Cách để Bình luận kèm mốc thời gian trên YouTube

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Trên di độngTrên máy tính để bàn

Bài viết wikiHow này sẽ hướng dẫn bạn cách để lại bình luận kèm theo mốc thời gian sao cho nó liên kết tới một thời điểm của video trên YouTube.

1
Trên di động

 1. 1
  Mở YouTube. Mở ứng dụng có biểu tượng YouTube màu đỏ. Để đăng bình luận trên YouTube, bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn cần chạm , chạm SIGN IN (đăng nhập), gõ địa chỉ email và mật khẩu, sau đó chạm SIGN IN một lần nữa.
 2. 2
  Phát video. Đây là video mà bạn muốn để lại bình luận. Bạn có thể thực hiện bước này theo nhiều cách:
  • Chạm biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình, gõ tên video và chạm Search.
  • Chạm vào một video trên màn hình chính (Home screen) từ một trong những kênh mà bạn đăng ký gần đây.
  • Chạm Subscriptions ở phía dưới cùng màn hình (đối với iPhone) hoặc phía trên cùng màn hình (đối với Android) và lựa chọn video.
 3. 3
  Chạm vào video để tạm dừng phát, sau đó để ý đến mốc thời gian. Bạn nên dừng video tại thời điểm mà bạn muốn đề cập. Bạn sẽ nhìn thấy mốc thời gian ở góc dưới bên trái của video theo định dạng giờ:phút:giây.
  • Ví dụ: Nếu tạm dừng phát video ở thời điểm một phút ba mươi giây, bạn sẽ nhìn thấy mốc thời gian "1:30" ở góc dưới bên trái màn hình.
 4. 4
  Cuộn xuống và chạm "Add a public comment" (Để lại bình luận công khai). Bạn sẽ nhìn thấy phần này ở phía dưới danh sách các video liên quan nằm ngay dưới video.
 5. 5
  Gõ mốc thời gian xuất hiện trên màn hình. Bước này giúp tự động liên kết mốc thời gian đó với thời điểm trong video khi bạn đăng bình luận của mình.
  • Với ví dụ trên đây, bạn có thể gõ "Hey, what happened at 1:30?" (Này, chuyện gì đã xảy ra ở 1:30?) để khiến người khác chú ý đến thời điểm tạm dừng video của bạn.
 6. 6
  Chạm vào mũi tên "Post" (đăng) màu xanh. Mũi tên này nằm ở góc dưới bên phải khung bình luận. Sau khi chạm, bình luận sẽ được đăng và mốc thời gian sẽ được hiển thị dưới dạng liên kết màu xanh.

2
Trên máy tính để bàn

 1. 1
  Truy cập trang web YouTube. Bạn sẽ nhìn thấy trang chủ của YouTube nếu đã đăng nhập từ trước.
  • Nếu chưa đăng nhập vào YouTube, bạn cần nhấp Sign in ở góc trên bên phải của trang, gõ địa chỉ email và mật khẩu, sau đó lại nhấp vào Sign in.
 2. 2
  Mở video mong muốn. Bạn có thể gõ tên video vào thanh tìm kiếm nằm gần phía trên cùng trang và nhấn Enter (hoặc Return), hoặc bạn có thể lựa chọn video từ trang chủ.
 3. 3
  Nhấp vào video để tạm dừng phát rồi nhìn vào thời gian. Bạn sẽ nhìn thấy mốc thời gian ở gần góc dưới bên trái của cửa sổ video, ngay bên phải biểu tượng âm lượng. Mốc thời gian này sẽ được hiển thị theo định dạng giờ:phút:giây.
  • Bạn cũng sẽ nhìn thấy độ dài của video ở phía bên phải mốc thời gian hiện tại theo định dạng "mốc thời gian hiện tại / độ dài video".
  • Ví dụ: Nếu tạm dừng phát video dài năm phút ở thời điểm hai phút ba giây, bạn sẽ nhìn thấy mốc thời gian "2:03 / 5:00".
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấp vào "Add a public comment". Phần này nằm ở phía dưới khung đăng ký video, ngay dưới phần "COMMENTS" (bình luận).
 5. 5
  Gõ mốc thời gian hiện tại xuất hiện trong video. Bước này giúp liên kết mốc thời gian đó với thời điểm tạm dừng phát video khi bạn gửi bình luận.
  • Lấy ví dụ trên đây: Bạn có thể gõ một dòng kiểu như "Check out 2:03" (Xem lúc 2:03 đi) trong khung bình luận.
 6. 6
  Nhấp Comment. Nút này nằm ở phía dưới bên phải khung bình luận. Bạn sẽ đăng bình luận của mình. Mốc thời gian sẽ tự động biến thành màu xanh và được gán với thời điểm mong muốn.

Lời khuyên

 • Bạn được phép gán nhiều mốc thời gian vào một bình luận.
 • Nếu muốn tạo ra mục lục trong phần mô tả video, bạn cần liên kết các đoạn của video với thời điểm chính xác giống như lúc gán mốc thời gian vào bình luận.

Cảnh báo

 • Luôn phải gõ mốc thời gian hiện tại thật chính xác, nếu không liên kết có thể bị hỏng.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Mạng Internet

Ngôn ngữ khác:

English: Link to a Certain Time in a YouTube Video's Comment Box, Español: vincular un intervalo de tiempo específico de un video de YouTube en el cuadro de comentarios, Português: Fazer um Link para um Tempo Específico em um Vídeo no YouTube, Русский: оставить комментарий с временной меткой к видео на YouTube, Italiano: Creare un Collegamento a un Preciso Istante di un Video nei Commenti di YouTube, Bahasa Indonesia: Menautkan Waktu Tertentu dalam Video YouTube di Kolom Komentar, العربية: ربط تعليق بوقت معين في فيديو يوتيوب, Deutsch: In der Kommentarbox eines YouTube Videos auf eine bestimmte Zeit verlinken, ไทย: คอมเม้นท์ใต้วีดีโอใน YouTube แบบระบุนาที, Français: créer en commentaire un lien vers un moment précis d'une vidéo YouTube, 中文: 通过YouTube留言链接到视频的特定时刻, Nederlands: Verwijzen naar een specifiek tijdstip in een YouTube reactie, 日本語: YouTube動画のコメント欄に指定した再生時間へのリンクを貼る

Trang này đã được đọc 12.032 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?