Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách cho phép trình duyệt internet lưu cookie từ các website. Cookie là các mẩu dữ liệu giúp trình duyệt của bạn nhớ những thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu và thiết lập của website. Với iPhone và iPad, cookie được bật sẵn trên trình duyệt Firefox lẫn Chrome và không thể tắt.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 8:

Sử dụng Google Chrome trên máy tính

 1. 1
 2. 2
  Nhấp vào ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt) ở gần cuối danh sách lựa chọn để mở trang này.
 4. 4
  Kéo xuống bên dưới màn hình và nhấp vào Advanced (Nâng cao) ở cuối trang Settings để thấy nhiều lựa chọn hơn.
 5. 5
  Kéo xuống bên dưới màn hình và nhấp vào Content Settings … (Thiết lập nội dung…) ở gần bên dưới phần "Privacy and security" (Riêng tư và bảo mật).
 6. 6
  Nhấp vào Cookies ở phía đầu trang.
 7. 7
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 8:

Sử dụng Google Chrome trên Android

 1. 1
  Mở Google Chrome bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng hình cầu màu đỏ, vàng, xanh lá và danh dương.
  • Bạn không thể thay đổi thiết lập cookie trên Google Chrome dành cho iPhone hoặc iPad vì thiết lập đã được bật sẵn.
 2. 2
  Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt) ở bên dưới danh sách lựa chọn để mở trang này.
 4. 4
  Chạm vào Site settings (Thiết lập trang) ở giữa trang Settings.
 5. 5
  Chạm vào Cookies ở phía trên màn hình.
 6. 6
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 8:

Sử dụng Firefox trên máy tính

 1. 1
  Mở ứng dụng Firefox với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương.
 2. 2
  Nhấp vào ở phía trên góc phải cửa sổ Firefox để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Lựa chọn) ở giữa danh sách để mở trang Settings (Cài đặt).
  • Trên máy tính Mac hoặc Linux, bạn nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy & Security (Riêng tư và Bảo mật) ở bên trái trang.
 5. 5
  Nhấp vào khung lựa chọn "Firefox will" (Firefox sẽ) bên dưới tiêu đề "History" (Lịch sử) ở giữa trang để mở danh sách lựa chọn.
 6. 6
  Nhấp vào Use custom settings for history (Sử dụng thiết lập tùy chọn dành cho lịch sử) trong danh sách lựa chọn. Bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn hơn hiển thị bên dưới tiêu đề "History".
 7. 7
  Đánh dấu vào ô "Accept cookies from websites" (Chấp nhận cookie từ các trang web) để bật cookie cho trình duyệt Firefox của bạn.
  • Nếu ô này đã được đánh dấu, Firefox đã chấp nhận cookie.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 8:

Sử dụng Firefox trên Android

 1. 1
  Mở Firefox bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương.
  • Bạn không thể thay đổi thiết lập cookie trên trình duyệt Firefox phiên bản điện thoại dành cho iPhone hoặc iPad vì thiết lập đã được bật sẵn.
 2. 2
  Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt) ở bên dưới danh sách lựa chọn để mở trang này.
 4. 4
  Chạm vào Privacy (Riêng tư) ở gần giữa trang.
 5. 5
  Chạm vào Cookies ở gần đầu trang để mở một cửa sổ mới.
 6. 6
  Chạm vào Enabled (Bật) ở phía trên trình đơn đang hiển thị để bật cookie cho trình duyệt Firefox của bạn.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 8:

Sử dụng Microsoft Edge trên máy tính

 1. 1
  Mở Microsoft Edge với biểu tượng chữ "e" màu trắng trên nền màu xanh dương đậm, nhưng đôi khi bạn có thể thấy biểu tượng chữ "e" màu xanh dương đậm.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ở phía trên góc phải cửa sổ để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt) bên dưới danh sách lựa chọn để mở trình đơn Settings hiển thị ở bên phải cửa sổ.
 4. 4
  Kéo xuống và nhấp vào View advanced settings (Xem thiết lập nâng cao) ở gần phía dưới trình đơn Settings. Như vậy, trình đơn của trang Advanced (Nâng cao) sẽ hiển thị.
 5. 5
  Kéo xuống và nhấp vào khung lựa chọn "Cookies" ở gần cuối trình đơn. Thao tác này sẽ mở một danh sách lựa chọn khác.
 6. 6
  Nhấp vào Don't block cookies (Không chặn cookie) trong danh sách lựa chọn để đảm bảo Microsoft Edge chấp nhận cookie ngay từ bây giờ.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 8:

Sử dụng Internet Explorer

 1. 1
  Mở Internet Explorer với biểu tượng chữ "e" màu xanh nhạt có dải băng màu vàng ở xung quanh.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào Internet options (Lựa chọn Internet) ở gần phía trên trình đơn đang hiển thị để mở cửa sổ này.
  • Sẽ mất vài giây để bạn có thể nhấp vào trình đơn Internet options trong danh sách lựa chọn.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy (Riêng tư) ở phía trên cửa sổ Internet Option.
 5. 5
  Nhấp vào Advanced (Nâng cao) ở góc phải phần "Settings" của cửa sổ để mở thêm cửa sổ Settings.
 6. 6
  Đánh dấu vào cả hai ô "Accept" (Chấp nhận). Cả hai ô này đều ở bên dưới tiêu đề "First-party Cookies" (Cookie bên thứ nhất) và "Third-party Cookies" (Cookie bên thứ ba).
  • Nếu các ô này đã được đánh dấu, bạn bỏ qua bước này.
 7. 7
  Đánh dấu vào ô "Always allow session cookies" (Luôn chấp nhận cookie) ở gần giữa cửa sổ.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đã đánh dấu vào ô đó.
 8. 8
  Nhấp vào OK ở bên dưới cửa sổ để xác nhận thay đổi và đóng cửa sổ.
 9. 9
  Nhấp vào Apply (Áp dụng), sau đó nhấp vào OK. Cả hai lựa chọn đều ở bên dưới cửa sổ Internet Options. Thao tác này sẽ áp dụng thay đổi cho Internet Explorer và đóng cửa sổ Internet Options. Bây giờ thì Internet Explorer đã chấp nhận cookie.
  • Nếu không cần tạo bất kỳ thay đổi nào cho cửa sổ Settings đang hiển thị, bạn đừng nhấp vào Apply.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 8:

Sử dụng Safari trên máy tính

 1. 1
  Mở Safari bằng cách nhấp vào biểu tượng la bàn màu xanh dương trong phần Dock của máy Mac.
 2. 2
  Nhấp vào Safari ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Preferences… (Tùy chọn) trong trình đơn Safari để mở cửa sổ này.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy (Riêng tư) với biểu tượng bàn tay ở phía trên cửa sổ Preferences.
 5. 5
  Bỏ chọn ô "Block all cookies" (Chặn toàn bộ cookie). Bạn sẽ thấy ô này tại phần "Cookies and website data" (Cookie và dữ liệu website) ở gần phía trên cửa sổ. Thao tác này sẽ cho phép Safari sử dụng cookie.
  • Nếu ô này đã được bỏ chọn, Safari không còn chặn cookie.
  Quảng cáo
Phương pháp 8
Phương pháp 8 của 8:

Sử dụng Safari trên iPhone

 1. 1
 2. 2
  Kéo xuống bên dưới màn hình và chọn Safari ở gần cuối trang Settings để mở trình đơn cài đặt của Safari.
 3. 3
  Kéo xuống đến tiêu đề "PRIVACY & SECURITY" (Riêng tư và bảo mật) ở gần giữa trình đơn Safari.
 4. 4
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu bạn đã bật cookie nhưng một trang nào đó vẫn yêu cầu bạn bật lại, hãy thử xóa bộ nhớ cache của trình duyệtxóa cookie của trình duyệt.
 • Có hai loại cookie chính: cookie bên thứ nhất là loại được trình duyệt tải về để nhớ các tùy chọn; còn cookie bên thứ ba cho phép các trang khác ngoài trang đang xem được phép lấy dữ liệu duyệt web của bạn.

Cảnh báo

 • Cookie thường cần thiết cho việc tải về một số thông tin trên trang web, nên bạn cần tránh việc tắt cookie của trình duyệt.[1]

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 43.797 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 43.797 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo