Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Cho dù chọn dịch vụ vận chuyển nào, chi phí vận chuyển vẫn sẽ phụ thuộc vào chiều dài, chiều rộng và chiều cao của kiện hàng. Như vậy, biết được kích thước của kiện hàng bạn muốn vấn chuyển là vấn đề rất quan trọng.

Phương pháp 1 của 3:
Đo chiều dài và chu vi thùng hàng thông thường (hình chữ nhật)

 1. 1
  Đo cạnh dài nhất của kiện hàng. Xác định cạnh dài nhất của kiện hàng, sau đó đo chiều dài của cạnh này bằng cách kéo thước đo từ đầu này đến đầu kia.
  • Làm tròn số đo thành số gần nhất theo đơn vị inch (khoảng 2,5 cm).
  • Số đo này chính là chiều dài của kiện hàng.
 2. 2
  Xác định chiều rộng của kiện hàng. Chiều rộng của thùng là cạnh ngắn hơn của mặt đáy hoặc mặt trên (mặt để mở ra) của thùng. Đo chiều dài của cạnh này bằng cách kéo thước do từ đầu này sang đầu kia.
  • Làm tròn số đo thành số gần nhất theo đơn vị inch (2,5 cm).
  • Ngay cả khi bạn nhầm lẫn giữa chiều cao và chiều rộng thì kết quả cuối cùng vẫn không ảnh hưởng gì. Cạnh duy nhất bạn phải xác định chính xác là chiều dài.
 3. 3
  Đo chiều cao của thùng. Dùng thước đo để đo chiều đứng của thùng từ đầu này sang đầu kia. Đây chính là số đo chiều cao của thùng hàng.
  • Chiều cao sẽ là cạnh duy nhất bạn chưa đo tính đến thời điểm này.
  • Làm tròn số đo chiều cao theo đơn vị inch (2,5 cm).
 4. 4
  Nhân đôi số đo chiều rộng và chiều cao. Lấy chiều rộng nhân với hai. Và chiều cao cũng nhân với hai.
  • Hai phép tính này thực hiện riêng biệt, nhưng bạn sẽ cần chúng để tính toán chu vi cuối cùng.
  • Không nhân đôi chiều dài.
  • Ví dụ: nếu thùng hàng của bạn có chiều dài 12 inch (30,5 cm), chiều rộng là 4 inch (10 cm), và chiều cao là 6 inch (15,25 cm), bạn chỉ cần nhân đôi chiều rộng và chiều cao:
   • Hai lần chiều rộng: 4 * 2 = 8 inch (20 cm)
   • Hai lần chiều cao: 6 * 2 = 12 inch (30,5 cm)
 5. 5
  Cộng hai lần số đo chiều rộng và hai lần số đo chiều cao lại với nhau. Lấy hai lần chiều cao cộng với hai lần chiều rộng. Giá trị thu được chính là chu vi của thùng hàng.
  • Chu vi của thùng hàng thực chất là tổng độ dài bao quanh phần dày nhất của hộp.[1]
  • Trong ví dụ trước, hai lần chiều rộng là 8 inch (20 cm) và hai lần chiều cao là 12 inch (30,5 cm). Như vậy, chu vi sẽ được tìm thấy bằng cách lấy hai số này cộng với nhau:
   • Chu vi: 8 + 12 = 20 inch (50,5 cm)
 6. 6
  Tính tổng số đo chiều dài và chu vi. Khi vận chuyển thùng hàng, bạn có thể cần phải biết kích thước tổng thể của thùng hàng. Kích thước này có thể tìm được bằng cách lấy số đo chiều dài cộng với chu vi.
  • Trong ví dụ trước, chu vi của thùng hàng là 20 inch (50.5 cm) và số đo chiều dài là 12 inch (30.5 cm). Để tính kích thước tổng thể của thùng hàng, bạn cần lấy hai số này cộng với nhau:
   • Kích thước: 20 + 12 = 32 inch (80,5 cm).
 7. 7
  Ghi lại số đo cuối cùng. Bạn phải có tất cả số đo cần thiết để gửi thùng hàng của bạn tại thời điểm này. Ghi lại từng số đo riêng biệt để bạn có thể cung cấp thông tin chính xác cho dịch vụ vận chuyển.
  • Bạn có thể được yêu cầu:
   • Đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao riêng biệt (L, W; H)
   • Số đo chiều dài và chu vi (L, 2W + 2H)
   • Tổng kích thước thùng hàng (L + 2W + 2H)
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Đo thùng hàng không đúng quy cách thông thường

 1. 1
  Đo phần dài nhất của thùng hàng. Xác định cạnh nào của thùng hàng là dài nhất. Số đo này sẽ được sử dụng như số đo chiều dài.
  • Đo khoảng cách dài nhất từ đầu này sang đầu kia bằng thước đo. Chỉ đo dọc theo cạnh ngoài nếu cạnh ngoài là cạnh dài nhất. Nếu khoảng cách dài nhất nằm ở giữa các cạnh ngoài của thùng hàng, bạn cũng phải đo tại đó.
  • Làm tròn số đo chiều dài theo đơn vị inch (2,5 cm).
 2. 2
  Đo phần rộng nhất của chiều rộng thùng hàng. Đặt thùng hàng xuống để chiều dài chạy song song với mặt bàn hoặc sàn. Mặt song song còn lại (ngắn hơn) là chiều rộng.
  • Xác định khoảng cách dài nhất dọc theo chiều rộng này. Khoảng cách dài nhất có thể một trong các cạnh ngoài của thùng hàng, nhưng cũng có thể nằm giữa các cạnh ngoài.
  • Đo phần rộng nhất của chiều rộng thùng hàng bằng thước đo. Làm tròn số đo theo đơn vị inch (2,5 cm).
 3. 3
  Đo phần sâu nhất của chiều cao thùng hàng. Xác định cạnh nào chưa được đo. Cạnh này sẽ vuông góc với sàn hoặc mặt bàn. Đây chính là chiều cao của thùng.
  • Tìm điểm cao nhất. Đo từ điểm này xuống sàn hoặc mặt bàn, nơi đáy của thùng. Đừng đo dọc theo cạnh ngoài của chiều cao trừ khi cạnh ngoài là cao nhất.
  • Đo bằng thước đo và làm tròn số đo theo đơn vị inch (2,5 cm).
 4. 4
  Xem thùng hàng này như thùng hình chữ nhật để tính. Để tính chu vi hoặc kích thước tổng thể của thùng, bạn cần áp dụng cách tính tương tự như cách tính số đo của thùng chữ nhật đúng quy cách ở trên.[2]
  • Khi được yêu cầu đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao riêng biệt, bạn phải cung cấp từng số đo mà bạn vừa thực hiện.
  • Khi được yêu cầu đo chiều dài và chu vi, bạn phải cung cấp số đo chiều dài bạn vừa đo. Đối với chu vi, bạn chỉ cần lấy hai lần số đo chiều rộng cộng với hai lần số đo chiều cao.
   • Ví dụ: Thùng hàng có chiều dài = 6 inch (15 cm); Chiều rộng = 2 inch (5 cm); Chiều cao = 4 inch (10 cm)
   • Chu vi = (2 * 2 inch [5 cm]) + (2 * 4 inch [10 cm]) = 4 inch (10 cm) + 8 inch (20 cm) = 12 inch (30 cm)
  • Khi được hỏi về tổng đo tổng thể thùng hàng, bạn lấy chu vi cộng với chiều dài.
   • Ví dụ: Chu vi = 12 inch (30 cm); Chiều dài = 6 inch (15 cm)
   • Tổng kích thước = 12 inch (30 cm) + 6 inch (15 cm) = 18 inch (45 cm)
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Đo trọng lượng quy đổi theo thể tích

 1. 1
  Đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Dùng thước đo để đo cả ba mặt của thùng hàng. Làm tròn các số đo theo đơn vị inch.
  • Khi tính trọng lượng, bạn sẽ không cần phân biệt chiều nào là chiều dài, chiều nào là chiều rộng, và chiều nào là chiều cao. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng cả ba bên đều được đo chính xác.
  • Đối với mỗi bên, dùng thước đo để đo từ cạnh này sang cạnh đối diện. Viết số đo của mỗi cạnh riêng biệt và làm tròn số đo theo đơn vị inch.
  • Lưu ý rằng phép tính trọng lượng này chỉ có thể được sử dụng với số đo có đơn vị đo lường theo inch, không áp cho số đo có đơn vị theo mét. (Để sử dụng cho số đo có đơn vị mét, bạn phải thay 166 thành 5000 để tính toán).
 2. 2
  Tính toán khối lựợng. Tính toán khối lượng của thùng hàng bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng và chiều cao.
  • Ví dụ: nếu bạn muốn gửi kiện hàng có chiều dài 12 inch, chiều rộng 8 inch và chiều cao 4 inch, bạn sẽ tính toán khối lượng bằng cách nhân cả ba số đo này lại với nhau:
   • Khối lượng = 12 inch * 8 inch * 4 inch = 384 inch khối
 3. 3
  Chia khối lượng cho 166. Đối với việc vận chuyển ở Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico, bạn cần chia khối lượng của kệ này này cho 166. Đối với vận chuyển quốc tế, hãy chia khối lượng cho 139.[3]
  • Đối với thùng hàng có khối lượng 384 inch khối
   • Trọng lượng tại Mỹ = 384 inch khối / 166 = 2,31
   • Trọng lượng quốc tế = 384 inch khối / 139 = 2,76
 4. 4
  Lấy số trọng lượng thực tế. Sử dụng cân bưu chính để cân trọng lượng thật sự của kiện hàng.
  • Nếu không có cân bưu chính, bạn sẽ cần phải cân trọng lượng của thùng hàng tại văn phòng vận chuyển.
 5. 5
  So sánh trọng lượng quy đổi theo thể tích với trọng lượng thực tế. Nếu trọng lượng quy đổi lớn hơn trọng lượng thực tế, dịch vụ vận chuyển có thể phải tính một khoản tiền lớn hơn mức phí cơ bản được quy định cho kích thước thùng hàng của bạn.
  • Trọng lượng quy đổi chỉ là ước tính chứ không phải là phép đo chính xác.
  • Khi kiện hàng khá nhẹ hoặc chỉ hơi nặng, giá vận chuyển sẽ thường dựa vào trọng lượng, chiều dài, chiều rộng và khối lượng. Các gói nặng bất thường sẽ cần phải được định giá dựa trên trọng lượng thực tế.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Mỗi dịch vụ vận chuyển có quy định giới hạn riêng của mình về kích thước và trọng lượng. Hãy kiểm tra với dịch vụ vận chuyển mà bạn định sử dụng để xác định bạn có thể dùng phương thức vận chuyển nào và chi phí vận chuyển sẽ là bao nhiêu.

Những điều bạn cần:

 • Thước đo (thước kẻ, thước yat, thước dây)
 • Cân bưu chính (không bắt buộc)

Bài viết wikiHow có liên quan

Chăm sóc Cây Nha đamChăm sóc Cây Nha đam
Dọn dẹp Phòng ngủDọn dẹp Phòng ngủ
Tháo ốc bị toét đầuTháo ốc bị toét đầu
Làm mới quần áo đen bị bạc màuLàm mới quần áo đen bị bạc màu
Tự trồng một Cây BonsaiTự trồng một Cây Bonsai
Làm sạch đồ nhôm bị ô xi hóaLàm sạch đồ nhôm bị ô xi hóa
Tôi thép
Trồng Cây thôngTrồng Cây thông
Lắp đặt tuabin gióLắp đặt tuabin gió
Xua đuổi dơiXua đuổi dơi
Mở ốc mà không cần tua vít
Trồng Cây xanh
Dán kính
Khử mùi thức ăn cháy khét trong nhàKhử mùi thức ăn cháy khét trong nhà
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 102.535 lần.
Chuyên mục: Nhà ở và Làm vườn
Trang này đã được đọc 102.535 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo