Facebook cho phép bạn thích bài viết của người khác cùng với sự kiện công khai và trang yêu thích. Tuy nhiên, Facebook lại không cho phép bạn ẩn lượt thích bài viết của người khác. Mặc dù vậy, bạn có thể xóa lượt thích khỏi nhật ký hoạt động và ẩn lượt thích của bạn trên các trang cá nhân công khai và trang sở thích.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Xóa lượt thích trên ứng dụng Facebook phiên bản iOS

 1. 1
  Mở ứng dụng Facebook. Nếu tài khoản của bạn không tự động đăng nhập, bạn cần đăng nhập bằng email và mật khẩu.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng ba gạch ngang. Bạn sẽ nó ở bên dưới góc phải màn hình.
 3. 3
  Chạm vào tên của bạn.
 4. 4
  Chạm vào Activity Log (Nhật ký hoạt động).
 5. 5
  Chạm vào Filter (Bộ lọc).
 6. 6
  Chạm vào Likes (Thích).
 7. 7
  Chạm vào mũi tên hướng xuống ở bên phải bài viết.
 8. 8
  Chạm vào Unlike (Bỏ thích).
  • Đối với bài viết của bạn bè và sự kiện, bạn sẽ thấy lựa chọn “Hide from Timeline” (Ẩn khỏi dòng thời gian).
  • Đối với bình luận, bạn sẽ thấy “Delete” (Xóa).
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Xóa lượt thích trên ứng dụng Facebook phiên bản Android

 1. 1
  Mở ứng dụng Facebook. Nếu tài khoản của bạn không tự động đăng nhập, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng ba gạch ngang. Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải màn hình.
 3. 3
  Chạm vào Activity Log (Nhật ký hoạt động). Lựa chọn này ở bên dưới ảnh đại diện Facebook.
 4. 4
  Chạm vào Filter (Bộ lọc).
 5. 5
  Chạm vào Likes (Thích).
 6. 6
  Chạm vào mũi tên hướng xuống ở bên phải bài viết.
 7. 7
  Chạm vào Unlike (Bỏ thích).
  • Đối với bài viết của bạn bè và sự kiện, bạn sẽ thấy lựa chọn “Hide from Timeline” (Ẩn khỏi dòng thời gian).
  • Đối với bình luận, bạn sẽ thấy lựa chọn “Delete” (Xóa).
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Xóa lượt thích trên Facebook phiên bản web

 1. 1
  Mở trang Facebook.
 2. 2
  Đăng nhập vào tài khoản.
 3. 3
  Nhấp vào tên của bạn. Bạn sẽ thấy nó ở phía trên màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào View Activity Log (Xem nhật ký hoạt động). Đây là nút hiển thị trên ảnh bìa của trang cá nhân.
 5. 5
  Nhấp vào biểu tượng bút chì. Lựa chọn này ở bên phải mỗi bài viết.
 6. 6
  Nhấp vào Unlike (Bỏ thích). Các thay đổi sẽ được lưu tự động.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Ẩn mục lượt thích trên Facebook phiên bản máy tính

 1. 1
  Mở trang Facebook. Hiện tại, thao tác này chỉ có thể thực hiện được trên Facebook phiên bản máy tính, và không khả thi trên ứng dụng hoặc trang di động.
 2. 2
  Đăng nhập vào tài khoản.
 3. 3
  Nhấp vào tên của bạn. Bạn sẽ thấy nó ở phía trên màn hình.
 4. 4
  Đặt con trỏ tại More (Xem thêm).
 5. 5
  Nhấp vào Manage Sections (Quản lý các phần).
 6. 6
  Kéo xuống lựa chọn “Likes” (Thích).
 7. 7
  Nhấp vào ô chọn bên cạnh “Likes”.
 8. 8
  Nhấp vào Save (Lưu)[1] . Bây giờ, phần “Likes” đã bị ẩn khỏi trang, nên không ai có thể nhấp và truy cập thông tin này.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Khi bạn chọn ẩn bài viết, nội dung đó sẽ không hiển thị trên dòng thời gian. Sự kiện mà bạn thích không hiển thị trên trang cá nhân trừ khi bạn chia sẻ chúng.
 • Nhắc lại, bạn không thể ẩn lượt thích bài viết của người khác. Khi xem lượt thích trong Activity Log (Nhật ký hoạt động), bạn sẽ thấy các cài đặt mặc định của từng bài viết. Bạn không thể thay đổi các thiết lập này, chỉ người tạo bài viết hoặc cộng đồng có quyền thực hiện.

Bài viết wikiHow có liên quan

Gắn thẻ mọi người trên FacebookGắn thẻ mọi người trên Facebook
Xem bạn mới của người khác trên FacebookXem bạn mới của người khác trên Facebook
Cho phép Facebook Messenger truy cập vào ảnhCho phép Facebook Messenger truy cập vào ảnh
Thêm bạn bè và liên hệ trên Facebook MessengerThêm bạn bè và liên hệ trên Facebook Messenger
Mời người dùng chưa kết bạn vào nhóm FacebookMời người dùng chưa kết bạn vào nhóm Facebook
Xem video phát trực tiếp trên FacebookXem video phát trực tiếp trên Facebook
Lấy lại tài khoản Facebook bị hackLấy lại tài khoản Facebook bị hack
Chỉnh sửa lối tắt trên FacebookChỉnh sửa lối tắt trên Facebook
Lấy lại tài khoản Facebook cũLấy lại tài khoản Facebook cũ
Cách tắt camera khi gọi video trên MessengerCách tắt camera khi gọi video trên Messenger
Kiểm tra hộp thư đến trên FacebookKiểm tra hộp thư đến trên Facebook
Kích hoạt lại tài khoản FacebookKích hoạt lại tài khoản Facebook
Chỉnh sửa ảnh đáng chú ý trên FacebookChỉnh sửa ảnh đáng chú ý trên Facebook
Thay đổi đường dẫn đến trang Facebook cá nhânThay đổi đường dẫn đến trang Facebook cá nhân
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
wikiHow Staff Writer
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Facebook
Trang này đã được đọc 138 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo