Cách để Điều khiển thiết bị Android từ một thiết bị Android khác

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng Android để điều khiển một thiết bị Android khác. Bạn có thể dùng TeamViewer phiên bản miễn phí dành cho Android để thực hiện việc này, hoặc dùng ứng dụng RemoDroid nếu thiết bị Android mà bạn muốn dùng để điều khiển thiết bị Android khác đã được bẻ khóa.

Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng TeamViewer

 1. 1
  Cài đặt TeamViewer trên Android mà bạn muốn dùng để điều khiển. Mở Google Play Store trên Android mà bạn muốn dùng để điều khiển Android khác, rồi thực hiện như sau:
  • Chạm vào thanh tìm kiếm.
  • teamviewer
  • Chạm vào TeamViewer for Remote Control
  • Chọn INSTALL (Cài đặt)
  • Chạm vào ACCEPT (Chấp nhận) khi được hỏi.
 2. 2
  Cài đặt TeamViewer QuickSupport trên thiết bị Android khác. Mở Google Play Store trên thiết bị Android mà bạn muốn điều khiển, rồi thực hiện như sau:
  • Chạm vào thanh tìm kiếm.
  • teamviewer quicksupport
  • Chạm vào TeamViewer QuickSupport
  • Chọn INSTALL (Cài đặt)
  • Chạm vào ACCEPT (Chấp nhận) khi được hỏi.
 3. 3
  Mở TeamViewer QuickSupport. Chạm vào OPEN (Mở) trong Google Play Store - hoặc chạm vào biểu tượng ứng dụng TeamViewer QuickSupport trên thiết bị Android mà bạn muốn điều khiển.
  • Đối với Android trên thiết bị Samsung, bạn sẽ được đề xuất tải thêm tiện ích khi mở ứng dụng này.[1]
 4. 4
  Xem hướng dẫn. Vuốt màn hình sang trái đến khi bạn thấy trang chủ của TeamViewer QuickSupport.
 5. 5
  Xem ID của thiết bị Android. Bạn sẽ thấy 9 chữ số ở giữa màn hình. Đây là ID mà bạn sẽ nhập vào Android điều khiển.
 6. 6
  Mở TeamViewer. Chạm vào ứng dụng TeamViewer với biểu tượng mũi tên hai chiều. Bạn nhớ thực hiện bước này trên thiết bị Android được dùng để điều khiển thiết bị Android khác.
 7. 7
  Xem phần hướng dẫn ban đầu. Vuốt màn hình sang trái đến khi bạn thấy trang chủ của TeamViewer.
 8. 8
  Nhập ID của thiết bị Android khác. Chạm vào ô "TeamViewer ID", rồi gõ 9 chữ số đã hiển thị trên thiết bị Android khác.
 9. 9
  Chạm vào REMOTE CONTROL (Điều khiển từ xa) ở bên dưới ô "TeamViewerID".
 10. 10
  Chấp nhận kết nối trên thiết bị Android khác. Chạm vào ALLOW (Cho phép) hoặc CONNECT (Kết nối) trên Android mà bạn muốn điều khiển khi được hỏi. Lúc này, bạn đã có thể điều khiển thiết bị Android khác; bất kỳ thao tác nào được thực hiện trên Android điều khiển cũng sẽ hiển thị trên Android còn lại.[2]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Sử dụng RemoDroid

 1. 1
  Bẻ khóa thiết bị Android nếu bạn chưa làm việc này. Để sử dụng RemoDroid trong việc điều khiển thiết bị Android khác, thiết bị Android điều khiển phải được bẻ khóa.
  • Nếu không muốn bẻ khóa thiết bị Android, bạn có thể thử dùng TeamViewer.
 2. 2
  Cài đặt RemoDroid trên cả hai thiết bị Android. Mở Google Play Store trên từng thiết bị Android và thực hiện như sau:
  • Chạm vào thanh tìm kiếm.
  • remodroid
  • Chạm vào RemoDroid
  • Chọn INSTALL (Cài đặt)
  • Chọn ACCEPT (Chấp nhận)
 3. 3
  Mở RemoDroid trên cả hai thiết bị Android. Chạm vào OPEN (Mở) trong Google Play Store hoặc chạm vào ứng dụng RemoDroid.
 4. 4
  Chạm vào ALLOW REMOTE CONTROL (Cho phép điều khiển từ xa) trên thiết bị Android thứ hai. Thao tác này đặt thiết bị Android thứ hai ở chế độ "có thể khám phá", nghĩa là bạn có thể kết nối thiết bị này với Android điều khiển.
 5. 5
  Chạm vào CONNECT TO PARTNER (Kết nối với đối tác) trên thiết bị Android đã bẻ khóa để mở danh sách các thiết bị mà bạn có thể kết nối.
 6. 6
  Chọn thiết bị Android thứ hai. Chạm vào tên của thiết bị Android thứ hai ở gần phía trên màn hình.
 7. 7
  Chạm vào CONNECT (Kết nối) ở bên dưới màn hình.
 8. 8
  Xác nhận kết nối khi được hỏi. Bạn phải chạm vào ALLOW (Cho phép) hoặc CONNECT (Kết nối) trên thiết bị Android thứ hai trước khi có thể điều khiển nó. Sau khi kết nối, bạn có thể điều khiển thiết bị Android đã kết nối; bất kỳ thao tác nào được thực hiện trên thiết bị Android điều khiển sẽ hiển thị trên Android còn lại.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Ứng dụng TeamViewer vẫn là lựa chọn tốt nhất, trừ khi bạn đã bẻ khóa thiết bị Android dùng để điều khiển một Android khác.

Cảnh báo

 • Phiên bản miễn phí của TeamViewer trên điện thoại chỉ cho phép bạn sử dụng mỗi lần 5 phút.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo