Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Facebook là nơi để kết nối với mọi người, nhưng đôi khi Facebook cũng có thể tiết lộ quá nhiều. Nếu muốn trang cá nhân Facebook ít hiển thị hơn, bạn có thể sử dụng cài đặt riêng tư để khóa thông tin. Thông qua truy cập cài đặt Facebook, bạn có thể ngăn chặn người khác đọc bài viết và ẩn toàn bộ dữ liệu cá nhân. Nếu muốn ẩn thông tin cá nhân hoàn toàn, bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa tài khoán. Tất cả dữ liệu sẽ được lưu lại, nhưng người dùng Facebook không thể nhìn thấy cho đến khi bạn kích hoạt lại Facebook.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Vô hiệu hóa tài khoản (Máy tính)

 1. 1
  Vô hiệu hóa trang cá nhân nếu muốn ẩn trong một thời gian. Vô hiệu hóa trang Facebook nếu bạn có dự định ngưng dùng Facebook một thời gian. Vô hiệu hóa không có hiệu lực vĩnh viễn, và trang của bạn sẽ được khôi phục lại trong lần đăng nhập kế tiếp. Thông tin cá nhân của bạn sẽ ẩn hoàn toàn trong thời gian vô hiệu hóa trang cá nhân.
  • Trong thời gian vô hiệu hóa trang cá nhân, bạn không thể xem nội dung Facebook của người khác không đặt ở chế độ "Public" (Công khai).
 2. 2
  Nhấp vào nút mũi tên ở góc phái phía trên trang và chọn "Settings" (Cài đặt). Bước này sẽ mở màn hình Settings.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn "Security" (Bảo mật). Bước này sẽ mở tùy chọn bảo mật tài khoản.
 4. 4
  Nhấp vào "Edit" (Chỉnh sửa) bên cạnh "Deactivate Your Account" (Vô hiệu hóa tài khoản). Bước này sẽ mở rộng nội dung.
 5. 5
  Nhấp vào đường dẫn "Deactivate your account" và thực hiện theo lệnh. Bước này sẽ ẩn tài khoản và đăng xuất Facebook. Tài khoản sẽ được ẩn đi cho đến khi bạn đăng nhập lại. Tên của bạn sẽ bị xóa khỏi hầu hết những thông tin đã chia sẻ, nhưng tin nhắn vẫn được giữ lại Bạn sẽ không bị mất bất kỳ dữ liệu nào.[1]
 6. 6
  Đăng nhập lại để khôi phục tài khoản. Nếu không muốn ẩn tài khoản, bạn có thể đăng nhập lại bằng thông tin Facebook bình thường. Bước này sẽ khôi phục lại toàn bộ dữ liệu tài khoản và công khai như trước đây.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Vô hiệu hóa tài khoản (Thiết bị di động)

 1. 1
  Mở ứng dụng di động Facebook. Bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản bằng ứng dụng di động. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được ẩn đi và tài khoản được vô hiệu hóa cho đến khi bạn đăng nhập lại.
 2. 2
  Nhấp vào nút Menu (☰). Bạn sẽ thấy biểu tượng ở góc phải phía trên (Android), hoặc góc phải phía dưới (iOS).
 3. 3
  Chọn "Account Settings" (Cài đặt tài khoản). Bước này sẽ mở trình đơn Settings cho tài khoản.
 4. 4
  Nhấp vào "Security." Bước này sẽ hiển thị cài đặt bảo mật tài khoản.
 5. 5
  Kéo xuống dưới trình đơn và nhấp "Deactivate" (Vô hiệu hóa). Bước này sẽ bắt đầu tiến trình vô hiệu hóa.
 6. 6
  Nhập mật khẩu. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu trước khi có thể tiếp tục.
 7. 7
  Nhấp vào nút "Deactivate" để xác nhận. Kéo xuống phần mẫu để tìm nút "Deactivate" ở dưới màn hình. Bạn có thể chọn cho Facebook biết lý do tại sao bạn đang vô hiệu hóa tài khoản, nhưng mục này là tùy chọn.
 8. 8
  Đăng nhập lại nếu muốn khôi phục tài khoản. Bạn có thể khôi phục lại tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ thư điện tử và mật khẩu.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Điều chỉnh cài đặt riêng tư (Máy tính)

 1. 1
  Đăng nhập Facebook. Để điều chỉnh cài đặt, bạn cần đăng nhập trang Facebook.
 2. 2
  Nhấp vào mũi tên ở góc trái bên phải trang Facebook. Mũi tên có hình ▼.
 3. 3
  Chọn "Settings." Bước này sẽ mở cài đặt Facebook.
 4. 4
  Nhấp vào tùy chọn "Privacy" ở trình đơn bên trái. Bước này sẽ hiển thị cài đặt riêng tư tài khoản.
 5. 5
  Ẩn bài viết và gắn thẻ. Bạn có thể ẩn bài viết để người khác không thấy được, hoặc hạn chế xuống một nhóm bạn thân.
  • Nhấp vào "Edit" bên cạnh "Who can see your future posts?" (Ai có thể thấy bài viết sau này của bạn?). Bước này sẽ cho phép bạn thay đổi nhóm người có thể xem bài viết của bạn.
  • Chọn "Only Me" (Chỉ mình tôi) để chuyển toàn bộ bài đăng sang chế độ riêng tư. Bước này chỉ cho phép một mình bạn xem bài đăng thay vì người khác. Bạn có thể chọn nhóm khác, chẳng hạn như Close Friends (Bạn thân) hoặc danh sách tùy chọn, nhưng lưu ý rằng bất kỳ có thể xem bài viết của bạn đều có thể chia sẻ bài đăng với bạn bè của họ.
  • Công cụ này sẽ tự động chuyển đổi bài đăng cũ sang Friends Only (Chỉ bạn bè). Bước này sẽ hạn chế người xem những bài viết trong quá khứ. Nếu muốn chuyển đổi sang "Only Me," bạn cần tìm từng bài viết một và chuyển đổi riêng tư bằng tay.
 6. 6
  Chặn người khác đăng lên dòng thời gian của bạn. Bạn có thể tắt chế độ đăng lên dòng thời gian để người khác không thể đăng lên trang của bạn. Bước này cho phép bạn chỉ sử dụng dòng thời gian cho riêng mình, hay chặn và khóa hoàn toàn.
  • Nhấp vào tùy chọn "Timeline and Tagging" (Dòng thời gian và gắn thẻ) ở trình đơn bên trái. Bước này sẽ mở cài đặt Timeline.
  • Nhấp vào "Edit" bên cạnh "Who can post to your timeline?" (Ai có thể đăng lên dòng thời gian của bạn?). Bước này sẽ cho phép bạn điều chỉnh ai có thể đăng nội dung lên trang cá nhân của bạn.
  • Chọn "Only Me" để chuyển đổi dòng thời gian riêng tư hoàn toàn. Bước này ngăn chặn người khác đăng lên dòng thời gian của bạn. Kết hợp với các bước ẩn bài viết ở phần trước, dòng thời gian của bạn sẽ hoàn toàn riêng tư.
  • Nhấp vào "Edit" bên cạnh "Who can see what others posts on your timeline?" (Ai có thể thấy người khác đăng bài lên dòng thời gian của bạn?). Bước này sẽ điều chỉnh ai có thể thấy nội dung mà người khác đăng lên dòng thời gian của bạn.
  • Chọn "Only Me." Bước này sẽ chặn người khác xem nội dung đăng trên trang cá nhân của bạn.
 7. 7
  Ẩn trang cá nhân khỏi công cụ tìm kiếm. Mỗi thông tin trên trang cá nhân của bạn, chẳng hạn như nghề nghiệp, tuổi tác, địa điểm, và nhiều thứ khác, có chức năng kiểm soát riêng tư tách biệt. Bạn cần bảo đảm rằng tất cả những thông tin này đều được cài ở chế độ "Only Me" nếu không muốn để người khác nhìn thấy:[2]
  • Nhấp vào nút Facebook ở góc trái phía trên.
  • Chọn "Edit Profile" (Chỉnh sửa thông tin cá nhân) ở phía trên trình đơn bên trái.
  • Nhấp vào nút "Edit" ở bên cạnh từng mục trong thông tin cá nhân.
  • Nhấp vào trình đơn thả xuống "Audience" (Người xem) và chọn "Only Me" để ẩn mục thông tin cá nhân. Nhấp vào "Save Changes" (Lưu thay đổi), sau đó chuyển sang mục khác.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Điều chỉnh cài đặt riêng tư (Di động)

 1. 1
  Mở ứng dụng Facebook. Bạn có thể điều chỉnh toàn bộ cài đặt riêng tư trực tiếp trên ứng dụng di động Facebook.
 2. 2
  Nhấp vào nút Menu (☰). Bạn sẽ thấy nút ở góc phải phía trên (Android), hoặc góc phải phía dưới (iOS).
 3. 3
  Chọn "Account Settings" (Cài đặt tài khoản). Bước này sẽ mở trình đơn Settings cho tài khoản.
  • Trên iPhone, bạn cần chọn "Settings" và sau đó "Account Settings."
 4. 4
  Nhấp vào "Privacy" (Riêng tư). Bước này sẽ mở cài đặt riêng tư.
 5. 5
  Ẩn bài đăng và gắn thẻ. Bạn có thể chặn không cho người khác xem bài đăng, chuyển dòng thời gian thành nhật ký riêng tư.
  • Nhấp vào "Who can see your future posts?"
  • Chọn "Only Me" để ẩn bài viết sau này với người khác ngoại trừ bạn.
  • Quay lại trình đơn Privacy và chọn "Limit the audience for posts you've shared with friends of friends or Public?" (Hạn chế người xem bài viết đã chia sẻ với bạn của bạn hoặc Công khai?). Nhấp vào "Limit Old Posts" (Hạn chế bài đăng cũ) và sau đó xác nhận ẩn toàn bộ bài đăng cũ.
 6. 6
  Chặn người khác đăng lên dòng thời gian. Bạn có thể khóa dòng thời gian để không ai có thể đăng hoặc xem bài viết khác.
  • Quay lại trình đơn "Account Settings" và chọn "Timeline and tagging".
  • Nhấp vào "Who can post on your timeline?" (Ai có thể đăng lên dòng thời gian của bạn?) và chọn "Only Me."
  • Chọn "Who can see what others post on your timeline?" và sau đó chọn "Only Me."
 7. 7
  Ẩn nội dung thông tin cá nhân. Mỗi mục thông tin cá nhân có chế độ cài đặt riêng tư riêng biệt. Bạn cần thay đổi từng mục sang "Only Me" để người khác không thể xem được.
  • Quay lại trang chính Facebook và mở trang thông tin cá nhân.
  • Nhấp vào "Add Details About You" (Thêm thông tin chi tiết về bạn).
  • Nhấp vào nút hình Bút chì (Chỉnh sửa) bên cạnh từng mục.
  • Nhấp vào trình đơn Audience ở dưới từng mục và chọn "Only Me."
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Xem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc MacXem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc Mac
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Chơi MinesweeperChơi Minesweeper
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.873 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 2.873 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo