Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách điền và lưu file PDF trên Google Chrome vào máy tính của bạn.

Các bước

 1. 1
  Mở PDF trong Google Chrome. Nếu PDF chưa được mở trong Google Chrome, bạn có thể sử dụng tính năng "Open With" (Mở bằng) trên máy tính để mở PDF trong Chrome:
  • Trên Windows — Nhấp chuột phải vào PDF, trỏ vào Open with trong trình đơn thả xuống, sau đó nhấp vào Google Chrome trong danh sách chương trình hiện ra.
  • Trên Mac — Nhấp vào PDF một lần để lựa chọn nó, nhấp File (Tệp), trỏ vào Open With trong trình đơn thả xuống, sau đó nhấp Google Chrome trong danh sách chương trình hiện ra.
 2. 2
  Điền PDF của bạn. Nhấp vào một trường văn bản trong PDF và gõ câu trả lời của bạn vào đó, sau đó lặp lại bước này với các trường văn bản khác trong PDF cho đến khi bạn điền hết PDF.
  • Một số trường văn bản trong PDF, kiểu như ô tích, chỉ cần được nhấp vào là đã thành câu trả lời rồi.
 3. 3
  Nhấp . Nút này nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ Chrome. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp Print… (In...). Tùy chọn này nằm ở gần phía trên cùng trình đơn thả xuống. Đây là bước mở trình đơn Print ở giữa cửa sổ Chrome.
 5. 5
  Nhấp Change… (Xem thêm...). Tùy chọn này nằm ở phía dưới bên phải "Destination" (Máy in đích). Một cửa sổ bao gồm nhiều tùy chọn in khác nhau sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấp vào Save as PDF (Lưu dưới dạng PDF). Tùy chọn này nằm ở phía dưới "Print Destinations" (Máy in đích). Cửa sổ tùy chọn sẽ đóng lại.
 7. 7
  Nhấp vào Save (Lưu). Nút màu xanh nước biển này nằm ở trên cùng (hoặc ở góc dưới bên phải) trình đơn Print. Sau khi nhấp, cửa sổ Save As (Lưu như) sẽ được mở ra.
 8. 8
  Nhập tên cho PDF của bạn. Gõ bất cứ cái tên nào muốn đặt cho PDF của bạn vào hộp văn bản "File name" ("Tên tệp" trên Windows) hoặc "Name" ("Tên" trên Mac) trong cửa sổ Save As.
 9. 9
  Lựa chọn chỗ lưu. Nhấp vào một thư mục ở bên trái cửa sổ để lựa chọn nó làm chỗ lưu mong muốn cho PDF đã điền.
  • Trên Mac, có thể bạn sẽ cần nhấp vào hộp "Where" (Chỗ) rồi nhấp vào một thư mục trong trình đơn hiện ra.
 10. 10
  Nhấp vào Save. Nút này nằm ở phía dưới cùng cửa sổ. Đây là bước lưu PDF đã điền vào chỗ lưu tệp đã chọn.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 547 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo