Cách để Ẩn trạng thái hoạt động trên Facebook Messenger

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị ngoại tuyến trên Facebook Messenger. Thời gian mà bạn chuyển sang ngoại tuyến sẽ hiển thị là thời gian "Hoạt động lần cuối" (Last Active) và không thay đổi cho dù sau đó bạn tiếp tục sử dụng Messenger.

Phương pháp 1 của 2:
Trên ứng dụng Messenger

 1. 1
  Mở Messenger. Ứng dụng có biểu tượng tia sét trắng nằm trong bong bóng đối thoại màu xanh dương.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập Messenger, hãy nhập số điện thoại, nhấn Continue (Tiếp tục) rồi nhập mật khẩu của bạn.
 2. 2
  Nhấn vào People (Danh bạ) ờ góc dưới, bên phải màn hình.
 3. 3
  Nhấn vào Active (Hoạt động). Tab này nằm cạnh tab All (Tất cả liên hệ) ở ngay phía dưới thanh tìm kiếm đầu trang.
 4. 4
  Vuốt công tắc nằm cạnh tên bạn về bên trái hay vị trí "Off" (Tắt). Nút này sẽ chuyển sang màu trắng, đồng thời danh sách liên hệ đang hoạt động bên dưới tên bạn sẽ biến mất. Tuy vẫn nhận được tin nhắn nhưng ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị là ngoại tuyến và dấu thời gian "Last Active" cạnh tên bạn sẽ bắt đầu tính từ thời điểm bạn nhấn nút tắt.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Trên website Facebook

 1. 1
  Mở trang web Facebook. Hồ sơ Facebook của bạn sẽ mở ra trang News Feed.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào Facebook, tiến hành nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu rồi nhấp vào Log In (Đăng nhập) ở góc trên, bên phải trang.
 2. 2
  Nhấp vào hình bánh răng Cài đặt (Settings) của Messenger ở góc dưới, bên phải trang Facebook.
 3. 3
  Nhấp vào Turn Off Chat (Tắt trò chuyện). Tùy chọn nằm trong trình đơn bật ra từ bánh răng Settings.
 4. 4
  Nhấp vào Turn off chat for all contacts (Tắt trò chuyện với tất cả liên hệ). Tác vụ này ngăn tất cả liên hệ nhìn thấy tên bạn trong danh sách "Active".
  • Bạn cũng có thể nhấp vào Turn off chat for all contacts except... (Tắt trò chuyện với tất cả trừ...) để chọn vài liên hệ mà bạn vẫn sẽ hiển thị trực tuyến, hoặc bạn có thể nhấp vào Turn off chat for only some contacts... (Tắt trò chuyện với một số liên hệ...) để chọn những người cụ thể mà bạn muốn hiển thị ngoại tuyến.
 5. 5
  Nhấp vào Okay. Thanh trò chuyện của bạn sẽ chuyển sang màu xám, từ giờ trạng thái của bạn là ngoại tuyến với bất kỳ ai nhìn thấy tên bạn trong thanh trò chuyện của họ. Thời gian “Last Active” sẽ là thời gian mà bạn bắt đầu ngoại tuyến. Điều này sẽ không thay đổi cho dù bạn có tiếp tục sử dụng Messenger.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu bạn mở cửa sổ Facebook Messenger trên website Facebook thì nút hình bánh răng sẽ nằm ở góc trên, bên trái màn hình, hãy nhấp vào Settings rồi kích tiếp vào công tắc bên cạnh tên tài khoản của bạn để trở thành ngoại tuyến.

Cảnh báo

 • Không có cách chính thức nào để loại bỏ dấu thời gian "Last Active" cạnh tên bạn khi ngoại tuyến.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo