative Templates.
  • Nhấp đúp vào Windows Components.
  • Nhấp đúp vào Microsoft Edge.
 12. 12
  Nhấp đúp vào Allows you to run scripts, like JavaScript. Một cửa sổ có nhiều tùy chọn JavaScript sẽ xuất hiện.
 13. 13
  Nhấp vào ô Enabled. Đây là cách bật JavaScript trong trình duyệt.
  • Nếu Enabled đã được tích thì tức là JavaScript đã được bật trong Edge.
 14. 14
  Nhấp OK. Nút này nằm ở phía dưới cùng cửa sổ. Bước này giúp lưu lại các cài đặt.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 8:

Đối với Internet Explorer

 1. 1
  Mở Internet Explorer. Nó có hình chữ "e" màu xanh nước biển được bao bọc bởi vòng tròn màu vàng.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào Internet options. Tùy chọn này nằm gần phía dưới cùng của trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy. Thẻ này nằm ở phía trên cùng cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Advanced. Nó nằm trong phần "Settings" ở phía trên cùng cửa sổ.
 6. 6
  Cho phép first- và third-party cookies. Nhấp vào hình tròn Allow ở dưới "First-party Cookies" và "Third-party Cookies".
 7. 7
  Nhấp OK. Đây là bước bật cookies và đưa bạn trở lại cửa sổ Internet Options.
 8. 8
  Nhấp vào thẻ Security. Thẻ này nằm gần phía trên cùng cửa sổ Internet Options.
 9. 9
  Nhấp vào hình cầu Internet. Nó nằm trong cửa sổ gần phía trên cùng Internet Options.
 10. 10
  Nhấp Custom level. Tùy chọn này nằm trong phần "Security level for this zone" gần phía dưới cùng cửa sổ Internet Options.
 11. 11
  Cuộn xuống đến phần "Scripting". Phần này nằm gần phía dưới cùng của cửa sổ Settings.
 12. 12
  Tích vào ô "Enable" phía dưới "Active scripting". Đây là cách bật JavaScript cho trình duyệt.
 13. 13
  Nhấp OK. Tùy chọn này nằm ở phía dưới cùng của cửa sổ.
 14. 14
  Nhấp Apply, sau đó nhấp OK. Các cài đặt sẽ được lưu lại. Giờ thì cả Cookies và JavaScript đã được bật trong Internet Explorer.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 8:

Đối với Safari cho iPhone

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và chạm vào Safari. Kéo trang Settings xuống khoảng một phần ba sẽ nhìn thấy tùy chọn này.
 3. 3
  Cuộn xuống và chạm vào Block Cookies (Chặn Cookies). Tùy chọn này ở gần chính giữa trang.
 4. 4
  Chạm Always Allow (Luôn cho phép). Đây là cách bật cookies trong ứng dụng Safari.
 5. 5
  Chạm < Safari. Tùy chọn này nằm ở góc trên bên trái màn hình.
 6. 6
  Cuộn xuống và chạm vào Advanced (Nâng cao). Tùy chọn này nằm ở phía dưới cùng trang.
 7. 7
  Quảng cáo
Phương pháp 8
Phương pháp 8 của 8:

Đối với Safari cho Mac

 1. 1
  Mở Safari. Đây là ứng dụng hình la bàn màu xanh nước biển nằm trong Dock.
 2. 2
  Nhấp Safari. Trình đơn này nằm ở góc trên bên trái của màn hình Mac.
 3. 3
  Nhấp Preferences (Tùy chọn). Tùy chọn này nằm gần phía trên cùng của trình đơn thả xuống Safari.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy (Quyền riêng tư). Thẻ này nằm ở phía trên cùng cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào ô thả xuống "Cookies and Website Data" (Cookies và dữ liệu trang web). Ô này nằm ở gần phía trên cùng cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp Always Allow (Luôn cho phép). Đây là cách bật cookies trong Safari.
 7. 7
  Nhấp vào thẻ Security (Bảo mật). Tùy chọn này nằm ở chính giữa cửa sổ Settings.
 8. 8
  Tích vào ô "Enable JavaScript" (Bật JavaScript). Ô này nằm cạnh phần "Web content:". Đây là bước bật JavaScript trong Safari, dù vậy có nhiều khả năng là bạn sẽ cần tải lại trình duyệt trước khi các trang chịu tác động hoạt động.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Cookies có thể là của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba. Cookies của bên thứ nhất là cookies từ trang web bạn đang truy cập. Cookies của bên thứ ba là cookies từ các quảng cáo được đặt trên trang web bạn đang xem. Cookies của bên thứ ba được sử dụng để theo dõi người dùng trên nhiều trang web, cho phép họ đưa ra quảng cáo phù hợp với sở thích của người dùng. Việc cho phép cookies của bên thứ ba là cài đặt mặc định trên hầu hết trình duyệt web.
 • Trong hầu hết trình duyệt web, cả cookies và JavaScript đều được bật sẵn; thật sự là bạn không cần bật lên trừ khi bạn hoặc người nào đó đã tắt chúng từ trước.

Cảnh báo

 • Cookies là nguyên nhân gây ra nhiều bất tiện trong lúc trình duyệt, nhưng chúng cũng góp phần tác động đến loại quảng cáo bạn nhìn thấy. Cookies cũng có thể xâm phạm quyền riêng tư.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tắt tính năng Tìm kiếm an toàn của GoogleTắt tính năng Tìm kiếm an toàn của Google
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Trả lời emailTrả lời email
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 5.247 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 5.247 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo